Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

29. sierpnia 2007 r. Czym jest rzecznictwo? I dlaczego warto się w nie angażować? Projekt Rzecznictwo NGO siłą społeczeństwa obywatelskiego jest finansowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "29. sierpnia 2007 r. Czym jest rzecznictwo? I dlaczego warto się w nie angażować? Projekt Rzecznictwo NGO siłą społeczeństwa obywatelskiego jest finansowy."— Zapis prezentacji:

1 29. sierpnia 2007 r. Czym jest rzecznictwo? I dlaczego warto się w nie angażować? Projekt Rzecznictwo NGO siłą społeczeństwa obywatelskiego jest finansowy przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i ma na celu wzmocnienie organizacji pozarządowych w podejmowaniu działań rzeczniczych oraz pokazanie możliwości i potrzeby brania udziału w społecznych konsultacjach przepisów prawnych oraz innych dokumentów strategicznych.

2 29. sierpnia 2007 r. Czym rzecznictwo jest: występowaniem w sprawie,występowaniem w sprawie, występowaniem w imię wartości,występowaniem w imię wartości, zabieganiem o interes organizacji lub grupy organizacji.zabieganiem o interes organizacji lub grupy organizacji. nie jest: lobbingiem (który jest elementem działań rzeczniczych), nieformalnym wpływem, załatwianiem spraw.

3 29. sierpnia 2007 r. Cele działań rzeczniczych Artykulacja interesów społecznych Artykulacja interesów społecznych Zmiany przepisów prawnych Zmiany przepisów prawnych Zmiana praktyki urzędniczej Zmiana praktyki urzędniczej Zawiązywanie koalicji Zawiązywanie koalicji Lust but not least Promocja swojej organizacji Lust but not least Promocja swojej organizacji

4 29. sierpnia 2007 r. Metody rzecznictwa Udział w debacie publicznej, m.in. przez pisanie listów otwartych, publikację artykułów prasowych. Udział w debacie publicznej, m.in. przez pisanie listów otwartych, publikację artykułów prasowych. Udział w konsultacjach społecznych, m.in. z wykorzystaniem dostępnych kwestionariuszy, uczestnictwo w wysłuchaniach publicznych, udział w zespołach roboczych, ciałach doradczych. Udział w konsultacjach społecznych, m.in. z wykorzystaniem dostępnych kwestionariuszy, uczestnictwo w wysłuchaniach publicznych, udział w zespołach roboczych, ciałach doradczych. Zgłaszanie stanowisk z własnej inicjatywy, m.in. przygotowanych w oparciu o stanowiska ekspertów; wespół z innymi partnerami społecznymi, np. z organizacjami pozarządowymi (lub ich związkami) z terenu województwa. Zgłaszanie stanowisk z własnej inicjatywy, m.in. przygotowanych w oparciu o stanowiska ekspertów; wespół z innymi partnerami społecznymi, np. z organizacjami pozarządowymi (lub ich związkami) z terenu województwa. Budowanie koalicji oraz zainteresowanie sprawą innych grup, np. parlamentarzystów, mediów, związków zawodowych. Budowanie koalicji oraz zainteresowanie sprawą innych grup, np. parlamentarzystów, mediów, związków zawodowych.

5 29. sierpnia 2007 r. Zagrożenia dla prowadzącego działania rzecznicze Posądzenie o lobbing, załatwianie po znajomości. Posądzenie o lobbing, załatwianie po znajomości. Niemożność wypracowania konsensusu satysfakcjonującego wszystkich koalicjantów. Niemożność wypracowania konsensusu satysfakcjonującego wszystkich koalicjantów. Kolizja między korzyściami tu i teraz a długofalowymi. Kolizja między korzyściami tu i teraz a długofalowymi. Słabe merytorycznie argumenty. Słabe merytorycznie argumenty. Niedostateczna znajomość przepisów prawnych. Niedostateczna znajomość przepisów prawnych. W zależności od sprawy… W zależności od sprawy…

6 29. sierpnia 2007 r. Korzyści z podejmowania rzecznictwa Zmiana warunków funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Zmiana warunków funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Wpływ na prawo krajowe, wg którego później się funkcjonuje. Wpływ na prawo krajowe, wg którego później się funkcjonuje. Wpływ na to, co się dzieje w województwie, powiecie, gminie, np. w zw. Z RPO, programami współpracy z ngo. Wpływ na to, co się dzieje w województwie, powiecie, gminie, np. w zw. Z RPO, programami współpracy z ngo. Poznanie partnerów do przyszłych akcji rzeczniczych. Poznanie partnerów do przyszłych akcji rzeczniczych. Promocja organizacji rzeczniczej. Promocja organizacji rzeczniczej.

7 29. sierpnia 2007 r. Aby odnieść sukces, należy… …zdefiniować sprawę (i nastawić się na wytrwałość) …zdefiniować sprawę (i nastawić się na wytrwałość) …określić cel maximum i minimum …określić cel maximum i minimum …współpracować z ekspertami …współpracować z ekspertami …zbudować koalicję …zbudować koalicję …zainteresować osoby i instytucje zewnętrzne wobec problemu …zainteresować osoby i instytucje zewnętrzne wobec problemu …zdobyć wiedzę dot. podobnych przypadków …zdobyć wiedzę dot. podobnych przypadków działając rzetelnie i jawnie!

8 29. sierpnia 2007 r. OFOP a rzecznictwo Cel, dla którego Federacja została powołana – zgodnie z § 2 Statutu, m.in. pkt 2, to rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych w sprawach wspólnych dla wszystkich organizacji członkowskich. Realizacja poprzez działania zw. z: przepisami prawnymi dot. III sektora przepisami prawnymi dot. III sektora dokumentami programującymi środki unijne na 2007- 2013 dokumentami programującymi środki unijne na 2007- 2013 jednostkowymi sprawami poszczególnych organizacji (PBRziI) jednostkowymi sprawami poszczególnych organizacji (PBRziI) szkoleniami dla org. członkowskich (FRSO) szkoleniami dla org. członkowskich (FRSO)

9 29. sierpnia 2007 r. Kontakt www.ofop.engo.pl tel.: 0-22 828 91 28 wew. 135, 154, fax 0-22 828 91 29 ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa e-mail: ofop@ofop.engo.pl www.ofop.engo.pl


Pobierz ppt "29. sierpnia 2007 r. Czym jest rzecznictwo? I dlaczego warto się w nie angażować? Projekt Rzecznictwo NGO siłą społeczeństwa obywatelskiego jest finansowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google