Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BEZPIECZNY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY LATO 2015 JAK WYBRAĆ DOBRĄ I BEZPIECZNĄ OFERTĘ DLA SWOJEGO DZIECKA ?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BEZPIECZNY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY LATO 2015 JAK WYBRAĆ DOBRĄ I BEZPIECZNĄ OFERTĘ DLA SWOJEGO DZIECKA ?"— Zapis prezentacji:

1 BEZPIECZNY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY LATO 2015 JAK WYBRAĆ DOBRĄ I BEZPIECZNĄ OFERTĘ DLA SWOJEGO DZIECKA ?

2 1.Oferta wypoczynku -Internet, biuro podróży, szkoła, klub sportowy, itp. 2. Co powinna zawierać oferta ? - dane teleadresowe organizatora - cena podstawowa i zawarte w niej świadczenia, program, opłaty dodatkowe obowiązkowe i fakultatywne, nazwa miejsca pobytu i zakwaterowania uczestników.

3 3. Organizator wypoczynku Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie, warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz zasad jego nadzorowania, § 2. Organizatorami wypoczynku mogą być szkoły i placówki, osoby prawne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. 4. Sprawdzanie organizatora wypoczynku * Urząd Marszałkowski - Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, zgodny z siedzibą organizatora. * Centralny rejestr organizatorów i pośredników turystycznych www. turystyka.gov.pl * Kuratorium Oświaty zgodne z siedzibą organizatora na 21 przed data rozpoczęcia wypoczynku ( brak spójności przepisów ) * przynależność do izby turystycznej ( nieobowiązkowa) - zalecane

4 5. Umowa z organizatorem - zgodnie z ustawą o usługach turystycznych, organizator imprez turystycznych zobowiązany jest do podpisania z klientem ( rodzicem lub opiekunem prawnym uczestnika wypoczynku ) Umowę- Zgłoszenie Udziału W Imprezie Turystycznej. Uwaga: W przypadku imprez organizowanych przez szkoły, lub inne podmioty działające na zasadach non profit zalecane jest również zawarcie z organizatorem umowy na wykonanie usługi, co stanowi m.in. ewentualne prawo do roszczeń za wadliwie wykonaną usługę.

5 6. Dokument potwierdzający dokonanie wpłaty W przypadku organizatorów organizujących wypoczynek na zasadach komercyjnych, dokonując wpłaty gotówką lub na konto organizatora osoba zawierająca Umowę – Zgłoszenie Udziału w Imprezie Turystycznej rachunek, paragon fiskalny lub fakturę VAT marża. Jeżeli organizatorem kolonii lub obozu jest osoba fizyczna lub inny podmiot, działający na zasadach non profit, domagaj się również dowodu wpłaty !!!! Potwierdzenie dokonania opłaty za wypoczynek, stanowi podstawę do ewentualnej reklamacji.

6 7. Karta Kwalifikacyjna Uczestnika Wypoczynku Dokładne wypełniona Karta przez rodzica lub opiekuna prawnego, zawierająca najważniejsze informacje o stanie zdrowia dziecka, daje pewność właściwej opieki ze strony wychowawców. Zgoda i dyspozycja rodzica lub opiekuna prawnego na podawanie leków przyjmowanych na stałe lub doraźnie przez uczestnika wypoczynku.

7 8. Pozostałe istotne informacje - sprawdzenie u organizatora kwalifikacji kadry sprawującej opiekę nad uczestnikami i ilości dzieci lub młodzieży przypadającej na 1 opiekuna - uzyskanie informacji o niezbędnym i sugerowanym wyposażeniu uczestnika wypoczynku - upewnienie się czy dziecko jest ubezpieczone od NW i KL ( wyjazdy zagraniczne) oraz jakiego rodzaju ubezpieczenia dodatkowe można wykupić. - sprawdzenie w umowie rodzaj dokumentu tożsamości, jaki musi posiadać przy sobie uczestnik ( szczególnie w przypadku wyjazdów zagranicznych ) - sprawdzenie bagażu uczestnika - omówienie z dzieckiem podstawowych zasad zachowania na wypoczynku


Pobierz ppt "BEZPIECZNY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY LATO 2015 JAK WYBRAĆ DOBRĄ I BEZPIECZNĄ OFERTĘ DLA SWOJEGO DZIECKA ?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google