Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

THE LEADER IN ME KUBA TERKA. THE LEADER IN ME UMIEJĘTOŚĆ UWAŻNEGO SŁUCHANIA Wielu ludzi zapomina, że rozmowa z drugim człowiekiem to nie tylko mówienie,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "THE LEADER IN ME KUBA TERKA. THE LEADER IN ME UMIEJĘTOŚĆ UWAŻNEGO SŁUCHANIA Wielu ludzi zapomina, że rozmowa z drugim człowiekiem to nie tylko mówienie,"— Zapis prezentacji:

1 THE LEADER IN ME KUBA TERKA

2 THE LEADER IN ME

3 UMIEJĘTOŚĆ UWAŻNEGO SŁUCHANIA Wielu ludzi zapomina, że rozmowa z drugim człowiekiem to nie tylko mówienie, ale przede wszystkim aktywne słuchanie. Umiejętność uważnego słuchania jest bardzo ważnym elementem komunikacji z innymi ludźmi. Na aktywne słuchanie składa się okazywanie uwagi, kontakt wzrokowy, parafrazowanie, potwierdzanie zrozumienia komunikatu, zdolność odczytywania uczuć, reagowanie naniewerbalne komunikaty rozmówcy itp. Często bowiem słuchamy, a nie słyszymy, co chce nam przekazać druga osoba. Rozwiąż test i sprawdź, czy jesteś dobrym słuchaczem!rozmowakomunikacjiniewerbalne komunikaty

4 ZADAWANIE PYTAŃ

5 ROZUMIENIE EMOCII

6 RADZENIE SOBIE ZE STRESEM

7 POZYTYWNE NASTAWIENIE

8 SZACUNEK DO SIEBIE I INNYCH

9 DBANIE O GRANICE SWOJE I INNYCH

10 RELACJE Z LUDŹMI A ZAUFANIE

11 BYĆ AKTYWNYM A ZAUFANE

12 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

13 PIERWSZE WRAŻENIE

14 PROJEKT ŻYCIOWY

15 WYZNACZANIE CELÓW

16 WPŁYW SPOŁECZNY W MARKETINGU

17 DOBRZE WYBIERAĆ

18 MADRE ZARZĄDZANIE BUDŻETEM

19 ZARZĄDZANIE CZASEM

20 ZARZĄDZANIE PROJEKTEM-1

21 ZARZADZANIE PROJEKTEM -2

22 ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM Zarządzanie konfliktami opiera się na badaniach z zakresu psychologii dotyczących natury konfliktu. W badaniach tych wskazuje się na destrukcyjne i konstruktywne procesy konfliktowe. Do destrukcyjnych skutków konfliktu można zaliczyć: stres, poczucie zagrożenia (dezaprobata społeczna), negatywne emocje, agresja, złość, nienawiść, wycofanie z relacji, pogorszenie relacji i komunikacji, odejścia ludzi z organizacji a także podział, rozbicie, likwidację organizacji. Do pozytywnych skutków konfliktu zalicza się: wzrost energii, wzrost motywacji, wzrost zaufania, poczucie sprawiedliwości, krystalizacja celu, wzrost wiedzy o możliwościach rozwiązań, ujawnienie nieprawidłowości i niesprawności, wyzwalanie współzawodnictwa.stresemocjeagresjazłośćnienawiśćwycofanieorganizacjimotywacjizaufaniasprawiedliwości

23 ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW W GRUPIE Konflikt jest zjawiskiem naturalnym nawet w zdrowych, tj. dobrze funkcjonujących, organizacjach. Pojawia się najczęściej tam, gdzie dwie lub więcej stron dąży do sprzecznych lub niezgodnych celów. Wystąpienie realnych problemów nie jest jednak konieczne do powstania konfliktu. Niejednokrotnie wystarczy już samo przekonanie zaangażowanych stron o wrogim nastawieniu przeciwnika.

24 STAWANIE SIĘ DOBRYM CZŁONKIEM ZESPOŁU

25 WSPÓŁPRACA W MIEJSCU PRACY

26 KOMPETENCJE NA RYNKU PRACY


Pobierz ppt "THE LEADER IN ME KUBA TERKA. THE LEADER IN ME UMIEJĘTOŚĆ UWAŻNEGO SŁUCHANIA Wielu ludzi zapomina, że rozmowa z drugim człowiekiem to nie tylko mówienie,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google