Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WARSZAWA May 2006 J. P. BUEB - Conseiller au SCPC1 WYSPECJALIZOWANE SŁUŻBY DO WALKI Z KORUPCJĄ? Jean Pierre BUEB CENTRALNY URZĄD ds. ZAPOBIEGANIA KORUPCJI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WARSZAWA May 2006 J. P. BUEB - Conseiller au SCPC1 WYSPECJALIZOWANE SŁUŻBY DO WALKI Z KORUPCJĄ? Jean Pierre BUEB CENTRALNY URZĄD ds. ZAPOBIEGANIA KORUPCJI."— Zapis prezentacji:

1 WARSZAWA May 2006 J. P. BUEB - Conseiller au SCPC1 WYSPECJALIZOWANE SŁUŻBY DO WALKI Z KORUPCJĄ? Jean Pierre BUEB CENTRALNY URZĄD ds. ZAPOBIEGANIA KORUPCJI (Francja)

2 WARSZAWA May 2006 J. P. BUEB - Conseiller au SCPC2 WALKA Z KORUCJĄ walka bez końca walka konieczna

3 WARSZAWA May 2006 J. P. BUEB - Conseiller au SCPC3 WALKA BEZ KOŃCA tajemnica zjawisko historyczne traktowanie jako normy bez żadnych konsekwencji wykorzystywanie coraz bardziej wyszukanych narzędzi

4 WARSZAWA May 2006 J. P. BUEB - Conseiller au SCPC4 WALKA KONIECZNA przyspieszenie i rozwój międzynarodowej wymiany gospodarczej obudzenie zaufania opinii publicznej do jej przywódców śledzenie zmian mentalności: moralność, etyka, deontologia zmniejszanie ryzyka skuteczność

5 WARSZAWA May 2006 J. P. BUEB - Conseiller au SCPC5 WALKA KONIECZNA PRZYJĘCIE MIĘDZYNARODOWYCH KONWENCJI: Konwencji Rady Europy Konwencji Unii Europejskiej Konwencji OECD Konwencji ONZ (Merida) PODSUMOWANIE konieczność prewencji, edukacji i sankcji

6 WARSZAWA May 2006 J. P. BUEB - Conseiller au SCPC6 CZY WYSPECJALIZOWANA JEDNOSTKA JEST ODPWIEDNIM NARZĘDZIEM? Cele Plan działania Dostępne środki

7 WARSZAWA May 2006 J. P. BUEB - Conseiller au SCPC7 CZYM JEST WYSPECJALIZOWANA JEDNOSTKA ? elementem globalnej startegii walki z korupcją środek do celu, a nie cel narzędzie, które ma być skuteczne i stosowne do potrzeb szeroki zakres rozwiązań

8 WARSZAWA May 2006 J. P. BUEB - Conseiller au SCPC8 STRATEGIA : 1. ZDEFINIOWANIE CELÓW

9 WARSZAWA May 2006 J. P. BUEB - Conseiller au SCPC9 CELE jaki priorytet: walka z korupcją, pranie brudnych pieniędzy, zorganizowana przestępczość... Kogo dotyczy? przestępcy, osoby publiczne, służba cywilna… Na jakie problemy jest wyczulona opinia publiczna? Jakie wymogi nakładają organizacje międzynarodowe ?

10 WARSZAWA May 2006 J. P. BUEB - Conseiller au SCPC10 STRATEGIA : 2. PRZYGOTOWANIE PLANU DZIAŁANIA

11 WARSZAWA May 2006 J. P. BUEB - Conseiller au SCPC11 PLAN DZIAŁANIA (1) wybór priorytetów równoczesne prowadzenie działań śledczych, prewencyjnych i edukacyjnych stworzenie prawnej podstawy działania stosowanie prawa redukcja ryzyka ewaluacja rezultatów

12 WARSZAWA May 2006 J. P. BUEB - Conseiller au SCPC12 PLAN DZIAŁANIA (2) planowanie krótko-, średnio- i długoterminowe uzyskanie poparcia opinii publicznej i zmiana jej mentalności stworzenie, wykorzystanie i wzmacnianie służb(y) lub departamentu(ów) dostosowanych do celów BARDZO SZEROKA SKALA ROZWIĄZAŃ

13 WARSZAWA May 2006 J. P. BUEB - Conseiller au SCPC13 STRATEGIA : 3. UWZGLĘDNIENIE SPECYFIKI WARUNKÓW LOKALNYCH

14 WARSZAWA May 2006 J. P. BUEB - Conseiller au SCPC14 KONTEKST LOKALNY specyfika warunków krajowych określenie kompetencji istniejących jednostek sposób postrzegania tych struktur przez społeczeństwo uwzględnienie istniejących zasobów odwaga do ograniczenia ich aspiracji

15 WARSZAWA May 2006 J. P. BUEB - Conseiller au SCPC15 TYPOLOGIA WYSPECJALIZOWANYCH JEDNOSTEK

16 WARSZAWA May 2006 J. P. BUEB - Conseiller au SCPC16 1. Służby « tradycyjne » jednostka ds. zwalczania przeciwdziałanie przestępczości gospodarczej i finansowej (nie tylko korupcja) związana z policja lub wymiarem sprawiedliwości multidyspcyplinarne ekipy specjalistów składające się z urzędników służb skarbowych, banków, itd. działania śledcze i sankcje

17 WARSZAWA May 2006 J. P. BUEB - Conseiller au SCPC17 2. Jednostki „do walki z przestępczościa zorganizowaną” jednostka ds. zwalczania przeciwko zorganizowanej przestępczości i praniu brudnych pieniędzy wykorzystywanie metod służb specjalnych badanie głównie przepływu środków i nielegalnych korzyści pomoc ze strony specjalistów ds. finansowych

18 WARSZAWA May 2006 J. P. BUEB - Conseiller au SCPC18 3.«Wymiana informacji” Wymiana informacji w pełnym zakresie wymiana między urzędami na szczeblu krajowym i międzynarodowym wymiana informacji między służbami celnymi, skarbowymi, pomocą społeczną i jednostkami antynarkotykowymi… możliwość konfiskaty mienia objętego dochodzeniem lub zamrożenia transferu własności

19 WARSZAWA May 2006 J. P. BUEB - Conseiller au SCPC19 4. Edukacja opinii publicznej cel : korupcja nie może być postrzegana jako konieczność filmy szkolenia w szkołach i na uniwersytetach nacisk na rozwój osobistej odpowiedzialności

20 WARSZAWA May 2006 J. P. BUEB - Conseiller au SCPC20 5. Służby prewencyjne gromadzenie informacji badanie mechanizmów analiza sytuacji ryzyka szkolenia dla pracowników (etyka) wprowadzanie mechanizmów kontrolnych opiniowanie dokumentów lub sytuacji świadczenie pomocy śledczym i sędziom

21 WARSZAWA May 2006 J. P. BUEB - Conseiller au SCPC21 WNIOSKI Różnorodność sytuacji Różnorodność rozwiązań nie ma jednego modelu

22 WARSZAWA May 2006 J. P. BUEB - Conseiller au SCPC22 WNIOSEK tylko jeden warunek: równocześnie ściganie, prewencja, edukacja i informowanie opinii publicznej

23 WARSZAWA May 2006 J. P. BUEB - Conseiller au SCPC23 dziękuję za uwagę Jean Pierre BUEB SERVICE CENTRAL DE PREVENTION DE LA CORRUPTION 129, rue de l ’Université 75007 PARIS tel : - (33) 1 43 19 81 83 fax : - (33) 1 43 19 81 72 Email : conseiller7.scpc@justice.gouv.frconseiller7.scpc@justice.gouv.fr Or : jp.bueb@tiscali.frjp.bueb@tiscali.fr


Pobierz ppt "WARSZAWA May 2006 J. P. BUEB - Conseiller au SCPC1 WYSPECJALIZOWANE SŁUŻBY DO WALKI Z KORUPCJĄ? Jean Pierre BUEB CENTRALNY URZĄD ds. ZAPOBIEGANIA KORUPCJI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google