Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Eksploatacja zasobów informatycznych przedsiębiorstwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Eksploatacja zasobów informatycznych przedsiębiorstwa"— Zapis prezentacji:

1 Eksploatacja zasobów informatycznych przedsiębiorstwa

2 Eksploatacja zasobów informatycznych przedsiębiorstwa = (
Eksploatacja zasobów informatycznych przedsiębiorstwa = (?) Zarządzanie zasobami informatycznymi przedsiębiorstwa

3 O czym będzie mowa O przedsiębiorstwie (jako środowisku IT)
O zarządzaniu IT O roli człowieka w zarządzaniu IT O tym jak „to wszystko” zorganizować O powodzeniach i niepowodzeniach IT O aspektach prawnych i etycznych związanych z IT Wiele przykładów…

4 Co już wiemy (na początek)
Skład grupy… Doświadczenia w prowadzeniu projektów informatyzacji Udział w pracach związanych z eksploatacją zasobów IT Wiedza „książkowa” Inne doświadczenia

5 LITERATURA Kisielnicki J., Sroka H.: Systemy informacyjne biznesu. Agencja wydawnicza „Placet”, Warszawa 2001. Pańkowska M.: Zarządzanie zasobami informatycznymi. Wydawnictwo „Difin”, Warszawa 2002. Sun Tzu i Sun Pin : Sztuka wojny. Traktaty. Wydawnictwo „One Press”, Warszawa 2004. Dokumentacja standardu I T I L Dokumentacja standardu COBIT Norma PN-ISO/IEC 27001:2007

6 Tematyka zajęć Określanie potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie zastosowań IT Administrowanie systemem informatycznym Organizacja współpracy z użytkownikiem Zarządzanie finansami IT Organizacja pracy w dziale IT przedsiębiorstwa Informatyka w przedsiębiorstwie a unormowania prawne Profesjonalne i etyczne zasady działania personelu informatycznego w przedsiębiorstwie

7 Zarządzanie zasobami Pozyskiwanie zasobów Przechowywanie zasobów
Ochrona zasobów Alokacja i dystrybucja zasobów Przetwarzanie zasobów

8 Działania dodatkowe Analiza potrzeb Diagnoza stanu zasobów
Ocena zasobów Prognozowanie zmian dotyczących zasobów Projektowanie sposobów wykorzystania zasobów

9 Funkcje zarządzania Planowanie Organizowanie Motywowanie Kontrolowanie

10 Identyfikacja zasobów IT
Zasoby sprzętowe Zasoby programowe Zasoby infrastruktury Ludzie Dane, informacje Wiedza Inne

11 Identyfikacja procesów
Procesy zachodzące w przedsiębiorstwie Procesy obecnie wspomagane i planowane do wspomagania Procesy, które mają być wspomagane komputerowo Zastosowania narzędzi IT STRATEGIA INFORMATYZACJI

12 Strategie informatyzacji
Determinanty strategii Znaczenie informatyki, procesy, procedury, ludzie, filozofia Komponenty strategii Środowisko, proces, forma i treść, efekty Metody budowy strategii Ukierunkowanie na korzyści ekonomiczne, zorientowanie na procedury, podejście administracyjne, podejście techniczne, podejście organizacyjne

13 Funkcje obsługi systemu informacyjnego

14 Trzy poziomy systemu informacyjnego
System informacyjny Trzy poziomy systemu informacyjnego

15 Systemy informacyjne a systemy informatyczne
System informacyjny Nieformalny Formalny Techniczny System informatyczny System informatyczny = Techniczny system informacyjny Jest realizowany za pomocą Technologii Informatycznej

16 Sprzęt i oprogramowanie
Sprzęt można określić jest jako zbiór wszystkich urządzeń technicznych niezbędnych do funkcjonowania technicznego systemu informatycznego Oprogramowanie (nazywane też produktem programowym) definiowane jest przez Normę ISO jako „kompletny zestaw programów komputerowych, procedur dokumentów związanych oraz danych, dostarczany użytkownikowi”

17 (Jest postrzegane jako odrębny system.)
Oprogramowanie Powszechnie spotykane jest, zawężanie pojęcia system informatyczny do jego części składowej – oprogramowania. (Jest postrzegane jako odrębny system.) Definicje systemu „System – zbiór elementów wyróżnionych ze względu na zachodzące między nimi powiązania.” [Encyklopedia Multimedialna 1998] „System może być zdefiniowany jako spójny zbiór niezależnych składowych, które istnieją w jakimś celu, mają pewną stabilność i mogą być przydatne przy ich łącznym rozpatrywaniu.” [Beynon-Davies 1999]

18 Oprogramowanie kluczowe
Wyselekcjonowanie procesów kluczowych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, Powiązanie procesów kluczowych zachodzących w przedsiębiorstwie z wykorzystywanym oprogramowaniem, Określenie wymagań wobec oprogramowania kluczowego.

19 Oprogramowanie pozostałe
Usystematyzowanie procesów według ich istotności dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, Powiązanie procesów mniej istotnych zachodzących w przedsiębiorstwie z wykorzystywanym oprogramowaniem, Określenie wymagań wobec oprogramowania.

20 Cykl życia systemów informatycznych (SI)
Pojawienie się potrzeby Dobór Wdrożenie Eksploatowanie Likwidacja

21 Znaczenie doboru, wdrażania oraz utrzymywania SI
Odpowiedniość do zadań, dopasowanie „wielkości” do potrzeb przedsiębiorstwa, łatwość instalacji i wdrożenia Zasady: „rozpoznawalności”, „rzetelności” i „stabilności” Znaczenie wdrożenia Wykorzystanie SI w przyszłości, czas wdrożenia, koszt wdrożenia, jakość szkoleń Znaczenie utrzymywania Wpływ utrzymania SI na jego funkcjonowanie, wpływ utrzymania na poziom kosztów związanych z IT

22 Klasyfikacja systemów informatycznych (SI)
Systemy wspomagania zarządzania (SIZ), Systemy wspomagające projektowanie i wytwarzanie, Aplikacje domowe, biurowe, rozrywkowe, Systemy wbudowane, Systemy zarządzania komputerem.

23 Klasyfikacja SIZ Systemy transakcyjne – otrzymywane z nich informacje dotyczą zaszłości gospodarczych i ukierunkowane są na ewidencjonowanie i sprawozdawczość. Systemy informowania kierownictwa – agregują, selekcjonują i kierują informacje do decydenta. Systemy automatyzacji biura – funkcje: informacyjno-dokumentacyjną, komunikacyjną oraz sterującą. Systemy wspomagania decyzji – wykorzystują metody symulacji oraz metody rachunku optymalizacyjnego, umożliwiają wielowariantowe przedstawianie rozwiązań. Systemy wspomagania zarządu – są połączeniem systemów informowania kierownictwa oraz systemów wspomagania decyzji.

24 Funkcje działu IT w przedsiębiorstwie
Obsługiwanie (administrowanie) Wdrażanie Szkolenie Doradzanie

25 Obsługiwanie Wykorzystywanego oprogramowania,
Wykorzystywanego sprzętu, Infrastruktury sieci komputerowej, Usług teleinformatycznych, Administrowanie bazami danych, Administrowanie licencjami, Administrowanie kontami użytkowników.

26 Wdrażanie Instalowanie nowego oprogramowania,
Wspieranie prac wdrożeniowych nowych systemów/modułów, Rola „pomostu” pomiędzy firmą wdrażającą a pracownikami własnymi.

27 Szkolenie W zakresie użytkowania oprogramowania podstawowego (systemy operacyjne, programy biurowe itp.), W zakresie użytkowania oprogramowania specjalistycznego, W zakresie podstawowych prac związanych ze sprzętem, Planowe szkolenia podnoszące „świadomość informatyczną” wśród pracowników przedsiębiorstwa.

28 Doradzanie zarządowi W zakresie strategicznym
Kierunki rozwoju TI w przedsiębiorstwie Dobór kluczowych partnerów w zakresie TI Dobór sprzętu i sposobu jego wykorzystania W zakresie bieżącym Zakupy oprogramowania Zakupy sprzętu Zakupy technologii związanych z TI przedsiębiorstwa

29 Doradzanie pracownikom
W zakresie możliwości wykorzystania technik oferowanych przez nowoczesne technologie informatyczne, Ukierunkowanie na rozwój umiejętności związanych z wykorzystaniem IT.

30 Czy istnieje idealny dział IT?
Oczekiwane cechy: Elastyczność, Odpowiedzialność, Poczucie wspólnego celu, Uwzględnianie potrzeb ze strony klienta wewnętrznego. Możliwości: Zachowanie balansu pomiędzy potrzebami a możliwościami, Styl zarządzania w przedsiębiorstwie.


Pobierz ppt "Eksploatacja zasobów informatycznych przedsiębiorstwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google