Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wykład 8. Przedsiębiorczość i Globalne Zarządzanie Technologią Informacyjną Wykładowca: Prof. Anatoly Sachenko Informatyczne Systemy Zarządzania (James.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wykład 8. Przedsiębiorczość i Globalne Zarządzanie Technologią Informacyjną Wykładowca: Prof. Anatoly Sachenko Informatyczne Systemy Zarządzania (James."— Zapis prezentacji:

1 1 Wykład 8. Przedsiębiorczość i Globalne Zarządzanie Technologią Informacyjną Wykładowca: Prof. Anatoly Sachenko Informatyczne Systemy Zarządzania (James A. O'Brien. Management Information Systems)

2 2 Przegląd wykładu  Rozdział I. Technologia zarządzania informacją (4 podtematy)  Rozdział II. Globalne zarządzanie IT( 6 podtematów)

3 3 Rozdział I. Technologia Zarządzania Informacją  Wpływ IT na menedżerów  Wpływ IT na organizację  Zarządzanie funkcją IS  Niepowodzenia/porażki w zarządzaniu IT

4 4 Wpływ IT na menedżerów  Nie kwestionuje się już znaczenia strategicznego i operacyjnego technologii informacji w biznesie  Jak pokazuje XXI wiek,wiele firm światowych zamierza przekształcić się w potentatów poprzez poważne inwestycje w e-biznes, e-handel i inne pochodne IT  Dlatego istnieje realna potrzeba aby kierownictwo zrozumiało jak zarządzać tą ważną funkcją organizacyjną

5 5 Wpływ IT na menedżerów  Główna siła przyśpieszania i wywoływania zmian organizacyjnych i zarządczych  Ułatwia organizacyjne zmiany decyzji kierowniczych, struktur organizacyjnych i bieżących zadań kierowniczych  Dane na następnym slajdzie pokazują,że presje konkurencji w dzisiejszym środowisku biznesu zachęcają menedżerów do ponownego przemyślenia używania i kierowania IT

6 6 Wpływ IT na menedżerów

7 7 Wpływ IT na organizacje  Kluczowe wymiary przedsiębiorstwa sieciowych  Struktura organizacyjna  Przywództwo i zarządzanie  Ludzie i kultura  Spójność (komunikatywność)  Wiedza  Sojusze  Przykład na następnym slajdzie

8 8 Wpływ IT na organizacje

9 9 Zarządzanie funkcją IS – Technologia Zarządzania Informacją  Trzy główne składniki  Zarządzanie rozwojem i wdrożenie e-biznesu i strategii IT  Zarządzanie rozwojem aplikacji e-biznesowych oraz badania i wdrożenie nowych IT  Zarządzanie procesami IT fachowcami i jednostkami w ramach organizacji IT i funkcji IS

10 10 Zarządzanie funkcją IS  Organizacja IT  Centralizacja  Decentralizacja  Ostatni trend  Zarządzanie rozwojem aplikacji zawiera:  Analiza systemu i projektowanie  Prototypowanie (budowa prototypu)  Programowanie aplikacji  Zarządzanie projektem  Zapewnienie jakości  Utrzymanie systemu

11 11 Zarządzanie funkcja IS – Managing IS Operations  Zarządzanie użyciem  hardwaru, softwaru, sieci, zasobami ludzkimi w bazach danych wewnątrz organizacji  Czynności operacyjne wymagają zarządzania  Operacjami systemów komputerowych  Zarządzanie siecią  Kontrolą produkcji  Wsparciem produkcji

12 12 Zarządzanie funkcją IS (kontynuacja)  Monitorowanie działania systemu  Sprawdzanie pracy komputera  Ułatwia rozwój harmonogramów  Dostarcza szczegółowych statystyk do planowania i kontrolowania  Systemy ładujące się  Kontrola procesu

13 13 Zarządzanie funkcją IS (kontynuacja)  Zarządzanie zasobami ludzkimi IT  Rekrutacja wykwalifikowanego personelu  Rozwój, organizacja i ukierunkowanie możliwości dotychczasowych pracowników  Szkolenia pracowników  Programowanie ścieżek kariery i ustalanie poziomów zarobków

14 14 Zarządzanie funkcją IS (kontynuacja)  CIO (Chief Information Officer) i inni zarządzający IT  Główny informatyk  Przewiduje użycie IT w wielu firmach  Łączy funkcję IT ze strategicznymi celami biznesu  Koncentruje się na planowaniu biznesu/IT i strategii  Pomaga rozwinąć strategiczne użycie IT w e-biznesie i handlu elektronicznym

15 15 Zarządzanie funkcją IS (kontynuacja)  Zarządzanie technologią  Całe IT musi być zarządzane jako platforma technologiczna dla zintegrowanego e-biznesu  Można delegować Głównego Technologa do:  Planowania i rozwoju IT

16 16 Zarządzanie funkcją IS (kontynuacja)  Zarządzanie usługami użytkownika  Funkcje wspomagania i kierowania użytkownikami końcowymi oraz roboczej grupy informatycznej  Dostarcza możliwości ale też problemówdla zarządzających daną jednostką  Pomoc zza biurka  Ustanawia i umacnia politykę firmy

17 17 Niepowodzenia w zarządzaniu IT  IT nie jest wykorzystywane efektywnie przez firmy,które chciały skomputeryzować tradycyjne procesy biznesowe  zamiast użyć ich do procesów innowacyjnych e-biznesu  IT nie jest wystarczająco wykorzystywane przez IS bo ma długi czas realizacji i często zawodzi  jest tak w przypadkach kiedy projekty aplikacji rozwojowych nie są zarządzane właściwie

18 18 Niepowodzenia w zarządzaniu IT (kontynuacja)  Zarządzanie i zaangażowanie kierownictwa  Starsza kadra musi być zaangażowana w kluczowe decyzje biznesowe/IT aby optymalizować wartość biznesu i wykorzystanie funkcji IT  Wymaga rozwoju struktur zarządczych które aktywują partycypację w planowaniu i kontroli użycia IT w biznesie  Pomaga uniknąć problemów z działaniami IS  Zwiększa wartość strategiczną IT dla biznesu

19 19 Rozdział II. Globalne zarządzanie IT  Zarządzanie IT  Strategie e-biznesu/IT  Aplikacje biznesowe/IT  Platformy IT  Dostęp do danych  Rozwój systemów globalnych

20 20 Globalne zarządzanie IT - Ramy

21 21 Zarządzanie IT – Zmiany kulturowe  Zmiany kulturowe  Różnice językowe  Interesy kulturowe  Religie  Zwyczaje  Stosunki Społeczne  Poglądy polityczne

22 22 Zarządzanie IT - Wyznania polityczne  Wyznania polityczne  Zasady regulujące lub zabraniające wymiany danych poza granice kraju  Ostre restrykcje, podatki lub zakazy importu sprzętu i oprogramowania  Lokalne prawo  Obustronne umowy handlowe

23 23 Zarządzanie IT – Wyznania geoekonomiczne  Wyznania geoekonomiczne  Wpływ geograficzny na rzeczywistość ekonomiczną międzynarodowych biznesów  Odległość  Rzeczywisty czas komunikacji  Brak dobrej jakości usług telekomunikacyjnych  Brak wykwalifikowanej siły roboczej  Koszty utrzymania i koszty pracy

24 24 Strategie e-biznesu/IT  Przeprowadzka z daleka od  Autonomicznych filii z zagranicy  Autonomicznych filii zależnych od siedziby głównej w zakresie nowych procesów, produktów, pomysłów  Ścisłe zarządzanie operacjami na całym świecie przez siedzibę główną

25 25 Strategie e-biznesu/IT (kontynuacja)  Zmierzanie w kierunku  Uzależnienie się od systemów informacyjnych i technologii internetowych w celu integracji aktywności biznesowych  Zintegrowanych, współpracujących ze sobą sprzętów, oprogramowania i bazujących na internecie struktur platform IT

26 26 Aplikacje biznesowe/IT  Aplikacje IT zależą od przeróżnych nośników biznesu, związanych z naturą biznesu, przemysłu i jego konkurencyjności i uwarunkowań takich jak  Globalni klienci  Globalne produkty  Globalne operacje/działania  Globalne zasoby  Globalna współpraca

27 27 Aplikacje biznesowe/IT

28 28 Platformy IT  Infrastruktura technologiczna  Złożoność techniczna  Implikacje polityczne i kulturowe  Wyzwania  Zarządzanie międzynarodowymi sieciami komunikacyjnymi  Zarządzanie siecią  Kwestie uregulowań  Kwestie technologiczne  Kwestie typowe dla danego kraju

29 29 Platformy IT (kontynuacja)  Internet jako globalna platforma IT  Firmy mogą  Rozwijać rynki  Zmniejszać koszty komunikacji i dystrybucji  Zwiększać swoją marżę zysku  Niskie koszty kanału interaktywnego dla komunikacji i wymiany danych

30 30 Dostęp do danych  Międzynarodowy przepływ danych (TDF)  Przepływ danych między państwami przez sieci telekomunikacyjne w globalnych systemach informacyjnych  Niektóre kraje postrzegają TDF jako naruszanie ich suwerenności  Inne dostosowują prawo, aby chronić lokalny przepływ IT lub zapewnić lokalne miejsca pracy  Niektórzy widzą TDF jako naruszenie ich prywatnego ustawodastwa

31 31 Dostęp do danych (kontynuacja)  Kwestie dostępu do internetu  Wysokie opłaty rządowe  Monitorowanie dostępu przez rząd  Filtrowanie dostępu przez rząd  Zabroniony dostęp publiczny

32 32 Rozwój systemów globalnych - Wyzwania  Wyzwania  Konflikty lokalnych kontra globalnych sustemów zapotrzebwania  Trudności związane z zaakceptowaniem powszechnych cech systemu  Zaburzenia wywołane implementacją systemu i jego utrzymaniem  Wymiana pomiędzy rozwiniętym systemem, który może pracować na wielu stanowiskach i platformach operacyjnych oraz pozwala każdemu lokalnemu użytkownikowi dostosować oprogramowanie do jego własnej platformy  Globalna standaryzacja definicji danych

33 33 Rozwój systemów globalnych – Strategie Rozwoju Systemów  Strategie Rozwoju Systemów  Przekształcenie bazowej aplikacji w aplikację globalną  Ustanowienie międzynarodowej grupy rozwojowej zapewniającej aby system spełniał wymagania zarówno lokalnych oddziałów jak i siedziby głównej  Równoległy rozwój  Centra doskonałości

34 34 Literatura: 1. James A. O'Brien. Management Information Systems: Managing Information Technology in the Business Enterprise. Sixth Edition. McGraw- Hill/Irwin, 2004, 619 p. 2. http://www.roz6.polsl.pl/asachenko/sutaa.ht ml


Pobierz ppt "1 Wykład 8. Przedsiębiorczość i Globalne Zarządzanie Technologią Informacyjną Wykładowca: Prof. Anatoly Sachenko Informatyczne Systemy Zarządzania (James."

Podobne prezentacje


Reklamy Google