Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Anna Mączka, Jerzy Zieliński. DYSHARMONIZACJA BAZ DANYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Anna Mączka, Jerzy Zieliński. DYSHARMONIZACJA BAZ DANYCH."— Zapis prezentacji:

1 Anna Mączka, Jerzy Zieliński

2

3 DYSHARMONIZACJA BAZ DANYCH

4 BDOT10k Rejestry innych organów i instytucji BDOO 100 000 50 000 25 000 10 000 500 000 250 000 1 000 000

5 CELE INTEGRACJI MODELU BAZ DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH ograniczenie kosztów prowadzenia BDOT10k FINANSOWY wykorzystanie danych z baz o większej szczegółowości i większej dokładności TECHNOLOGICZNY przyspieszenie procesu aktualizacji, wykorzystując w tym celu sieci teletransmisyjne i usługi danych przestrzennych ORGANIZACYJNY skupienie w maksymalnym stopniu procesu aktualizacji danych w ramach organów SGiK w oparciu o już raz pozyskane, zweryfikowane i przyjęte do PZGiK dane PRODUKCYJNY poszerzenie kręgu odbiorców i użytkowników danych przestrzennych z PZGiK poprzez wspólne udostępnianie danych zharmonizowanych w sensie logicznym i sensie fizycznym PROMOCYJNY

6 przyśpieszenie procesu budowy i prowadzenia w postaci cyfrowej baz danych na poziomie powiatowym poprzez pozyskanie większych środków unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020 rozbudowy węzłów infrastruktury informacji przestrzennej i rozwoju sieci usług danych przestrzennych przez organy administracji odpowiedzialne za prowadzenie właściwych rejestrów publicznych pełnej harmonizacji modelu danych dla poszczególnych baz danych przestrzennych prowadzonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną promocji naszych rozwiązań w zakresie modelowania danych przestrzennych nawiązania ścisłej współpracy z instytucjami korzystającymi z,,naszych’’ baz danych w zakresie świadczenia usług dedykowanych w ramach zharmonizowanych danych przestrzennych np. z UKE w związku z wdrożeniem,,dyrektywy kosztowej’’ zmian w mentalności ośrodków decyzyjnych na wszystkich poziomach zarządzania państwem w zakresie możliwości wykorzystania systemów geoinformacyjnych bazujących na referencyjności baz danych przestrzennych prowadzonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną Aby uzyskać efekt zamierzonej synergii, GUGiK czyni starania w zakresie: HARMONIZACJA BAZ DANYCH

7 ZAKRES INFORMACYJNY BDOT10k – EGiB, BDOT500 i GESUT SIEĆ WODNA - SW SIEĆ KOMUNIKACYJNA SIEĆ UZBROJENIA TERENU POKRYCIE TERENU BUDYNKI, BUDOWLE I URZĄDZENIA rzeka i strumień - SWRS kanał - SWKN rów melioracyjny - SWRM jezdnia - SKJZdroga - SKDR rondo i węzeł drogowy - SKWD ciąg ruchu pieszego i rowerowego - SKRPtor lub zespół torów - SKTR przeprawa - SKPP linia napowietrzna - SULNprzewód rurowy - SUPR woda powierzchniowa - PTWPzabudowa - PTZB teren leśny i zadrzewiony - PTLZ budynek - BUBD roślinność krzewiasta - PTRK uprawa trwała - PTUT roślinność trawiasta i uprawa rolna - PTTR teren pod drogami kołowymi, szynowymi i lotniskowymi - PTKM grunt nieużytkowany - PTGN plac - PTPL składowisko odpadów - PTSO wyrobisko i zwałowisko - PTWZpozostały teren niezabudowany - PTNZ budowla inżynierska - BUIN budowla hydrotechniczna - BUHD budowla sportowa - BUSP wysoka budowla techniczna - BUWT zbiornik techniczny - BUZT umocnienie drogowe, kolejowe i wodne - BUUO budowla ziemna - BUZM urządzenie transportowe - BUTR inne urządzenie techniczne - BUIT budowla cmentarna - BUCM inna budowla - BUIB 1 poziom szczegółowości kategorie klas obiektów – 9 2 poziom szczegółowości klasy obiektów – 58 i wykazy – 10 (74 – podział uwzględniający typ geometrii danych)

8 1 poziom szczegółowości kategorie klas obiektów – 9 KOMPLEKSY UŻYTKOWANIA TERENU TERENY CHRONIONE JEDNOSTKI PODZIAŁU TERYTORIALNEGO OBIEKTY INNE 2 poziom szczegółowości klasy obiektów – 58 i wykazy – 10 obiekt przyrodniczy - OIPRobiekt związany z komunikacją - OIKM obiekt o znaczeniu orientacyjnym w terenie - OIOR mokradło - OIMKszuwary - OISZ jednostka podziału administracyjnego - ADJAmiejscowość - ADMS obszar Natura 2000 - TCON park krajobrazowy - TCPKpark narodowy - TCPNrezerwat - TCRZ kompleks mieszkaniowy - KUMNkompleks przemysłowo-gospodarczy - KUPG kompleks handlowo-usługowy - KUHU kompleks komunikacyjny - KUKO kompleks sportowy i rekreacyjny - KUSK kompleks usług hotelarskich - KUHU kompleks oświatowy - KUOSkompleks ochrony zdrowia i opieki społecznej - KUOZ kompleks zabytkowo-historyczny - KUZAkompleks sakralny i cmentarz - KUSC inny kompleks użytkowania terenu - KUIK wykazy OT_UlicaOT_SzlakDrogowyOT_LiniaKolejowaOT_WezelKolejowy OT_Ciek OT_ZbiornikWodnyOT_LotniskoOT_PortOT_ElektrowniaOT_Kopalnia (74 – podział uwzględniający typ geometrii danych) ZAKRES INFORMACYJNY BDOT10k – EGiB, BDOT500 i GESUT

9 ZAKRES INFORMACYJNY BDOT500 i GESUT - MZ wg K1 lub G7

10 BU - BUDYNKI, BUDOWLE I URZĄDZENIA OT_BUBD EGiB EGB_Klasa wg PKOB budynki mieszkalne jednorodzinne budynki o dwóch mieszkaniach… budynki o trzech i więcej mieszkaniach budynki zbiorowego zamieszkania budynki hoteli budynki zakwaterowania turystycznego pozostałe budynki biurowe budynki handlowo -usługowe budynki łączności dworców i terminali budynki garaży budynki przemysłowe zbiorniki, silosy i budynki magazynowe ogólnodostępne obiekty kulturalne budynki muzeów i bibliotek budynki szkół i instytucji badawczych budynki szpitali i zakładów opieki medycznej budynki kultury fizycznej budynki gospodarstw rolnych budynki kultu religijnego budynki zabytkowe pozostałe budynki niemieszkalne

11 FUNKCJE SZCZEGÓŁOWE BUDYNKÓW ZGODNE Z - PKOB

12 FUNKCJE SZCZEGÓŁOWE BUDYNKÓW ZGODNE Z - PKOB

13 BU - BUDYNKI, BUDOWLE I URZĄDZENIA OT_BUIN BDOT500 BUbudowla inżynierska estakada kładka dla pieszych most wiadukt GESUT SUbudowla podziemna przejście podziemne tunel drogowy tunel kolejowy tunel metra tunel tramwajowy

14 BU - BUDYNKI, BUDOWLE I URZĄDZENIA OT_BUIN BDOT500 BU rodzaj materiału konstrukcyjnego beton cegła drewno kamień stal inny

15 BU - BUDYNKI, BUDOWLE i URZĄDZENIA OT_BUCM, OT_BUZM, OT_BUHD BDOT500 PTcmentarz cmentarz komunalny cmentarz wojenny cmentarz wyznaniowy cmentarz inny BDOT500 BUbudowla ziemna nasyp wał przeciwpowodziowy lub grobla wykop

16 BU - BUDYNKI, BUDOWLE i URZĄDZENIA OT_BUWT, OT_BUZT GESUT SUsłup i maszt maszt oświetleniowy maszt telekomunikacyjny słup turbina wiatrowa wieża telekomunikacyjna BDOT500 BU wysoka budowla techniczna chłodnia kominowa komin przemysłowy wieża ciśnień wieża przeciwpożarowa wieża szybu kopalnianego wieża widokowa

17 BU - BUDYNKI, BUDOWLE i URZĄDZENIA OT_BUWT, OT_BUZT BDOT500 BUzbiornik techniczny zbiornik ciecz zbiornik na materiały sypkie GESUT SU budowla podziemnaosadnik urządzenie techniczne związane z siecią zbiornik

18 BU - BUDYNKI, BUDOWLE i URZĄDZENIA OT_BUSP, OT_BUUO BDOT500 BUbudowla sportowa basen bieżnia kort tenisowy plac gier i zabaw plac sportowy skocznia narciarska sztuczny stok tor saneczkowy tor żużlowy

19 BU - BUDYNKI, BUDOWLE i URZĄDZENIA OT_BUSP, OT_BUUO BDOT500 BU umocnienie, drogowe, kolejowe lub wodne ostroga ściana oporowa BDOT500 rodzaj materiału umocnienia beton kamień pale betonowe pale drewniane pale stalowe

20 BU - BUDYNKI, BUDOWLE I URZĄDZENIA OT_BUTR, OT_BUIB, OT_BUIT BDOT500 BU urządzenie transportowe kolej linowa suwnica taśmociąg wyciąg narciarski BDOT500 BUinna budowla estrada peron rampa trybuna BDOT500 KT obiekt związany z komunikacją ogrodzenie trwałe

21 BU - BUDYNKI, BUDOWLE I URZĄDZENIA OT_BUTR, OT_BUIB, OT_BUIT GESUT SU urządzenie techniczne związane z siecią dystrybutor paliw stacja transformatorowa zdrój uliczny

22 SK - SIEĆ KOMUNIKACYJNA OT_SKRP BDOT500 KT ciąg ruchu pieszego i rowerowego alejka chodnik pasaż BDOT500 poziom pod powierzchnią gruntu -2 pod powierzchnią gruntu -1 nad powierzchnią gruntu 0 pierwszy poziom nad powierzchnią gruntu drugi poziom nad powierzchnią gruntu trzeci poziom nad powierzchnią gruntu czwarty poziom nad powierzchnią gruntu

23 SU - SIEĆ UZBROJENIA TERENU OT_SULN, OT_SUPR GESUT SU przewód elektroenergetyczny przewód elektroenergetyczny najwyższego napięcia przewód elektroenergetyczny wysokiego napięcia Przewód elektroenergetyczny średniego napięcia przewód elektroenergetyczny niskiego napięcia GESUT SU przewód telekomunikacyjny

24 SU - SIEĆ UZBROJENIA TERENU OT_SULN, OT_SUPR GESUT SU przewód benzynowy przewód ciepłowniczy przewód gazowy przewód kanalizacyjny przewód naftowy przewód wodociągowy GESUT przebieg nadziemny naziemny podziemny GESUT rodzaj przewodu rurowy kabel światłowód

25 SK - SIEĆ KOMUNIKACYJNA OT_SKTR, OT_SKPP BDOT500 KTtor tor kolejowy tor metra tor tramwajowy BDOT500 KTprzeprawa bród przeprawa łodziami przeprawa promowa

26 OI - OBIEKTY INNE OT_OIPR, OT_OIOR BDOT500 OB obiekt przyrodniczy drzewo liściaste drzewo iglaste wodospad źródło

27 OI - OBIEKTY INNE OT_OIPR, OT_OIOR BDOT500 OB obiekt o znaczeniu orientacyjnym figura kapliczka lub krzyż przydrożny fontanna mur historyczny pomnik pomost lub molo ruina zabytkowa Powiatowa baza GESUT SU urządzenie techniczne związane z siecią studnia głębinowa

28 PT - POKRYCIE TERENU (PTPL) plac, (PTKM) teren pod drogami kołowymi, szynowymi i lotniskowymi -- plac BDOT500 rodzaj nawierzchni beton bruk klinkier kostka kamienna kostka prefabrykowana kostka trawnikowa masa bitumiczna płyty betonowe stabilizowane żwirem lub żużlem tłuczeń żwir

29 BDOT10kBDOT500 zapora wodna 0010_705 jaz stały BUBH02_01 sad 0010_725 uprawa sadownicza PTTU03 bagno 0010_727 bagno OBMO01 pomnik 0010_330 pomnik OBOO04_01 figura, kapliczka lub krzyż przydrożny 0010_332 figura, kapliczka lub krzyż przydrożny OBOO01_01 HARMONIZACJA ZNAKÓW KARTOGRAFICZNYCH

30 BDOT10kBDOT500 śluza 0050_821 śluza BUBH03 wyciąg narciarski 0010_317 wyciąg narciarski BUUT06 turbina wiatrowa 0010_425 turbina wiatrowa SUSM08_02 maszt lub wieża telekomunikacyjna 0010_426 maszt telekomunikacyjny SUSM03_01 wieża telekomunikacyjna SUSM11_01 HARMONIZACJA ZNAKÓW KARTOGRAFICZNYCH

31 HARMONIZACJA I REFERENCYJNOŚĆ BAZ DANYCH PRZESTRZENNYCH - WNIOSKI PROCES WYMAGA CIERPLIWOŚCI, ZROZUMIENIA I KONSEKWENCJI WYNIKI PROCESU IMPLEMENTOWANE W PRZEPISACH PRAWA PROCES ITERACYJNY PROCES KONSEKWENTNIE REALIZOWANY OD KILKU LAT atrybuty znaki kartograficzne obiekty

32

33

34


Pobierz ppt "Anna Mączka, Jerzy Zieliński. DYSHARMONIZACJA BAZ DANYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google