Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

27.04.2007M. Bandurska; A. Chrzanowska bez pracy nie ma kołaczy…

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "27.04.2007M. Bandurska; A. Chrzanowska bez pracy nie ma kołaczy…"— Zapis prezentacji:

1 27.04.2007M. Bandurska; A. Chrzanowska bez pracy nie ma kołaczy…

2 27.04.2007M. Bandurska; A. Chrzanowska Co na rzeczy? Bezrobocie - definicja Miary bezrobocia Rodzaje bezrobocia Teorie przyczyn bezrobocia Sposoby zapobiegania bezrobociu Instytucje wspierające poszukujących pracy Fazy bezrobocia

3 27.04.2007M. Bandurska; A. Chrzanowska Bezrobocie – sytuacja, w której przy danych płacach występuje na rynku pracy nadwyżka podaży pracy nad popytem na pracę pozostawać bez pracy aktywnie poszukiwać pracy być gotowym do jej podjęcia na ogólnie obowiązujących warunkach Bezrobotny musi: Podstawowe pojęcia

4 27.04.2007M. Bandurska; A. Chrzanowska Struktura zasobów na rynku pracy

5 27.04.2007M. Bandurska; A. Chrzanowska Rodzaje bezrobocia frykcyjne strukturalne koniunkturalne (cykliczne) sezonowe dobrowolne przymusowe

6 27.04.2007M. Bandurska; A. Chrzanowska Miary bezrobocia bezwzględne – różnica między wielkością zasobów siły roboczej a wielkością zatrudnienia względne – tzw. stopa bezrobocia; udział bezrobotnych w ogólnej liczbie aktywnych zawodowo U=LF-L

7 27.04.2007M. Bandurska; A. Chrzanowska Miary bezrobocia cd.. N aturalna stopa [poziom] bezrobocia: czyli stopa bezrobocia występująca wówczas, gdy rynek pracy jest w równowadze

8 27.04.2007M. Bandurska; A. Chrzanowska Stopa bezrobocia w Polsce (%)

9 27.04.2007M. Bandurska; A. Chrzanowska Bezrobocie w Polsce Bezrobocia w Polsce na koniec września 2006 Średnia dla całego kraju – 15,2% 11 14 17 20 23 26 %

10 27.04.2007M. Bandurska; A. Chrzanowska Bezrobocie na świecie

11 27.04.2007M. Bandurska; A. Chrzanowska Fazy bezrobocia Antycypacja bezrobocia Szok po utracie pracy Wchodzenie w stan bezrobocia i optymizm Pesymizm i rezygnacja Fatalizm i apatia, dopasowanie do sytuacji

12 27.04.2007M. Bandurska; A. Chrzanowska Teorie przyczyn bezrobocia Neoklasyczna likwidacja bezrobocia według neoklasistów

13 27.04.2007M. Bandurska; A. Chrzanowska Teorie cd.. Keynesowska Kenyes kenyesiści a neoklasiści

14 27.04.2007M. Bandurska; A. Chrzanowska Walka z bezrobociem Instrumenty ograniczenia bezrobocia pasywne - zapobieganie ubóstwu. Przede wszystkim zaliczamy tu zasiłki dla bezrobotnych Czy się stoi, czy się leży, 1000 zł się należy

15 27.04.2007M. Bandurska; A. Chrzanowska aktywne: roboty publiczne prace interwencyjne udzielanie kredytów i pożyczek Walka z bezrobociem cd..

16 27.04.2007M. Bandurska; A. Chrzanowska Instytucje wspierające poszukujących pracy Instytucje wspierające poszukujących pracy Powiatowe Urzędy Pracy Biura Pośrednictwa Pracy Doradcy zawodowi Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Kluby Pracy

17 27.04.2007M. Bandurska; A. Chrzanowska Koniec Ewentualne pytania prosimy kierować na adres:


Pobierz ppt "27.04.2007M. Bandurska; A. Chrzanowska bez pracy nie ma kołaczy…"

Podobne prezentacje


Reklamy Google