Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Proces patentowania wynalazku, korzyści i bariery

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Proces patentowania wynalazku, korzyści i bariery"— Zapis prezentacji:

1 Proces patentowania wynalazku, korzyści i bariery
PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC PRZEDSIĘBIORCZA KOBIETA NAUKOWIEC Proces patentowania wynalazku, korzyści i bariery Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Wynalazek / patent WYNALAZEK Brak ustawowej definicji
Większość osób intuicyjnie rozumie pojęcie wynalazku Nie wszystko co uważamy za wynalazek można opatentować

3 Wynalazek / patent PATENT
Prawna forma ochrony wynalazków pod warunkiem spełnienia warunków Nowości Poziomu wynalazczego Możliwości przemysłowego stosowania Daje monopol na określonym obszarze Zakres ochrony określają zastrzeżenia patentowe

4 Kto może uzyskać patent
Każdy (zasadniczo) Twórca Współtwórca Pracodawca – umowa o pracę, inne umowy Przedsiębiorca - umowa między przedsiębiorcami Przedsiębiorca – umowa o udzielenie pomocy zawarta z twórcą

5 Kto może uzyskać patent
POŚREDNI SPOSÓB UZYSKANIA PATENTU Licencje i inne upoważnienia Mogą dotyczyć nie tylko rozwiązań „patentowalnych” Mogą dotyczyć rozwiązań „know how” Zawsze forma pisemna Mogą zostać ujawnione w rejestrach UPRP

6 Co nie jest wynalazkiem
Odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne Wytwory o charakterze jedynie estetycznym Plany, zasady i metody działalności umysłowej, gospodarczej i zasady gier Wytworów które nie mogą działać według obecnej wiedzy Programy komputerowe Przedstawienia informacji

7 Na co nie można uzyskać patentu
Wynalazki sprzeczne z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami Odmiany roślin lub zwierząt, (czysto biologiczny sposób hodowli) Sposoby leczenia ludzi i zwierząt, sposoby diagnostyki

8 Zgłoszenie wynalazku co, gdzie, kiedy?
Wynalazek, który spełnia wymogi ustawowe Dokumentacja zgłoszeniowa Podanie Opis Zastrzeżenia Skrót Rysunek (jeśli konieczny)

9 Zgłoszenie wynalazku co, gdzie, kiedy?
Urząd Patentowy RP Europejski Urząd Patentowy (EPO) WIPO – procedura PCT Zgłoszenia krajowe

10 Zgłoszenie wynalazku co, gdzie, kiedy?
przed ujawnieniem jeśli było ujawnione to czy mamy pierwszeństwo do zgłoszenia - pierwszeństwo z wcześniejszego zgłoszenia - pierwszeństwo z wystawy

11 Zgłoszenie wynalazku co, gdzie, kiedy?
Warunki zachowania pierwszeństwa mimo wcześniejszego ujawnienia BRAK ZGODY UPRAWNIONEGO Lub ZGŁOSWZENIE PATENTOWE

12 Zgłoszenie wynalazku co, gdzie, kiedy?
Forma dokonania zgłoszenia Osobiście List polecony Fax – 30 dni na dostarczenie oryginału E-zgłoszenie

13 Typowe problemy na etapie procedury zgłoszeniowej
Brak nowości Brak ujawnienia Opis niezgodny z rozporządzeniem Opis nieczytelny – zgłoszenie faxowe Opis zawiera sprzeczne informacje

14 Typowe problemy na etapie procedury zgłoszeniowej
NIEWŁAŚCIWIE WYKONANE RYSUNKI - Napisy - Kolor - Światłocień - Linie wymiarowe - Zbytnia szczegółowość

15 Typowe problemy na etapie procedury zgłoszeniowej
Niejednolitość zgłoszenia Brak podpisów Brak właściwego podpisu - Podpis niekwalifikowany - Brak umocowania

16 Typowe problemy na etapie procedury zgłoszeniowej
Brak załączników Załączniki nie podpisane „za zgodność” Brak opłat Za zgłoszenie Opłaty skarbowe od pełnomocnictw

17 Terminy postępowania 12 miesięcy po zgłoszeniu – badanie wstępne
12 miesięcy po zgłoszeniu – zgłoszenia z pierwszeństwem 18 miesięcy po zgłoszeniu – publikacja 30 miesięcy po zgłoszeniu – fazy krajowe PCT Decyzja merytoryczna – odmowa/udzielenie patentu 20 lat – maksymalna ochrona patentowa

18 Terminy w postępowaniu
30 dni na dosłanie oryginału podania 1 miesiąc na odpowiedź: Zawiadomienia Postanowienia 1 miesiąc Opłata za zgłoszenie

19 Terminy w postępowaniu
2 miesiące na odpowiedź Decyzja Podmiot zagraniczny 3 miesiące Walidacja patentu EP Opłata za ochronę

20 Terminy w postępowaniu
6 miesięcy Sprzeciw od decyzji UPRP Opłata +30% 12 miesięcy Zgłoszenia z pierwszeństwem Przyspieszenie publikacji Opłaty roczne

21 Wygaśnięcie patentu Upływ okresu na jaki go udzielono
Brak opłaty okresowej Zrzeczenie się patentu Brak możliwości korzystania z patentu

22 Unieważnienie patentu
Procedura sporna Na wniosek innego podmiotu albo organu SKUTKI: Patent nigdy nie istniał Ryzyko odszkodowawcze

23 Koszty procedury patentowej
KOSZTY URZĘDOWE Opłata za zgłoszenie Opłaty proceduralne np. za badanie Opłaty skarbowe

24 Koszty procedury patentowej
KOSZTY PEŁNOMOCNIKA Koszt wykonania badania Koszty tłumaczeń Koszt przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej

25 Bariery - Mentalne (po co mi to) Finansowe Językowe Organizacyjne
Prawne

26 Korzyści Ochrona prawna Zabezpieczenie ewentualnych naruszeń
Możliwość dochodzenia roszczeń Monopol na dane rozwiązanie Prestiż Dotacje np. z UE Możliwość udzielania licencji

27 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

28 PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC / PRZEDSIĘBIORCZA KOBIETA NAUKOWIEC
Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Proces patentowania wynalazku, korzyści i bariery"

Podobne prezentacje


Reklamy Google