Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Praw Kobiet Women's Rights Center1 ul. Wilcza 60 lok.19, 00-679 Warszawa, Polska tel/fax: (+48 22) 652 01 17; tel. STOP (+ 48 22) 621 35 37 e-mail:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Praw Kobiet Women's Rights Center1 ul. Wilcza 60 lok.19, 00-679 Warszawa, Polska tel/fax: (+48 22) 652 01 17; tel. STOP (+ 48 22) 621 35 37 e-mail:"— Zapis prezentacji:

1 Centrum Praw Kobiet Women's Rights Center1 ul. Wilcza 60 lok.19, 00-679 Warszawa, Polska tel/fax: (+48 22) 652 01 17; tel. STOP (+ 48 22) 621 35 37 e-mail: temida@cpk.org.pl Jak pomagamy ofiarom przemocy Warszawa 27 maja 2008

2 Kim jesteśmy Fundacja Centrum Praw Kobiet powstała w 1994 r. i jest organizacją pozarządową. Centrum Praw Kobiet, 2009 Od momentu powstania Centrum Praw Kobiet stara się łączyć w swojej działalności pomoc indywidualnym kobietom z działalnością edukacyjną oraz monitorowaniem prawa i praktyki jego stosowania.

3 Nasza misja przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć; działanie na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn w prawie, w praktyce jego stosowania oraz w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym i w rodzinie; poszerzanie dostępu do informacji, poradnictwa i pomocy prawnej dla kobiet oraz edukacji społecznej w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn; działanie na rzecz popularyzacji praw kobiet jako praw człowieka oraz uznania przemocy wobec kobiet za naruszenie praw człowieka; Centrum Praw Kobiet, 2009

4 W co wierzymy Wierzymy, że każdy człowiek ma równe prawa i wolności. Wierzymy, że każdy człowiek ma prawo do życia wolnego od przemocy i strachu. Centrum Praw Kobiet, 2009

5 Co robimy na co dzień ► Udzielamy porad prawnych ► Asystujemy kobietom w kontaktach z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości; Rok 2008: nasze porady w liczbach: Udzielonych zostało 3567 porad : 1710 -w kontakcie bezpośrednim, 671- drogą listową i mailową 1158 -porad telefonicznych 28 -wyjść do sądu Centrum Praw Kobiet, 2008

6 Co robimy na co dzień ► Udzielamy porad psychologicznych ► Prowadzimy grupy wsparcia i terapeutyczne dla kobiet doznających przemocy ; W roku 2008 udzielonych zostało 2109 porad psychologicznych: 1672 -w kontakcie bezpośrednim, 97 - drogą mailową 340 – telefonicznych grupa wsparcia grupa terapeutyczna grupa teatralno-terapeutyczna Centrum Praw Kobiet, 2009

7 Spektakl „Pasja- czyli obrzęd Zdjęcia masek ofiarnych” Centrum Praw Kobiet, 2009

8 Spektakl „Strachy” Centrum Praw Kobiet, 2009

9 Co robimy na co dzień ► Organizujemy spotkania edukacyjne z cyklu „Poznaj swoje prawa” oraz szkolenia dla kobiet i młodzieży W roku 2008 prowadziłyśmy: ► otwarte spotkania edukacyjne dla kobiet na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego ► szkolenia dla młodzieży gimnazjalnej na temat przemocy w rodzinie Centrum Praw Kobiet, 2009

10 Co robimy na co dzień Prowadzimy szkolenia na temat przemocy wobec kobiet dla: ► funkcjonariuszy policji, prokuratorów ► nauczycieli i pedagogów ► pracowników pomocy społecznej ► lekarzy i pracowników schronisk ► różnych służb w zakresie budowania lokalnych koalicji przeciw przemocy Centrum Praw Kobiet, 2009

11 Co jeszcze robimy prowadzimy kampanie społeczne Centrum Praw Kobiet, 2009

12 Co jeszcze robimy Trybunał ds. Przemocy wobec kobiet Centrum Praw Kobiet, 2009

13 Telefon STOP Telefon zaufania dla kobiet ofiar przemocy 621 - 35 - 37 Telefoniczny dyżur prawnika Czwartek w godz. 10 00 – 16 00 Centrum Praw Kobiet, 2009

14 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia W ośrodku przebywają kobiet-ofiary przemocy oraz ich dzieci. Ośrodek oferuje mieszkankom:  bezpieczne schronienie przed dalszą agresją partnera (adres schroniska jest utajniony)  pomoc w budowaniu planu bezpieczeństwa, w rozwiązywaniu indywidualnych problemów oraz przezwyciężaniu skutków doznanego pokrzywdzenia;  pomoc prawną;  pomoc psychologiczną;  pomoc w uzyskaniu mieszkania, pomocy materialnej; Centrum Praw Kobiet, 2009

15 Co jeszcze robimy monitorujemy ustawodawstwo i pracujemy na rzecz zmiany prawa Minister Radziszewska na naszej Konferencji Praca nad ustawami Wysłuchanie publiczne Centrum Praw Kobiet, 2009

16 Co jeszcze robimy monitorujemy ustawodawstwo i pracujemy na rzecz zmiany prawa Spotkanie z Komisarzem Spidlą Centrum Praw Kobiet, 2009

17 Co jeszcze robimy monitorujemy ustawodawstwo i pracujemy na rzecz zmiany prawa Spotkanie z Posłanką do PE L. Geringer Centrum Praw Kobiet, 2009

18 Nasze Niezbędniki „Przemoc wobec kobiet w rodzinie”: Centrum Praw Kobiet, 2009

19 Nasze Niezbędniki „ Przemoc wobec kobiet w rodzinie”:

20 Nasze poradniki prawne „ Jeśli jesteś ofiarą przemocy” „Jeśli jesteś ofiarą gwałtu” „Jeśli chcesz się rozwieść” „Majątek wspólny i jego podział” „Konkubinat i co dalej” „Rodzice i dzieci” „O alimentach i świadczeniach rodzinnych” „Na rynku pracy” „Wszystko o dziedziczeniu” „Przed sądem cywilnym” „Sprawy mieszkaniowe” „ W urzędzie i sądzie administracyjnym; Wszystko o rozpoczęciu działalności gospodarczej Pomoc socjalna Centrum Praw Kobiet, 2009 Poradniki z serii „Poznaj swoje prawa”:

21 Nasze poradniki psychologiczne „ Jak dogadać się we dwoje” „Jak uwolnić się z krzywdzącego związku” „ Jak wprowadzić równość w rodzinie ” Centrum Praw Kobiet, 2009 Poradniki z serii „Poznaj siebie i swój związek”:

22 Nasze ulotki „ Przemoc domowa – Masz prawo” „Przemoc domowa” – Powiedź NIE” „Przemoc wobec kobiet – Mężczyźni mówią NIE” „Dyskryminacja” „Molestowanie w pracy” „Gwałt – to nie ty jesteś winna” „Edukacja w Unii Europejskiej” „Praca w Unii Europejskiej” „Praca i godne życie dla kobiet ofiar przemocy” Centrum Praw Kobiet, 2009

23 Inne nasze publikacje „ Prawo i Płeć” – ( periodyk – 10 numerów); „Taniec wysokiego ryzyka: historie prawdziwe” „Wybieram życie” publikacja podsumowująca projekt Praca i Godne Życie dla Kobiet Ofiar Przemocy” „Równość praw kobiet i mężczyzn: ustawodawstwo i orzecznictwo w EU; „Zakaz dyskryminacji” – poradnik dla skarżących „Wygrać starość” – poradnik dla kobiet pełnych życia i werwy” „Wieś równych szans” – poradnik dla kobiet wiejskich „Pokonywanie barier” – poradnik dla kobiet niepełnosprawnych i ich bliskich „Kobiety w Polsce w latach 90.” – raport „Kobiety w Polsce 2003” – raport; „ Wpływ prywatyzacji na sytuację kobiet- raport z badań; „Przemoc w rodzinie wobec kobiet i dzieci”- raport „Kobiety rozmawiają z kobietami” – przewodnik dla doradczyń „Razem w Europie - informatorka równościowa”- poradnik „Zrozumieć przemoc na tle seksualnym”- przewodnik szkoleniowy Centrum Praw Kobiet, 2009

24 Zapraszamy CPK w Warszawie ul. Wilcza 60 lok. 19 00 - 679 Warszawa tel./ fax (022) 652 01 17 e-mail: temida@cpk.org.pl Oddział CPK w Łódzi ul. Piotrkowska 115 90 - 430 Łódź tel. (042) 633 34 11 Oddział CPK we Wrocławiu ul. Krakowska 19 31-062 Wrocław tel./fax (071) 431 19 94 Filia CPK w Grójcu ul. Piłsudskiego 59 b 05-600 Grójec tel. (48) 624 07 17 Centrum Praw Kobiet, 2009


Pobierz ppt "Centrum Praw Kobiet Women's Rights Center1 ul. Wilcza 60 lok.19, 00-679 Warszawa, Polska tel/fax: (+48 22) 652 01 17; tel. STOP (+ 48 22) 621 35 37 e-mail:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google