Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej"— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. „Poza schematem ławki szkolnej – cykl zajęć pozalekcyjnych ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych”

2 „Pobawmy się matematyką – gry i zabawy matematyczne z użyciem niekonwencjonalnych form pracy i środków dydaktycznych, z wykorzystaniem technologii komputerowej” – prowadząca: Alicja Krzyżyk ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W PIĄTKI GODZ – 1600, SALA 102

3 W zajęciach uczestniczy 7 chłopców
i 5 dziewczynek – uczniowie klas IIa, IIb i IIc.

4 Cele główne: rozwijanie podstawowych umiejętności rachunkowych w zakresie czterech działań, rozwijanie umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania, utrwalanie i poszerzanie opracowanego materiału.

5 Cele szczegółowe: rozwijanie umiejętności wykonywania działań w poznanych zbiorach liczbowych z zastosowaniem praw matematycznych (w zakresie 10, 20, 30, 100), rozwijanie umiejętności operowania pojęciami matematycznymi w sytuacjach zadaniowych, rozwijanie umiejętności korzystania z tekstów matematycznych, instrukcji, doskonalenie umiejętności wykorzystywania znanych zagadnień matematycznych w praktyce,

6 Cele szczegółowe: kształcenie umiejętności projektowania własnych gier matematycznych, kształcenie umiejętności prezentowania własnych gier matematycznych, uświadomienie konieczności przestrzegania umów, reguł gier i zabaw, rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie. rozwijanie zainteresowań matematyką, ukazanie matematyki jako dziedziny interesującej, którą można polubić, wskazanie możliwości wykorzystania technologii komputerowej do zabaw i gier matematycznych.

7 Zabawy i gry edukacyjne :
Metody realizacji: Zabawy i gry edukacyjne : planszowe, logiczne, z wykorzystaniem niekonwencjonalnych środków i form (np. kostki do gry, metr krawiecki, gry tworzone przez nauczyciela), karciane (Karty matematyczne A. Grabowskiego), komputerowe, z wykorzystaniem lizaków matematycznych, liczmanów,

8 Konstruowanie gier przez uczniów,
Metody realizacji: łamigłówki, rebusy, szarady matematyczne, zabawy z piłkami edukacyjnymi Edubal, Konstruowanie gier przez uczniów, Praca z tekstem matematycznym, instrukcją.

9 Formy realizacji: praca zbiorowa jednolita,
indywidualna jednolita i zróżnicowana, w parach, w grupach.

10 Główne zadania: utrwalenie wiadomości dotyczących figur geometrycznych, dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 20, 100 z przekroczeniem progu, mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 20, 100, obliczenia pieniężne, obliczenia zegarowe, kalendarz, projektowanie i tworzenie gier matematycznych.

11

12 28 maja odbyły się również zajęcia otwarte dla rodziców, którzy z zaangażowaniem uczestniczyli w grach matematycznych.

13

14


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google