Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cena energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cena energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych"— Zapis prezentacji:

1 Cena energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych
Konferencja prasowa Stowarzyszenia Elektryków Polskich Cena energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych Doc. dr inż. A. Strupczewski, dr K. Andrzejewski Stowarzyszenie Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej Warszawa, 14 sierpień 2009

2 Czemu energetyka jądrowa stała się tańsza od innych źródeł energii?
Ogromny wzrost niezawodności i dyspozycyjności – współczynniki wykorzystania mocy zainstalowanej niespotykane wśród innych źródeł energii. Ograniczenie nakładów inwestycyjnych mimo osiągnięcia znacznego wzrostu bezpieczeństwa. Korzyści dla zdrowia człowieka i środowiska – brak emisji tlenków siarki, azotu, pyłów, metali ciężkich. Wyniki programu UE ExternE wykazały że EJ należą do źródeł energii o najmniejszych kosztach zewnętrznych. Brak emisji CO2 – nie płaci się kar za emisję. Energetyka jądrowa bierze pełną odpowiedzialność za unieszkodliwianie odpadów radioaktywnych i zapewnia fundusze na ich usuwanie z biosfery i na likwidację EJ

3 Współczynniki obciążenia dla EJ stale rosną

4 EJ nie powodują emisji CO2

5 Wyniki studium UE: energia jądrowa należy do najkorzystniejszych dla ludzi i przyrody
Studium ExternE, Kryterium - koszty zewnętrzne, tj. koszty płacone przez społeczeństwo (za stratę zdrowia, przedwczesne zgony, zniszczenie środowiska) Koszty zewnętrzne oceniano dla wszystkich źródeł energii, dla całego cyklu budowy, pracy, likwidacji ”od kolebki do grobu” Dominujący wpływ - skrócenie życia ludzi wskutek zachorowań powodowanych przez emisje zanieczyszczeń do atmosfery Zgodne wyniki studiów w wielu krajach UE wykazały że: Najniższe koszty zewnętrzne powoduje energia wiatru, energia jądrowa i hydroenergia Największe – spalanie węgla i ropy. Średnie – spalanie gazu i użycie ogniw słonecznych. Łączne koszty dla społeczeństwa – tj. koszty produkcji i koszty zewnętrzne – są najniższe dla energii jądrowej.

6 Ile będą kosztowały bloki jądrowe budowane w Polsce?
Koszty wg rzeczywistych kontraktów bez oprocentowania kapitalu Olkiluoto 3, z opóźnieniami i dodatkowymi kosztami 2940 €2008/kWe Flammanville 3, EPR pierwszy w nowej serii €2008/kWe, Koszty w USA wyższe niż w UE, średnio €2008 /kWe Przewidywany koszt dla drugiego bloku w Polsce i następnych, jak w USA: 2800 €/kWe Dla elektrowni węglowej wg kontraktów zawartych w 2008 roku w Polsce nakłady inwestycyjne wyniosły od 1660 €/kWe w przypadku budowy elektrowni na terenie zagospodarowanym do 1900 €/kWe dla nowej lokalizacji. Przyjmiemy do dalszych porównań koszt €/kWe. Różnica nakładów inwestycyjnych to 1 mld euro/1000 MWe dla drugiego bloku EJ, i dla następnych. Do tego dolicza się oprocentowanie kapitału podczas budowy i koszty własne inwestora,

7 Zyski paliwowe - EJ tańsze od węgla nawet bez uwzględnienia kosztów zewnętrznych
Elektrownia jądrowa o mocy 1000 MWe produkuje rocznie 8 TWh. Koszty paliwa jądrowego wynoszą przy tym 40 mln euro/rok. Koszty utrzymania ruchu ze składką na unieszkodliwianie odpadów i likwidację EJ są wyższe o około 2 euro/MWh dla EJ niż dla EW, Dla EJ 1000 MWe około 16 mln euro/rok Elektrownia węglową z dwoma blokami 2x800 MWe na parametry nadkrytyczne o sprawności 43% - zużycie węgla 0,38 mln ton/TWh, a odpowiednia emisja CO2 będzie równa 0,8 tony CO2/MWh. Przy cenie węgla 55 euro/tonę otrzymamy koszty paliwa dla elektrowni węglowej produkującej 7,97 TWh /rok równe 0,38 x 55 x 7,97 = 166,6 mln euro/rok, a opłaty za emisję przy 39 euro/tonę CO2 wyniosą 248,6 mln euro/rok Razem koszt węgla i emisji CO2 wyniesie 415 mln euro/rok. Różnica kosztów to 359 mln euro/rok na korzyść EJ

8 A ile będzie nas kosztowała energia elektryczna?
Przedstawione wyżej różnice kosztów paliwowych i nakładów inwestycyjnych to tylko wybrane elementy pełnego rachunku ekonomicznego. Takiego rachunku nie ma jeszcze dla aktualnych cen i dla warunków w Polsce, ale widać, że oparcie sądu o kosztach tylko na nakładach inwestycyjnych jest grubym błędem. Sama różnica kosztu inwestycyjnego między EJ i EW to zaledwie 3-4 lata różnic w kosztach cyklu paliwowego węgla i uranu W braku wyników pełnych obliczeń dla Polski, popatrzmy na obiektywne oceny z MIT - najlepszej uczelni technicznej w USA

9 Wyniki studium MIT 2009 40 lat pracy EJ, wspł. obc. 0,85, ceny USD 2007
Bezpośrednie nakłady inwestycyjne dla EJ: 4 mld USD/1000MWe, kapitał z pożyczki bankowej 60% i własny 40%, oproc. bankowe 8% i oproc. kapitału własnego 12%. Koszt U nat. 80 USD/kg U, wypalenie 50 MWd/kg, Czas budowy EJ 5 lat, EW 4 lata i EG 2 lata Sprawność cieplna EJ=0,33 (EPR ma 0,37), EW=0,385, EG=0.5 Cena energii elektr.: 66 USD/MWh = 200 zł/MWh

10 Podobno wiatr jest za darmo – ale Duńczycy płacą za elektryczność najwięcej w Unii Europejskiej...
h


Pobierz ppt "Cena energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google