Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

po Prawie Autorskim i klauzuli "dozwolonego użytku"

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "po Prawie Autorskim i klauzuli "dozwolonego użytku""— Zapis prezentacji:

1

2 po Prawie Autorskim i klauzuli "dozwolonego użytku"
Prawa autorskie Przewodnik dla Lidera po Prawie Autorskim i klauzuli "dozwolonego użytku" Rev. 9/28/01 – Abridged version Prezentacja stworzona na potrzeby programu Intel® Nauczanie ku Przyszłości Judi Edman Yost Institute of Computer Technology

3

4 Czego dotyczy prawo autorskie?
„Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). ” „Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nie ukończoną. „Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności.”

5 Jak długo obowiązuje prawo autorskie?
Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, autorskie prawa majątkowe gasną z upływem lat siedemdziesięciu od śmierci twórcy, a do utworów współautorskich - od śmierci współtwórcy, który przeżył pozostałych...

6 Czego nie obejmuje prawo autorskie?
akty normatywne lub ich urzędowe projekty, urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole, opublikowane opisy patentowe lub ochronne, proste informacje prasowe.

7 Dla edukacji jest ulga - klauzula "dozwolonego użytku" !
Chociaż... Dla edukacji jest ulga - klauzula "dozwolonego użytku" !

8 Czym jest „dozwolony użytek”?
„Instytucje naukowe i oświatowe mogą, w celach dydaktycznych lub prowadzenia własnych badań, korzystać z opublikowanych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz sporządzać w tym celu egzemplarze fragmentów opublikowanego utworu.” „Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości.” „Można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia twórcy i źródła.”

9 Czy to jest „dozwolony użytek”?

10 pracy chronionej prawem jest "dozwolonym użytkiem."
Oto cztery wskaźniki, które pomogą określić, czy używanie pracy chronionej prawem bez zgody autora jest "dozwolonym użytkiem."

11 Projekt multimedialny, w którym używane są materiały
“W określeniu, czy użytek wytworu pracy w danym przypadku jest dozwolonym użytkiem, rozważane wskaźniki powinny uwzględniać - Cel i charakter tego użycia, z uwzględnieniem czy to używanie ma naturę komercyjną czy też jest to dokonywane w niedochodowych celach edukacyjnych...” Projekt multimedialny, w którym używane są materiały objęte prawem autorskim bardziej podpada pod zakres "dozwolonego użytku" jeśli ma niekomercyjne cele edukacyjne

12 Niektóre prace oryginalne są ochrony prawem autorskim od drugich...
“W określeniu, czy użytek wytworu pracy w danym przypadku jest dozwolonym użytkiem, rozważane wskaźniki powinny uwzględniać - Cel i charakter tego użycia, z uwzględnieniem czy to używanie ma naturę komercyjną czy też jest to dokonywane w niedochodowych celach edukacyjnych...” Rodzaj pracy objętej prawem autorskim; Interpretacja Faktów kontra Kreatywność Niektóre prace oryginalne są więcej warte ochrony prawem autorskim od drugich...

13 Rozważenie ilości i jakości... użycie tylko tego co jest "niezbędne"
“W określeniu, czy użytek wytworu pracy w danym przypadku jest dozwolonym użytkiem, rozważane wskaźniki powinny uwzględniać - Cel i charakter tego użycia, z uwzględnieniem czy to używanie ma naturę komercyjną czy też jest to dokonywane w niedochodowych celach edukacyjnych...” Rodzaj pracy objętej prawem autorskim; Wielkość i istotność użytego fragmentu w stosunku do całości pracy objętej prawem autorskim; Rozważenie ilości i jakości... użycie tylko tego co jest "niezbędne"

14 Czy skopiowanie naruszy rynek traci potencjalny zarobek?
“W określeniu, czy użytek wytworu pracy w danym przypadku jest dozwolonym użytkiem, rozważane wskaźniki powinny uwzględniać - Cel i charakter tego użycia, z uwzględnieniem czy to używanie ma naturę komercyjną czy też jest to dokonywane w niedochodowych celach edukacyjnych...” Rodzaj pracy objętej prawem autorskim; Wielkość i istotność użytego fragmentu w stosunku do całości pracy objętej prawem autorskim; Efekt jaki użycie tych materiałów wywoła dla ich potencjalnego rynku lub wartości tych materiałów. Czy skopiowanie naruszy rynek dla oryginalnej pracy? Czy oryginalny twórca traci potencjalny zarobek?

15 Więc wygląda na to, że „dozwolone użycie” jest wtedy gdy…
Kopiowanie dokonywane jest dla celów edukacyjnych; Oryginalny materiał zawiera w większości fakty, nie jest specjalnie oryginalny i został opublikowany; Używasz fragmentów by przekazać swoją myśl, nie podajesz całych sekcji; oraz... Nie odbierasz potencjalnych możliwości handlowych oryginałowi Nie robisz kopii po to tylko aby twoja szkoła nie musiała płacić za książki.

16 jest własnością firmy Intel.
Ta prezentacja jest własnością firmy Intel. Jednakże może być używana, wraz z odpowiednią notą, dla niekomercyjnych celów edukacyjnych.

17 Zdjęcia Krzysztof Gębura


Pobierz ppt "po Prawie Autorskim i klauzuli "dozwolonego użytku""

Podobne prezentacje


Reklamy Google