Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak pomagamy kobietom doświadczającym przemocy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak pomagamy kobietom doświadczającym przemocy"— Zapis prezentacji:

1 Jak pomagamy kobietom doświadczającym przemocy
Centrum Praw Kobiet Women's Rights Center1 ul. Wilcza 60 lok.19, Warszawa, Polska tel/fax: (+48 22) ; tel. STOP ( )

2 Kim jesteśmy Fundacja Centrum Praw Kobiet powstała w 1994 r. i jest organizacją pożytku publicznego. Od momentu powstania łączy pomoc indywidualnym kobietom z działalnością edukacyjną oraz monitorowaniem prawa i praktyki jego stosowania. Centrum Praw Kobiet, 2011

3 MISJA I CELE przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy
i dyskryminacji ze względu na płeć działanie na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn w prawie, w praktyce jego stosowania oraz w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym i w rodzinie; poszerzanie dostępu do informacji, poradnictwa i pomocy prawnej dla kobiet oraz edukacji społecznej w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn; działanie na rzecz popularyzacji praw kobiet jako praw człowieka Centrum Praw Kobiet, 2011

4 MISJA I CELE inicjowanie badań, opracowywanie ekspertyz oraz projektów ustaw dotyczących równouprawnienia płci oraz kwestii istotnych dla kobiet prowadzenie działań popularyzatorskich i edukacyjnych m.in. poprzez działalność wydawniczą (broszury, poradniki) programy edukacyjne - seminaria dla organów ścigania na temat przemocy wobec kobiet, warsztaty umiejętności wychowawczych, szkolenia WenDo dla kobiet Centrum Praw Kobiet, 2011

5 W co wierzymy Wierzymy, że każdy człowiek ma równe prawa i wolności.
Wierzymy, że każdy człowiek ma prawo do życia wolnego od przemocy i strachu. Centrum Praw Kobiet, 2011

6 Co robimy na co dzień Udzielamy porad prawnych.
Asystujemy kobietom w kontaktach z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Centrum Praw Kobiet, 2011

7 Co robimy na co dzień Udzielamy porad psychologicznych Prowadzimy:
grupy wsparcia i terapeutyczne dla kobiet doznających przemocy, warsztaty rozwojowe dla kobiet arteterapię Centrum Praw Kobiet, 2011

8 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
Ośrodek oferuje mieszkankom: bezpieczne schronienie przed dalszą agresją partnera (adres schroniska jest utajniony) pomoc w budowaniu planu bezpieczeństwa, w rozwiązywaniu problemów, przezwyciężaniu skutków doznanego pokrzywdzenia; pomoc prawną, psychologiczną; pomoc w uzyskaniu mieszkania, pomoc w uzyskaniu wsparcia finansowego Centrum Praw Kobiet, 2011

9 dla kobiet ofiar przemocy Telefoniczny dyżur prawnika
Telefon STOP Telefon zaufania dla kobiet ofiar przemocy Telefoniczny dyżur prawnika Czwartek w godz – 1600 Centrum Praw Kobiet, 2011

10 Co jeszcze robimy Prowadzimy Kobiecy Ośrodek Teatralny, współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zrealizowane spektakle terapeutyczne: „Anuszka znów rozlała olej! Magiczne Variettes”, „Ballada o Słodkiej Dafne”, „Karmik”, „Pasja”, „Strachy”. Centrum Praw Kobiet, 2011

11 Spektakl „Pasja- czyli obrzęd zdjęcia masek ofiarnych”
Centrum Praw Kobiet, 2011

12 Spektakle „Strachy” „Anuszka znów rozlała olej!”
Centrum Praw Kobiet, 2011

13 Co jeszcze robimy Szkolenia WenDo samoobrony i asertywności dla
kobiet. Szkolenia prowadzone były w ramach kampanii 16 dni przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Centrum Praw Kobiet, 2011

14 Co jeszcze robimy Spotkania edukacyjne z cyklu „Poznaj swoje prawa”.
podczas spotkań omawiane są m.in. nowe możliwości ochrony prawnej ofiar wynikające ze znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz szanse i zagrożenia związane ze zmianami ustawowymi dotyczącymi władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi. Kobiety mogą zadawać pytania i konsultować swoje problemy z prawnikiem lub specjalistą - gościem. Centrum Praw Kobiet, 2011

15 Co jeszcze robimy Szkolenia na temat przemocy w rodzinie dla
różnych służb. Prowadzimy następujące szkolenia: dla funkcjonariuszy policji dla nauczycieli i pedagogów dla pracowników pomocy społecznej budowania lokalnych koalicji przeciw przemocy standardy pracy z ofiarami przemocy Centrum Praw Kobiet, 2011

16 Kampanie społeczne Konkurs – „Wyróżnienie Białej Wstążki” współpraca z Fundacją J. Kwaśniewskiej Przedmiotem konkursu był wybór mężczyzny, który w szczególny sposób zasłużył się pomagając kobietom, reagując na różne formy przemocy i dyskryminacji wobec nich. Wśród ambasadorów kampanii Białej Wstążki są m.in.: były Prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski, Premier Tadeusz Mazowiecki, Prof. Wiktor Osiatyński, Ks. Arkadiusz Nowak, Zbigniew Niemczycki, Emilian Kamiński, Marek Balicki, Andrzej Pągowski, Grzegorz Turnau i Wojciech Gąsowski. Centrum Praw Kobiet, 2011

17 Kampanie społeczne 7 grudnia 2010 roku w Teatrze Kamienica w Warszawie odbyła się pierwszy raz w Polsce gala „Wyróżnienie Białej Wstążki”  podczas, której zostali nagrodzeni wyróżnieni mężczyźni. Centrum Praw Kobiet, 2011

18 Kampanie społeczne Centrum Praw Kobiet, 2011

19 Kampanie społeczne Centrum Praw Kobiet, 2011

20 Kampanie społeczne IX Trybunał ds. Przemocy wobec kobiet
30 listopada 2009 w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Centrum Praw Kobiet, 2011

21 Monitorowanie prawa i jego stosowania
Udział w pracach komisji Parlamentarnych Udział w Komitecie Monitorującym Wdrażanie ustawy o Przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Centrum Praw Kobiet, 2011

22 Monitoring Spotkanie z Komisarzem Spidlą. Centrum Praw Kobiet, 2011

23 Monitoring Spotkanie z Posłanką do PE L. Geringer.
Centrum Praw Kobiet, 2011

24 Kobiety i mężczyźni -ofiary i sprawcy zabójstw na tle przemocy
Realizujemy projekt badawczo-pomocowy dla kobiet skazanych za zabójstwo oraz rodzin kobiet zamordowanych w związku z przemocą w rodzinie. Celem projektu jest: zbadanie wpływu stereotypów związanych z płcią na orzekanie w sprawach dot. przemocy w rodzinie poprawa sytuacji kobiet ofiar przemocy skazanych za zabójstwa.

25 Niezależność finansowa i życie wolne od przemocy
Celem projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności kobiet i dziewcząt w zakresie zarządzania finansami i planowania przyszłości finansowej. Oferujemy następujące formy pomocy: pogadanki i szkolenia finansowe; doradztwo prawne i socjalno- finansowe; dostęp do informacji (poradnik, ulotka ekonomiczna, strona internetowa). 25

26 Nasze Niezbędniki „Przemoc wobec kobiet w rodzinie”:
Centrum Praw Kobiet, 2011

27 „Przemoc wobec kobiet w rodzinie”:
Nasze Niezbędniki „Przemoc wobec kobiet w rodzinie”: Centrum Praw Kobiet, 2011

28 Nasze poradniki prawne
Poradniki z serii „Poznaj swoje prawa”: „Jeśli jesteś ofiarą przemocy” „Jeśli jesteś ofiarą gwałtu” „Jeśli chcesz się rozwieść” „Majątek wspólny i jego podział” „Konkubinat i co dalej” „Rodzice i dzieci” „O alimentach i świadczeniach rodzinnych” „Na rynku pracy” „Wszystko o dziedziczeniu” „Przed sądem cywilnym” „Sprawy mieszkaniowe” „ W urzędzie i sądzie administracyjnym; Wszystko o rozpoczęciu działalności gospodarczej Pomoc socjalna Centrum Praw Kobiet, 2011

29 Nasze poradniki psychologiczne
Poradniki z serii „Poznaj siebie i swój związek”: „Jak dogadać się we dwoje” „Jak uwolnić się z krzywdzącego związku” „ Jak wprowadzić równość w rodzinie” Centrum Praw Kobiet, 2011

30 Nasze ulotki „Przemoc domowa – Masz prawo”
„Przemoc domowa” – Powiedź NIE” „Przemoc wobec kobiet – Mężczyźni mówią NIE” „Dyskryminacja” „Molestowanie w pracy” „Gwałt – to nie ty jesteś winna” „Edukacja w Unii Europejskiej” „Praca w Unii Europejskiej” „Praca i godne życie dla kobiet ofiar przemocy” Centrum Praw Kobiet, 2011

31 Inne nasze publikacje „Taniec wysokiego ryzyka: historie prawdziwe”
„Prawo i Płeć” – ( periodyk – 10 numerów); „Taniec wysokiego ryzyka: historie prawdziwe” „Wybieram życie” publikacja podsumowująca projekt Praca i Godne Życie dla Kobiet Ofiar Przemocy” „Równość praw kobiet i mężczyzn: ustawodawstwo i orzecznictwo w EU; „Zakaz dyskryminacji” – poradnik dla skarżących „Wygrać starość” – poradnik dla kobiet pełnych życia i werwy” „Wieś równych szans” – poradnik dla kobiet wiejskich „Pokonywanie barier” – poradnik dla kobiet niepełnosprawnych i ich bliskich „Kobiety w Polsce w latach 90.” – raport „Kobiety w Polsce 2003” – raport; „ Wpływ prywatyzacji na sytuację kobiet- raport z badań; „Przemoc w rodzinie wobec kobiet i dzieci”- raport „Kobiety rozmawiają z kobietami” – przewodnik dla doradczyń „Razem w Europie - informatorka równościowa”- poradnik „Zrozumieć przemoc na tle seksualnym”- przewodnik szkoleniowy „Teatr psychoterapii. O praktykowaniu teatru obrzędowego”- książka autorstwa Dagny Ślepowrońskiej o teatrze w psychoterapii w oparciu o działania w ramach projektu Kobiecego Ośrodka Teatralnego. Centrum Praw Kobiet, 2011

32 Zapraszamy CPK w Warszawie ul. Wilcza 60 lok Warszawa tel./ fax (022) Oddział CPK w Łódzi ul. Piotrkowska Łódź tel. (042) Oddział CPK we Wrocławiu ul. Krakowska Wrocław tel./fax (071) Oddział CPK w Gdańsku gen. de Gaulle'a 1B lok Gdańsk tel. (0-58) Centrum Praw Kobiet, 2011


Pobierz ppt "Jak pomagamy kobietom doświadczającym przemocy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google