Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Srodowisko Portalu: Telemedycyna Wielkopolska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Srodowisko Portalu: Telemedycyna Wielkopolska"— Zapis prezentacji:

1 Srodowisko Portalu: Telemedycyna Wielkopolska
Srodowisko Portalu: Telemedycyna Wielkopolska. Telekonsultacja w chirurgii urazowej. Akademia Medyczna w Poznaniu Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej Zakład Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji

2 Zadania dla telemedycyny w środowisku Portalu TW
Usprawnienie i uwiarygodnienie obiegu informacji niezbędnej dla: właściwego diagnozowania i klasyfikacji stanu chorych podjęcia celowych (w przyszłości wystandaryzowanych) działań leczniczych kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy i pielęgniarek obserwacji i badań wieloośrodkowych

3 Spodziewany efekt Wyjście z izolacji
w działaniach diagnostyczno-leczniczych w ocenie wyników leczenia w prowadzeniu dokumentacji medycznej i gromadzeniu danych w analizie przyczyn niepowodzeń w metodach kształcenia i ocenie ich wyników

4 Telemedycyna we wspomaganiu działań klinicznych
zdalne diagnozowanie i podejmowanie decyzji - wieloosobowa konsultacja zdalne sterowanie działaniami w stanach zagrożenia życia zdalne nadzorowanie uzgodnionego toku leczenia Wsparcie decyzyjne między ośrodkami DZIAŁANIE W STRUKTURZE SIECI

5 Ramowa struktura sieci
Regionalne Ośrodki Referencyjne Portal telemedyczny Szpitale „terenowe”

6 Co nas czeka? przyjęcie jednakowych klasyfikacji obrażeń i kryteriów oceny wyników leczenia problemy psychologiczne z otwarciem się na innych rzetelne podejście do gromadzenia i przekazywania danych do wspólnych baz problemy z prawem autorskim przekonanie zespołów dyżurnych do celowości pracy „przy otwartej kurtynie” problemy z odpowiedzialnością za podejmowane decyzje wydatki na środki techniczne

7 Telemedycyna Wielkopolska w sieci PIONIER

8 Telekonsultacja zgłoszenie przypadku do konsultacji poprzez wypełnienie formularza w Portalu, przyjęcie zgłoszenia konsultacji, przekazanie zgłoszenia do dyżurującego specjalisty wg zdefiniowanego harmonogramu dyżurów, przekazanie wyniku konsultacji do zgłaszającego

9 zgłaszający zgłaszający konsultant Leczenie na miejscu
Przypadek dla ośrodka referencyjnego Zgłoszenie konsultacji Powiadomienie konsultant Powiadomienie zgłaszający Odpowiedź na konsultację Przyjęcie konsultacji Odczyt zaleceń Leczenie na miejscu Wysłanie do ośrodka referencyjnego Kontakt bezpośredni

10

11

12

13

14

15

16 Rozwój usługi „telekonsultacja”
Rozszerzenie procesu konsultacji o kolejne cykle uszczegółowiania informacji Integracja z innymi usługami telemedycznymi, np. rejestrem przypadków wzorcowych Stworzenie narzędzi dla instrukcji w formie graficznej

17 Telemedycyna Wielkopolska inne proponowane usługi
Rejestr przypadków wzorcowych, który będzie stanowić multimedialny rejestr przypadków wzorcowych z dziedziny chirurgii urazowej Wieloośrodkowy rejestr przypadków z chirurgii urazowej - wspomaganie nadzoru specjalistycznego Wspomaganie decyzji, które usprawni proces podejmowania decyzji klinicznych Teleedukacja medyczna, która udostępni materiały szkoleniowe z dziedziny chirurgii urazowej

18 Rejestr przypadków wzorcowych

19 Rejestr przypadków wzorcowych - zadania
Cyfrowa baza danych gromadząca przypadki z zakresu chirurgii urazowej Wiarygodne źródło informacji dla lekarzy Przypadek zawiera opis problemu medycznego, jego klasyfikację wg ustalonego standardu oraz opis przyjętego postępowania w leczeniu Rejestr stanowi bibliotekę cyfrową materiałów, które mogą być wykorzystane dla różnych usług telemedycznych

20 Przypadek wzorcowy – chirurgia urazowa
Kompletny przypadek wzorcowy dla chirurgii urazowej zawiera: ogólne dane pacjenta (gdzie hospitalizowany, wiek, płeć, numer historii choroby, data przyjęcia, data wypisu, dokąd wypisany) badanie podmiotowe (opis zdarzenia, główne dolegliwości, wywiad chorobowy, zażywane leki, uczulenia) badanie przedmiotowe (parametry życiowe, ocena stanu przytomności – skala Glasgow, ocena ciężkości obrażeń – skala AIS, opis obrażeń poszczególnych rejonów ciała) badania obrazowe (zdjęcia rentgenowskie, tomografia komputerowa, usg, echokardiografia, zdjęcia cyfrowe, itd.) klasyfikacje odniesionych obrażeń (z podziałem na poszczególne części ciała) opis podjętych działań (zastosowane leczenie, przebieg leczenia, powikłania, wyniki leczenia – w tym dokumentacja obrazowa)

21 Rejestr przypadków wzorcowych - klasyfikacje obrażeń
Jednolity zestaw powszechnie stosowanych klasyfikacji obrażeń narządów i tkanek miękkich oraz złamań dla każdej części ciała (np. klasyfikacje Moore’a czy AO/ASIF) Każde obrażenie jest sklasyfikowane Informacja jest pełna i daje pełen obraz zgromadzonych przypadków – ujednolicenie stosowanych klasyfikacji umożliwi łatwe poruszanie się w bibliotece przypadków w przyszłości

22 Rejestr przypadków wzorcowych - sposób realizacji
Elastyczna baza danych – umożliwiająca zdefiniowanie struktury przypadku (dla różnych obszarów medycyny) oraz funkcjonalności interfejsu użytkownika (przeglądarka, interfejs mobilny i inne) Usługa dostępna dla wielu aplikacji – portali, aplikacji mobilnych, innych usług Intuicyjny interfejs ‘redaktora’ – kolejne kroki, podział ciała na rejony, a rejonów na poszczególne części ciała – od ogółu do szczegółu Efektywne algorytmy wyszukiwania

23 Rejestr przypadków wzorcowych - zastosowania
Rejestr przypadków wzorcowych to biblioteka cyfrowa, która jest źródłem materiałów edukacyjnych dla kształcenia ustawicznego i dla studentów uczelni medycznych źródłem odnośników dla zaleceń przekazywanych w procesie konsultacji źródłem wiedzy i doświadczenia dla lekarzy podczas leczenia szczególnych przypadków bazą dla budowy usług wspomagania decyzji klinicznych zaczątkiem systemu rejestracji leczonych przypadków - raportowanie dla nadzoru specjalistycznego

24 Telemedycyna Wielkopolska

25 Sieć PIONIER - Wielkopolska


Pobierz ppt "Srodowisko Portalu: Telemedycyna Wielkopolska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google