Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Proces patentowania wynalazku, korzyści i bariery Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Proces patentowania wynalazku, korzyści i bariery Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Proces patentowania wynalazku, korzyści i bariery Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC PRZEDSIĘBIORCZA KOBIETA NAUKOWIEC

2 Wynalazek / patent WYNALAZEK - Brak ustawowej definicji - Większość osób intuicyjnie rozumie pojęcie wynalazku - Nie wszystko co uważamy za wynalazek można opatentować

3 Wynalazek / patent PATENT - Prawna forma ochrony wynalazków pod warunkiem spełnienia warunków -Nowości -Poziomu wynalazczego -Możliwości przemysłowego stosowania - Daje monopol na określonym obszarze - Zakres ochrony określają zastrzeżenia patentowe

4 Kto może uzyskać patent Każdy (zasadniczo) - Twórca - Współtwórca - Pracodawca – umowa o pracę, inne umowy - Przedsiębiorca - umowa między przedsiębiorcami - Przedsiębiorca – umowa o udzielenie pomocy zawarta z twórcą

5 Kto może uzyskać patent POŚREDNI SPOSÓB UZYSKANIA PATENTU -Licencje i inne upoważnienia -Mogą dotyczyć nie tylko rozwiązań patentowalnych -Mogą dotyczyć rozwiązań know how -Zawsze forma pisemna -Mogą zostać ujawnione w rejestrach UPRP

6 Co nie jest wynalazkiem -Odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne -Wytwory o charakterze jedynie estetycznym -Plany, zasady i metody działalności umysłowej, gospodarczej i zasady gier -Wytworów które nie mogą działać według obecnej wiedzy -Programy komputerowe -Przedstawienia informacji

7 Na co nie można uzyskać patentu -Wynalazki sprzeczne z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami -Odmiany roślin lub zwierząt, (czysto biologiczny sposób hodowli) -Sposoby leczenia ludzi i zwierząt, sposoby diagnostyki

8 Zgłoszenie wynalazku co, gdzie, kiedy? CO? -Wynalazek, który spełnia wymogi ustawowe -Dokumentacja zgłoszeniowa -Podanie -Opis -Zastrzeżenia -Skrót -Rysunek (jeśli konieczny)

9 Zgłoszenie wynalazku co, gdzie, kiedy? GDZIE? -Urząd Patentowy RP -Europejski Urząd Patentowy (EPO) -WIPO – procedura PCT -Zgłoszenia krajowe

10 Zgłoszenie wynalazku co, gdzie, kiedy? KIEDY? -przed ujawnieniem -jeśli było ujawnione to czy mamy pierwszeństwo do zgłoszenia - pierwszeństwo z wcześniejszego zgłoszenia - pierwszeństwo z wystawy

11 Zgłoszenie wynalazku co, gdzie, kiedy? Warunki zachowania pierwszeństwa mimo wcześniejszego ujawnienia BRAK ZGODY UPRAWNIONEGO Lub ZGŁOSWZENIE PATENTOWE

12 Zgłoszenie wynalazku co, gdzie, kiedy? Forma dokonania zgłoszenia -Osobiście -List polecony -Fax – 30 dni na dostarczenie oryginału -E-zgłoszenie

13 Typowe problemy na etapie procedury zgłoszeniowej Brak nowości Brak ujawnienia Opis niezgodny z rozporządzeniem Opis nieczytelny – zgłoszenie faxowe Opis zawiera sprzeczne informacje

14 Typowe problemy na etapie procedury zgłoszeniowej NIEWŁAŚCIWIE WYKONANE RYSUNKI - Napisy - Kolor - Światłocień - Linie wymiarowe - Zbytnia szczegółowość

15 Typowe problemy na etapie procedury zgłoszeniowej -Niejednolitość zgłoszenia -Brak podpisów -Brak właściwego podpisu - Podpis niekwalifikowany - Brak umocowania

16 Typowe problemy na etapie procedury zgłoszeniowej -Brak załączników -Załączniki nie podpisane za zgodność -Brak opłat -Za zgłoszenie -Opłaty skarbowe od pełnomocnictw

17 Terminy postępowania -12 miesięcy po zgłoszeniu – badanie wstępne -12 miesięcy po zgłoszeniu – zgłoszenia z pierwszeństwem -18 miesięcy po zgłoszeniu – publikacja -30 miesięcy po zgłoszeniu – fazy krajowe PCT -Decyzja merytoryczna – odmowa/udzielenie patentu -20 lat – maksymalna ochrona patentowa

18 Terminy w postępowaniu -30 dni na dosłanie oryginału podania -1 miesiąc na odpowiedź: -Zawiadomienia -Postanowienia -1 miesiąc -Opłata za zgłoszenie

19 Terminy w postępowaniu -2 miesiące na odpowiedź -Decyzja -Podmiot zagraniczny -3 miesiące -Walidacja patentu EP -Opłata za ochronę

20 Terminy w postępowaniu -6 miesięcy -Sprzeciw od decyzji UPRP -Opłata +30% -12 miesięcy -Zgłoszenia z pierwszeństwem -Przyspieszenie publikacji -Opłaty roczne

21 Wygaśnięcie patentu -Upływ okresu na jaki go udzielono -Brak opłaty okresowej -Zrzeczenie się patentu -Brak możliwości korzystania z patentu

22 -Procedura sporna -Na wniosek innego podmiotu albo organu SKUTKI: -Patent nigdy nie istniał -Ryzyko odszkodowawcze Unieważnienie patentu

23 Koszty procedury patentowej KOSZTY URZĘDOWE -Opłata za zgłoszenie -Opłaty proceduralne np. za badanie -Opłaty skarbowe

24 Koszty procedury patentowej KOSZTY PEŁNOMOCNIKA -Koszt wykonania badania -Koszty tłumaczeń -Koszt przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej

25 Bariery - Mentalne (po co mi to) - Finansowe - Językowe - Organizacyjne - Prawne

26 Korzyści -Ochrona prawna -Zabezpieczenie ewentualnych naruszeń -Możliwość dochodzenia roszczeń - Monopol na dane rozwiązanie - Prestiż - Dotacje np. z UE - Możliwość udzielania licencji

27 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

28 PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC / PRZEDSIĘBIORCZA KOBIETA NAUKOWIEC Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC PRZEDSIĘBIORCZA KOBIETA NAUKOWIEC


Pobierz ppt "Proces patentowania wynalazku, korzyści i bariery Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google