Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STUDIUM WOJSKOWE AM Studenci studiów stacjonarnych, uznani za zdolnych do służby wojskowej (kategoria zdrowia A), podlegają obowiązkowi odbycia w czasie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STUDIUM WOJSKOWE AM Studenci studiów stacjonarnych, uznani za zdolnych do służby wojskowej (kategoria zdrowia A), podlegają obowiązkowi odbycia w czasie."— Zapis prezentacji:

1 STUDIUM WOJSKOWE AM Studenci studiów stacjonarnych, uznani za zdolnych do służby wojskowej (kategoria zdrowia A), podlegają obowiązkowi odbycia w czasie studiów zajęć wojskowych.

2 STUDIUM WOJSKOWE AM Zajęcia realizowane są przez 2 lat studiów i odbywają się raz w tygodniu w Studium Wojskowym, będącym jednostką organizacyjną Akademii Morskiej w Gdyni. Zajęcia te są równoznaczne z przeszkoleniem wojskowym absolwentów szkół wyższych.

3 STUDIUM WOJSKOWE AM W trakcie zajęć wojskowych studenci noszą mundury Marynarki Wojennej RP i podlegają dyscyplinie, regulaminowi oraz przepisom wojskowym.

4 STUDIUM WOJSKOWE AM Studenci, będący żołnierzami rezerwy, mogą zostać zwolnieni z zajęć wojskowych. Zajęcia kończą się egzaminem, który jest równocześnie egzaminem na stopień oficerski.

5 STUDIUM WOJSKOWE AM Wojskowe dokumenty ewidencyjne studentów, którzy ukończyli zajęcia i zdali egzamin, przesyłane są do Wojskowych Komend Uzupełnień, gdzie następuje przeniesienie do rezerwy, co jest równoznaczne z uregulowaniem stosunku do służby wojskowej.

6 STUDIUM WOJSKOWE AM Uczelnia organizuje przysposobienie obronne dla studentek i studentów II roku studiów niestacjonarnych, co umożliwia wypełnienie obowiązku służby wojskowej w trakcie studiów. Przysposobienie obronne jest przedmiotem dobrowolnym, prowadzonym w systemie samokształcenia i konsultacji, nie ma wpływu na zaliczenie roku akademickiego.

7 STUDIUM WOJSKOWE AM Kandydatki ubiegające się o przyjęcie na specjalności morskie zobowiązane są zgodnie z art. 48 ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP (DzU z dnia 20 września 2005 roku) do uzyskania orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do służby wojskowej (kategoria A) po otrzymaniu z dziekanatu zaświadczenia o złożeniu dokumentów do AM.


Pobierz ppt "STUDIUM WOJSKOWE AM Studenci studiów stacjonarnych, uznani za zdolnych do służby wojskowej (kategoria zdrowia A), podlegają obowiązkowi odbycia w czasie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google