Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Praw Kobiet Women's Rights Center1 ul. Wilcza 60 lok.19, 00-679 Warszawa, Polska tel/fax: (+48 22) 652 01 17; tel. STOP (+ 48 22) 621 35 37 e-mail:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Praw Kobiet Women's Rights Center1 ul. Wilcza 60 lok.19, 00-679 Warszawa, Polska tel/fax: (+48 22) 652 01 17; tel. STOP (+ 48 22) 621 35 37 e-mail:"— Zapis prezentacji:

1 Centrum Praw Kobiet Women's Rights Center1 ul. Wilcza 60 lok.19, 00-679 Warszawa, Polska tel/fax: (+48 22) 652 01 17; tel. STOP (+ 48 22) 621 35 37 e-mail: temida@cpk.org.pl Jak pomagamy kobietom doświadczającym przemocy

2 Kim jesteśmy Fundacja Centrum Praw Kobiet powstała w 1994 r. i jest organizacją pożytku publicznego. Centrum Praw Kobiet, 2011 Od momentu powstania łączy pomoc indywidualnym kobietom z działalnością edukacyjną oraz monitorowaniem prawa i praktyki jego stosowania.

3 MISJA I CELE przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć działanie na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn w prawie, w praktyce jego stosowania oraz w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym i w rodzinie; poszerzanie dostępu do informacji, poradnictwa i pomocy prawnej dla kobiet oraz edukacji społecznej w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn; działanie na rzecz popularyzacji praw kobiet jako praw człowieka Centrum Praw Kobiet, 2011

4 inicjowanie badań, opracowywanie ekspertyz oraz projektów ustaw dotyczących równouprawnienia płci oraz kwestii istotnych dla kobiet prowadzenie działań popularyzatorskich i edukacyjnych m.in. poprzez działalność wydawniczą (broszury, poradniki) programy edukacyjne - seminaria dla organów ścigania na temat przemocy wobec kobiet, warsztaty umiejętności wychowawczych, szkolenia WenDo dla kobiet Centrum Praw Kobiet, 2011

5 W co wierzymy Wierzymy, że każdy człowiek ma równe prawa i wolności. Wierzymy, że każdy człowiek ma prawo do życia wolnego od przemocy i strachu. Centrum Praw Kobiet, 2011

6 Co robimy na co dzień Udzielamy porad prawnych. Asystujemy kobietom w kontaktach z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Centrum Praw Kobiet, 2011

7 Co robimy na co dzień Udzielamy porad psychologicznych Prowadzimy: 1. grupy wsparcia i terapeutyczne dla kobiet doznających przemocy, 2. warsztaty rozwojowe dla kobiet 3. arteterapię Centrum Praw Kobiet, 2011

8 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Ośrodek oferuje mieszkankom: bezpieczne schronienie przed dalszą agresją partnera (adres schroniska jest utajniony) pomoc w budowaniu planu bezpieczeństwa, w rozwiązywaniu problemów, przezwyciężaniu skutków doznanego pokrzywdzenia; pomoc prawną, psychologiczną; pomoc w uzyskaniu mieszkania, pomoc w uzyskaniu wsparcia finansowego Centrum Praw Kobiet, 2011

9 Telefon STOP Telefon zaufania dla kobiet ofiar przemocy 621 - 35 - 37 Telefoniczny dyżur prawnika Czwartek w godz. 10 00 – 16 00 Centrum Praw Kobiet, 2011

10 Co jeszcze robimy Prowadzimy Kobiecy Ośrodek Teatralny, współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zrealizowane spektakle terapeutyczne: Anuszka znów rozlała olej! Magiczne Variettes, Ballada o Słodkiej Dafne, Karmik, Pasja, Strachy. Centrum Praw Kobiet, 2011

11 Spektakl Pasja- czyli obrzęd zdjęcia masek ofiarnych Centrum Praw Kobiet, 2011

12 Spektakle Strachy Anuszka znów rozlała olej! Centrum Praw Kobiet, 2011

13 Co jeszcze robimy Szkolenia WenDo samoobrony i asertywności dla kobiet. Szkolenia prowadzone były w ramach kampanii 16 dni przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Centrum Praw Kobiet, 2011

14 Co jeszcze robimy Spotkania edukacyjne z cyklu Poznaj swoje prawa. podczas spotkań omawiane są m.in. nowe możliwości ochrony prawnej ofiar wynikające ze znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz szanse i zagrożenia związane ze zmianami ustawowymi dotyczącymi władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi. Kobiety mogą zadawać pytania i konsultować swoje problemy z prawnikiem lub specjalistą - gościem. Centrum Praw Kobiet, 2011

15 Co jeszcze robimy Szkolenia na temat przemocy w rodzinie dla różnych służb. Prowadzimy następujące szkolenia: dla funkcjonariuszy policji dla nauczycieli i pedagogów dla pracowników pomocy społecznej budowania lokalnych koalicji przeciw przemocy standardy pracy z ofiarami przemocy Centrum Praw Kobiet, 2011

16 Kampanie społeczne Konkurs – Wyróżnienie Białej Wstążki współpraca z Fundacją J. Kwaśniewskiej Przedmiotem konkursu był wybór mężczyzny, który w szczególny sposób zasłużył się pomagając kobietom, reagując na różne formy przemocy i dyskryminacji wobec nich. Wśród ambasadorów kampanii Białej Wstążki są m.in.: były Prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski, Premier Tadeusz Mazowiecki, Prof. Wiktor Osiatyński, Ks. Arkadiusz Nowak, Zbigniew Niemczycki, Emilian Kamiński, Marek Balicki, Andrzej Pągowski, Grzegorz Turnau i Wojciech Gąsowski. Centrum Praw Kobiet, 2011

17 Kampanie społeczne 7 grudnia 2010 roku w Teatrze Kamienica w Warszawie odbyła się pierwszy raz w Polsce gala Wyróżnienie Białej Wstążki podczas, której zostali nagrodzeni wyróżnieni mężczyźni. Centrum Praw Kobiet, 2011

18 Kampanie społeczne Centrum Praw Kobiet, 2011

19 Kampanie społeczne Centrum Praw Kobiet, 2011

20 Kampanie społeczne IX Trybunał ds. Przemocy wobec kobiet 30 listopada 2009 w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Centrum Praw Kobiet, 2011

21 Monitorowanie prawa i jego stosowania Udział w pracach komisji Parlamentarnych Udział w Komitecie Monitorującym Wdrażanie ustawy o Przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Centrum Praw Kobiet, 2011

22 Monitoring Spotkanie z Komisarzem Spidlą. Centrum Praw Kobiet, 2011

23 Monitoring Spotkanie z Posłanką do PE L. Geringer. Centrum Praw Kobiet, 2011

24 Kobiety i mężczyźni -ofiary i sprawcy zabójstw na tle przemocy Realizujemy projekt badawczo-pomocowy dla kobiet skazanych za zabójstwo oraz rodzin kobiet zamordowanych w związku z przemocą w rodzinie. Celem projektu jest: zbadanie wpływu stereotypów związanych z płcią na orzekanie w sprawach dot. przemocy w rodzinie poprawa sytuacji kobiet ofiar przemocy skazanych za zabójstwa.

25 Niezależność finansowa i życie wolne od przemocy Celem projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności kobiet i dziewcząt w zakresie zarządzania finansami i planowania przyszłości finansowej. Oferujemy następujące formy pomocy: pogadanki i szkolenia finansowe; doradztwo prawne i socjalno- finansowe; dostęp do informacji (poradnik, ulotka ekonomiczna, strona internetowa).

26 Nasze Niezbędniki Przemoc wobec kobiet w rodzinie: Centrum Praw Kobiet, 2011

27 Nasze Niezbędniki Przemoc wobec kobiet w rodzinie: Centrum Praw Kobiet, 2011

28 Nasze poradniki prawne Jeśli jesteś ofiarą przemocy Jeśli jesteś ofiarą gwałtu Jeśli chcesz się rozwieść Majątek wspólny i jego podział Konkubinat i co dalej Rodzice i dzieci O alimentach i świadczeniach rodzinnych Na rynku pracy Wszystko o dziedziczeniu Przed sądem cywilnym Sprawy mieszkaniowe W urzędzie i sądzie administracyjnym; Wszystko o rozpoczęciu działalności gospodarczej Pomoc socjalna Centrum Praw Kobiet, 2011 Poradniki z serii Poznaj swoje prawa:

29 Nasze poradniki psychologiczne Jak dogadać się we dwoje Jak uwolnić się z krzywdzącego związku Jak wprowadzić równość w rodzinie Centrum Praw Kobiet, 2011 Poradniki z serii Poznaj siebie i swój związek:

30 Nasze ulotki Przemoc domowa – Masz prawo Przemoc domowa – Powiedź NIE Przemoc wobec kobiet – Mężczyźni mówią NIE Dyskryminacja Molestowanie w pracy Gwałt – to nie ty jesteś winna Edukacja w Unii Europejskiej Praca w Unii Europejskiej Praca i godne życie dla kobiet ofiar przemocy Centrum Praw Kobiet, 2011

31 Inne nasze publikacje Prawo i Płeć – ( periodyk – 10 numerów); Taniec wysokiego ryzyka: historie prawdziwe Wybieram życie publikacja podsumowująca projekt Praca i Godne Życie dla Kobiet Ofiar Przemocy Równość praw kobiet i mężczyzn: ustawodawstwo i orzecznictwo w EU; Zakaz dyskryminacji – poradnik dla skarżących Wygrać starość – poradnik dla kobiet pełnych życia i werwy Wieś równych szans – poradnik dla kobiet wiejskich Pokonywanie barier – poradnik dla kobiet niepełnosprawnych i ich bliskich Kobiety w Polsce w latach 90. – raport Kobiety w Polsce 2003 – raport; Wpływ prywatyzacji na sytuację kobiet- raport z badań; Przemoc w rodzinie wobec kobiet i dzieci- raport Kobiety rozmawiają z kobietami – przewodnik dla doradczyń Razem w Europie - informatorka równościowa- poradnik Zrozumieć przemoc na tle seksualnym- przewodnik szkoleniowy Teatr psychoterapii. O praktykowaniu teatru obrzędowego- książka autorstwa Dagny Ślepowrońskiej o teatrze w psychoterapii w oparciu o działania w ramach projektu Kobiecego Ośrodka Teatralnego. Centrum Praw Kobiet, 2011

32 Zapraszamy CPK w Warszawie ul. Wilcza 60 lok. 19 00 - 679 Warszawa tel./ fax (022) 652 01 17 e-mail: temida@cpk.org.pl Oddział CPK w Łódzi ul. Piotrkowska 115 90 - 430 Łódź tel. (042) 633 34 11 Oddział CPK we Wrocławiu ul. Krakowska 19 31-062 Wrocław tel./fax (071) 431 19 94 Oddział CPK w Gdańsku gen. de Gaulle'a 1B lok. 15 80-261 Gdańsk tel. (0-58) 341-79-15 Centrum Praw Kobiet, 2011


Pobierz ppt "Centrum Praw Kobiet Women's Rights Center1 ul. Wilcza 60 lok.19, 00-679 Warszawa, Polska tel/fax: (+48 22) 652 01 17; tel. STOP (+ 48 22) 621 35 37 e-mail:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google