Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sterydy. Zastosowanie medyczne sterydów Sterydy anaboliczne zaczęto stosować w medycynie w latach 40. XX w. ze zmiennym szczęściem. Wiele prób ich stosowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sterydy. Zastosowanie medyczne sterydów Sterydy anaboliczne zaczęto stosować w medycynie w latach 40. XX w. ze zmiennym szczęściem. Wiele prób ich stosowania."— Zapis prezentacji:

1 Sterydy

2 Zastosowanie medyczne sterydów Sterydy anaboliczne zaczęto stosować w medycynie w latach 40. XX w. ze zmiennym szczęściem. Wiele prób ich stosowania prowadziło często do efektów ubocznych, które były gorsze od samej leczonej choroby, co spowodowało, że obecnie ich stosowanie jest praktycznie zarzucone, z wyjątkiem stosowania testosteronu, w niektórych ściśle ograniczonych przypadkach.

3 M.in. stosowano je do: stymulowania wzrostu ko ś ci w anemii hipoplastycznej - obecnie jednak zast ą piono je naturalnymi hormonami proteinowymi, otrzymywanymi na drodze biotechnologicznej, które posiadaj ą znacznie lepsz ą selektywno ść anaboliczn ą regulowanie tempa wzrostu u dzieci, które wykazuj ą zaburzenia tego wzrostu (rosn ą za wolno albo za szybko) - obecnie do tego celu równie ż stosuje si ę naturalne hormony proteinowe, które nie posiadaj ą tak drastycznych efektów ubocznych jak syntetyczne anaboliki stymulowanie wzrostu apetytu i masy ciała w niektórych chorobach powoduj ą cych brak łaknienia - m.in. próbowano w ten sposób leczy ć osoby chore na AIDS - ale z do ść miernym skutkiem

4 przyspieszanie rozwoju płciowego chłopców, u których zaczyna się on zdecydowanie za późno - leczenie tego schorzenia rozwojowego prowadzi się za pomocą podawania kontrolowanych dawek testosteronu - obecnie jest to właściwie jedyna medyczna terapia prowadzona z użyciem sterydów anabolicznych. rekonwalescencji po ciężkich chorobach leczenia osteoporozy i gośćca stawowego

5

6 Wp ł yw sterydów Anaboliki - okre ś la si ę jako syntetyczne pochodne m ę skiego hormonu testosteronu. Prowadzono badania i odkryto je, aby wzmocni ć pozytywne efekty testosteronu, a zmniejszy ć dzia ł anie uboczne. Syntetyczne steroidy i testosteron maj ą w zasadzie t ę sam ą struktur ę chemiczn ą. Zmian ę dzia ł ania podstawowej cz ą steczki molekularnej uzyska si ę wtedy, gdy pewne grupy chemiczne tej cz ą stki molekularnej zmieni si ę zast ą pi przez inne.

7 Efekty uboczne brania sterydów Uboczne efekty spowodowane za ż ywaniem sterydów rozpatrujemy w dwóch kategoriach. Do pierwszej kategorii nale żą potencjalne choroby w ą troby. Mo ż e si ę to objawia ć w ró ż nych dysfunkcjach tego organu. Zauwa ż alne s ą obstrukcje ż ó ł ci, zapalenie w ą troby, a nawet nowotwory. W wielu problemowych przypadkach, sterydy kombinowane z innymi, cz ę sto s ł abymi, równie ż mog ą spowodowa ć efekty krytyczne, zauwa ż alne u ludzi, którzy mieli ju ż wcze ś niej problemy ze zdrowiem lub stosowali nieodpowiedni ą kuracj ę sterydow ą przez d ł ugi okres czasu. Drug ą kategori ą potencjalnych efektów ubocznych podczas brania sterydów anabolicznych i androgennych mo ż e by ć sumowanie bezpo ś redniego dzia ł ania sterydów i pobudzonych przez nie hormonów. Efekty uboczne s ą ró ż ne u kobiet, m ęż czyzn, doros ł ych i dzieci.

8

9

10 W odniesieniu do środków dopingujących, rozwijających muskulaturę, stosuje się czasem nazwę środki anaboliczne. Ich oferta jest bogata; od specjalnych mieszanek białkowych po wspomniane już sterydy. Środków anabolicznych używa się coraz częściej w sporcie wyczynowym. Wiele kobiet i mężczyzn pragnie za wszelką cenę poprawić swój wygląd, nie zdaje czasem sobie sprawy, że może to doprowadzić do fatalnych skutków.

11 Sterydy w kreskówkach.

12


Pobierz ppt "Sterydy. Zastosowanie medyczne sterydów Sterydy anaboliczne zaczęto stosować w medycynie w latach 40. XX w. ze zmiennym szczęściem. Wiele prób ich stosowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google