Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Własność intelektualna (WIPO/OMPI)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Własność intelektualna (WIPO/OMPI)"— Zapis prezentacji:

1 Własność intelektualna (WIPO/OMPI)
Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

2 Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ
Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej - Sztokholm, dnia r Dz.U. Nr 9 z 1975 r, poz.49 Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

3 Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ
Oświadczenie Rządowe z dnia roku w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, sporządzonej w Sztokholmie dnia r. Dz.U. Nr 9 z 1975 r, poz.50 Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

4 Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ
Własność przemysłowa (Konwencja Związkowa Paryska, 1883 r.) Prawo autorskie (Konwencja Berneńska, 1886 r.) Zwalczanie nieuczciwej konkurencji Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

5 Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ
Wartości niematerialne są zdefiniowane w konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Pojęcie “własność intelektualna” obejmuje prawa do: Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

6 Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ
- dzieł literackich, artystycznych i naukowych, - działalności wykonawczej artystów, - zapisów dźwięków oraz audycji radiowych i telewizyjnych, - odkryć naukowych, Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

7 Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ
- wynalazków we wszystkich dziedzinach działalności ludzkiej, - wzorów przemysłowych, - znaków towarowych, - znaków usługowych, - nazw firmowych i oznaczeń handlowych, - ochrony przed nieuczciwą konkurencją Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

8 Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ
oraz wszelkie inne prawa dotyczące własności intelektualnej w dziedzinach: przemysłowej, naukowej, literackiej i artystycznej Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

9 Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ
Użyte w konwencji sformułowanie “wszelkie inne prawa” pozwala na przypoprządkowanie terminowi “własność intelektualna” także innych, nie wymienionych w konwencji ekspressis verbis, rezultatów działalności twórczej, takich jak np. topografie układów scalonych, programy komputerowe, nowe odmiany roślin, wszelkiego typu know-how. Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

10 Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ
Konwencja berneńska z dnia r. o ochronie dzieł literackich i artystycznych (Akt Paryski z dnia r.) Dz.U. Nr 82 z 1990 r., poz.474 Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

11 Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ
podstawowy przepis: Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. nr 80 z roku 2000 poz. 904) Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

12 Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ
reguluje prawa twórców utworów oraz prawa artystów wykonawców, jak również prawa do zapisu dźwięku, obrazu, audycji telewizyjnych i radiowych Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

13 Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ
koncepcja ochrony udzielanej przez prawo dla zrozumienia istoty ochrony, jakiej udziela prawo autorskie, konieczne jest rozróżnienie trzech elementów utworu: - treści utworu, sposobu przedstawienia tej treści, określanego też jako forma wyrażenia, - nośnika materialnego, na którym utwór jest utrwalony; Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

14 Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ
Prawo autorskie chroni tylko formę wyrażenia utworu, Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

15 Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ
ochronie prawem autorskim podlega utwór, który spełnia jednocześnie trzy przesłanki: - stanowi przejaw działalności twórczej, - wyróżnia się indywidualnym charakterem, - został ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia; Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

16 Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ
Ważne: Dla powstania ochrony prawno-autorskiej nie jest wymagane dopełnienie żadnych formalnych wymogów. Ochrona powstaje z chwilą ustalenia utworu i każdy, kto stworzył utwór może domagać się, by był uznawany za jego autora Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

17 Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ
działalność twórcza (orginalność) jest działaniem kreatywnym, tworzącym coś nowego, oryginalnego, coś czego dotąd nie było; dla ochrony prawno-autorskiej nie ma znaczenia wartość utworu, jego walory estetyczne czy moralne, ani jego treść merytoryczna; z ochrony prawnej korzystają zarówno utwory o wysokich walorach literackich lub artystycznych, jak i utwory miernej wartości; Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

18 Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ
- indywidualny charakter, piętno osobiste, niepowtarzalny charakter formy przejawiający się w ujęciu tematu i sposobie jego wyrażenia decydują o charakterze utworu; Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

19 Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ
ustalenie utworu jest jego uzewnętrznieniem, nadaniem mu takiej postaci, również nietrwałej, która pozwala na zapoznanie się z utworem co najmniej jednej osobie poza samym twórcą np. wygłoszenie wykładu lub przemówienia, wykonanie improwizacji muzycznej lub słownej; Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

20 Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ
utrwalenie utworu polega na sporządzeniu pierwszego nośnika materialnego, tzn. nadaniu utworowi takiej postaci materialnej, która umożliwia zapoznanie się z utworem dowolnej liczbie osób w dowolnym czasie, np. sporządzenie rękopisu lub maszynopisu, nagranie utworu muzycznego na taśmie, wykonanie obrazu, filmu; Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

21 Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ
utwór musi być ustalony, ale nie musi być utrwalony Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

22 Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ
Z mocy ustawy nie korzystają z ochrony prawno-autorskiej: - akty normatywne lub ich urzędowe projekty, - urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole, - opublikowane opisy patentowe lub ochronne, - proste informacje prasowe; Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

23 Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ
Ze względu natomiast na brak przesłanek przejawu działalności twórczej i indywidualnego charakteru nie podlegają ochronie prawem autorskim : - procesy twórcze jako takie, - metody pracy, - technika tworzenia utworu, - idee i pomysły chyba, że są wyrażone oryginalną formą, - pomysły i tematy badawcze oraz teorie i fakty naukowe, - znane powszechnie od dawna formy plastyczne, przestrzenne lub muzyczne, - elementy utworów pozbawione charakteru twórczego np. typowe tabele i rysunki, zestawienia pozbawione oryginalnej koncepcji Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

24 Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ
twórcą jest osoba, której nazwisko uwidoczniono w tym charakterze na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

25 Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ
Prawa twórcy dzielą się na autorskie prawa osobiste i autorskie prawa majątkowe Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

26 Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ
Autorskie prawa osobiste przysługują zawsze twórcy utworu; Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

27 Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ
Na autorskie prawa osobiste składają się: - prawo do autorstwa utworu, - prawo do oznaczania utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo udostępniania go anonimowo, - prawo do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, - prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, - prawo do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

28 Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ
Ten katalog praw autorskich jest uzupełniony jeszcze innymi prawami szczegółowymi, a mianowicie: - prawem do sprzeciwienia się zniszczeniu utworu plastycznego, - prawem dostępu do utworu znajdującego się u nabywcy, - prawem do wycofania utworu z obiegu przez twórcę, - prawem twórcy do odstąpienia lub wypowiedzenia zawartych z nim umów, - prawem twórcy do przeprowadzenia nadzoru autorskiego (korekty) przed rozpowszechnieniem utworu, Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

29 Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ
Autorskie prawa osobiste przysługują twórcy utworu i powstają z chwilą ustalenia utworu, nie można ich się zrzec, nie podlegają dziedziczeniu, nie są ograniczone w czasie, nie wygasają po śmierci twórcy; Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

30 Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ
Autorskie prawa majątkowe mogą być przedmiotem obrotu prawnego (umowy o przeniesienie praw, o korzystanie z praw, umowy licencyjnej), a także mogą być dziedziczone, Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

31 Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ
Do autorskie praw majątkowych należą: - prawo do korzystania z utworu, prawo rozporządzania utworem na wszystkich polach eksploatacji, prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

32 Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ
Autorskie prawa majątkowe trwają w zasadzie przez cały czas życia twórcy i 70 lat po jego śmierci, - jeżeli twórca nie jest znany - 70 lat od daty pierwszego rozpowszechnienia utworu; - jeżeli z mocy ustawy autorskie prawa majątkowe przysługują innej osobie niż twórca 70 lat liczy się od daty rozpowszechnienia utworu, Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

33 Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ
Współautorem się jest albo się nie jest tylko ze względu na faktyczny twórczy i indywidualny udział w tworzeniu dzieła wspólnego. Fakt współautorstwa nie może wynikać z umowy zawartej między potencjalnymi twórcami. Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ


Pobierz ppt "Własność intelektualna (WIPO/OMPI)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google