Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

30.11.2012 Znaczenie energetyki jądrowej dla rozwoju Polski Andrzej Strupczewski Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "30.11.2012 Znaczenie energetyki jądrowej dla rozwoju Polski Andrzej Strupczewski Narodowe Centrum Badań Jądrowych."— Zapis prezentacji:

1 30.11.2012 Znaczenie energetyki jądrowej dla rozwoju Polski Andrzej Strupczewski Narodowe Centrum Badań Jądrowych

2 Spis treści Zapotrzebowanie Polski na energię elektryczną Porównianie z innymi krajami Możliwe składniki miksu energetycznego Charakterystyka energetyki wiatrowej Możliwości wykorzystania energii słonecznej i biomasy Charakterystyka energetyki jądrowej Koszty Bezpieczeństwo Pozytywne skutki programu jądrowego Dla polskiej gospodarki Dla społeczeństwa

3 Zapotrzebowanie Polski na energię elektryczną

4 Zużycie energii elektrycznej na mieszkańca w Polsce (w 2008 r.: brutto / netto = 4 065 / 3 082 kWh/os.): należy do najniższych w UE (niższe jest tylko w Rumunii, na Litwie i w Łotwie); Zużycie energii finalnej jest 2,1 razy niższe niż w krajach UE-15

5 Czy zużywamy za dużo energii elektrycznej? Energochłonność polskiej gospodarki jest istotnie wyższa niż średnia UE-15 jeśli w porównaniach używa się wartości PKB liczonej wg kursów wymiany walut (PKB ER ). Natomiast elektrochłonność polskiego PKB liczonego wg parytetu siły nabywczej (PKB PPP ) jest zbliżona do wskaźników dla krajów o podobnym poziomie rozwoju gospodarczego i do średniej unijnej. Parytety siły nabywczej są to współczynniki walutowe odzwierciedlające realną siłę nabywczą waluty danego kraju w relacji do średniej umownej waluty porównywanych krajów, tj. jednostki standardowej siły nabywczej (Purchasing Power Standard – PPS). Pozwala to określać porównywalny PKB.

6 Elektrochłonność PKB PPP w krajach UE 27 [oprac. W. Kiełbasa, Tezy do dyskusji…. na podst. Danych Eurostat 2010 i GUS 2010].

7 Potrzeba zwiększenia produkcji energii elektrycznej Obecne zużycie energii elektrycznej w Polsce na głowę mieszkańca jest stosunkowo niewielkie. W Danii zużycie energii elektrycznej na mieszkańca wynosi ponad 6000 kWh rocznie, w Polsce – 3150 kWh. W Japonii zużycie energii elektrycznej na mieszkańca wynosiło w 2003 r 7,424 kWh rocznie, ponad 2,3 razy tyle co w Polsce. Oznacza to, że nie ma dużych możliwości oszczędności. Plany wzrostu gospodarczego nieuchronnie wiążą się z planami wzrostu zapotrzebowania na energię.

8 Składniki miksu energetycznego

9 Główne źródła energii elektrycznej w UE Ze względu na rosnące koszty wydobycia węgla kamiennego z coraz większych głębokości, Polska stała się jego importerem: obecnie netto 9 mln ton /rok W Polsce dominuje węgielW UE – energia jądrowa

10 Nowe składniki miksu Zakładając, że wydobycie węgla (kamienny+brunatny) uda się utrzymać na obecnym poziomie, potrzeba nowych źródeł energii do zaspokojenia wzrostu zapotrzebowania Elektrownie gazowe Najniższe koszty inwestycyjne i najkrótszy czas realizacji inwestycji Przy ograniczonych złożach krajowych silne uzależnienie od importu – kwestia bezpieczeństwa energetycznego kraju Gaz łupkowy byłby obiecujący, ale brak jeszcze danych do analiz liczbowych Tzw. OZE (odnawialne źródła energii) W Polsce większość stanowią farmy wiatrowe

11 Stymulacja rozwoju OZE Wysokie dopłaty dla deweloperów wiatraków i innych źródeł energii odnawialnej Za energię elektryczną dostarczoną do sieci elektrownia systemowa otrzymuje w Polsce około 200 zł/MWh, a OZE otrzymuje te same 200 zł PLUS 280 zł/MW dopłaty za zielony certyfikat – co razem daje 480 zł. Wg dyskutowanej obecnie ustawy dopłaty do OZE mają być jeszcze większe, np. dla wiatraków na morzu przewiduje się dopłatę 440 zł/MWh, czyli w sumie energia z wiatraków morskich ma kosztować 640 zł/MWh. Sieć energetyczna ma obowiązek przyjąć energię z wiatraków w każdej chwili i bez uprzedzenia, nawet gdyby miało to oznaczać konieczność wyłączenia z ruchu elektrowni systemowych

12 Charakterystyka energetyki wiatrowej Zależność od warunków atmosferycznych Optymalne lokalizacje Zmienność czasowa produkcji energii Długość i częstość okresów ciszy Możliwości magazynowania energii Koszty inwestycyjne

13 Moc wiatraka proporcjonalna do trzeciej potęgi prędkości wiatru Prędkość wiatru, m/sponiżej 4 4,05,0 7,0 9,010,0 moc wiatraka, kW015105 4409851330 Przy prędkości wiatru 14 m/s turbina osiąga pełną moc 2500 kW. Turbina wiatrowa pracująca w rejonie o średniej prędkości wiatru 7 m/s będzie mieć moc średnią 985/440=2 razy mniejszą niż turbina pracująca w rejonie o średniej prędkości wiatru 9 m/s. Wg IEO wiatraki będą budowane tylko na obszarach o najkorzystniejszych warunkach wiatrowych (średnia roczna prędkość wiatru na wysokości piasty wirnika minimum 6.5 m/s), Nie są to dobre warunki wiatrowe. W Szkocji i Danii są one znacznie lepsze.

14 W Polsce średnia prędkość wiatru osiąga 6 m/s na wybrzeżu

15 Prędkość wiatru w Danii, Szkocji, zach. Irlandii: 8,5 m/s, moc 700 W/m 2 Optymalne lokalizacje elektrowni wiatrowych Prędkość wiatru w Polsce (rejon Łeby) 5 m/s, moc 150 W/m 2

16 Współczynniki wykorzystania mocy dla nowoczesnych farm wiatrowych w UK W Polsce średnie prędkości wiatru sięgają 6,5 m/s. Odpowiada im współczynnik wykorzystania mocy zainstalowanej 0,22. Srednio trzeba liczyć na 0,2, i to dla najlepszych okolic a więc dla pierwszych farm wiatrowych. Dla dalszych będzie gorzej.

17 Współczynnik wykorzystania mocy wiatraków w Niemczech Niemcy wiodące w rozwoju wiatraków w dużej skali: współczynnik wykorzystania mocy zainstalowanej wiatraków dla całego kraju (2004- 2010, przedtem był on niższy) wyniósł 17,7%. W stosunku do elektrowni jądrowych w USA, dysponujących największym na świecie parkiem EJ (104 bloki), które w tym okresie osiągnęły współczynnik 90%, jest to wartość 5 x niższa. Oznacza to, że wielkość nakładów inwestycyjnych na jednostkę mocy średniej wiatraków na lądzie trzeba pomnożyć przez 5, by ją porównywać z nakładami dla EJ. W 5 nowoczesnych MFW, które oddano do eksploatacji w Wielkiej Brytanii w latach 2007-2010, osiągano średnio 34%. Przyjmując optymistycznie na przyszłość 42%, widzimy że dla obliczenia nakładów równoważnych EJ trzeba nakłady na MFW mnożyć x 2 - Do tego należy dodać koszt instalacji magazynujących energię wraz z liniami przesyłowymi

18 Wahania siły wiatru w Polsce Sumaryczna generacja źródeł wiatrowych w Polsce w okresie 26.05.- 08.06.2012 r. Dn. 3 czerwca 2011 moc o 11. wyniosła 849 Mwe, ale w szczycie zapotrzebowania 20:00-20:59 moc spadła do 45 MW.

19 Zmienność czasowa energii wiatru, okresy ciszy Łącznie w 2002 roku było w Zachodniej Danii 52 dni, gdy wiatr dostarczał mniej niż 1 % zapotrzebowania. Wg raportu E.On. w Niemczech przy planowanej mocy zainstalowanej w wiatrakach wynoszącej w 2020 r. ponad 48,000 MW można będzie zastąpić nimi tylko 2,000 MW z tradycyjnych źródeł energii. Wynika to z konieczności zapewnienia ciągłości dostaw w okresach ciszy. Ze względu na ich nieprzewidywalność konieczne jest utrzymywanie w systemie rezerwy wirującej - elektrowni pracujących na biegu luzem. [1][1] dena grid studydena grid study

20 Przykładowe czasy trwania ciszy wiatrowej Niemcy, 28,7 tys MWe listopad 2011 W ciągu 24 dni cała flota wiatraków w Niemczech dostarczyła tylko: 30% mocy szczytowej przez zaledwie 2 dni 15% przez 4 dni 7 – 8% przez 5 dni 4 – 5% przez 2 dni 2-2,5%.......11 dni. Wielka Brytania, 5200 MWe Cisza w dniu 21.12.2010. Lata 2008-2010 % czasu poniżej 2,5% mocy – 8% a poniżej 1,25% mocy – 3,09%.

21 Niemcy kwiecień 2012 okres ciszy wiatru przez dwa tygodnie Niemcy 2012 - okres ponad 3 miesięcy, wykazuje zupełną ciszę wiatrową trwającą od 1 do 16 kwietnia na Morzu Północnym – a na lądzie moc wiatru też była mała.

22 Polskie elektrownie szczytowo-pompowe mogą zmagazynować niecałe 8 GWh ElektrowniaMoc (GW) Spad średni (m) Pojemność użyteczna zbiornika górnego (mln m 3 ) Zmagazy nowana energia (GWh) Żarnowiec0,72116,513,83,6 Porąbka-Żar0,50430,51,982,0 Solina-Myczkowce0,20552400,8 (dobowo 4 h) Niedzica-Sromowce0,09431330,5 (dobowo 6h) Żydowo0,1679,33,30,6 Dychów0,09273,60,3 Razem 1,76 7,8

23 Ile energii można zmagazynować w hydroelektrowniach w Polsce? Proponowana przez Greenpeace moc OZE w Polsce to 50% mocy systemu, w tym 22% z wiatru i 23% z biomasy. Przy zużyciu rocznym jak w 2011 r.: 157,91 TWh, odpowiada to mocy średniej 0,22 x 157 910 GWh/(365dx24h/d)= 3,97 GWe. Taki deficyt trzeba pokrywać w okresie ciszy Całkowite dobowe możliwości produkcyjne elektrowni wodnych w Polsce: N max=1,75 GWe, energia zmagazynowana max. 7,8 GWh Zapas ten wystarcza na pokrycie deficytu przez 2 godziny

24 Korelacje przestrzenne zmienności energii wiatrowej Wiatr jest zjawiskiem o skali kontynentalnej. Zmiany mocy wiatru występują na dużych obszarach jednocześnie. Przykład – moc wiatru w Wielkiej Brytanii i w Niemczech. Wzrost i spadki mocy od 100% do 10% i od 85% do 0% występują jednocześnie w obu obszarach. Dlatego połączenia trans- graniczne między farmami nie rozwiązują problemu okresów ciszy.

25 Polepszyć (ale nie w 100% zapewnić) stabilność mogłaby sieć o skali tysięcy km = 0,5 biliona Projekt Greenpeace: panele słoneczne od Atlantyku do Iranu, MFW wzdłuż wybrzeży całej Europy, ogromna rozbudowa sieci koszty 60 mld euro do 2030 500 mld euro do 2050 r. w samych Niemczech 20 mld euro do 2020

26 Charakterystyka energii wiatrowej - podsumowanie Zależność mocy od prędkości wiatru P~v 3 powoduje silną zależność kosztów energii od lokalizacji Wskutek tego moc wiatru w Polsce jest kilkukrotnie mniejsza niż w Skandynawii i na półn.-zach. Wybrzeżach Europy Zmienność wiatru sprawia, że moc osiągnięta ~20% nominalnej Okresy ciszy wiatrowej mogą trwać nawet 2 tygodnie Polskie hydroelektrownie mogą zmagazynować energię wystarczającą na kilka godzin Konieczne zdublowanie 80% mocy nominalnej farm wiatrowych w technologii konwencjonalnej (najpraktyczniej: gazowej)

27 Porównanie kosztów energetyki wiatrowej i jądrowej

28 Koszty inwestycyjne farm wiatrowych przeliczone na moc średnią Przykład uruchomionych 11 maja 2012 r. farm wiatrowych: Jarogniew-Mołtowo i Wartkowo: Koszt 84,2 mln euro (360 mln zł), gminy Gościno i Karlino, moc łącznie 51,5 MW co daje 1,63 mln euro/MW. Przyjmując wysoki współczynnik wykorzystania mocy zainstalowanej 0,22 otrzymamy nakłady na moc średnią w wysokości 1,63/0,22 = 7,4 mln /MW na 20 lat eksploatacji Na 60 lat eksploatacji daje to 22,2 mln /MW mocy średniej Jest to ponad 4,5 razy więcej niż dla elektrowni jądrowej, dla której całkowite nakłady inwestycyjne łącznie z kosztami działki, podłączeń i finansowania wyniosą w tym samym czasie około 4,5-5,0 mln /MW mocy średniej.

29 Koszty inwestycyjne farm wiatrowych na lądzie Dane do 2008 r. - z Northwest Power Council, dla 2011-2012 dane z literatury. W Polsce, gmina Karlino. Maj 2012: 51,5 Mwe, 84 mln euro, czyli 1,63 mln euro/Mwe. Granite Reliable Power Windpark 99 MWe, Vestas 3 MWe, 2,778 mln USD/MWe czyli 2,1 mln euro/MWe Obserwujemy trend rosnący

30 Koszty inwestycyjne farm wiatrowych na morzu Również obserwowany trend wzrostowy Nazwa MFW Początek pracy Nakłady inwestycyjne /MWp Middelgrunden (D)20011,175 Horns Rev I (D)20021,7 Samsø (DK)20031,3 North Hoyle (UK)20032,0 Nysted (DK)20041,5 Scroby Sands (UK)20042,0 Kentich Flats (UK)20051,77 Burbo Bank (UK)20072.0 Lillgrunden (S)20071,8 Robin Rigg (UK)20082,7 Baltic 2W budowieOkoło 3,5 AnholtW budowieOkoło 3,5

31 Wzrost nakładów inwestycyjnych na MFW wg danych brytyjskich Nakłady inwestycyjne dla MFW Horns Rev o mocy 160 MW ukończonej w 2002 roku i dla MFW Nystedt o mocy 165 MW wyniosły 1,68 mln euro/MW. W 2008 r. koszty wyceniano na 2,5 do 2,8 mln euro/Mw. Obecnie – 4 mln euro/MW

32 Nakłady inwestycyjne na inne źródła OZE Wg Ernst and Young (po uwzględnieniu współczynnika wykorzystania mocy zainstalowanej) : fotowoltaika = 7,8 mln zł/MW mocy szczytowej elektrownie biomasowe = 10,3 mln zł/MW morskie farmy wiatrowe = 13,6 mln zł/MW elektrociepłownie na biogaz rolniczy = 14,4 mln zł/MW.

33 Czas wykorzystania mocy zainstalowanej – i koszty energii elektrycznej z OZE Polska Wg Ernst and Young, 2012, koszt energii elektr. w zł/MWh przy 60 zł/t CO 2 : Węgiel kamienny = 282 Elektrownia gazowa = 314 Elektrownia jądrowa = 313 Kogeneracja biomasowa - 393. Lądowa farma wiatrowa 466 Elektrownie biomasowe - 487. Morskie farmy wiatrowe - 713 Fotowoltaika 1091 zł/MWh

34 Porównanie cen energii Niemcy, morskie farmy wiatrowe 190 euro/MWh Niemcy, ogniwa na dachach 195 euro/MWh Francja, energia jądrowa obecnie 42 euro/MWh, prognoza 70 euro/MWh Polska, elektrownie systemowe 198 zł/MWh, Polska, obecnie MFW 198 + 286 = 484 zł/MWh, prognoza 700 zł/MWh

35 Ceny energii elektrycznej w różnych krajach Cena dla gospodarstw indywidualnych we Francji 0,15 /kWh, w Niemczech 0,27 /kWh.

36 Perspektywy fotowoltaiki w Polsce Rozkład średniorocznego nasłonecznienia na terenie Polski Nasłonecznienie w Polsce jest dużo gorsze niż w Hiszpanii i we Włoszech. Oznacza to, że współczynnik wykorzystania mocy zainstalowanej jest niski. Koszty fotowoltaiki: powyżej 1000 zł/MWh. W obecnej wersji ustawy o OZE proponuje się dopłaty do fotowoltaiki około 300 euro/MWh

37 Perspektywy biomasy w Polsce Biomasa charakteryzuje się wielką objętością na jednostkę mocy, dlatego koszty transportu szybko rosną z odległością i przy dystansie 70-100 km stają się zbyt wysokie. Dlatego zwykle moc zakładów biomasy nie przekracza 20 MW. Zużycie biomasy na cele energetyczne (biopaliwa płynne i stałe) może zwiększyć ceny podstawowych surowców rolnych w Polsce o 20-50 % do 2020 r. (zgodnie z prognozą OECD/FAO). Bez szkody dla produkcji żywności rolnictwo polskie może przeznaczyć do 2020 r. 0,6 mln ha pod produkcję zbóż na bioetanol, 0,4 mln ha pod produkcję rzepaku na biodiesel, oraz 0,5 mln ha pod produkcję biomasy dla potrzeb energetyki zawodowej. Stanowi to istotne ograniczenie dla wykorzystania tego źródła. Współspalanie biomasy z węglem jest szkodliwe dla elektrowni.

38 Charakterystyka energetyki jądrowej

39 Nakłady inwestycyjne wg ARE rok7654321 %2.55.010.020.025.020.017.5 Wg ARE, koszty oprocentowania kapitału w czasie budowy spowodują wzrost kosztów o 26%. Razem z kosztami działki, podłączenia do sieci, i innymi kosztami inwestora może to podnieść nakłady inwestycyjne do 4 – 4.5 miliarda euro za 1000 MWe W opracowaniu ARE przyjęto: Bezpośrednie nakłady inwestycyjne OVN EJ 3 mln. /MW (MIT 2009), Koszty stałe O&M – 70 tys. /MWrok, Koszty zmienne O&M – 0.8 /MWh.

40 Uśrednione koszty wytworzenie energii elektrycznej wg ARE, 2030, CO2 30 [09/tCO2]

41 Koszty wytworzenie energii elektrycznej wg ARE, 2030 r., cena emisji CO2 30 [09/tCO2]

42 Szkody na zdrowiu i inne koszty zewnętrzne dla typowej lokalizacji w UE-15: najniższe dla EJ PFBC- spalanie w złożu fluidalnym pod ciśnieniem, CC- cykl kombino- wany, PWR otw. – cykl paliwowy otwarty, PWR zamk. - cykl paliwowy zamknięty

43 Dawki od elektrowni jądrowych mniejsze niż różnice tła promieniowania naturalnego Dawka od EJ – 0,01 mSv/rok Różnica tła promienio- wania między Krakowem a Wrocławiem- 0,39 mSv/rok

44 Elektrownie jądrowe III generacji zapewnią bezpieczeństwo nawet po awarii Bilans 50 lat lat pracy elektrowni jądrowych – Poza Czarnobylem, nikt nie stracił życia ani zdrowia wskutek promieniowania po awarii elektrowni jądrowej. Nawet stare reaktory w Fukushima, po największym w historii Japonii trzęsieniu ziemi i tsunami, nie spowodowały żadnych zgonów wśród personelu ani ludności Elektrownia III generacji, np. z reaktorem EPR, zapewnia bezpieczeństwo ludności w odległości 800 m od reaktora Wybieramy elektrownie III generacji właśnie po to, by zapobiec wszelkim zagrożeniom ludności.

45 Program energetyki jądrowej Korzyści dla polskiego przemysłu i ludności

46 Korzyści dla społeczności lokalnej Nowe, atrakcyjne miejsca pracy (ok. 800 pracowników stałych elektrowni, 5000 w fazie budowy) Czystsze środowisko (brak emisji SO2, NOx, pyłów) Postęp cywilizacyjny i rozwój nauki Korzyści finansowe USA: EJ Indian Point realizuje 30% swoich zamówień w okolicznych hrabstwach - w 2002 r. wartość tych zamówień wyniosła prawie 450 mln $ Finlandia: EJ Olkiluoto odprowadziła za 2007 r. 4,2 mln euro do budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości Francja EJ Flammanville wpłaca co roku 25 milionów euro w postaci podatków lokalnych

47 Czy energetyka jądrowa da miejsca pracy w Polsce? Elektrownia Jądrowa: średnio 1000 osób/1000 MWe Ponadto: dozór jądrowy, organizacje wsparcia technicznego dla dozoru, biura projektowe (Energoprojekt), Przy budowie: 1500 firm, 4000 osób przy budowie 1-go bloku EPR Podczas eksploatacji – 20 mln euro/rok dla gminy, wszystkie zamówienia dla EJ (37 mln euro/rok) poprzez firmy miejscowe. EJ z dwoma reaktorami PWR o mocy 1600 MWe każdy dostarczy łącznie do sieci energetycznej 24 TWh rocznie – Zatrudnienie bezpośrednie dla 700 osób personelu EJ i około 2000 osób z zewnątrz, zatrudnianych przy okazji planowych remontów i konserwacji elektrowni.

48 Spełnienie wymagań przy budowie EJ – nowa jakość techniczna Konieczna jest aktualizacja i rozwinięcie przepisów Prawa atomowego wraz z aktami wykonawczymi, np. przy wykorzystaniu wymagań EUR, uzupełnionych tam gdzie jest to uzasadnione amerykańskimi (10CFR50) i MAEA Powinny też zostać wydane - w niezbędnym zakresie - wytyczne polskiego Dozoru Jądrowego Na poziomie szczegółowych przepisów technicznych i norm jądrowych zostaną przyjęte przepisy i normy kraju dostawcy technologii EJ (np.: francuskie lub amerykańskie) Ponadto, obowiązywać będą stosowne normy międzynarodowe (ISO, IEC) Polskie przedsiębiorstwa realizujące dostawy, roboty budowlano-montażowe lub usługi dla EJ będą musiały wypełnić wymagania, dotyczące systemu zarządzania jakością: zgodnie z normami ISO (przyjętymi już w Polsce) + specjalne normy zapewnienia jakości dla EJ kraju dostawcy technologii

49 Prace dla nowych EJ wymagają stałego podnoszenia kwalifikacji i techniki Moce i parametry pracy współcześnie oferowanych jądrowych bloków energetycznych są znacznie wyższe niż w b. EJ Żarnowiec (moce elektryczne brutto: EPR – 1710 MWe, AP1000 – 1200 MWe, EJ Żarnowiec – 465 MWe) odpowiednio większe rozmiary i parametry pracy głównych urządzeń technologicznych współczesne wymagania konstrukcyjne, technologiczne i jakościowe mogą być jeszcze bardziej rygorystyczne jak te z okresu b. budowy EJ Żarnowiec udział krajowego przemysłu może się sukcesywnie powiększać przy kolejnych realizacjach EJ, dotychczasowe doświadczenia zdobyte za granicą (Olkiluoto) pokazują, że polskie firmy mogą sprostać wysokim wymaganiom dla energetyki jądrowe j

50 Polski przemysł stale uczestniczy w budowie elektrowni jądrowych Jak dotąd – w innych krajach… Obok widać montaż wykładziny obudowy bezpieczeństwa w EJ Olkiluoto, wykonanej przez Energomontaż Północ przewiezionej i zainstalowanej w EJ OL3. Polskie firmy cieszą się uznaniem AREVY i innych dostawców reaktorów Polskie firmy będą wykonywać większość prac dla EJ w Polsce.

51 Potencjalny udział krajowych firm w realizacji Programu EJ w Polsce Prace dla biur projektowych przygotowanie kompletnych danych związanych z lokalizacją przygotowanie kompletnych danych związanych z lokalizacją plan (generalny) zagospodarowania elektrowni plan (generalny) zagospodarowania elektrowni układ i urządzenia wody chłodzącej układ i urządzenia wody chłodzącej wyprowadzenie mocy i rezerwowe zasilanie potrzeb własnych wyprowadzenie mocy i rezerwowe zasilanie potrzeb własnych obiekty hydrotechniczne, budynki administracyjne, magazynowo- warsztatowe i in. obiekty hydrotechniczne, budynki administracyjne, magazynowo- warsztatowe i in. Produkcja urządzeń i materiałów urządzenia pomocnicze dla części konwencjonalnej i jądrowej materiały: wyroby hutnicze i materiały budowlane

52 Urządzenia dla EJ które może wyprodukować przemysł polski wymienniki ciepła, zbiorniki, rurociągi i armaturę do układów pomocniczych i układów bezpieczeństwa reaktora (w tym awaryjnego chłodzenia) w dalszej perspektywie ew. nawet niektóre urządzenia obiegu chłodzenia reaktora, jak stabilizator ciśnienia lub elementy rurociągów urządzenia gospodarki odpadami radioaktywnymi wymienniki ciepła, zbiorniki, rurociągi i armaturę układów pomocniczych turbozespołu pompy różnego rodzaju. wielkości i przeznaczenia (w tym: wody zasilającej, skroplin, wody chłodzącej) wentylatory, dmuchawy oraz pozostałe urządzenia układów wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji awaryjne agregaty dieslowskie

53 Dostawy polskiego przemysłu dla EJ transformatory różnej mocy i przeznaczenia wyposażenie elektryczne niektóre dźwignice urządzenia gospodarki: wodno-chemicznej i wodno- ściekowej, w tym uzdatniania wody dla potrzeb technologicznych (demineralizacja, dekarbonizacja)

54 Roboty budowlano- montażowe roboty ziemne oraz zbrojarsko-betoniarskie - w tym: na głównych obiektach jak: obudowa bezpieczeństwa i budynki pomocnicze reaktora, maszynownia, chłodnie kominowe, pompownia wody chłodzącej montaż mechaniczny, także urządzeń, konstrukcji i układów w części jądrowej, oraz próby rozruchowe montaż urządzeń elektrycznych i AKPiA, także w części jądrowej, oraz próby rozruchowe montaż konstrukcji stalowych, realizacja obiektów budownictwa ogólnego obsługa geodezyjna budowy

55 Skutki wejścia polskich firm do procesu tworzenia elektrowni jądrowych 4. Opanowanie produkcji / montażu urządzeń lub konstrukcji I. kategorii bezpieczeństwa – podlegających specjalnym przepisom technicznym i normom dla EJ – będzie jednak trudne i wymaga transferu odpowiedniego know-how 5. Polskie firmy będą musiały wdrożyć systemy zapewnienia jakości, zgodne nie tylko z powszechnie stosowanymi standardami ISO, ale także specjalnymi normami zapewnienia jakości obowiązującymi w energetyce jądrowej 6. Efekt – podniesienie techniki i jakości produkcji i wykonawstwa na nowy światowy poziom 7. Rozwój zaplecza naukowo-badawczego, rozwój współpracy międzynarodowej, wdrożenie nawyków zgodnych z najwyższymi wymaganiami niezawodności i jakości.

56 Udział polskiego przemysłu w europejskiej energetyce jądrowej 1. Rozwój energetyki jądrowej w Europie UE stwarza możliwość szerokiego udziału przemysłu polskiego w odbudowie istniejących i tworzeniu nowych mocy w energetyce jądrowej 2. Wzmocnienie zaplecza naukowo – badawczego i opracowanie platformy ścisłej współpracy tego zaplecza z przemysłem stanowi obecnie najważniejsze wyzwanie dla szerokiego udziału polskich przedsiębiorstw w rozwijaniu nowych technologii we wszystkich aspektach energetyki jądrowej 3. Udział krajowych firm w realizacji elektrowni jądrowych może być znaczący i rosnący w czasie – dotychczasowe doświadczenia dowodzą, że polskie firmy są w stanie sprostać surowym wymaganiom technologicznym i jakościowym energetyki jądrowej

57 Podsumowanie Porównanie Polski z innymi krajami wskazuje na istotny wzrost zapotrzebowania na enegię elektryczną w najbliższych dziesięciolaciach Węgiel kamienny i brunatny pozostaną dominującymi źródłami, ale przyrost zapotrzebowania wymaga nowych źródeł Warunki geograficzno-klimatyczne ograniczają możliwości wykorzystania w Polsce energii wodnej i słonecznej Wysokie koszty i niestabilność pracy ograniczają efektywność wykorzystania energetyki wiatrowej Energetyka jądrowa jest źródłem energii mogącym zapewnić niskie ceny i bezpieczeństwo energetyczne, co może być czynnikiem przewagi polskiej gospodarki i mieć szereg pozytywnych skutków społecznych Zaangażowanie polskiego przemysłu może być istotnym impulsem jego rozwoju


Pobierz ppt "30.11.2012 Znaczenie energetyki jądrowej dla rozwoju Polski Andrzej Strupczewski Narodowe Centrum Badań Jądrowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google