Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.kuczekmaruta.pl © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Blok prawny. Central European Outsourcing Forum. Marcin Maruta, Roman Bieda www.kuczekmaruta.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.kuczekmaruta.pl © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Blok prawny. Central European Outsourcing Forum. Marcin Maruta, Roman Bieda www.kuczekmaruta.pl."— Zapis prezentacji:

1 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Blok prawny. Central European Outsourcing Forum. Marcin Maruta, Roman Bieda

2 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Plan wykładu … Część pierwsza –Kluczowe aspekty prawne w umowach outsourcingowych Część druga –Prawo autorskie i dane osobowe w kontraktach outsourcingowych Część trzecia –Jak to na polskim rynku bywa – sukcesy i porażki okiem prawnika CEOF - Blok prawny

3 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. CEOF - Blok prawny Część pierwsza Kluczowe aspekty prawne. Ograniczenia ustawowe i kontraktowe. Osiem zagadnień, które warto dokładnie rozważyć.

4 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Ontologia outsourcingu Czy Outsourcing istnieje? Regulacje ustawowe a outsourcing. Różne cele biznesowe, różne modele prawne. Nowy świat multisourcingu … Co z tego wynika? CEOF - Blok prawny

5 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Ograniczenia ustawowe Ogólne przepisy bezwzględnie obowiązujące Regulacje outsourcingowe - prawo bankowe Regulacje szczególne – postępowania antymonopolowe, certyfikaty bezpieczeństwa, przetwarzanie danych, koncesje i zezwolenia Gdzieś w tle podatki … CEOF - Blok prawny

6 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Ograniczenia kontraktowe (prawa osób trzecich) Bardzo częste: –Prawo autorskie –Prawo pracy Stosunkowo rzadkie: –Obciążenia majątku –Niespodzianki CEOF - Blok prawny

7 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. W pozostałym zakresie – wola stron. Teoretycznie. CEOF - Blok prawny

8 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. CEOF - Blok prawny Osiem zagadnień, które warto dokładnie rozważyć przed podpisaniem umowy.

9 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. CEOF - Blok prawny I Przedmiot umowy

10 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Kilka refleksji To nie jest umowa jak wszystkie inne. Bez zrozumienia i określenia katalogu usług nie da się napisać dobrej umowy. Bez dobrej umowy ryzykuje się zbyt wiele. Brak zasobów po stronie zamawiającego, rola zewnętrznego konsultingu. Outsourcing a renegocjacje – bracia syjamscy. CEOF - Blok prawny

11 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Lepsza lepsza umowa czy lepszy lepszy partner? Problem pozornie pozaprawny. Pozornie. Powtórne umowy - 85% jest zawieranych z tym samym wykonawcą Pozycja rynkowa wykonawcy a warunki kontraktów. CEOF - Blok prawny

12 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. CEOF - Blok prawny II SLA

13 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Prawdziwy problem realnego biznesu. Czym jest SLA? Słowo - klucz: mierzalność. Jak opisać, weryfikować i rozliczać usługi. Precyzja, precyzja, precyzja. Elastyczność SLA – benchmarkingi, oceny użytkowników, odpowiedź na realne wymogi biznesowe. CEOF - Blok prawny

14 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. CEOF - Blok prawny III Oczywista oczywistość Audyt

15 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Audyty dwa: zamawiającego i wykonawcy Obszary krytyczne: –Własność intelektualna –HR –Umowy –Specyfika branży i zamawiającego (zezwolenia, ochrona danych, bezpieczeństwo, postępowania antymonopolowe, inne przepisy prawa)

16 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. CEOF - Blok prawny IV Zarządzanie i nadzór nad wykonaniem umowy

17 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Pożytki z ITIL … Struktura zarządzania, struktura pełnomocnictw, nadzór przez zewnętrznych konsultantów Zarządzanie zmianami – pochwała elastyczności Szereg kwestii szczegółowych: –Plan awaryjny (business continuity plan) –Współpraca i wymagania dla dostawców outsourcera (vendor managment) CEOF - Blok prawny

18 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. CEOF - Blok prawny V Wynagrodzenie

19 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Trudności z wyceną. Niekompatybilność ofert. Zewnętrzne benchmarki. Systemy wynagrodzeń –ryczałty, punkty zmian, tickety etc. etc. (a planowanie budżetu) –opłaty za transakcję biznesową –premie: udział w zyskach/obrotach, uzyskane oszczędności (i znów problem precyzji i mierzalności) Wynagrodzenie a kary umowne CEOF - Blok prawny

20 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. CEOF - Blok prawny VI Odpowiedzialność

21 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Struktura kar umownych a SLA/KPI –poziom szczegółowości (zalety SLA) Limity odpowiedzialności Konsekwencje nienależytego wykonania umowy: –obniżenie wynagrodzenia –wypowiedzenie –inne rozwiązania (wykonanie zastępcze ….) CEOF - Blok prawny

22 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. CEOF - Blok prawny VII Zakończenie umowy Problem krytycznego znaczenia

23 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Aspekty prawne wypowiadania umów: Ważne powody Usługi, licencje, umowy z dostawcami Zabezpieczenia podczas trwania umowy Opłata wyjścia CEOF - Blok prawny

24 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Exit plan Zajmuje czas (skutek natychmiastowy wypowiedzenia) Wymaga aktywnego współudziału wykonawcy Grozi niespodziankami (usługi bez umowy, konkurenci, problem z offshoringiem, itp..) CEOF - Blok prawny

25 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. CEOF - Blok prawny VIII Renegocjacje outsourcingu

26 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. To zaczyna być standard - ponad 50% kontraktów jest renegocjowanych przed ich zakończeniem –Klienci: cena. –Wykonawcy: SLA i zakres usług Wymuszenie renegocjacji zapisami umownymi Wymuszenie zmian zapisami umownymi CEOF - Blok prawny

27 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Podsumowanie: algorytm przyzwoitej umowy Świadomość przepisów prawa i ich wpływu na umowę Analiza potrzeb, zakresu outsourcingu, audyt wewnętrzny Umowa: –Katalog usług, SLA, weryfikacja, rozliczanie, kary umowne –Elastyczna procedura zarządzania –Procedura wyjścia –Przewrażliwienie na kwestie własności intelektualnej Czynniki pozaprawne – wybór partnera, jasność wizji biznesowej, zespoły merytoryczne i konsultanci Czynnik czasu – zabójca dobrych umów Tak czy inaczej – duża szansa na potrzebę renegocjacji CEOF - Blok prawny

28 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. CEOF - Blok prawny Część druga Prawa autorskie i dane osobowe w kontraktach outsourcingowych

29 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Programy komputerowe – zmora outsourcingu Odmienne regulacje prawne. Bardzo odmienne Ogromna kontrola twórcy (producenta) Wszechobecność softwaru Odpowiedzialność za naruszenia praw na zasadach ryzyka CEOF - Blok prawny

30 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Przed podpisaniem umowy. Scenariusze audytu. Transfer praw majątkowych na wykonawcę – rzadkie problemy, chyba że wspólne prawa Transfer licencji na wykonawcę – w 90% zakaz Uprawnienia wykonawcy do świadczenia outsourcingu oprogramowania To też jest software ? CEOF - Blok prawny

31 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Co warto zrobić Własny software –Pewność braku współtwórczości –Opcja odkupu –Zakaz licencji dla podmiotów konkurencyjnych? Licencje –Podpisane porozumienia z producentami oprogramowania –Kwestia opłat CEOF - Blok prawny

32 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Dane osobowe. Niedoceniany i przeceniany problem. Szeroka definicja danych osobowych, szeroka definicja przetwarzania Liczne formalne wymogi Sankcje prawne – niby ostre, acz … Wrażliwość medialna CEOF - Blok prawny

33 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. CEOF - Blok prawny Przed zawarciem umowy … AUDYT (przykładowo) IDENTYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH ZWYKŁE/WRAŻLIWE ZAKRES I CEL PRZETWARZANYCH DANYCH ZBIORY DANYCH OSOBOWYCH PODSTAWY PRZETWARZANIA ZAWARTE UMOWY O POWIERZENIE PRZETWARZANIA SPOSÓB PRZETWARZANIA (TRADYCYJNY/ SYSTEM INFORMATYCZNY

34 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Software tam, korzystanie tu –Sublicencje –ASP Software tu, obsługa tam –Najem sprzętu, systemu i aplikacji –Obsługa oprogramowania zamawiającego W trakcie trwania umowy CEOF - Blok prawny

35 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. CEOF - Blok prawny OBOWIĄZKI USTAWOWE ADMINISTRATOR DANYCH (outsourcer) PROCESOR (insourcer) legalność przetwarzania obowiązki informacyjne obowiązki rejestracyjne zabezpieczenie danych odpowiedzialność zabezpieczenie danych przetwarzanie w zakresie i w celu określonym w umowie odpowiedzialność

36 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Retransfer praw majątkowych do rozwiązań dedykowanych Retransfer licencji (o ile możliwy, o ile opłacalny) Wartość dodana – utwory powstałe podczas trwania kontraktu Programy to nie wszystko - know how, procedury …. Koniec umowy, początek kłopotów CEOF - Blok prawny

37 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Dane osobowe – This is the end Usunięcie danych = przetwarzanie Procedury zwrotu danych osobowych Migracja danych… Prawa do baz danych obejmujących zbiór danych osobowych CEOF - Blok prawny

38 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. CEOF - Blok prawny Część trzecia Jak to w Polsce bywa – sukcesy i porażki okiem prawnika

39 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Właściciel nam kazał Standardy korporacyjne, czyli jak administrować bazą danych z Chicago Nowe, lepsze stawki, czyli jak płacić mniej lub więcej Zabawa w grupach, czyli od wyzysku do sprawnych modeli Problem wiedzy i motywacji CEOF - Blok prawny

40 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Głupie prawo Trwoga przed przepisami, czyli jak wystraszyć wykonawcę VAT-ożercy, czyli co zrobić jak business case się nie domyka Niech żyje barbórka, czyli o niespodzinkach z prawa wynikających Centralne Biuro Ochrony Praw Własności Intelektualnej, czyli jak instynkt zawodzi CEOF - Blok prawny

41 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Gra w ciemno Dajcie nam dostępność. Cokolwiek to jest Dajcie nam 99,99% dostępności. Na pięć lat. Za 100 złotych A Pan Józek to przecież robił … Wyoutsourcowaliśmy sobie wszystko. Łącznie z Zarządem. CEOF - Blok prawny

42 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Napiszcie mi dobrą umowę Fenomenalne zabezpieczenia prawne a realia biznesowe Wiara w markę Wykonawcy i siebie samego Wiara w bicz Boży i kary umowne Wiara w trwałość i stałość świata Wiara w formalizmy Wiara w zakończenie problemu CEOF - Blok prawny

43 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Jak sobie zrobić krzywdę … Outsourcing jako lekarstwo na wszystko O jeden most za daleko Błąd w wyborze wykonawcy Brak przygotowania ze strony zamawiającego Zły kontrakt, nieprecyzyjne SLA i zasady zarządzania Negocjacje pod presją czasu CEOF - Blok prawny

44 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Jak sobie zrobić dobrze … Strategia sourcingowa i świadomość ograniczeń Jasne wymagania co do SLA Precyzyjny i elastyczny kontrakt Negocjowanie bez presji czasu Renegocjowanie gdy czas i pora CEOF - Blok prawny

45 Kuczek Maruta i Wspólnicy s.j. Kancelaria Radców Prawnych Kraków, Al. Słowackiego 64 tel: +48 (0) fax +48 (0) Dziękujemy CEOF - Blok prawny


Pobierz ppt "Www.kuczekmaruta.pl © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Blok prawny. Central European Outsourcing Forum. Marcin Maruta, Roman Bieda www.kuczekmaruta.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google