Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja Inspekcji Pracy we Francji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja Inspekcji Pracy we Francji"— Zapis prezentacji:

1 Organizacja Inspekcji Pracy we Francji

2 Inspekcja Pracy wewnątrz Ministerstwa Pracy
Ministerstwo ds. Gospodarki Ministerstwo ds. Pracy i Zatrudnienia DIRECCTE (Region) Regionalna Dyrekcja ds. Przedsiębiorstw, Konsumpcji, Konkurencji, Pracy i Zatrudnienia Jednostka terytorialna (departament) Oddział C Konkurencja Konsumpcja, Zwalczanie Oszustw Oddział 3 E Przedsiębiorstwa Zatrudnienie Gospodarka Oddział T Polityka pracy Inspekcja pracy

3 Organizacja administracyjna Inspekcji Pracy
We Francji, każdy departament dzieli się geograficznie na kilka sekcji inspekcji pracy Jedna sekcja Inspekcji Pracy składa się z: Inspektora Pracy Jednego lub kilku kontrolerów ds. pracy Inspektorzy Pracy (775 w 2010 r.) zajmują się kontrolą przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 50 pracowników Kontrolerzy ds. pracy (1482 w 2010 r.) zajmują się kontrolą przedsiębiorstw zatrudniających poniżej 50 pracowników

4 Urzędnicy Inspekcji Pracy
Art. L Inspektorzy pracy zajmują się kontrolą stosowania przepisów kodeksu pracy oraz innych przepisów prawnych dotyczacych systemu pracy, jak również postanowień konwencji i zbiorowych układów pracy. Zajmują się również, wraz z oficerami i agentami policji śledczej, stwierdzaniem nieprzestrzegania tych przepisów i postanowień. Art. L Kontrolerzy ds. pracy zajmujący się kontrolami, dochodzeniami oraz zadaniami w ramach inspekcji pracy wykonują swoje uprawnienia pod zwierzchnictwem inspektorów pracy.

5 Zadania Inspekcji Pracy
Kontrola i interwencja w przedsiębiorstwie Inspekcja pracy Rady i Informacje dla pracodawców i dla pracowników Wsparcie, animacja i współpraca Funkcja ostrzegania i składania propozycji w kwestii stanu prawnego

6 Dziedziny interwencji urzędników Inspekcji Pracy
Stosunki zbiorowe Prawo związkowe i reprezentowanie personelu Stosunki indywidualne Regulamin wewnętrzny Różne rodzaje umów o pracę (niepełny etat, umowa na czas określony, itd.) Umowy wspomagane Szczególne statuty Kobiety i dzieci Cudzoziemcy Praca w domu Modelki, Artyści, Dziennikarze, Stażyści Pracownicy niepełnosprawni Kontrola zatrudnienia Plany socjalne Pomoc i mechanizmy integracyjne Przepisy prawne Wynagrodzenia Czas pracy, odpoczynek i urlopy Równouprawnienie zawodowe Warunki pracy (zdrowie, bezpieczeństwo i ochrona w miejscu pracy)

7 Funkcje doradcze urzędników Inspekcji Pracy
Powiadamianie o spostrzeżeniach podczas kontroli Przekazywanie informacji i rad podczas dyżurów przyjmowania interesantów Udział w krajowych i lokalnych działaniach edukacyjnych i informacyjnych Udział w priorytetowych działaniach określonych przez administrację centralną lub w kampaniach kontrolnych Udział w planie komunikacji Inspekcji Pracy Udział w sporządzaniu „przewodników praktycznych”, broszur i ulotek informacyjnych Dodatkowo: rozstrzyganie konfliktów zbiorowych, wsparcie metodologiczne, udział w szkoleniach w charakterze szkoleniowca, animacja i współpraca z organizacjami zawodowymi lub związkowymi

8 Uprawnienia urzędników Inspekcji Pracy
Prawo do swobodnego wstępu i przemieszczania się we wszystkich miejscach w pracy bez wcześniejszego uprzedzenia, z wyjątkiem lokali mieszkalnych (zgoda zajmującego), nawet podczas nieobecności pracodawcy, o każdej godzinie w dzień i w nocy Prawo do zadawania pytań pracodawcy oraz personelowi Prawo do komunikowania niektórych dokumentów niezbędnych do kontroli Prawo do otrzymania danych identyfikacyjnych Prawo do przesłuchiwania (jedynie w przypadku pracy nielegalnej) Prawo do pobrania materiałów i substancji

9 Środki przymusu urzędników Inspekcji Pracy
Wezwania (4 rodzaje: przed protokołem, w sprawie kontroli okresowych, wezwanie dyrektora departamentu i inne) Wniesienie sprawy do sądu w trybie przyspieszonym (w przypadku konieczności ustania poważnego ryzyka spowodowania uszczerbku na zdrowiu pracownika) Protokół Kary administracyjne (tymczasowe zatrzymanie pracy lub działalności, inne)

10 Priorytety polityki pracy
Walka z pracą nielegalną Walka z pracą nielegalną w każdej formie Walka z oszukańczym wykorzystywaniem specjalnych statusów Walka z oszustwami w delegowaniu pracowników w ramach międzynarodowego świadczenia usług Walka z zatrudnianiem cudzoziemców bez karty pobytowej Zapobieganie ryzyku powstałemu w następstwie pracy Ocena ryzyk zawodowych Sytuacja pracowników niepewnych swojej sytuacji Wdrażenie, funkcjonowanie i wznawienie instytucji reprezentujących personel

11 Priorytety w kwestii międzynarodowego świadczenia usług
Nakładanie kar w przypadku oszustw w delegowaniu pracowników w ramach międzynarodowego świadczenia usług Wykrywanie przypadków fałszywego delegowania Walka przeciwko wykorzystywaniu pracowników „pseudo-niezależnych” Wymaganie stosowania zasad delegowania Wzmacnianie współpracy dwustronnej i transgranicznej Organizacja wspólnych kontroli Sporządzanie wspólnych narzędzi (glosariusz, karta wahadłowa) Umożliwianie lepszej znajomości przepisów prawnych Udoskonalanie informowania przedsiębiorstw zagranicznych świadczących usługi oraz delegowanych pracowników


Pobierz ppt "Organizacja Inspekcji Pracy we Francji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google