Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KLASTER Wspólnota Wiedzy i Innowacji w zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych Tadeusz Więckowski 24.04.2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KLASTER Wspólnota Wiedzy i Innowacji w zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych Tadeusz Więckowski 24.04.2007."— Zapis prezentacji:

1 KLASTER Wspólnota Wiedzy i Innowacji w zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych
Tadeusz Więckowski

2 Techniki informacyjne i komunikacyjne
prof. Czesław Smutnicki prof. Ryszard J. Zieliński dr Krzysztof Walkowiak mgr Waldemar Grzebyk prof. Edward Chlebus prof. Mirosław Kutyłowski prof. Jan Misiewicz prof. Jerzy Świątek dr inż. Andrzej Jabłoński

3 Techniki informacyjne i komunikacyjne
Zaawansowane techniki informacyjne i komunikacyjne integrują wiele obszarów wiedzy bez których nie może się rozwijać: Informatyka twarda - sprzęt komputerowy, mikroprocesory, procesory sygnałowe, układy FPGA, ASIC, FTC, … Informatyka miękka - oprogramowanie, aplikacje, pakiety i systemy użytkowe, usługi informatyczne,… Teleinformatyka - sieci komputerowe i telekomunikacyjne, e-usługi, m-usługi, bezpieczeństwo,… Multimedia - przekaz obrazu i dźwięku, grafika komputerowa, gry komputerowe, rozrywka, … …..

4 Techniki informacyjne i komunikacyjne XXI wieku
media nowa jakość życia INFORMATYKA TELEINFORMATYKA I TELEKOMUNIKACJA ELEKTRONIKA INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA AUTOMATYKA I ROBOTYKA administracja giełda wytwarzanie rozrywka zarządzanie edukacja nieustanna badania kosmiczne handel bankowość eksploracja Ziemi specjalizowany sprzęt medyczny usługi komunikacja globalna marketing

5 Potencjał Politechniki Wrocławskiej
Platformy technologiczne Infrastruktura innowacyjna regionu EU Wspólnota Wiedzy i Innowacji w zakresie Technik informacyjnych i komunikacyjnych ICT Kierunki Kadra Studenci WCSS ... ... ... Ośrodki akademickie Ośrodki badawcze Potencjał biznesowy i gospodarczy Zasoby

6 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA - WYDZIAŁ ELEKTRONIKI
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE XXI WIEKU INFORMATYKA Sprzęt obliczeniowy Sieci komputerowe Multimedia Grafika komputerowa Internet Bezpieczeństwo Kodowanie, szyfrowanie, certyfikacja Projektowanie oprogramowania Bazy danych Systemy operacyjne Informatyka medyczna Przetwarzanie obrazów

7 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA - WYDZIAŁ ELEKTRONIKI
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE XXI WIEKU TELEINFORMATYKA Zarządzanie sieciami Zabezpieczenia sieci Dokumenty elektroniczne E-marketing E-learning E-business E-commerce

8 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA - WYDZIAŁ ELEKTRONIKI
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE XXI WIEKU ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Aparatura elektroniczna Telekomunikacja: satelitarna, mobilna, porozumiewawcza, rozsiewcza Optokomunikacja (światłowody, lasery) Sieci teleinformatyczne i telekomunikacyjne Transmisja danych, obrazu i dźwięku Rozpoznawanie i synteza mowy Przetwarzanie sygnałów Systemy pomiarowe i diagnostyczne

9 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA - WYDZIAŁ ELEKTRONIKI
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE XXI WIEKU AUTOMATYKA I ROBOTYKA Informatyka przemysłowa Przemysłowe sieci komputerowe Mikrokontrolery Akwizycja i przetwarzanie danych pomiarowych Sterowanie procesów i urządzeń przemysłowych Systemy autonomiczne Inteligentne roboty mobilne i manipulacyjne

10 ZASOBY LUDZKIE WYDZIAŁ ELEKTRONIKI * POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, WSZYSTKIE KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH* 37 prof. i dr hab. 94 adiunktów 55 wykładowców i asystentów 5709 studentów 921 absolwentów/rok 115 doktorantów KIERUNKI: Informatyka, Teleinformatyka, Elektronika i telekomunikacja, Automatyka i robotyka

11 ZASOBY LUDZKIE POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
KIERUNEK INFORMATYKA, WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA 19 prof. i dr hab. 50 adiunktów 3019 studentów 300 absolwentów/rok 43 doktorantów KIERUNEK INFORMATYKA, WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI 25 prof. i dr hab. 555 studentów 86 absolwentów/rok 11 doktorantów

12 INFRASTRUKTURA LABORATORYJNA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI
INFRASTRUKTURA LABORATORYJNA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI * POLITECHNIKA WROCŁAWSKA 58 laboratoriów naukowo-badawczych i dydaktycznych 2 laboratoria akredytowane Portal PWr nauka-badania-usługi

13 ZAAWANSOWANE PRACE I PROJEKTY NAUKOWO – BADAWCZE W OBSZARZE ICT
Układy cyfrowe: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Samosprawdzalne, tolerujące uszkodzenia układy cyfrowe Zagadnienia sieciowe: Przeżywalność struktur sieciowych Sieci wielowarstwowe - modele i algorytmy optymalizacji Alokacja zadań w sieciach o strukturze siatkowej (kraty) Diagnostyka sieci i optymalizacja wydajności Systemy: Systemy telemedyczne Inteligentne ubrania Zdalny nadzór nad pacjentem Resztowe systemy obliczeniowe Systemy równoległe i rozproszone

14 ZAAWANSOWANE PRACE I PROJEKTY NAUKOWO – BADAWCZE W OBSZARZE ICT
Zagadnienia bezpieczeństwa: Bezpieczeństwo systemów i sieci Niezawodność i bezpieczeństwo usług internetowych Bezpieczeństwo komputerowe – kryptografia Ochrona prywatności w komunikacji elektronicznej Identyfikacja obiektów i ruchu Zaawansowane metody przetwarzania sygnałów: Kompresja obrazu i dźwięku Analiza obrazów do celów medycznych i przemysłowych Systemy sterowania: Sterowanie robotami mobilnymi i usługowymi Adaptacyjne i inteligentne systemy sterowania i optymalizacji

15 ZAAWANSOWANE PRACE I PROJEKTY NAUKOWO – BADAWCZE W OBSZARZE ICT
Usługi: Elektroniczne usługi zdalne (np. E-voting) Obrót elektroniczny – aspekty prawne (np. E-państwo) Zagadnienia podstawowe: Dyskretna optymalizacja z nieprecyzyjnie określonymi parametrami Aproksymacja macierzy i funkcje macierzowe Genetyka obliczeniowa Modelowanie stochastyczne, teoria gier Algorytmy najlepszego wyboru czasu rzeczywistego Techniki transmisyjne Kompatybilność elektromagnetyczna systemów bezprzewodowych Zagadnienia współpracy systemów bezprzewodowych Technologie satelitarne Optokomunikacyjne systemy transmisyjne Laserowe źródła sygnału

16 MEDAL SIEMENSA – ZA PRZYGOTOWANIE ZNAKOMITYCH KADR POLSKICH SPECJALISTÓW INFORMATYKÓW

17 INFRASTRUKTURA SIECI WASK W 2007 ROKU

18 SERWERY USŁUG SIECIOWYCH I OBLICZENIOWYCH

19 KOMPUTERY OBLICZENIOWE WCSS
Komputer SGI Altix 3700 Bx2 moc obliczeniowa 384 GFlops (peak), procesory 1,5 GHz Intel Itanium2, 128 GB pamięci operacyjnej Komputer Origin 2400 moc obliczeniowa 32 GFlops (peak), 32 procesory 500 MHz, 32 GB pamięci operacyjnej Komputer SGI Tezro moc obliczeniowa 6,4 GFlops (peak), 4-procesorowa stacja graficzna, 4 GB pamięci operacyjnej Komputer HP Alpha Server ES40 moc obliczeniowa 6,7 GFlops (peak), 4 procesory 800 MHz, 8 GB pamięci operacyjnej

20 KLASTRY OBLICZENIOWE WCSS
Klaster (Itanium2) moc obliczeniowa 368,8 GFlops (peak), węzeł dostępowy dwuprocesorowe węzły obliczeniowe Klaster (PC) moc obliczeniowa 238 GFlops (peak), węzeł dostępowy dwuprocesorowych węzłów obliczeniowych Klaster linuksowy (Clusterix) fragment klastra obejmującego 12 lokalizacji w kraju, składający się z 13 dwuprocesorowych węzłów obliczeniowych Itanium2

21 ZASOBY OBLICZENIOWE WCSS
Grid EGEE fragment europejskiego gridu obliczeniowego składający się z 9 dwuprocesorowych komputerów typu PC Rozwój komputerów dużej mocy (2007) - komputer 64-procesorowy - klaster złożony z dwuprocesorowych, dwurdzeniowych komputerów

22 SYSTEM SKŁADOWANIA I ARCHIWIZACJI DANYCH
zespolona pamięć dyskowa SAN i system archiwizacji system składający się z przełączników typu FC (Fiber Channel) i dwóch rodzajów macierzy dyskowych (szybkich i wolnych), których pojemność wynosi odpowiednio 12,5 TB i 25 TB. System SAN zintegrowany jest z systemem archiwizacji (sterownik SUN V880 + robot taśmowy ATL2640 o pojemności 10 TB)

23 PAKIETY OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO
Abaqus - pakiet do analizy nieliniowej układów z wykorzystaniem metody elementów skończonych Accelrys: Insight II i Cerius2 - pakiety do modelowania molekularnego w środowisku 3D CHARMm – symulacja mechaniki i dynamiki molekularnej Catalyst, CNX, Felix, Quanta ADF – wielofunkcyjny pakiet do obliczeń metodą funkcjonałów gęstości w dziedzinie chemii kwantowej CPMD - pakiet z dziedziny dynamiki molekularnej implementujący metodologię Car-Parinello GAMESS - wielofunkcyjny pakiet do obliczeń metodą ab initio w dziedzinie chemii kwantowej Gaussian - program do modelowania układów cząsteczkowych z wykorzystaniem mechaniki kwantowej Gromacs - pakiet oprogramowania chemicznego do symulacji dynamiki molekularnej Matlab - środowisko obliczeniowe przeznaczone dla inżynierów i naukowców MOLCAS - oprogramowanie kwantowo-chemiczne Molden - program do pre- i postprocessingu struktur molekularnych Molpro - całościowy pakiet do obliczeń w dziedzinie chemii kwantowej

24 PAKIETY OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO
MSC – oprogramowanie inżynierskie: Adams (także ATV - Adams Tracked Vehicle) Dytran Fatigue Marc Mentat Nastran Patran SuperForm Pro/Engineer – zintegrowany system do projektowania Sybyl (Tripos) - oprogramowanie do modelowania molekularnego

25 INFRASTRUKTURA DLA INNOWACJI W REGIONIE
Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii (DCZT) Wrocławskie Centrum Transferu Technologii PWr Wrocławski Park Technologiczny Centra Doskonałości Dolnośląski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Laboratoria akredytowane (uczelniane, środowiskowe) TUDAG Wrocław inne instytucje wspomagające transfer technologii: Centrum Informacji Patentowej, Biura Ochrony Własności Przemysłowej

26 RADA „e-Wrocław” Wspólna inicjatywa Kolegium Rektorskiego i Miasta - Rada "e-Wrocław" Platforma współpracy i kreowania inicjatyw obywatelskich i biznesowych, zmierzających do przyśpieszenia rozwoju Wrocławia poprzez zastosowanie nowych technologii informatycznych. Wykorzystanie potencjału intelektualnego środowisk obywatelskiego, akademickiego i innych, Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zmniejszenie dystansu gospodarczego i cywilizacyjnego jaki dzieli, w tym zakresie, aglomerację wrocławską od Unii Europejskiej.

27 POTENCJAŁ BIZNESOWY Znaczące firmy IT w Regionie Dolnośląskim: Siemens
Hewlett – Packard (Globar e-Business Operations) Capgemini Polska ComputerLand S.A. TETA S.A. Winuel S.A. Comarch S.A. (odział Wrocław) Prokom Software (oddział Wrocław) QAD Polska KPIT Infosystem TechniSat

28 POTENCJAŁ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
Kierunki Ośrodki akademickie Kadra, studenci Infrastruktura innowacyjna regionu WCSS Ośrodki badawcze Platformy technologiczne Potencjał biznesowy i gospodarczy

29 Wiedzy i Innowacji w zakresie Technik Informacyjnych
KORZYŚCI Obywatele Przemysł Gospodarka Wspólnota Wiedzy i Innowacji w zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych Miasto Region Studenci Naukowcy ?

30 WSPÓLNOTA WIEDZY I INNOWACJI
STRUKTURA ORGANIZACYJNA Wspólnoty Wiedzy i Innowacji w zakresie Techniki Informacyjnych i Komunikacyjnych WSPÓLNOTA WIEDZY I INNOWACJI Rada Wspólnoty Komitet Sterujący Wyższe Uczelnie KONSORCJA Eksperci Liderzy projektów Centra Naukowe Podmioty Gospodarcze GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 GR7 GRn GR = Grupy Robocze

31 Struktura realizacyjna projektów
WSPÓLNOTA WIEDZY I INNOWACJI INNOWACJE POTRZEBY POMYSŁY ROZWÓJ KONSORCJA PROJEKTY PROJEKTY PROJEKTY ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

32 Cele Klastra –Wspólnota Wiedzy i Innowacji
Kooperacja nauki i gospodarki, Opracowanie i wdrażanie innowacyjnych technik informacyjnych i komunikacyjnych, Kształcenie specjalistów w najnowszych technologiach teleinformatycznych, Integracja Uczelni i Przedsiębiorców, Przyśpieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego Dolnego Śląska.

33 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
Dziękuję za uwagę i zapraszam do Wspólnoty Wiedzy i Innowacji w zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych Osoba do kontaktu: Małgorzata Michniak, Politechnika Wrocławska, Dział Nauki, bud. A- 1,p.157 tel , e- mail:


Pobierz ppt "KLASTER Wspólnota Wiedzy i Innowacji w zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych Tadeusz Więckowski 24.04.2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google