Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Modele dot. najlepszej praktyki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Modele dot. najlepszej praktyki."— Zapis prezentacji:

1 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Modele dot. najlepszej praktyki w Europie: Hamburski Organ Antykorupcyjny D.I.E. (Dezernat Interne Ermittlungen – Sekcja Dochodzeń Wewnętrznych)

2 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Podział Standardy Europejskie Podstawy Przegląd typów europejskich organów antykorupcyjnych Zwalczanie korupcji w Hamburgu Podstawy Organizacja Historia Kontynuacja Podsumowanie

3 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Standardy Europejskie 20 wytycznych do walki z Korupcją (Rada Europy 1997): Wytyczna 3 Należy zapewnić, że Ci, których zadaniem w ramach zwalczania korupcji jest współpraca odnośnie prewencji i dochodzeń, przeprowadzanie oskarżeń i orzekanie Cieszą się niezależnością i autonomią w realizacji swoich zadań Są wolni od niedopuszczalnych nacisków Dysponują skutecznymi instrumentami przeprowadzania dowodu Zapewniają ochronę osobom, które wspomagają urzędy w ich walce z korupcja Zapewniają poufność dochodzenia.

4 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Standardy Europejskie 20 wytycznych do walki z korupcją (Rada Europy 1997): Wytyczna 7 Należy wspierać specjalizację jednostek bądź osób odpowiedzialnych za zwalczanie korupcji Jednostki / osoby powinny zostać wyposażone w odpowiednie środki Do realizacji swoich zadań powinny być odpowiednio przeszkolone

5 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Standardy Europejskie Criminal Law Convention on Corruption Article 20 – Specialised authorities Każda strona umowy podejmuje takie środki, które są konieczne do zapewnienia odpowiedniego wyspecjalizowania osób lub jednostek do walki z korupcją. Powinni oni dysponować autonomią, która pozwala na efektywne i niezależne od wszelkich nadmiernych nacisków wypełnianie funkcji. Strona umowy zapewnia członkom takich jednostek odpowiedni trening oraz środki finansowe niezbędne do wypełniania powierzonych im zadań.

6 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Standardy Europejskie Octopus Interface 2003 - European best practice Podsumowanie Realizacja 20 wytycznych Rady Europy i Criminal Law Convention on Corruption Wyspecjalizowane jednostki antykorupcyjne powinny być odpowiedzialne za koordynację i realizację krajowych strategii antykorupcyjnych.

7 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Standardy Europejskie Octopus Interface 2003 - European best practice Podsumowanie Krajowa strategia antykorupcyjna powinna zawierać trzy elementy: ściganie karne, prewencję i szkolenie Elementy te są równoważne i powinny się wzajemnie uzupełniać. Strategia antykorupcyjna powinna dotyczyć wszystkich sektorów społeczeństwa. Włączenie społeczeństwa w walkę z korupcją ma znaczenie zasadnicze.

8 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Standardy Europejskie Octopus Interface 2003 - European best practice Podsumowanie Umiejscowienie wyspecjalizowanych jednostek antykorupcyjnych bezpośrednio przy kierownictwie urzędów ścigania karnego. Jednostki te powinny mieć możliwość sprawdzania wszelkich doniesień, które mogą mieć związek z korupcją. Obowiązek informacyjny administracyjnych jednostek antykorupcyjnych Szkolenia specjalistyczne dla jednostek antykorupcyjnych

9 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Zadania jednostek antykorupcyjnych dochodzenie / ściganie karne kontrole wewnętrzne prewencja w organach administracji publicznej / szkolenia zapewnienie współpracy między poszczególnymi urzędami / aspekt multidyscyplinarnosci Zbieranie informacji Analiza, ocena i rozpoznanie sytuacji korupcyjnych

10 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Zadania organów antykorupcyjnych Zbieranie i analiza wskazówek i skarg Polepszenie współpracy miedzy instytucjami publicznymi i sektorem prywatnym Ukierunkowanie uwagi publicznej / wykształcenie czujności Wypracowanie strategii antykorupcyjnych oraz koordynacja i nadzór ich wdrażania

11 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Typy organów antykorupcyjnych Cel określa rodzaj jednostki 1. Jednostki ścigania karnego 2. Jednostki zapobiegania korupcji 3. Jednostki do kształtowania czujności publicznej 4. Jednostki do opracowywania strategii antykorupcyjnych 5. Jednostki wielofunkcyjne

12 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Typy organów antykorupcyjnych Jednostki ścigania karnego Mocne strony: koncentracja na centralnych zadaniach specjalizacja umiejętności i środki operacyjne szybkość i efektywność niezależność wiarygodność Trudności: walka z korupcją czasami nie jest jedynym zadaniem jednostki, inni odpowiedzialni uchylają się, izolacja, nacisk i nadmierne wpływy

13 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Typy organów antykorupcyjnych Jednostki prewencyjne Mocne strony: Koncentracja na głównych zadaniach działania o szerokim zasięgu koncentracja na obszarach podwyższonego ryzyka włączanie działań antykorupcyjnych w procesy reform Trudności: Wymierność działań ograniczone możliwości kierowania działaniami zależność od współpracy innych os ó b Ukrywanie braku możliwości podejmowania innych środków

14 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Jednostki do kształcenia czujności publicznej Przykłady: Brak informacji o wyspecjalizowanych jednostkach tego typu Organizacje pozarządowe Realizacja zadań tego typu przez pozostałe jednostki antykorupcyjne Typy organów antykorupcyjnych

15 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Typy organów antykorupcyjnych Jednostki do działań politycznych, pełniące funkcje doradcze oraz koordynujące strategie antykorupcyjne Mocne strony: Zapewnienie realizacji strategii antykorupcyjnych Mobilizacja dużej liczby instytucji Łączenie działań dochodzeniowych, prewencyjnych i kształtowania czujności publicznej Trudności: autorytet koordynacyjny versus niezależność Zależność od woli politycznej

16 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Typy organów antykorupcyjnych Jednostki wielofunkcyjne Mocne strony: Planowanie i realizacja zintegrowane dojścia Koncentracja umiejętności i środków Widoczność Niezależność Trudności: Zależność od jednej jednostki Wysokie oczekiwania

17 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Podsumowanie Większość państw europejskich posiada wyspecjalizowane jednostki antykorupcyjne Wiele jednostek łączy w sobie różne funkcje Nie istnieje uniwersalny model Cel określa typ jednostki W niektórych państwach europejskich istnieje kombinacja wielu zadań

18 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Podsumowanie W wielu państwach zaniedbuje się aspekt czujności społecznej Dużym problemem jest częsty brak niezależności jednostek antykorupcyjnych Osiągnięcia zależą w dużym stopniu od środków i jakości personelu oraz od kierownictwa

19 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Zwalczanie korupcji w Hamburgu Tworzenie procedur administra- cyjnych odpornych na korupcję Kształcenie czujnosci porzez szkolenia Konsekwen- tne ściganie karne I dyscyplinar- ne wewnątrz administracji

20 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Zwalczanie korupcji w Hamburgu Urząd Spraw Wewnętrznych

21 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Główne zadania Sekcji Dochodzeń Wewnętrznych Czyny karalne popełnione przez urzędników policji Korupcja w administracji i w gospodarce Analiza i ocena informacji Prewencja

22 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Organizacja Sekcji Dochodzeń Wewnętrznych

23 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Przypadki korupcji - liczby Postępowania w sprawie korupcji w Hamburgu

24 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Zapobieganie korupcji Konferencja Antykorupcyjna Prowadzenie przez Sekcję Dochodzeń Wewnętrznych Uczestnicy (przykładowo): Kancelaria Senatu Jednostki audytu wewnętrznego przy urzędach w Hamburgu Biuro ds. przetargów i zakupów Urzędu Finansowego Organ wymiaru sprawiedliwości Organ budowlany NIK Prokuratura Wydział przestępstw gospodarczych Krajowego Urzędu Kryminalnego itp.

25 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Zapobieganie korupcji Konferencja Antykorupcyjna Opracowanie całościowego obrazu rozwoju korupcji Przedłożenie propozycji szkoleń w ramach danych urzędów Opracowanie: regulacji dot. przyjmowania wynagrodzeń I prezentów programów rotacji kadr nowej regulacji dot. zajęć ubocznych wykonywanych przez pracowników urzędów środków wyłączania konkurencji zobowiązań ekspertów ogólnego przepisu administracyjnego dot. obowiązku informowania o podejrzeniu korupcji (powołanie jednostki centralnej) inicjatywy utworzenia Centralnego Biura Doradczego przy Sekcji Dochodzeń Wewnętrznych koncepcji biura zaufania

26 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Zapobieganie korupcji Centralne Biuro Doradcze Włączone w strukturę Sekcji Dochodzeń Wewnętrznych Doradztwo pracownikom urzędów i osobom prywatnym w kwestiach prewencji w kwestiach karalności prewencja: wykłady kształtujące czujność pracowników i przełożonych prewencja: wykłady na temat realizacji zaleceń Konferencji Antykorupcyjnej

27 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Zwalczanie korupcji Grupa dyskusyjna: Korupcja Sekcja Dochodzeń Wewnętrznych Prokuratura – jednostka ds. korupcji Omówienie konkretnych przypadków Uzgodnienia co do wszczęcia dochodzenia karnego Ścisłe uzgodnienia co do poszczególnych środków dochodzeniowych

28 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Obowiązek informowania Wewnętrzny przepis administracyjny dot. środków zwalczania korupcji (w szczególności zapobiegania korupcji) Konkretyzowanie ogólnego obowiązku doradztwa i wspierania w powiązaniu z zobowiązaniem do działań na rzecz dobra ogólnego Powołanie pełnomocników ds. antykorupcji

29 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Biuro zaufania Gospodarka przejmuje odpowiedzialność oferuje kontakt z kompetentną osobą chroni osobę informującą przed nieuzasadnionymi atakami rozwija sieć ekspertów oferuje gwarancję miejsca pracy oferuje ochronę osobistą przez zachowanie anonimowości wspiera mniejsze firmy po wyjściu z sytuacji korupcyjnej

30 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Biuro zaufania jest nieodpłatne dla świadków lub innych osób informujących, jest prowadzone przez uznanego eksperta prawa karnego i adwokata na życzenie zapewnia anonimowość, zbiera wskazówki i informacje, po uzgodnieniu zawiadamia urzędy ścigania karnego oraz zapewnia ochronę osoby dokonującej zgłoszenia również w trakcie głównej rozprawy sadowej.

31 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Intensyfikacja zwalczania Koncept Senatu 2002 Założenie telefonu obywatelskiego Wzmocnienie właściwego wydziału prokuratury Pogłębienie współpracy z innymi urzędami Wspieranie przez administracje finansowa Kontrole niezależne od ewentualnych podejrzeń Powiązanie z audytem wewnętrznym Odciążenie pracowników gotowych do złożenia zeznań Rozpowszechnienie oferty informacyjnej Rozszerzenie działań szkoleniowych

32 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Poszczególne środki antykorupcyjne - podsumowanie Określenie obszarów pracy zagrożonych korupcją (analiza ryzyka) Konsekwentny nadzór służbowy i fachowy Zasada wielu oczu i przejrzystość Zasadniczy rozdział planowania, rozdzielania i rozliczania środków Zasada przetargu publicznego Rotacja kadr Powołanie biur centralnych / zobowiązanie pracowników do zgłaszania wszystkich przypadków zaistnienia podejrzenia korupcji (obowiązek informowania)

33 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Poszczególne środki antykorupcyjne - podsumowanie Audyt wewnętrzny Wybór personelu Surowe traktowanie kwestii zajęć ubocznych Kształcenie i doszkalanie Kształtowanie czujności pracowników Wypracowywanie postaw wzorcowych Wyłączenie konkurencji przedsiębiorstw / klauzule antykorupcyjne Zobowiązanie zleceniobiorców zgodnie z niemiecką ustawą o zobowiązaniu formalnym nie-urzędników Regulacje dot. przyjmowania wynagrodzeń i prezentów


Pobierz ppt "Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Modele dot. najlepszej praktyki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google