Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej Phare realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Urząd Pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej Phare realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Urząd Pracy."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej Phare realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Urząd Pracy

2 - Aktywne Formy zapobiegania bezrobociu - Program „Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży”

3 Wnioskodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie Partnerzy: Powiatowe Urzędy Pracy z Mławy, Płońska i Żuromina Instytucje wspierające: WUP w Warszawie Filia w Ciechanowie, Mazowiecka Izba Gospodarcza w Ciechanowie, Miasto i Gmina Glinojeck.

4 Tytuł Projektu: „Start zawodowy młodzieży szansą na lepsze jutro” Czas realizacji Projektu: r. – r.

5 Cel: przeciwdziałanie i zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży poprzez poprawę zdolności do uzyskiwania i utrzymania zatrudnienia w drodze rozwoju jakości zasobów ludzkich. Beneficjentami ostatecznymi będą: bezrobotna młodzież do 26 roku życia oraz absolwenci wychowujące dzieci do lat 7, zainteresowane rozpoczęciem pracy zawodowej lub powrotem na rynek pracy.

6 Całkowity koszt projektu – euro (100%) wkład własny Partnerów euro (41%) dotacja euro (59 %) Wkład własny w rozbiciu kwotowym i procentowym na poszczególnych Partnerów : P.U.P. wkład w % wkład w € wkład w zł Ciechanów ,14 Mława ,99 Płońsk ,25 Żuromin ,99 suma ,37

7 Dotacja w rozbiciu kwotowym i procentowym na poszczególnych Partnerów : P.U.P. dotacja w € dotacja w % dotacja w zł Ciechanów50.481, = ,4031, ,11 Mława50.481, = ,4028, ,48 Płońsk41.862, = ,6024, ,48 Żuromin25.445, = ,8015, ,60 Ogółem , = , ,67

8 Koszty Administracyjne Pozycja 8 budżetu projektu w rozbiciu na poszczególnych Partnerów P.U.P. koszty w % koszty w €koszty w zł Ciechanów ,27 Mława ,64 Płońsk ,64 Żuromin ,64 ogółem ,19

9 Planowana liczba aktywizowanych osób w projekcie ogółem i w rozbiciu na poszczególnych Partnerów Ogółem zaplanowano objąć aktywizacją 200 osób bezrobotnych, w tym:

10 Planowana liczba szkoleń w projekcie ogółem i w rozbiciu na poszczególnych Partnerów Ogółem zaplanowano objąć aktywizacją 200 osób bezrobotnych, w tym:

11 Planowane zatrudnienie subsydiowane w ramach prac interwencyjnych w projekcie ogółem i w rozbiciu na poszczególnych Partnerów Ogółem zaplanowano objąć aktywizacją 50 osób bezrobotnych, w tym:

12 Planowane zatrudnienie subsydiowane w ramach robót publicznych w projekcie ogółem i w rozbiciu na poszczególnych Partnerów Ogółem zaplanowano objąć aktywizacją 74 osoby bezrobotne, w tym:

13 Planowane zatrudnienie subsydiowane w ramach stażu absolwenckiego w projekcie ogółem i w rozbiciu na poszczególnych Partnerów Ogółem zaplanowano objąć aktywizacją 12 osób bezrobotnych, w tym:

14 Za realizację całego Projektu odpowiedzialny jest Lider Projektu Koordynatorzy powiatowi odpowiedzialni są za realizację w swoich powiatach

15 Urząd Pracy Projekt współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej Phare realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej Phare realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Urząd Pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google