Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMPANIA WĘGLOWA S.A..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMPANIA WĘGLOWA S.A.."— Zapis prezentacji:

1 KOMPANIA WĘGLOWA S.A.

2 Rozwiązania informatyczne w procesie zarządzania jakością produkcji w Kompanii Węglowej S.A.
Zbigniew Zabawa

3 Plan Prezentacji Aplikacja DGA Process Aplikacja DGA Quality
Monitoring jakości węgla Podsumowanie

4 DGA Process Narzędzie DGA Process przeznaczone jest do modelowania procesów DGA Process w wersji standardowej umożliwia: weryfikacje i analizę modeli, konfigurowanie standardów modelowania, definiowanie zawartości i formatu raportów, dokumentowanie procedur Systemu Zarządzania, import i eksport danych z innych systemów do modelowania procesów opartych o bazę danych, definiowanie użytkowników oraz ich uprawnień do bazy danych procesów, pracę grupową nad modelowanymi diagramami.

5

6 DGA Process

7 DGA Process

8 DGA Quality DGA Quality to nowoczesny kanał komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa. Dzięki DGA Quality użytkownik ma z dowolnego miejsca dostęp poprzez przeglądarkę do informacji o procesach i wzorach obowiązujących dokumentów. DGA Quality dodaje użytkowników i nadaje im uprawnienia automatycznie na podstawie struktury organizacyjnej. System automatycznie tworzy i publikuje dokumentację z narzędzia DGA Process.

9 DGA Quality Polityka ZSZ

10 DGA Quality Lista Procedur

11 DGA Quality Schemat organizacyjny

12 DGA Quality Mapa Procesów

13 Monitoring jakości węgla
Podstawową zasadą systemu monitoringu jest planowanie wielkości, kontrola realizacji, tworzenie zapisów, analiza przebiegu wartości zadanych i zrealizowanych. Planowanie jakości produkcji miałów surowych odbywa się w ramach opracowywania Planów Techniczno-Ekonomicznych kopalń i jest realizowane według ustalonych procedur. Wynikiem tych prac jest między innymi „Jakościowy harmonogram biegu ścian”, który określa parametry jakości planowanej produkcji miału surowego w kopalni .

14 Prognoza jakości miałów surowych

15 Monitoring jakości węgla
Funkcjonujący od 2004 roku w Kompanii Węglowej S.A. system zarządzania jakością w oparciu o normę ISO 9001:2000 oparty jest o funkcjonowanie szeregu procedur, których zadaniem jest ustalenie sposobu przebiegu procesu nadzoru nad sterowaniem jakością węgla. Procedura „ Jakość miałów surowych „, służy do monitorowania i oceny skuteczności planowania jakości węgla, a procedura „Kontrola jakości węgla” ustala zasady nadzorowania i oznaczania jakości węgla handlowego .

16 Procedura – Jakość Miałów Surowych
Otrzymano raport jakości miałów surowych Monitorowane wyniki pomiarów jakościowych miałów surowych Raport zmianowy DKJ e-RDJ Plan wartości opałowej miału surowego na miesiąc Stwierdzono znaczące odchylenie od wielkości zaplanowanej Stwierdzono nieznaczne odchylenie od wielkości zaplanowanej Uzyskano wyjaśnienia z HKJ/K Wyjaśnienia dotyczące przyczyn zaistniałego odchylenia Należy opracować miesięczny raport wykonania zadañ jakościowych Opracować miesięczny raport wykonania zadañ jakościowych miału surowego Miesięczny raport jakościowych miału surowego Opracowano miesięczny raport wykonania zadań jakościowych Pracownik Zespołu Obsługi Klienta i Kontroli Jakości (HOO)

17 Opracować kwartalny raport
wykonania zadań jakościowych miału surowego Miesięczny raport wykonania zadań jakościowych miału surowego Kwartalny raport jakościowych Akceptować kwartalny raport wykonania zadań jakościowych miału wykonania zadañ Zaakceptowano raport Należy wprowadzić zmiany w raporcie Zatwierdzić kwartalny raport Nie zatwierdzono raportu Zatwierdzono kwartalny Dystrybuować kwartalny raport jakości miałów surowych Przekazano raport zainteresowanej komórce organizacyjnej Regulamin płacowy Opracowano miesięczny raport Dyrektor Biura Obsługi Klienta i Kontroli Jakości (HO) Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu (H) Pracownik Zespołu i Kontroli Jakości (HOO)

18 Procedura – Kontrola jakości węgla

19 Schemat przepływu danych
KWK CENTRALA KW S.A. KWK PC KWK

20 e-RDJ –elektroniczny raport dobowy sprzedaży i kontroli jakości

21 e-RDJ - wykres z danych, umożliwiający obserwację tendencji zmian jakości miału surowego w kopalni

22 Analiza on-line danych z urządzenia zainstalowanego na przenośniku taśmowym transportującym miał surowy

23 Analiza danych za wybrany okres z popiołomierza zainstalowanego na przenośniku taśmowym transportującym miał surowy.

24 Podsumowanie Jednym z ważniejszych elementów podejmowania decyzji o wdrożeniu w Kompanii Węglowej S.A. Systemu Zarządzania w oparciu o normy ISO było rozstrzygnięcie dotyczące informatycznego wsparcia procesu wdrożenia, a następnie utrzymywania i doskonalenia całego systemu. Wybrane rozwiązania oparte o specjalizowane programy firmy DGA Doradztwo Gospodarcze S.A., oraz własne umożliwiają utrzymanie spójności, oraz sprawne nadzorowanie całego systemu w wielodziałowym przedsiębiorstwie górniczym jakim jest Kompania Węglowa S.A.

25 Podsumowanie Przestawione rozwiązanie monitoringu jest narzędziem dla Systemu Zarządzania funkcjonującym w obszarze zarządzania jakością wyrobu w wielodziałowym przedsiębiorstwie górniczym. Rozwiązanie to umożliwia szeroki zakres monitorowania jakości produkcji węgla, poprzez kontrolę pracy urządzeń ciągłego pomiaru i pozwala na ciągły, wiarygodny i bieżący monitoring jakości produkcji węgla w kopalniach przez jednostkę nadzorującą. Włączenie urządzeń ciągłego pomiaru jakości węgla do sieci kopalnianych LAN umożliwia firmom serwisowanie urządzeń poprzez Internet, co daje wymierne korzyści zarówno kopalniom jak i producentom.

26 DZIĘKUJĘ


Pobierz ppt "KOMPANIA WĘGLOWA S.A.."

Podobne prezentacje


Reklamy Google