Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie dla dzieci i uczniów, którzy ucierpieli na skutek katastrof naturalnych debata 8 stycznia 2015 roku Projekt PO KL „Sprawne konsultacje społeczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie dla dzieci i uczniów, którzy ucierpieli na skutek katastrof naturalnych debata 8 stycznia 2015 roku Projekt PO KL „Sprawne konsultacje społeczne."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie dla dzieci i uczniów, którzy ucierpieli na skutek katastrof naturalnych debata 8 stycznia 2015 roku Projekt PO KL „Sprawne konsultacje społeczne w Ministerstwie Edukacji Narodowej” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 Program spotkania 11:00 - 11:15 Powitanie uczestników 11:15 - 11:30 Prezentacja „Rządowego Programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz uczniom w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego" realizowanego w 2014 roku 11.30 - 11.45 Wstępne założenia realizacji programu w 2015 roku: źródła finansowania, wysokość planowanej pomocy, grupy odbiorców pomocy 11:45 - 12:30 Prezentacja dobrych praktyk realizowanych przez organizacje pozarządowe, w przypadku występowania klęsk żywiołowych oraz niekorzystnych zjawisk atmosferycznych 13:00 - 13:30 Przerwa obiadowa 13:30 - 14:30 Dyskusja 14:30 - 15:00 Podsumowanie

3 „Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz uczniom w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego" w latach 2010 – 2014

4 Cele programu 1. pomoc uczniom poszkodowanym w wyniku negatywnych skutków klęski żywiołowej, nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych, w szczególności huraganów, deszczy nawalnych, gradobicia lub powodzi 2. tworzenie warunków edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, które będą zmniejszać negatywne przeżycia z nimi związane

5 Formy pomocy 1. zasiłek celowy – umożliwienie zakupu wyposażenia edukacyjnego ucznia w przypadku, gdy uległo ono zniszczeniu lub gdy jego nabycie jest, ze względów ekonomicznych wynikających ze zdarzeń losowych, utrudnione lub niemożliwe 2. zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w czasie wyjazdów terapeutyczno – edukacyjnych ( od 2014 r. włączone do uregulowań zawartych w programie )

6 Finansowanie programu Rezerwa celowa, pozycja 26 budżetu państwa: 1.lata 2010 – 2013 „Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawki szkolnej” 2.rok 2014 „Środki na zadania w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz 6 000 tys. zł na zadania związane z bezpieczną i przyjazną szkołą”

7 Finansowanie programu rok zasiłki losowe na cele edukacyjne 201026 448 000 zł 20119 425 000 zł 20121 304 000 zł 20131 746 500 zł

8 Finansowanie uczniów poza programem rokwyjazdy terapeutyczno - edukacyjne 20106 104 000 zł 2011974 000 zł 2012940 800 zł 20134 180 000 zł

9 Kierunek proponowanych zmian 1.przygotowanie programu wieloletniego, 2.włączenie innych form pomocy, 3.ewentualna weryfikacja kryteriów dostępu do pomocy, 4.inne ?

10 Prośba o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej

11 Dziękujemy za uwagę! Kontakt: Cezary Zawistowski Ministerstwo Edukacji Narodowej Departament Analiz i Prognoz cezary.zawistowski@men.gov.pl


Pobierz ppt "Wsparcie dla dzieci i uczniów, którzy ucierpieli na skutek katastrof naturalnych debata 8 stycznia 2015 roku Projekt PO KL „Sprawne konsultacje społeczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google