Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE PROCESU PLANOWANIA I PROGRAMOWANIA ROZWOJU SIŁ ZBROJNYCH W ramach projektu NCBiR pt. „System informatycznego wsparcia rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE PROCESU PLANOWANIA I PROGRAMOWANIA ROZWOJU SIŁ ZBROJNYCH W ramach projektu NCBiR pt. „System informatycznego wsparcia rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE PROCESU PLANOWANIA I PROGRAMOWANIA ROZWOJU SIŁ ZBROJNYCH W ramach projektu NCBiR pt. „System informatycznego wsparcia rozwoju zdolności oraz identyfikacji potrzeb operacyjnych SZ RP” Realizacja: konsorcjum naukowo-przemysłowe Kierownik projektu: prof. Andrzej NAJGEBAUER Zespół Badawczy Modelowania, Symulacji i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach Konfliktowych i Kryzysowych Kierownik Zespołu: prof. WAT, dr hab. inż. Andrzej NAJGEBAUER Warsztaty nr 2

2 Geneza projektu Nowe środowisko operacyjnego SZ RP Zmiany w systemie budżetowania państwa III konkurs NCBiR w obszarze BiO Prace wyprzedzeniowe konsorcjantów w zakresie planowania rozwoju SZ RP Cele naukowe: Model koncepcji Capability Based Planning & Programming Metody ilościowe i eksperckie wspomagających planowanie i programowanie rozwoju SZ RP Cele rozwojowe i wdrożeniowe: Budowa systemu informatycznego wykorzystującego opracowane modele i metody oraz wdrożenie go w SZ RP

3 Podstawowe pojęcia Z DOLNOŚĆ O PERACYJNA Z DOLNOŚĆ O PERACYJNA POTENCJALNA SPRAWNOŚĆ, MOŻLIWOŚĆ PODMIOTU WYNIKAJĄCA Z JEGO CECH I WŁAŚCIWOŚCI, POZWALAJĄCA NA PODJĘCIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO OSIĄGNIĘCIA POŻĄDANYCH EFEKTÓW POTENCJALNA SPRAWNOŚĆ, MOŻLIWOŚĆ PODMIOTU WYNIKAJĄCA Z JEGO CECH I WŁAŚCIWOŚCI, POZWALAJĄCA NA PODJĘCIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO OSIĄGNIĘCIA POŻĄDANYCH EFEKTÓW K OMPONENTY FUNKCJONALNE Z DOLNOŚCI O PERACYJNEJ K OMPONENTY FUNKCJONALNE Z DOLNOŚCI O PERACYJNEJ D OKTRYNY, O RGANIZACJA, S ZKOLENIE, S PRZĘT WOJSKOWY, Z ASOBY OSOBOWE, P RZYWÓDZTWO, I NFRASTRUKTURA, I NTEROPERACYJNOŚĆ D OKTRYNY, O RGANIZACJA, S ZKOLENIE, S PRZĘT WOJSKOWY, Z ASOBY OSOBOWE, P RZYWÓDZTWO, I NFRASTRUKTURA, I NTEROPERACYJNOŚĆ MODUŁ KALKULACYJNY MODUŁ KALKULACYJNY STRUKTURA ORGANIZACYJNA UTWORZONA Z ELEMENTÓW BOJOWYCH, WSPARCIA I ZABEZPIECZENIA, CHARAKTERYZUJĄCĄ SIĘ ZDOLNOŚCIĄ DO SAMODZIELNEJ REALIZACJI OKREŚLONYCH ZADAŃ. STRUKTURA ORGANIZACYJNA UTWORZONA Z ELEMENTÓW BOJOWYCH, WSPARCIA I ZABEZPIECZENIA, CHARAKTERYZUJĄCĄ SIĘ ZDOLNOŚCIĄ DO SAMODZIELNEJ REALIZACJI OKREŚLONYCH ZADAŃ.

4 Systemy funkcjonalne Główne obszary zdolności:  DOWODZENIE;  ROZPOZNANIE;  RAŻENIE;  PRZETRWANIE I OCHRONA WOJSK;  LOGISTYCZNE ZABEZPIECZENIE DZIAŁAŃ

5 Algorytm pozyskiwania zdolności operacyjnych SZ RP (z P5)

6 Narzędzie wsparcia Planowania i Programowania SZ RP USŁUGI KalkulacyjneOptymalizacyjneSymulacyjne DOKUMENTYEdytowanieWersjonowanieGenerowanie DECYDENT

7 Struktura Scenariusza Planistycznego 1.WSTĘP 2.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ 3.ZIDENTYFIKOWANE ZAGROŻENIA 4.SYTUACJA PLANISTYCZNA (do każdego zagrożenia) 4.1.Rejon operacji 4.2.Możliwe zdarzenia 4.3.Scenariusze reagowania (do każdego zdarzenia) 4.3.1.Ocena sytuacji 4.3.2.Kierunki działania 4.3.2.1.Misja; 4.3.2.2.Cele (zadania) wojskowe; 4.3.2.3.Rekomendowany stan końcowy.

8 Sieć realizacji misji

9 Sieć realizacji misji – klęska żywiołowa (powódź)

10 Sieć realizacji misji – działania cybernetyczne

11 Zmienna decyzyjna w zadaniu alokacji X = T =[T k ] k=1..lz – czasy rozpoczęcia realizacji poszczególnych zadań Moduły dla dowodzenia Moduły dla rozpoznania Moduły dla rażenia Moduły dla przetrwania i ochrony wojsk Moduły dla Logistycznego zabezpieczenia działań Typ 1Typ 2 … Typ m-1 Typ m Typ 1Typ 2 … Typ n-1 Typ n Typ 1Typ 2 … Typ k-1 Typ kTyp 1Typ 2 … Typ l-1 Typ l Typ 1Typ 2 … Typ p-1 Typ p Zadanie 1 84212267 Zadanie 2 34934376 Zadanie 3 517833 Zadanie 4 69132654324 Zadanie 5 2292521 … 2312179 (opcjonalnie)

12 Definicja zadania alokacji Wyznaczyć ( X, T ) dające minimalne wartości kryteriów: Jednostkowy koszt utrzymania przydzielonych zdolności Koszty strat poniesionych w trakcie realizacji scenariusza Wielkość strat osobowych; Przy spełnieniu następujących ograniczeń: Ilość zdolności musi zapewnić realizację wszystkich zadań w określonym czasie; Chwila rozpoczęcia realizacji zadania nie może być wcześniejsza niż chwile wszystkich zadań go poprzedzających; Realizacje zadań, które nie są poprzedzone przez inne zadania rozpoczyna się w chwili T 0 ; Dla zadań o określonych chwilach rozpoczęcia i zakończenia planowane czasy początku i końca powinny pokrywać się z zadanymi; Czas realizacji sieci zadań nie powinien być dłuższy od zadanego;

13 Parametryzacja zadania alokacji

14 Idea alokacji zdolności OBSZAR RAŻENIA DOWODZENIE PRZETRWANIE I OCHRONA WOJSK ROZPOZNANIE ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNYCH DZIAŁAŃ KATALOG ZDOLNOŚCI Modułkalkulacyjny Modułkalkulacyjny Modułkalkulacyjny Moduł kalkulacyjny Modułkalkulacyjny

15 MACIERZ – wyniki alokacji 7 1 1 1 10 8 48 1 9 2 1 6 4 1 17 6 2 117 1 10 3 3 2 45 5 6 8 48 8 7

16 Ocena wymaganych zdolności dla zdefiniowanych zagrożeń Wymagana ilość zdolności j – tej niezbędna dla realizacji zadań w k -tym scenariuszu reagowania: Ilość zdolności j – tej wymagany dla realizacji wszystkich zidentyfikowanych scenariuszy reagowania (wymagany poziom zdolności j – tej w SZ RP): Scenariusze reagowanie dla zagrożeń współistniejących w czasie, opisuje się jedną zagregowaną siecią zadań

17 Ocena wymaganych zdolności dla zdefiniowanych zagrożeń Ilościową ocenę stanu wymaganych zdolności w skali SZ RP można zapisać w następującej tabeli: Zdolność 1Zdolność 2Zdolność 3 … Zdolność L zd Scenariusz reagowania 1 Y 1 (SR 1 ) Y 2 (SR 1 )Y 3 (SR 1 ) … Y Lzd (SR 1 ) Scenariusz reagowania 2 Y 1 (SR 2 )Y 2 (SR 2 )Y 3 (SR 2 ) … Y Lzd (SR 2 ) … …………… Scenariusz reagowania L SR Y 1 (SR Lsr )Y 2 (SR Lsr )Y 3 (SR Lsr ) … Y Lzd (SR Lsr ) W1W1 W2W2 W3W3 … W Lzd

18 Ocena posiadanych zdolności i identyfikacja braków Na podstawie danych o jednostkach rzeczywistych wyznacza się ocenę ilościową zdolności posiadanych przez SZ RP : Ilościową ocenę stanu posiadania zdolności (identyfikacja braków) w skali SZ RP wyznacza się jako:

19 Ocena posiadanych zdolności i identyfikacja braków Ilościową ocenę stanu posiadanych zdolności w skali SZ RP można zapisać w następującej tabeli: Zdolność 1Zdolność 2Zdolność 3 … Zdolność L zd WW1W1 W2W2 W3W3 …W Lzd ZZ1Z1 Z2Z2 Z3Z3 …Z Lzd SZ 1 /W 1 Z 2 /W 2 …Z Lzd /W Lzd

20 Warianty pozyskania zdolności operacyjnych Zdolność 1Zdolność 2Zdolność 3 … Zdolność L zd Sprzęt Wojskowy ∆Z 1 (sw)∆Z 2 (sw)∆Z 3 (sw) … ∆Z Lzd (sw) Zasoby Osobowe ∆Z 1 (zo)∆Z 2 (zo)∆Z 3 (zo) … ∆Z Lzd (zo) Szkolenie ∆Z 1 (sz)∆Z 2 (sz)∆Z 3 (sz) … ∆Z Lzd (sz) Organizacja ∆Z 1 (o)∆Z 2 (o)∆Z 3 (o) … ∆Z Lzd (o) Doktryny ∆Z 1 (d)∆Z 2 (d)∆Z 3 (d) … ∆Z Lzd (d) Infrastruktura ∆Z 1 (i)∆Z 2 (i)∆Z 3 (i) … ∆Z Lzd (i) Przywództwo ∆Z 1 (p)∆Z 2 (p)∆Z 3 (p) … ∆Z Lzd (p) Całkowity przyrost ∑∆Z 1 ∑∆Z 2 ∑∆Z 3 … ∑∆Z Lzd

21 Symulacyjne wsparcie identyfikacji potrzeb dla zdolności operacyjnych Symulacyjna ocena wariantów pozyskania zdolności Przy ustalonym wariancie pozyskania zdolności operacyjnych odnoszących się do zdefiniowanych scenariuszy reagowania, wykorzystując model symulacyjny wyznacza się wartości kryteriów np.: utrata zdolności, koszty utraty zdolności, stopień realizacji misji (sieci zadań), prawdopodobieństwo realizacji misji. Wyznaczając wartości kryteriów dla różnych wariantów pozyskania zdolności można wybrać najlepszy z nich.

22 Symulacyjne wsparcie identyfikacji potrzeb dla zdolności operacyjnych Zobrazowanie sytuacji początkowej w symulatorze

23 Podsumowanie prezentowanej koncepcji

24 KONIEC DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE PROCESU PLANOWANIA I PROGRAMOWANIA ROZWOJU SIŁ ZBROJNYCH W ramach projektu NCBiR pt. „System informatycznego wsparcia rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google