Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Do czego potrzebna jest mapa czyli o istocie bazy danych topograficznych Paweł J. Kowalski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Do czego potrzebna jest mapa czyli o istocie bazy danych topograficznych Paweł J. Kowalski."— Zapis prezentacji:

1 Do czego potrzebna jest mapa czyli o istocie bazy danych topograficznych Paweł J. Kowalski

2 Do czego potrzebna jest mapa czyli o i s t o c i e b a z y d a n y c h t o p o g r a f i c z n y c h funkcje map lokalizacyjna, orientacyjna dokumentacyjna planistyczna, prognostyczna administracyjna, gospodarcza poznawcza, dydaktyczna krajoznawcza, turystyczna polityczna społeczna, obywatelska estetyczna …

3 Do czego potrzebna jest mapa czyli o i s t o c i e b a z y d a n y c h t o p o g r a f i c z n y c h 1e. Standardowymi opracowaniami kartograficznymi, tworzonymi na podstawie odpowiednich zbiorów danych zawartych w bazach danych, o których mowa w ust. 1a i 1b, są: 1) mapy ewidencyjne w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000; 2) mapy zasadnicze w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000; 3) mapy topograficzne w skalach: 1:10 000, 1:25 000, 1:50000, 1:100 000; 4) mapy ogólnogeograficzne w skalach: 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000. ustawa o IIP

4 Do czego potrzebna jest mapa czyli o i s t o c i e b a z y d a n y c h t o p o g r a f i c z n y c h Jednym z celów budowy Bazy Danych Georeferencyjnych jest zapewnienie zasilania aktualnymi danymi systemów produkcji map topograficznych, przeglądowych i tematycznych. BDG – podstawowe źródło do opracowania szeregu skalowego map topograficznych i przeglądowych źródła uzupełniające: Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych Numeryczny Model Terenu

5 Do czego potrzebna jest mapa czyli o i s t o c i e b a z y d a n y c h t o p o g r a f i c z n y c h Zakres treści TOPO10 zbliżony jest do zawartości informacyjnej mapy topograficznej 1:10 000, a zakres treści TOPO250 zbliżony jest do zawartości informacyjnej mapy 1:250 000; Model pojęciowy i klasyfikacja treści serii map są zharmonizowane z modelem pojęciowym BDG jako z podstawowym źródłem danych; Niezbędne jest pewne zróżnicowanie w klasyfikacji, wynikające ze specyfiki prezentacji kartograficznej - - konieczności redukcji złożoności modelu podporządkowanej potrzebom użytkowników ale również czytelności prezentacji kartograficznej założenia wstępne

6 Do czego potrzebna jest mapa czyli o i s t o c i e b a z y d a n y c h t o p o g r a f i c z n y c h Klasyfikacja treści map drogi i obiekty z nimi związane koleje i obiekty z nimi związane zabudowa i budowle obiekty gospodarcze granice wody i obiekty z nimi związane roślinność, uprawy i grunty rzeźba terenu nazwy i opisy objaśniające ramka i opis pozaramkowy Klasyfikacja treści bazy sieć cieków sieć dróg i kolei sieć uzbrojenia terenu kompleksy pokrycia terenu budowle i urządzenia kompleksy użytkowania terenu tereny chronione podziały administracyjne obiekty topograficzne obiekty inne

7 Do czego potrzebna jest mapa czyli o i s t o c i e b a z y d a n y c h t o p o g r a f i c z n y c h teza Modelowanie kompletnej i spójnej bazy danych przestrzennych o określonym zakresie treści i przeznaczeniu nie jest możliwe jest możliwe bez opracowania kartograficznego (wizualizacji kartograficznej) w odpowiedniej skali

8 odbiorca baza danych model przekaz obraz rzeczywistość krajobraz modelowanie rzeczywistości geograficznej Do czego potrzebna jest mapa czyli o i s t o c i e b a z y d a n y c h t o p o g r a f i c z n y c h

9 odbiorca baza danych model przekaz rzeczywistość krajobraz modelowanie rzeczywistości geograficznej Do czego potrzebna jest mapa czyli o i s t o c i e b a z y d a n y c h t o p o g r a f i c z n y c h

10 struktura bazy

11

12 odbiorca baza danych model przekaz obraz rzeczywistość krajobraz modelowanie rzeczywistości geograficznej Do czego potrzebna jest mapa czyli o i s t o c i e b a z y d a n y c h t o p o g r a f i c z n y c h

13 model logiczny projekt realizacja model fizyczny koncepcja model pojęciowy diagramy (przypadków użycia, związków encji itp.) i notacje (UML) języki XML (GML), SQL itp. systemy zarządzania, aplikacje baz danych pojęcia struktura implementacja gdzie zaczyna się mapa? zasilenie baza danych systemy zarządzania, aplikacje specjalne (branżowe) Do czego potrzebna jest mapa czyli o i s t o c i e b a z y d a n y c h t o p o g r a f i c z n y c h

14

15 Technologia opracowania

16 Do czego potrzebna jest mapa czyli o i s t o c i e b a z y d a n y c h t o p o g r a f i c z n y c h http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/ przykład wizualizacji TBD

17 Do czego potrzebna jest mapa czyli o i s t o c i e b a z y d a n y c h t o p o g r a f i c z n y c h mapa w standardzie TBD

18 Do czego potrzebna jest mapa czyli o i s t o c i e b a z y d a n y c h t o p o g r a f i c z n y c h testy redakcyjne BDG

19 Do czego potrzebna jest mapa czyli o i s t o c i e b a z y d a n y c h t o p o g r a f i c z n y c h symbolizacja

20 Do czego potrzebna jest mapa czyli o i s t o c i e b a z y d a n y c h t o p o g r a f i c z n y c h zasady redakcji

21 Do czego potrzebna jest mapa czyli o i s t o c i e b a z y d a n y c h t o p o g r a f i c z n y c h szereg skalowy map Mapa 1:10 000 – układ odniesienia dla obszarów średnich i małych miast oraz części (dzielnic) dużych miast; podkład i podstawowe źródło informacji geometrycznej dla planów miast Mapa 1:25 000 – układ odniesienia i podstawa do ogólnego planowania inwestycji ogólnomiejskich w dużych miastach i aglomeracjach miejskich; optymalna skala do nanoszenia informacji tematycznych poza obszarami zurbanizowanymi; podkład do map niezbędnych do administrowania na szczeblu gminy Mapa 1:50 000 – podkład dla map turystycznych oraz map niezbędnych do administrowania na szczeblu powiatu; podkład dla szczegółowych map tematycznych Mapa 1:100 000 …

22 Do czego potrzebna jest mapa czyli o i s t o c i e b a z y d a n y c h t o p o g r a f i c z n y c h Przykład generalizacji danych: Budynek: powierzchnia obiektu Teren zabudowany: powierzchnia obejmująca grupy budynków i budowli, kwartały ulic Miejscowość: obszar wyznaczony granicą administracyjną Miejscowość: punkt w zależności od charakteru miejscowości umieszczony np. na głównym skrzyżowaniu lub w miejscu gdzie zlokalizowany jest rynek, urządu miasta itd. generalizacja danych (1) Hampe, Anders, Sester, 2003

23 Do czego potrzebna jest mapa czyli o i s t o c i e b a z y d a n y c h t o p o g r a f i c z n y c h generalizacja danych (2)

24 Do czego potrzebna jest mapa czyli o i s t o c i e b a z y d a n y c h t o p o g r a f i c z n y c h wieloreprezentacja obiektów

25

26

27 Do czego potrzebna jest mapa czyli o i s t o c i e b a z y d a n y c h t o p o g r a f i c z n y c h Fragment arkusza mapy topograficznej 1:50 000

28 Do czego potrzebna jest mapa czyli o i s t o c i e b a z y d a n y c h t o p o g r a f i c z n y c h Fragment arkusza próbnego mapy 1:50 000 (oprac. UP Wroc w ramach grantu celowego GUGiK)

29 Do czego potrzebna jest mapa czyli o i s t o c i e b a z y d a n y c h t o p o g r a f i c z n y c h Terenem nazywamy dowolny wycinek krajobrazu, posiadający własną strukturę oraz dający się opisać (lokalizować) w przyjętym układzie odniesienia obejmującym elipsoidę odniesienia wraz z układem współrzędnych geodezyjnych (B, L) oraz wysokości (H) Topografia - zespół cech zewnętrznych terenu dotyczących jego rzeźby oraz obiektów na niej występujących; także: dział geodezji i kartografii zajmujący się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wizualizacją informacji o topografii terenu Stankiewicz M., 2005

30 Do czego potrzebna jest mapa czyli o i s t o c i e b a z y d a n y c h t o p o g r a f i c z n y c h dane ewidencyjne pzgik

31 Do czego potrzebna jest mapa czyli o i s t o c i e b a z y d a n y c h t o p o g r a f i c z n y c h dane topograficzne

32 Do czego potrzebna jest mapa czyli o i s t o c i e b a z y d a n y c h t o p o g r a f i c z n y c h mapa topograficzna mapa nawigacyjna dane tematyczne

33 Do czego potrzebna jest mapa czyli o i s t o c i e b a z y d a n y c h t o p o g r a f i c z n y c h wnioski istotą bazy danych topograficznych jest zapis struktury przestrzennej oraz cech opisowych dowolnego fragmentu terenu (wycinka krajobrazu), umożliwiający analizowanie, uogólnianie i prezentowanie modelowanej rzeczywistości ostateczna weryfikacja zakresu treści bazy danych, zapisu geometrii obiektów przestrzennych i ich atrybutyzacji powinna odbywać się na podstawie opracowanych map ogólnogeograficznych w poszczególnych skalach


Pobierz ppt "Do czego potrzebna jest mapa czyli o istocie bazy danych topograficznych Paweł J. Kowalski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google