Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Virtual Design and Automation Centre Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania prof. dr hab. inż. Zenobia Weiss ul. Piotrowo 3, 60-965.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Virtual Design and Automation Centre Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania prof. dr hab. inż. Zenobia Weiss ul. Piotrowo 3, 60-965."— Zapis prezentacji:

1 Virtual Design and Automation Centre Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania prof. dr hab. inż. Zenobia Weiss ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, (48 61) 6652774 zenobia.weiss@put.poznan.pl

2 VIDA COMPETITIVE AND SUSTAINABLE GROWTH (GROWTH) PROGRAMME Key Action 1: Innowacyjne produkty, procesy i organizacje Obszar badawczy: 1.2 Inteligentna produkcja (GROW-2002-1.2)

3 Integracja etapów projektowania produktów i procesów oraz integracja tych procesów. Połączenie wybranych laboratoriów Politechniki Poznańskiej siecią intranetową oraz zastosowanie aplikacji umożliwiających wykorzystanie technologii informacyjnych w obszarze projektowania oraz zarządzania danymi i procesami. Cele

4 Integracja badań w zakresie projektowania z europejskim obszarem badań (ERA). Szkolenie oraz wymiana pracowników naukowo - dydaktycznych, doktorantów oraz studentów wyższych lat pomiędzy Politechniką Poznańską oraz uczelniami europejskimi. Przygotowanie wykwalifikowanych kadr inżynierskich dla krajowego oraz zagranicznego przemysłu, z uwzględnieniem wymagań stawianych w krajach UE. Cele

5 Obszary badawcze Centrum VIDA VIDA obejmuje swoim działaniem cały cykl projektowania wyrobu oraz jego wytwarzanie

6 wykorzystanie Intranetu do integracji procesu projektowego, oparcie projektowania produktu na modelu wirtualnym, możliwość demonstracji procesu projektowania oraz jego poszczególnych etapów dzięki wykorzystaniu metod wirtualnej rzeczywistości, wykorzystanie nowych technologii (rapid prototyping, rapid tooling, DMU, CORBA). Projekt uwzględnia następujące, innowacyjne w porównaniu z aktualnym stanem badań, zagadnienia:

7 utworzenie demonstracyjnego laboratorium wirtualnego projektowania - bliźniaczego do centrum demonstracyjnego ViPro Demonstration (Berlin), integracja Centrum VIDA z bliźniaczym centrum ViPro Demonstration (Berlin) za pomocą wspólnej platformy softwareowej, przygotowanie harmonogramu wizyt kadry naukowo-dydaktycznej, doktorantów oraz dyplomantów w Centrum VIDA, organizacja wykładów, seminariów i warsztatów w Politechnice Poznańskiej z uwzględnieniem udziału wykładowców UE, organizacja konferencji nt. wirtualnego projektowania produktu i automatyzacji, zakup i instalacja odpowiednich narzędzi softwareowych umożliwiających wykorzystanie sieci Internet do zdalnej demonstracji metodologii wirtualnego projektowania. Zadania :

8 Współpraca międzynarodowa

9 Zarządzanie Centrum


Pobierz ppt "Virtual Design and Automation Centre Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania prof. dr hab. inż. Zenobia Weiss ul. Piotrowo 3, 60-965."

Podobne prezentacje


Reklamy Google