Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2009 Visits and Seminars Unit

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2009 Visits and Seminars Unit"— Zapis prezentacji:

1 2009 Visits and Seminars Unit
Parlament Europejski 2009 Visits and Seminars Unit DG COMMUNICATION EUROPEAN PARLIAMENT

2 Unia Europejska UE 27 (2007) Kraje kandydujące

3 Rada Unii Europejskiej
Instytucje UE Parlament Europejski Rada Unii Europejskiej Ministrowie z 27 Państw Członkowskich Władza ustawodawcza (wspólnie z PE) Władza budżetowa (wspólnie z PE) Decyzje w sprawach polityki zagranicznej Decyzje w sprawach polityki rolnej Rotacyjne przewodnictwo 736 bezpośrednio wybranych posłów Władza ustawodawcza (wspólnie z Radą) Władza budżetowa (wspólnie z Radą) Demokratyczny nadzór nad instytucjami UE Przewodniczący Pan Jerzy Buzek Komisja Europejska 27 Członków Komisji Organ wykonawczy UE Inicjator projektów legislacyjnych Przewodniczący Pan Jose Manuel Durao Barroso

4 Przewodnictwo instytucji europejskich
Przewodniczący Parlamentu Eropejskiego Pan Hans-Gert Pöttering Przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Durao Barroso Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek Przewodnictwo Rady Unii Europejskiej Republika Czeska Styczeń - Czerwiec 2009 Hiszpania Styczeń - Czerwiec 2010 Szwecja Lipiec - Grudzień 2009

5 Parlament Europejski Podział mandatów w EU27
Państwo Państwo Niemcy Austria Francja Bułgaria Wielka Brytania Dania Wochy Finlandia Hiszpania Słowacja Poland Irlandia Rumunia Litwa Holandia Łotwa Belgia Słowenia Czechy Estonia Grecja Cypr Węgry Luksemburg Portugalia Malta Szwecja EU27 2009 Nicea 99 72 50 33 25 22 18 EU27 2009 Lizbona 96 74 73 54 51 33 26 22 20 EU27 2009 Nicea 17 13 12 8 7 6 5 EU27 2009 Lizbona 19 18 13 12 9 8 6 736 751

6 Budżet Unii Europejskiej Rok Finansowy 2009
2009 TRWAŁY WZROST Spójność Konkurencyjność EU JAKO ŚWIATOWY PARTNER 6% 45% 31% EUR mld 11.0% 1.0% 6% WYDATKI NA ROLNICTWO ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH OBYWATELSTWO, WOLNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ ADMINISTRACJA

7 Dochody budżetu Unii Europejskiej Rok finansowy 2009
2009 Opłaty celne, opłaty rolne, opłaty wyrównawcze od cukru Inne Zasoby własne oparte na VAT 17% 1% 17% 65% Zasoby własne oparte na DNB

8 Parlament Europejski Uprawnienia Parlamentu
Uprawnienia kontrolne Parlament sprawuje demokratyczną kontrolę nad działaniami instytucji UE i udziela Komisji Europejskiej wotum zaufania Władza ustawodawcza Większość prawodawstwa unijnego jest uchwalana wspólnie przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej Uprawnienia budżetowe Parlament Europejski uchwala roczny budżet UE wspólnie z Radą Unii Europejskiej Decyzje o rozszerzeniu Unii Zatwierdzenie przez Parlament Europejski jest konieczne dla przystąpienia każdego nowego państwa do UE

9 Grupy Polityczne EPP: Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 84 S&D: Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 55 265 ALDE: Grupa Przymierza Liberałów i Demokratów na rzecz Europy Greens/EFA: Grupa Zielonych/ Wolne Przymierze Europejskie 184 ECR: Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 54 GUE/NGL: Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej – Nordycka Zielona Lewica 32 EFP: Europa Wolności i Demokracji 35 27 Niezrzeszeni Sytuacja 15 września 2009

10 Praca Parlamentu POSIEDZENIA KOMISJI GRUPY POLITYCZNE
18 tygodni w roku obrad komisji parlamentarnych w Brukseli GRUPY POLITYCZNE 12 tygodni spotkań grup politycznych w Brukseli Wybory do Parlamentu Europejskiego POSIEDZENIA PLENARNE 12 posiedzeń w roku w Strasburgu 6 dodatkowych posiedzeń w Brukseli

11 Komisje parlamentarne
Komisja Spraw Zagranicznych Komisja Rozwoju Komisja Handlu Międzynarodowego Komisja Budżetowa Komisja Kontroli Budżetowej Komisja Gospodarcza i Monetarna Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Komisja Transportu i Turystyki Komisja Rozwoju Regionalnego Komisja Rolnictwa Komisja Rybołówstwa Komisja Kultury i Edukacji Komisja Prawna Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Komisja Spraw Konstytucyjnych Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia Komisja Petycji 20

12 Procedura współdecyzji
Komisja Europejska Propozycja Komisji Parlament Europejski Rada Unii Europejskiej 1. czytanie w Parlamencie (opinia Parlamentu) 1. czytanie w Radzie (stanowisko Rady) 2. czytanie w Parlamencie (gdy brak porozumienia) 2. czytanie w Radzie (gdy brak porozumienia) Komitet Pojednawczy (gdy brak porozumienia) Ostateczne głosowanie w 3.czytaniu (jeżeli konieczne) Ostateczne głosowanie w 3. czytaniu

13 Nagroda im. Sacharowa na rzecz wolności myśli
Laureat Nagrody im.Sacharowa 2009: Ludmiła Aleksiejewa, Siergiej Kowaliow i Oleg Orłow w uznaniu dla stowarzyszenia MEMORIAŁ i wszystkich obrońców praw człowieka w Rosji

14 Nagroda im. Sacharowa na rzecz wolności myśli
Laureat Nagrody im.Sacharowa 2008: HU JIA HU JIA jest znanym działaczem na rzecz praw człowieka i dysydentem w Chińskiej Republice Ludowej

15 Informacje o UE w Internecie


Pobierz ppt "2009 Visits and Seminars Unit"

Podobne prezentacje


Reklamy Google