Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Slajd # 1 Slajd # 2 Prezentacja stworzona na potrzeby programu Intel ® Nauczanie ku Przyszłości Judi Edman Yost Institute of Computer Technology.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Slajd # 1 Slajd # 2 Prezentacja stworzona na potrzeby programu Intel ® Nauczanie ku Przyszłości Judi Edman Yost Institute of Computer Technology."— Zapis prezentacji:

1

2 Slajd # 1

3 Slajd # 2 Prezentacja stworzona na potrzeby programu Intel ® Nauczanie ku Przyszłości Judi Edman Yost Institute of Computer Technology

4 Slajd # 3

5 Slajd # 4 Czego dotyczy prawo autorskie? Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nie ukończoną. Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności.

6 Slajd # 5 Jak długo obowiązuje prawo autorskie? Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, autorskie prawa majątkowe gasną z upływem lat siedemdziesięciu od śmierci twórcy, a do utworów współautorskich - od śmierci współtwórcy, który przeżył pozostałych...

7 Slajd # 6 Czego nie obejmuje prawo autorskie? akty normatywne lub ich urzędowe projekty, urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole, opublikowane opisy patentowe lub ochronne, proste informacje prasowe.

8 Slajd # 7

9 Slajd # 8 Czym jest dozwolony użytek? Instytucje naukowe i oświatowe mogą, w celach dydaktycznych lub prowadzenia własnych badań, korzystać z opublikowanych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz sporządzać w tym celu egzemplarze fragmentów opublikowanego utworu. nauczaniemWolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości. Można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia twórcy i źródła.

10 Slajd # 9 Czy to jest dozwolony użytek?

11 Slajd # 10

12 Slajd # 11 W określeniu, czy użytek wytworu pracy w danym przypadku jest dozwolonym użytkiem, rozważane wskaźniki powinny uwzględniać - –Cel i charakter tego użycia, z uwzględnieniem czy to używanie ma naturę komercyjną czy też jest to dokonywane w niedochodowych celach edukacyjnych...

13 Slajd # 12 W określeniu, czy użytek wytworu pracy w danym przypadku jest dozwolonym użytkiem, rozważane wskaźniki powinny uwzględniać - –Cel i charakter tego użycia, z uwzględnieniem czy to używanie ma naturę komercyjną czy też jest to dokonywane w niedochodowych celach edukacyjnych... –Rodzaj pracy objętej prawem autorskim;

14 Slajd # 13 W określeniu, czy użytek wytworu pracy w danym przypadku jest dozwolonym użytkiem, rozważane wskaźniki powinny uwzględniać - –Cel i charakter tego użycia, z uwzględnieniem czy to używanie ma naturę komercyjną czy też jest to dokonywane w niedochodowych celach edukacyjnych... –Rodzaj pracy objętej prawem autorskim; –Wielkość i istotność użytego fragmentu w stosunku do całości pracy objętej prawem autorskim;

15 Slajd # 14 W określeniu, czy użytek wytworu pracy w danym przypadku jest dozwolonym użytkiem, rozważane wskaźniki powinny uwzględniać - –Cel i charakter tego użycia, z uwzględnieniem czy to używanie ma naturę komercyjną czy też jest to dokonywane w niedochodowych celach edukacyjnych... –Rodzaj pracy objętej prawem autorskim; –Wielkość i istotność użytego fragmentu w stosunku do całości pracy objętej prawem autorskim; –Efekt jaki użycie tych materiałów wywoła dla ich potencjalnego rynku lub wartości tych materiałów.

16 Slajd # 15 Więc wygląda na to, że dozwolone użycie jest wtedy gdy… Kopiowanie dokonywane jest dla celów edukacyjnych; Oryginalny materiał zawiera w większości fakty, nie jest specjalnie oryginalny i został opublikowany; Używasz fragmentów by przekazać swoją myśl, nie podajesz całych sekcji; oraz... Nie odbierasz potencjalnych możliwości handlowych oryginałowi –Nie robisz kopii po to tylko aby twoja szkoła nie musiała płacić za książki.

17 Slajd # 16 Ta prezentacja jest własnością firmy Intel. Jednakże może być używana, wraz z odpowiednią notą, dla niekomercyjnych celów edukacyjnych.

18 Slajd # 17 Zdjęcia Krzysztof Gębura


Pobierz ppt "Slajd # 1 Slajd # 2 Prezentacja stworzona na potrzeby programu Intel ® Nauczanie ku Przyszłości Judi Edman Yost Institute of Computer Technology."

Podobne prezentacje


Reklamy Google