Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 OLAF Europejski Urząd ds. Zwalczania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 OLAF Europejski Urząd ds. Zwalczania."— Zapis prezentacji:

1 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 OLAF Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych

2 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Historia OLAF powołano w roku 1999 przy okazji reorganizacji Komisji UE Poprzednik: UCLAF (Centralna Jednostka ds. Zwalczania Oszustw Komisji UE)

3 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Cel Ochrona finansowych i gospodarczych interesów Wspólnoty Walka z transgraniczną przestępczością zorganizowaną, z oszustwami i innymi nielegalnymi działaniami obciążającymi budżet Wspólnoty

4 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Zadania Ochrona interesów UE Walka z oszustwami, korupcją i innymi nieprawidłowościami łącznie z występkami służbowymi w strukturach organów i instytucji UE OLAF może przy tym korzystać ze wszystkich kompetencji w zakresie prowadzenia dochodzeń wynikających z prawa Wspólnotowego oraz umów z krajami trzecimi Prawie całkowita niezależność od Komisji

5 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Organizacja Ok. 330 pracowników / doświadczenia z organów krajowych W oparciu o podejście globalne i ponad sektorami : –policja –wymiar sprawiedliwości –cło –administracja skarbowa –administracja rolnictwa Model opierający się na 3 filarach

6 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Intelligence Wspólnotowy organ obserwacyjny w zakresie przestępczości gospodarczej i finansowej Produkty/Służby/Wspólne gromadzenie informacji Analiza strategiczna i operacyjna Analiza ryzyka/statystyczna i operacyjna Kooperacja i wsparcie techniczne Środek pomocniczy/Wsparcie techniczne/ Doskonalenie

7 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Działania operacyjne Wspieranie dochodzeń Informacja operacyjna/ Wsparcie prawne/ Kwestie zasadnicze Dochodzenia i współpraca Dochodzenie wewnętrzne/ zewnętrzne/ Kooperacja Działania następcze Administracyjne/finansowe/dyscyplinarne działania następcze

8 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Polityka i strategia walki z oszustwami Ustawodawstwo i zapobieganie Planowanie/ Doradztwo/ Przygotowywanie legislacyjne/ Prewencja Relacje na zewnątrz i komunikacja Relacje na zewnątrz/ komunikacja instytucjonalna Strategia Priorytety/Bilans i ocena wyników/ Wymogi (personel/finanse)


Pobierz ppt "Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 OLAF Europejski Urząd ds. Zwalczania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google