Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przykładowe formy oceny projektu oraz kontraktu z uczniami Anna Czarlińska-Wężyk Seminarium Od pomysłu do realizacji – etapy pracy metodą projektu edukacyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przykładowe formy oceny projektu oraz kontraktu z uczniami Anna Czarlińska-Wężyk Seminarium Od pomysłu do realizacji – etapy pracy metodą projektu edukacyjnego."— Zapis prezentacji:

1 Przykładowe formy oceny projektu oraz kontraktu z uczniami Anna Czarlińska-Wężyk Seminarium Od pomysłu do realizacji – etapy pracy metodą projektu edukacyjnego 14 kwietnia 2010 r.

2

3 Samoocena projektu Co podobało ci się w projekcie? W jaki sposób można by go ulepszyć? Z czego jesteś najbardziej dumny/a? Ile pracy włożyłeś/aś w wykonanie tego zadania? Co było w nim szczególnie trudnego? Jakich nowych rzeczy dowiedziałeś/łaś się podczas realizacji zadania? (wymień szczegółowo) Na jaką ocenę zasłużyła, twoim zdaniem, cała grupa pracująca nad tym projektem? Uzasadnij swoją odpowiedź.

4 ARKUSZ OCENY PREZENTACJI PROJEKTU Temat ……………………………… Wykonawcy projektu: …………… Kryterium Punkty Dobór informacji do prezentacji 1.Zgodność merytoryczna z tematem projektu 2.Używanie właściwej terminologii 3.Poprawność językowa 4.Bogactwo słownictwa 10 Logika układu prezentacji 1.Wstęp (wprowadzenie) 2.Przedstawienie problemu 3.Przedstawienie wniosków 4.Zakończenie prezentacji 2,5 Płynność i tempo prezentacji 1.Uporządkowanie przekazu 2.Akcentowanie najważniejszych elementów prezentacji 3.Przestrzeganie wyznaczonego czasu 4.Utrzymanie tempa prezentacji 5 2,5 Wykorzystanie środków wspomagających prezentację 1.Różnorodność środków 2.Uzasadnienie użycia środków 5555 Profesjonalizm w zakresie zagadnień objętych tematem projektu 1.Umiejętność obrony własnych poglądów 2.Odpowiedzi na pytania dodatkowe 5555 Prezentacja zespołowa 1.Zaangażowanie wszystkich członków zespołu w prezentację 10 Umiejętność samooceny 1.Trafność samooceny 5

5 PROPOZYCJA ARKUSZA OCENY REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO KryteriaUmiejętnościOcena Formułowanie tematu- precyzyjne przedstawienie tematu - jasne określenie celów projektu Zbieranie i opracowywanie materiału - selekcjonowanie informacji - krytyczna ocena informacji - przetwarzanie informacji Praca w grupie- zaangażowanie w pracę grupy - rozwiązywanie konfliktów - wywiązywanie się z przyję- tych zadań - podejmowanie decyzji - samoocena postępów pracy Prezentacja- wykorzystanie czasu prezentacji - zainteresowanie słuchaczy

6 PROPOZYCJA ARKUSZA OCENY PREZENTACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO KryteriaMocne strony prezentacjiOcena Wartość merytoryczna Walory wychowawcze i estetyczne Efektowność Zaangażowanie poszczególnych członków grupy Wykorzystanie środków dydaktycznych Właściwe wykorzystanie czasu Kultura prezentacji

7 TABELA OCENY PRACY PROJEKTOWEJ Etapy realizacji projektu UmiejętnościOcena (w skali 1-6) numer grupy IIIIIIIV Praca w grupach (na podstawie obserwacji oraz informacji udzielanych podczas liderów grup w czasie trwania pracy) zaangażowanie wszystkich uczniów w grupie rozwiązywanie problemów samoocena osiągnięć Zebranie i opracowanie materiałów ilość zgromadzonych materiałów różnorodność źródeł informacji sposób prezentacji (czy był ciekawy i zrozumiały dla uczniów) Prezentacja wykorzystanie czasu prezentacji zainteresowanie innych uczestników sposób mówienia (precyzja wypowiedzi, akcentowanie) Poprawność metorycznaPoprawność prezentowanych treści

8 Karta oceny projektu - przykład Ocena po 1/3 projektu 20% Ocena po 2/3 projektu 20% Ocena po zakończeniu 60% Ocena zawartości projektu - za plan projektu 6% - oryginalność innowacyjność 9% - umiejętności praktyczne w pracy eksperymentalnej i teoretycznej 9% - realizacja celów i pokonywanie trudności 6% Prezentacja i sprawozdanie - plan, logika argumentów, czytelność 6% - język, prezentacje graficzne 6% - estetyka i atrakcyjność 6% Ocena i samodzielności i zaradności - pracowitość, inicjatywa, wymagania, opinia 6% - dodatkowe działania 6% Razem Ocena całkowita (razem) 40% Ocena osoby niezależnej 60% Ocena końcowa

9 KONTRAKT NA WYKONANIE PROJEKTU Temat projektu:… Data zawarcia kontraktu:… Kontrakt zawarto pomiędzy nauczycielem i uczniami… Na mocy niniejszego KONTRAKTU: 1. Uczniowie przyjmują temat projektu do wykonania w formie: 2. Uczniowie zobowiązują się do przedstawienia raportu dotyczącego wykonania projektu w terminie 3. Uczniowie zobowiązują się do złożenia sprawozdania i zaprezentowania projektu w dniu.............................. 4. Nauczyciel zobowiązuje się do opieki merytorycznej nad uczniami i ustala następujące terminy konsultacji: I konsultacja II konsultacja III konsultacja Podpisy akceptujące treść kontraktu: (podpisy uczniów) (podpis nauczyciela)

10 KONTRAKT Temat: Cele: długofalowe:krótkofalowe Forma realizacji i prezentacji (omówienie, scenariusz, model, odczyt, lekcja otwarta, inscenizacja, wystawa) Termin rozpoczęcia projektu: Termin zakończenia projektu: Członkowie grupy:Zadania: Literatura: Raport:trudności w realizacji:osiągnięcia: Prezentacja projektu: sposób:czas: (data) Ocena projektu: środki: inne

11 Źródło: Łojek J., Panfil V., Ścieżki edukacyjne w szkole ponadgimnazjalnej, WSiP, Warszawa 2003


Pobierz ppt "Przykładowe formy oceny projektu oraz kontraktu z uczniami Anna Czarlińska-Wężyk Seminarium Od pomysłu do realizacji – etapy pracy metodą projektu edukacyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google