Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt integrujący małe i średnie biura nieruchomości

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt integrujący małe i średnie biura nieruchomości"— Zapis prezentacji:

1 Projekt integrujący małe i średnie biura nieruchomości
KONSORCJUM 2014 Projekt integrujący małe i średnie biura nieruchomości Opracował: Robert Magdziarz Nota prawna: Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie informacji bez podpisania listu intencyjnego lub zgody autora - zabronione

2 Cele i założenia Głównym celem powołania konsorcjum jest przeciwstawienie się dużym sieciom nieruchomości oraz przedsięwzięcie działań będących odpowiedzią na planowane uwolnienie zawodu Pośrednika w obrocie nieruchomościami a w szczególności: Opracowanie statutu konsorcjum określającego cele, metody, sposób funkcjonowania, kompetencje, itp. Wdrożenie wspólnych standardów i procedur na szczeblu konsorcjum i na szczeblu lokalnym. Wdrożenie wspólnego systemu szkolenia przy jednoczesnym zachowaniu oddzielnej polityki rekrutacyjnej. Opracowanie wspólnej polityki marketingowej na szczeblu konsorcjum Zachowanie oddzielnej polityki marketingowej na szczeblu lokalnym Opracowanie wspólnej polityki budżetowej (fundusze celowe, zabezpieczenie logistyczne na szczeblu konsorcjum, itp.) Zachowanie oddzielnej polityki budżetowej w zakresie zabezpieczenia logistycznego na szczeblu lokalnym Dążenie do innych przedsięwzięć niezbędnych do realizacji głównych celów

3 Statut konsorcjum Opracowanie statutu konsorcjum określającego cele, strukturę, metody, sposób funkcjonowania, kompetencje, itp. Nazwa konsorcjum Struktura konsorcjum Cele istnienia Tryb działania Kompetencje Obowiązki i prawa Symbole konsorcjum Teren działania Inne

4 Standardy i procedury Wdrożenie wspólnych standardów i procedur (know-how) na szczeblu konsorcjum oraz szczeblu lokalnym: System CRM (pozwalający na realizację wspólnych zadań na szczeblu konsorcjum) Ujednolicone umowy o pośrednictwo Polityka prewencyjna (wobec nieuczciwych klientów jak i pośredników) Dokumentacja pomocnicza Oznaczenia ofert nieruchomości Hasła reklamowe Logo i znaki wodne Obieg informacji Obsługa klienta podażowego Obsługa klienta popytowego Polityka rekrutacyjna Polityka prywatności System szkolenia kandydatów

5 System szkolenia Wdrożenie wspólnego systemu szkolenia przy jednoczesnym zachowaniu oddzielnej polityki rekrutacyjnej: Szkolenie wdrożeniowe (teoretyczne) Szkolenie praktyczne (narzędzia Pośrednika i agenta nieruchomości) Szkolenie praktyczne (praca w terenie) Szkolenia sprzedażowe Przykładowe moduły: Kompendium wiedzy prawnej Kompetencje agenta nieruchomości Profesjonalna sprzedaż osobista Kodeks etyki zawodowej i standardy zawodowe Pośrednika w obrocie nieruchomościami Gry i zabawy sytuacyjne Ochrona danych osobowych Elementy negocjacji Rozmowa handlowa Obiekcje klientów i sposoby radzenia sobie z nimi

6 Polityka marketingowa
Polityka marketingowa na szczeblu konsorcjum powinna zapewniać: Prowadzenie witryny firmowej konsorcjum Export wszystkich ofert członków konsorcjum na stronę witrynę firmową oraz wybrane portale branżowe Promowanie ofert na szczeblu konsorcjum Polityka marketingowa na szczeblu lokalnym powinna zapewniać: Prowadzenie własnej witryny internetowej, Niezależny export własnych ofert na własną witrynę internetową Niezależny export własnych ofert na wybrane portale branżowe Promowanie ofert na szczeblu lokalnym

7 Polityka budżetowa Wdrożenie polityki budżetowej na szczeblu konsorcjum a w szczególności powołanie funduszy celowych: Fundusz prawny (wydział pościgowy, ochrona prawna członków konsorcjum, windykacja należności na poziomie sądowniczym, itp.) Fundusz marketingowy na szczeblu konsorcjum (kampanie reklamowe, wizerunek konsorcjum, itp.) Fundusz operacyjny (zabezpieczenie logistyczne na szczeblu konsorcjum, np. szkolenia, warsztaty, itp.) Fundusz wsparcia (zabezpieczenie najsłabszych jednostek konsorcjum, regulamin, metodyka) Zachowanie niezależnej polityki budżetowej na szczeblu lokalnym w zakresie: Zabezpieczenie logistyczne Kampanie marketingowe na szczeblu lokalnym Windykacja należności na poziomie podstawowym (KRD, ERIF, itp.)

8 Inne założenia Projekt w swojej formie może przybierać dowolny kształt niezależnie od przedstawionych w prezentacji pomysłów i kierunków rozwoju Zadaniem lidera projektu jest zorganizowanie pierwszego spotkania roboczego podmiotów w ramach którego przewiduje się ustalenie treści zbiorczego listu intencyjnego, jego podpisanie oraz wybór lidera projektu odpowiedzialnego za powołanie grup roboczych i ustalenie kalendarza działań. Do projektu w każdym czasie mogą dołączać nowe podmioty chyba, że treść zbiorczego listu intencyjnego stanowić będzie inaczej. Pierwsze spotkanie organizacyjne zostanie zwołane przez obecnego lidera projektu w terminie do dnia 10 czerwca 2013 roku Warunkiem wzięcia udziału w spotkaniu jest podpisanie obecnego listu intencyjnego i przesłanie do dnia 31 maja 2013 roku. Ideą projektu jest zrzeszenie małych i średnich biur nieruchomości wokół wspólnego działania i podjęcie rozmów zmierzających do integracji na akceptowalnym poziomie przy jednoczesnym zapewnieniu niezależności na poziomie lokalnym, chyba, że treść zbiorczego listu intencyjnego będzie stanowić inaczej. Zapraszam do współpracy Robert Magdziarz

9 Masz pytania? konsorcjum@mrex.eu 662 001 544


Pobierz ppt "Projekt integrujący małe i średnie biura nieruchomości"

Podobne prezentacje


Reklamy Google