Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zachowania organizacyjne ćwiczenia. Zachowania organizacyjne - ćwiczenia Literatura podana na wykładzie Promowana i doceniana będzie aktywność na zajęciach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zachowania organizacyjne ćwiczenia. Zachowania organizacyjne - ćwiczenia Literatura podana na wykładzie Promowana i doceniana będzie aktywność na zajęciach."— Zapis prezentacji:

1 Zachowania organizacyjne ćwiczenia

2 Zachowania organizacyjne - ćwiczenia Literatura podana na wykładzie Promowana i doceniana będzie aktywność na zajęciach Dyskusje, praca zespołowa, rozwiązywanie case study (źródła podane na pierwszych zajęciach) Przygotowanie wystąpień publicznych, prowadzenie narady, spotkania biznesowego

3 Zachowania organizacyjne Ćwiczenia 1. Studia przypadku (postawy społeczne i zachowania jednostek w organizacji, konflikty, negocjacje, rywalizacja i współpraca, wypalenie zawodowe): źródła: HBR Polska, Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, Harvard Business Review Analiza przypadków w zespołach (4-6 osób), wypracowane rozwiązanie prezentowane na zajęciach i oddawane w formie pisemnej, dyskusja

4 Zachowania organizacyjne Ćwiczenia 2. Doskonalenie umiejętności komunikowania się w organizacji: wystąpienia publiczne, prowadzenie narady, komunikacja pisemna i wirtualna Przygotowanie i przedstawienie 6 min prezentacji publicznej na temat savoir vivreu w organizacji lub wybranych narzędzi kształtowania kultury organizacyjnej. Prezentacje zostaną nagrane i zanalizowane 3. Diagnozowanie własnych umiejętności przywódczych (testy, kierunki doskonalenia)

5 Forma zaliczenia Aktywność na zajęciach (udział w dyskusji, praca na case study) Przygotowanie prezentacji Obecność na zajęciach


Pobierz ppt "Zachowania organizacyjne ćwiczenia. Zachowania organizacyjne - ćwiczenia Literatura podana na wykładzie Promowana i doceniana będzie aktywność na zajęciach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google