Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Szkolenia centralne w służbie cywilnej Profilaktyka etyczna i strategia antykorupcyjna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Szkolenia centralne w służbie cywilnej Profilaktyka etyczna i strategia antykorupcyjna."— Zapis prezentacji:

1 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Szkolenia centralne w służbie cywilnej Profilaktyka etyczna i strategia antykorupcyjna

2 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Szkolenia centralne w służbie cywilnej Czym jest etyka? ETYKA – éthikós – zwyczajny, éthos – zwyczaj, obyczaj. 1.zespół norm i ocen moralnych (dot. grupy społecznej, środowiska) 2. filozoficzna nauka o moralności –aksjologia- teoria wartości, –deontologia – nauka o powinnościach.

3 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Szkolenia centralne w służbie cywilnej Psychologiczne uwarunkowania zasad i norm etycznych ZASADY GODNOŚCIOWEJ REGULACJI ZACHOWANIA ZASPOKAJANIE POTRZEBY GODNOŚCI: –RELACYJNOŚĆ –AUTONOMIA

4 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Szkolenia centralne w służbie cywilnej ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z RELACYJNEGO SPOSOBU ZASPOKAJANIA POTRZEBY GODNOŚCI: niepokój, troska co myślą inni; duża chwiejność dobrego mniemania o sobie, poczucie zagrożenia; przywiązanie do atrybutów statusu społecznego; walka o utrzymanie tego statusu. Psychologiczne uwarunkowania zasad i norm etycznych

5 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Szkolenia centralne w służbie cywilnej UWAGA!!! SKUTKI!!! wybór drogi na skróty w celu uzyskania lepszej pozycji w stosunku do osób odniesienia, agresywne deprecjonowanie innych (ośmieszanie, intrygi, zakłamanie), człowiek relacyjny – to typowy umniejszacz, niemoralne, nieetyczne postępowanie. Psychologiczne uwarunkowania zasad i norm etycznych

6 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Szkolenia centralne w służbie cywilnej AUTONOMIA najbardziej dojrzały sposób zaspokajania potrzeby godności Jaki jestem? – wartości, które cenię, Co robię? – moje postępowanie. Jaki jestem? = Co robię? Psychologiczne uwarunkowania zasad i norm etycznych

7 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Szkolenia centralne w służbie cywilnej Psychologiczne uwarunkowania zasad i norm etycznych WARTOŚCI = CZYNY KONSONANS GODNOŚCIOWY przeżycie dostępne osobom, których system normatywno- wartościowy jest dojrzały, tzn.: ZRÓŻNICOWANY, UPORZĄDKOWANY, ZHIERARCHIZOWANY.

8 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Szkolenia centralne w służbie cywilnej Psychologiczne uwarunkowania zasad i norm etycznych ETOS SPOŁECZNY, GRUPOWY, ZAWODOWY, OSOBISTY.

9 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Szkolenia centralne w służbie cywilnej Psychologiczne uwarunkowania zasad i norm etycznych RELACYJNY ETOS SUKCESU ukierunkowanie na korzyści, wyścig szczurów, bezwzględność, agresywny skrót do godności, uzależnienie od opinii innych.

10 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Szkolenia centralne w służbie cywilnej Psychologiczne uwarunkowania zasad i norm etycznych AUTONOMICZNY ETOS ZASAD ETOS ZAWODOWY ETOS OSOBISTY !!!DOJRZAŁOŚĆ!!!

11 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Szkolenia centralne w służbie cywilnej Obszary i mechanizmy korupcjogenne Badanie BADANIA ANKIETOWE PAŹDZIERNIK I LISTOPAD 1999 r. brak wiedzy o administracji rządowej – 25%, błędne utożsamianie organów samorządowych z administracją rządową – od 16% do 35% badanych.

12 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Szkolenia centralne w służbie cywilnej Obszary i mechanizmy korupcjogenne Badanie WSKAZANIA NA CECHY POZYTYWNE URZĘDNIKÓW kompetencja – 90%, uczciwość – 77%, uprzejmość – 86%, przystępność – 86%.

13 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Szkolenia centralne w służbie cywilnej Obszary i mechanizmy korupcjogenne Badanie ZARZUTY zbywanie interesanta – 16%, zachłanność – 6%, chciwość – 5%, skorumpowanie – 4%.

14 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Szkolenia centralne w służbie cywilnej Obszary i mechanizmy korupcjogenne Badanie KORUPCJA – 10% URZĘDNIKÓW: pracownicy informacji – 4%, podejmujący decyzje – 7%, stanowiska kierownicze – 13%,

15 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Szkolenia centralne w służbie cywilnej Obszary i mechanizmy korupcjogenne Badanie – rok 2004 Transparency International – Indeks Percepcji Korupcji: Polska zajmuje 67 miejsce (na 145 państw), 3,5 pkt > możliwych 10 pkt (brak korupcji). Powszechność korupcji w odczuciu Polaków (badania OBOP): Rok 1999 – 43%, Rok 2002 – 54%, Rok 2003 – 68%.

16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Szkolenia centralne w służbie cywilnej Obszary i mechanizmy korupcjogenne Badanie – rok 2004 Badanie Fundacji im. S. Batorego: daję łapówki – 15%: (służbie zdrowia – 50%,policjantom drogówki – 12%, urzędnikom – 8%, nauczycielom – 5%) znam tych, co biorą – 23%: (kadra kierownicza, inteligencja – 50%, prowadzący działalność gospodarczą – 37%. osoby z wyższym wykształceniem – 36%)

17 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Szkolenia centralne w służbie cywilnej Obszary i mechanizmy korupcjogenne Transparency International 2006 INDEKS PERCEPCJI KORUPCJI POLSKA – 3,7 PKT (10 PKT –ZNIKOMA KORUPCJA, DUŻA PRZEJRZYSTOŚĆ 0 PKT – BRAK PRZEJRZYSTOŚCI, POWSZECHNA KORUPCJA)

18 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Szkolenia centralne w służbie cywilnej Strategia Antykorupcyjna II etap wdrażania KORUPCJA Przekupstwo Kradzież Protekcja Kumoterstwo Nepotyzm Łapownictwo 4 WYMIARY: ekonomiczny, polityczny, kulturowy, praktyczny,

19 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Szkolenia centralne w służbie cywilnej Strategia Antykorupcyjna II etap wdrażania CELE STRATEGICZNE: zapobieganie, skoordynowanie działań, ograniczenie tolerancji społecznej, stworzenie przejrzystych struktur.

20 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Szkolenia centralne w służbie cywilnej Strategia Antykorupcyjna II etap wdrażania OBSZARY DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ OBJĘTE STRATEGIĄ: gospodarka, najwyższa władza państwowa, administracja publiczna, wymiar sprawiedliwości, ochrona zdrowia, finanse publiczne, edukacja, kultura, środki masowego przekazu.

21 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Szkolenia centralne w służbie cywilnej Strategia Antykorupcyjna II etap wdrażania INSTYTUCJE, których zadaniem jest ZWALCZANIE KORUPCJI: MSWiA, Ministerstwo Finansów, Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Urząd Zamówień Publicznych, Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne (24 lipca 2006 r.).


Pobierz ppt "Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Szkolenia centralne w służbie cywilnej Profilaktyka etyczna i strategia antykorupcyjna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google