Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 8-9 maja 2008 r. Tendencje w zagranicznych roszczeniach po przystąpieniu Polski do UE. Doświadczenia PZU. Remigiusz Jagnyziak Dyrektor, Centrum.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 8-9 maja 2008 r. Tendencje w zagranicznych roszczeniach po przystąpieniu Polski do UE. Doświadczenia PZU. Remigiusz Jagnyziak Dyrektor, Centrum."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 8-9 maja 2008 r. Tendencje w zagranicznych roszczeniach po przystąpieniu Polski do UE. Doświadczenia PZU. Remigiusz Jagnyziak Dyrektor, Centrum Operacyjne Likwidacji Szkód

2 Warszawa, 8-9 maja 2008 r. PZU SA – szkody Rokrocznie klienci PZU zgłaszają około 1,4 mln szkód. Oznacza to, że: 160 razy w ciągu godziny 2,6 raza w ciągu jednej minuty następuje zdarzenie, w którym co najmniej jedna ze stron korzysta z ochrony ubezpieczeniowej w PZU PZU wypłaca około 2 mld Euro odszkodowań rocznie 1

3 Warszawa, 8-9 maja 2008 r. PZU SA – szkody zagraniczne Portfel szkód zagranicznych: szkody powstałe poza granicami Polski szkody powstałe w kraju z udziałem obcokrajowca Obecnie portfel ten to około 25 tys. szkód Z tytułu szkód zagranicznych PZU wypłaca około 90 mln Euro odszkodowań rocznie W zakresie szkód zagranicznych PZU pełni rolę: reprezentanta ds. roszczeń dla 75 korespondenta dla 90 zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych 2

4 Warszawa, 8-9 maja 2008 r. Likwidacja szkód zagranicznych - główne zadania Siedziba w Warszawie (od 1 stycznia 2005 r.): obsługa szkód zaistniałych na terytorium Polski – PZU SA nominowanym korespondentem ubezpieczyciela sprawcy obsługa szkód zaistniałych na terytorium Polski – likwidowane w ciężar zagranicznego ubezpieczenia OC (PZU SA Agentem PBUK) wstępna obsługa szkód zaistniałych poza terytorium Polski angażujących Zielone Karty oraz polisy OC ppm wystawione przez PZU SA obsługa regresów AC w ruchu zagranicznym obsługa szkód z dobrowolnych ubezpieczeń np. ubezpieczenia turystyczne Siedziba zamiejscowa we Wrocławiu (od 1 maja 2004 r.): obsługa szkód z IV Dyrektywy Komunikacyjnej współpraca PZU SA z zagranicznymi reprezentantami ds. roszczeń w zakresie likwidacji szkód wyrządzonych obcokrajowcom przez ubezpieczonych w PZU SA PZU SA pełniący rolę reprezentanta ds. roszczeń zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych regulacja roszczeń bezpośrednio na rzecz poszkodowanego obcokrajowca Od 1 marca 2008 r. w PZU SA powstała nowa, centralna jednostka organizacyjna – Centrum Operacyjne Likwidacji Szkód, której zadaniem jest dalsza centralizacja procesu. Docelowo likwidacja szkód zagranicznych następować będzie w jednym miejscu. 3

5 Warszawa, 8-9 maja 2008 r. Obsługa szkód zagranicznych a przystąpienie Polski do UE Nowe ustawy ubezpieczeniowe, przystąpienie Polski do Unii Europejskiej - konieczność dostosowania procedur likwidacji szkód do wymogów przewidzianych prawem unijnym Nowe szkody wg IV Dyrektywy Komunikacyjnej - konieczność zatrudnienia w PZU SA specjalistów posługujących się językami obcymi oraz zaznajomionych z przepisami prawa państw europejskich Nowe procedury obsługi szkód zagranicznych: dostosowanie do nowych ustaw ubezpieczeniowych, IV Dyrektywy Komunikacyjnej, Regulaminu Wewnętrznego - rygorystyczne terminy likwidacji szkód Kontrola nad liczbą szkód, wysokością wypłacanych odszkodowań, minimalizacja prób ewentualnych nieprawidłowości i wyłudzeń Zdecydowane ułatwienie dla klienta oraz jednostek terenowych – centralizacja likwidacji szkód zagranicznych 4

6 Warszawa, 8-9 maja 2008 r. Polska – podstawowe dane Ludność:~38 mln Liczba pojazdów:~17 mln Liczba pojazdów przekraczających granicę polską (wjeżdżające i wyjeżdżające)*: rejestracja w Polsce:~29 mln rejestracja za granicą:~46 mln Liczba osób przekraczających granicę polską (wjeżdżające i wyjeżdżające)*: Polacy:~78 mln obcokrajowcy:~121 mln * Na podstawie danych Służb Granicznych za rok 2007 5

7 Warszawa, 8-9 maja 2008 r. Szkody zagraniczne – podstawowe dane Wypadki w Polsce spowodowane przez obcokrajowców: w 2006 r.:11.522 w 2007 r.:10.730 Wypadki za granicą spowodowane przez Polaków: w 2006 r.:29.793 w 2007 r.:40.004 Średnia szkoda w pojeździe (Zielona Karta):~4.000 Średnia szkoda w pojeździe (Polska):~1.000 6

8 Warszawa, 8-9 maja 2008 r. Wypadki spowodowane w Polsce przez obcokrajowców RazemWedług kraju Zmiana ze 106 w 2003 r. 7

9 Warszawa, 8-9 maja 2008 r. Wypadki spowodowane przez Polaków za granicą Razem Według kraju Zmiana z 436 w 2003 r. 8

10 Warszawa, 8-9 maja 2008 r. Szkody likwidowane zgodnie z Regulaminem Wewnętrznym przez PZU SA – wypadki za granicą 9

11 Warszawa, 8-9 maja 2008 r. Szkody likwidowane zgodnie z Regulaminem Wewnętrznym przez PZU SA – wypadki za granicą 10

12 Warszawa, 8-9 maja 2008 r. Szkody likwidowane zgodnie z Regulaminem Wewnętrznym przez PZU SA – wypadki za granicą 11

13 Warszawa, 8-9 maja 2008 r. Przyczyny wzrostu liczby szkód zagranicznych (szkody powstałe poza granicami Polski) 1 maja 2004 r. – wejście Polski do Unii Europejskiej Rozszerzenie terytorialnego zakresu ochrony ubezpieczenia OC ppm na kraje należące do UE / EOG Ułatwienia w przekraczaniu granic / ograniczenie kontroli Wyjazdy obywateli Polski do pracy w krajach Unii Europejskiej – szczególny wzrost liczby szkód zauważa się w Wielkiej Brytanii oraz Włoszech Znaczne ułatwienia w dochodzeniu roszczeń z tytułu szkód zagranicznych wynikające z Dyrektyw Unijnych (IV Dyrektywa UE) – instytucja reprezentanta ds. roszczeń 21 grudnia 2007 r. – przystąpienie Polski do Układu z Schengen – swoboda przekraczania granic 12

14 Warszawa, 8-9 maja 2008 r. Przyczyny wzrostu średniej szkody zagranicznej (szkody powstałe poza granicami Polski) Regulacja szkód zgodnie z przepisami kraju miejsca zdarzenia Sumy gwarancyjne obowiązujące w kraju zdarzenia Wzrost świadomości poszkodowanych Wyższe żądania świadczeń odszkodowawczych Wzrost liczby procesów sądowych poza granicami RP Zmieniające się regulacje prawne w poszczególnych krajach na korzyść poszkodowanych – kwoty przyznawanych odszkodowań znacznie odbiegające od średnich kwot w Polsce, szczególnie w przypadku szkód osobowych (np. Włochy) Możliwość pozwania ubezpieczyciela sprawcy szkody przez poszkodowanego obcokrajowca we własnym kraju zamieszkania – ograniczone możliwości obrony interesów ubezpieczyciela (IV Dyrektywa) 13

15 Warszawa, 8-9 maja 2008 r. Doświadczenia z obsługi zagranicznych roszczeń Duża świadomość poszkodowanych odnośnie regulacji prawnych – przy szkodzie z IV Dyrektywy odpowiedzialność ustalana na podstawie przepisów kraju miejsca zdarzenia, ale wysokość roszczeń – według warunków ekonomicznych kraju zamieszkania poszkodowanego Actio Directa – nadal trudności w zgłoszeniu szkody bezpośrednio u ubezpieczyciela sprawcy – np. Francja, Hiszpania Reprezentant ds. roszczeń – jeśli szkoda miała miejsce w kraju (siedzibie) ubezpieczyciela często wszelkie ustalenia są zrzucane właśnie na tego ubezpieczyciela Ubezpieczyciele musieli tworzyć bazy wiedzy dotyczące regulacji roszczeń w poszczególnych krajach UE Bardzo istotne są wysokie kwalifikacje pracowników – znajomość języków obcych, zagadnień z zakresu prawa, procesu likwidacji szkód etc. Konwergencja wysokości roszczeń (wiedziona również po części postępującym ujednolicaniem regulacji prawnych w ramach UE) 14

16 Warszawa, 8-9 maja 2008 r. Polskie prawo ubezpieczeniowe a Dyrektywy UE Polska jest członkiem Systemu Zielonej Karty od 1958 r. Pełna implementacja Dyrektyw Unii Europejskiej zapewnia nowoczesne rozwiązania w ochronie ubezpieczonego w zakresie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej Piąta Dyrektywa – wdrożenie od 11 czerwca 2007 r. W prawodawstwie polskim znalazły się uprzednio wszystkie elementy V Dyrektywy, m.in.: 1. Odszkodowanie dla ofiar wypadków spowodowanych przez kierujących pojazdami zaopatrzonymi w fałszywe tablice rejestracyjne (lub brak tablic) 2. Odszkodowanie dla ofiar wypadków spowodowanych przez kierujących pojazdami, w odniesieniu do których nie istnieje obowiązek ubezpieczeniowy 3. Wzrost sum gwarancyjnych 4. Dopuszczenie odszkodowań z tytułu szkód rzeczowych będących wynikiem zdarzenia, w którym pojazd sprawcy nie został zidentyfikowany a doszło do znaczących obrażeń ciała 5. Odpowiedzialność względem pieszych i rowerzystów 6. Ubezpieczenie z tytułu pobytu za granicą 7. Ochrona ubezpieczeniowa dla pojazdów importowanych 8. Prawo do uzyskania zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia 9. Actio Directa (skarga bezpośrednia) 15

17 Warszawa, 8-9 maja 2008 r. Limity odpowiedzialności – rys historyczny Do 1990: bez limitu Od 1990:600.000 Od 2004: szkoda osobowa / osobę350.000 szkoda majątkowa / zdarzenie200.000 16

18 Warszawa, 8-9 maja 2008 r. Limity odpowiedzialności Rodzaj szkody: obowiązujące obecnie - do 10.12.2009: 11.12.2009 - 10.06.2012: od 11.06.2012: Szkody osobowe (w związku z jednym zdarzeniem, niezależnie od liczby poszkodowanych) 1.500.000 2.500.000 5.000.000 Szkody Majątkowe (w związku z jednym zdarzeniem, niezależnie od liczby poszkodowanych) 300.000 500.000 1.000.000 * Zgodnie z art. 5 ustawy z 24.05.2007 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, wprowadzającej postanowienia V Dyrektywy Komunikacyjnej UE Art. 36 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych 17


Pobierz ppt "Warszawa, 8-9 maja 2008 r. Tendencje w zagranicznych roszczeniach po przystąpieniu Polski do UE. Doświadczenia PZU. Remigiusz Jagnyziak Dyrektor, Centrum."

Podobne prezentacje


Reklamy Google