Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Paweł J. Kowalski Do czego potrzebna jest mapa czyli o istocie bazy danych topograficznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Paweł J. Kowalski Do czego potrzebna jest mapa czyli o istocie bazy danych topograficznych."— Zapis prezentacji:

1 Paweł J. Kowalski Do czego potrzebna jest mapa czyli o istocie bazy danych topograficznych

2 lokalizacyjna, orientacyjna dokumentacyjna planistyczna, prognostyczna
funkcje map lokalizacyjna, orientacyjna dokumentacyjna planistyczna, prognostyczna administracyjna, gospodarcza poznawcza, dydaktyczna krajoznawcza, turystyczna polityczna społeczna, obywatelska estetyczna

3 1) mapy ewidencyjne w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000;
ustawa o IIP 1e. Standardowymi opracowaniami kartograficznymi, tworzonymi na podstawie odpowiednich zbiorów danych zawartych w bazach danych, o których mowa w ust. 1a i 1b, są: 1) mapy ewidencyjne w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000; 2) mapy zasadnicze w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000; 3) mapy topograficzne w skalach: 1:10 000, 1:25 000, 1:50000, 1: ; 4) mapy ogólnogeograficzne w skalach: 1: , 1: , 1:

4 Jednym z celów budowy Bazy Danych Georeferencyjnych jest zapewnienie zasilania aktualnymi danymi systemów produkcji map topograficznych, przeglądowych i tematycznych. BDG – podstawowe źródło do opracowania szeregu skalowego map topograficznych i przeglądowych źródła uzupełniające: Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych Numeryczny Model Terenu TOPO10 TOPO250 KARTO10 KARTO25 KARTO50 KARTO100 KARTO250 KARTO500 KARTO1000

5 założenia wstępne Zakres treści TOPO10 zbliżony jest do zawartości informacyjnej mapy topograficznej 1:10 000, a zakres treści TOPO250 zbliżony jest do zawartości informacyjnej mapy 1: ; Model pojęciowy i klasyfikacja treści serii map są zharmonizowane z modelem pojęciowym BDG jako z podstawowym źródłem danych; Niezbędne jest pewne zróżnicowanie w klasyfikacji, wynikające ze specyfiki prezentacji kartograficznej - - konieczności redukcji złożoności modelu podporządkowanej potrzebom użytkowników ale również czytelności prezentacji kartograficznej

6 Klasyfikacja treści bazy
sieć cieków sieć dróg i kolei sieć uzbrojenia terenu kompleksy pokrycia terenu budowle i urządzenia kompleksy użytkowania terenu tereny chronione podziały administracyjne obiekty topograficzne obiekty inne Klasyfikacja treści map drogi i obiekty z nimi związane koleje i obiekty z nimi związane zabudowa i budowle obiekty gospodarcze granice wody i obiekty z nimi związane roślinność, uprawy i grunty rzeźba terenu nazwy i opisy objaśniające ramka i opis pozaramkowy

7 nie jest możliwe jest możliwe
teza Modelowanie kompletnej i spójnej bazy danych przestrzennych o określonym zakresie treści i przeznaczeniu nie jest możliwe jest możliwe bez opracowania kartograficznego (wizualizacji kartograficznej) w odpowiedniej skali

8 rzeczywistość model przekaz modelowanie rzeczywistości geograficznej
Do czego potrzebna jest mapa czyli o i s t o c i e b a z y d a n y c h t o p o g r a f i c z n y c h modelowanie rzeczywistości geograficznej rzeczywistość krajobraz model baza danych przekaz obraz odbiorca

9 rzeczywistość model przekaz modelowanie rzeczywistości geograficznej
Do czego potrzebna jest mapa czyli o i s t o c i e b a z y d a n y c h t o p o g r a f i c z n y c h modelowanie rzeczywistości geograficznej rzeczywistość krajobraz model baza danych przekaz odbiorca

10 struktura bazy

11 struktura bazy

12 rzeczywistość model przekaz modelowanie rzeczywistości geograficznej
Do czego potrzebna jest mapa czyli o i s t o c i e b a z y d a n y c h t o p o g r a f i c z n y c h modelowanie rzeczywistości geograficznej rzeczywistość krajobraz model baza danych przekaz obraz odbiorca

13 koncepcja projekt realizacja zasilenie gdzie zaczyna się mapa?
Do czego potrzebna jest mapa czyli o i s t o c i e b a z y d a n y c h t o p o g r a f i c z n y c h gdzie zaczyna się mapa? diagramy (przypadków użycia, związków encji itp.) i notacje (UML) model pojęciowy koncepcja pojęcia języki XML (GML), SQL itp. model logiczny projekt struktura systemy zarządzania, aplikacje baz danych model fizyczny realizacja implementacja systemy zarządzania, aplikacje specjalne (branżowe) baza danych zasilenie

14

15 Technologia opracowania

16 przykład wizualizacji TBD
TBD w postaci, w jakiej dostępna jest na Geoportalu

17 mapa w standardzie TBD

18 testy redakcyjne BDG

19 Do czego potrzebna jest mapa czyli o i s t o c i e b a z y d a n y c h t o p o g r a f i c z n y c h
symbolizacja

20 Do czego potrzebna jest mapa czyli o i s t o c i e b a z y d a n y c h t o p o g r a f i c z n y c h
zasady redakcji

21 szereg skalowy map Mapa 1: – układ odniesienia dla obszarów średnich i małych miast oraz części (dzielnic) dużych miast; podkład i podstawowe źródło informacji geometrycznej dla planów miast Mapa 1: – układ odniesienia i podstawa do ogólnego planowania inwestycji ogólnomiejskich w dużych miastach i aglomeracjach miejskich; optymalna skala do nanoszenia informacji tematycznych poza obszarami zurbanizowanymi; podkład do map niezbędnych do administrowania na szczeblu gminy Mapa 1: – podkład dla map turystycznych oraz map niezbędnych do administrowania na szczeblu powiatu; podkład dla szczegółowych map tematycznych Mapa 1: …

22 generalizacja danych (1)
Przykład generalizacji danych: Budynek: powierzchnia obiektu Teren zabudowany: powierzchnia obejmująca grupy budynków i budowli, kwartały ulic Miejscowość: obszar wyznaczony granicą administracyjną Miejscowość: punkt w zależności od charakteru miejscowości umieszczony np. na głównym skrzyżowaniu lub w miejscu gdzie zlokalizowany jest rynek, urządu miasta itd. Hampe, Anders, Sester, 2003

23 generalizacja danych (2)
TBD w postaci, w jakiej dostępna jest na Geoportalu

24 wieloreprezentacja obiektów
TBD w postaci, w jakiej dostępna jest na Geoportalu

25 TBD w postaci, w jakiej dostępna jest na Geoportalu

26

27 Fragment arkusza mapy topograficznej 1:50 000

28 Fragment arkusza próbnego mapy 1:50 000
(oprac. UP Wroc w ramach grantu celowego GUGiK)

29 Topografia - zespół cech zewnętrznych terenu dotyczących jego rzeźby oraz obiektów na niej występujących; także: dział geodezji i kartografii zajmujący się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wizualizacją informacji o topografii terenu Stankiewicz M., 2005 Terenem nazywamy dowolny wycinek krajobrazu, posiadający własną strukturę oraz dający się opisać (lokalizować) w przyjętym układzie odniesienia obejmującym elipsoidę odniesienia wraz z układem współrzędnych geodezyjnych (B, L) oraz wysokości (H)

30 dane ewidencyjne pzgik

31 dane topograficzne

32 mapa topograficzna  mapa nawigacyjna
dane tematyczne mapa topograficzna  mapa nawigacyjna

33 wnioski istotą bazy danych topograficznych jest zapis struktury przestrzennej oraz cech opisowych dowolnego fragmentu terenu (wycinka krajobrazu), umożliwiający analizowanie, uogólnianie i prezentowanie modelowanej rzeczywistości ostateczna weryfikacja zakresu treści bazy danych, zapisu geometrii obiektów przestrzennych i ich atrybutyzacji powinna odbywać się na podstawie opracowanych map ogólnogeograficznych w poszczególnych skalach W ustawie jest BDOT jako pojęcie ogólne, w szczególności TBD jest przykładową BDOT (Bazą danych obiektów topograficznych) – w przyszłości będzie to TOPO10 Bazy Danych Georeferencyjnych. Poprawnie: „Baza danych topograficznych”, skrót TBD jest wynikiem błędu, ale tak pozostał – nawet na Geoportalu jest „Topograficzna baza danych” (merytorycznie niepoprawnie).


Pobierz ppt "Paweł J. Kowalski Do czego potrzebna jest mapa czyli o istocie bazy danych topograficznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google