Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zagrożenia: Zatrucia pokarmowe Choroby zakaźne i zakażenia w tym skóry

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zagrożenia: Zatrucia pokarmowe Choroby zakaźne i zakażenia w tym skóry"— Zapis prezentacji:

1 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sopocie o przebiegu sezonu letniego 2010

2 Zagrożenia: Zatrucia pokarmowe Choroby zakaźne i zakażenia w tym skóry
Masowe zagrożenia Ogniska chorób zakaźnych Zanieczyszczenie środowiska, a w konsekwencji kąpielisk

3 Ogółem w 352 obiektach przeprowadzono 587 kontroli.
Nałożono 49 mandatów na kwotę zł. Wydano 7 decyzji administracyjnych na poprawę stanu sanitarno – technicznego zakładów, Skierowano do sądu 1 wniosek o ukaranie właściciela zakładu małej gastronomii za to, że wbrew obowiązkowi identyfikacji dostawców żywności zaniechał wykonania czynności umożliwiających taką identyfikację. Skierowano do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 1 wniosek o wymierzenie kary pieniężnej dla właściciela zakładu za to, że udaremnił przeprowadzenie urzędowej kontroli żywności odmawiając zgody na wejście do zakładu osobom upoważnionym do kontroli.

4 Nadzorowano: Zakłady żywienia Miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży
Miejsca noclegowe Kąpieliska i plaże Toalety publiczne i w zakładach gastronomicznych Imprezy o charakterze masowym Obiekty użyteczności publicznej m.in.. Dworce Miejsca związane z rekreacją w tym baseny itd.

5 Wzmożonym nadzorem objęto obiekty zlokalizowane w rejonie o nasilonym ruchu turystycznym tzn. położone na trasie prowadzącej wzdłuż ulicy Bohaterów Monte Cassino, Molo, obszarze pasa nadmorskiego (Aleja Wojska Polskiego i Aleja Mamuszki), ul. Powstańców Warszawy, okolice dworca PKP.

6 Nieprawidłowości dotyczyły:
niewłaściwej realizacji i często braku zapisów z realizacji GHP, GMP i HACCP niewłaściwego stanu sanitarnego w obiektach i otoczeniu - brudne pomieszczenia produkcyjne, niedomyte urządzenia chłodnicze i sprzęt, nieuporządkowane otoczenie, przepełnione śmietniki braku segregacji asortymentowej w urządzeniach chłodniczych, stwierdzono artykuły spożywcze po terminie przydatności do spożycia, Stwierdzono niewłaściwe wychładzanie potraw, środki spożywcze przechowywane były w czarnych workach przeznaczonych do śmieci, stwierdzono brak orzeczeń lekarskich pracujących osób kontrola wewnętrzna prowadzona była niewłaściwie lub wcale nie prowadzona (o czym świadczył brak zapisów i stwierdzane nieprawidłowości).

7 Pobrano do badania laboratoryjnego 40 próbek artykułów spożywczych: 26 – do badań mikrobiologicznych i 14 – do badań chemicznych, wszystkie odpowiadały wymaganiom obowiązujących przepisów prawnych. W sezonowych zakładach małej gastronomii, do badań testowych pobrano również 10 próbek tłuszczów przeznaczonych do głębokiego smażenia.

8 Przeprowadzono 52 kontrole kąpielisk morskich
Przeprowadzono 52 kontrole kąpielisk morskich. W czasie zagrożenia wód przybrzeżnych zakwitem sinic kontrole prowadzono dwa razy dziennie, również w soboty i niedziele. Zakwit sinic w kąpieliskach na terenie Sopotu w sezonie 2010 stwierdzono jeden raz i trwał bardzo krótko.

9 Próbki wody z kąpielisk do badań bakteriologicznych
i fizykochemicznych pobierano z częstotliwością co dwa tygodnie (w czasie zagrożenia, związanego z powodzią 1 x tydzień), łącznie pobrano 82 próby do badań bakteriologicznych i 82 próby do badań fizykochemicznych

10 Pod względem fizykochemicznym w badanym zakresie wszystkie próby odpowiadały wymaganiom sanitarnym.

11 Pod względem bakteriologicznym – 3 razy stwierdzono wyniki nie odpowiadające wymaganiom:
(negatywne wyniki były skutkiem anomalii pogodowych i można ten fakt określić jako „krótkotrwałe zanieczyszczenie”, co zgodnie z Dyrektywą 2006/7/WE oznacza skażenie mikrobiologiczne, którego przyczyny można zidentyfikować, i nie przewiduje się, że będzie ono miało niekorzystny wpływ na jakość wody w kąpielisku przez okres dłuższy niż 72 godziny. Wszystkie wyniki pozostałych pobranych prób w badanym zakresie odpowiadały wymaganiom sanitarnym.

12 Nadzorem objęto miejsca gdzie były zorganizowane kolonie i obozy, w tym dla dzieci z terenów objętych powodzią. Łącznie w tych ośrodkach wypoczywało ok. 700 dzieci i młodzieży. Istotnych nieprawidłowości w zakresie utrzymania właściwego stanu sanitarno higienicznego nie stwierdzono.

13 W dniu 05 lipca 2010r. pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Sopocie przeprowadzili na plaży w Sopocie kampanię informacyjną na temat sinic i glonów. Celem kampanii było przybliżenie mieszkańcom i turystom odpowiedzi na pytania: Co to są sinice? Jaka jest różnica między sinicami i glonami? Co to jest zakwit? Czy zakwity sinic są szkodliwe dla zdrowia? Jakie mogą być objawy kontaktu z sinicami? Jak uchronić się przed negatywnymi skutkami zakwitu? Zainteresowani otrzymywali ulotki na temat sinic i glonów, mogli zobaczyć, jak wyglądają pod mikroskopem sinice występujące w wodach sopockich kąpielisk. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Podobną akcję informacyjną przeprowadzono dwukrotnie dla czytelników „Dziennika Bałtyckiego”. Przy stoisku gazety, na ulicy Bohaterów Monte Cassino pracownicy PSSE w Sopocie odpowiadali na pytania mieszkańców i turystów.

14 Interwencje W sezonie letnim przyjęto 33 zgłoszenia interwencji dotyczących działających zakładów żywności i żywienia, dotyczyły one: 13 obiektów żywienia zbiorowego otwartego (bary, restauracje, kawiarnie) – z powodu: nieuporządkowane otoczenie zakładu i przepełnione śmietniki, niewłaściwe przechowywanie art. spożywczych – brak segregacji, niedokładnie myte warzywa podawane w stanie surowym, zła jakość jedzenia, brak kontroli w zakresie dezynsekcji, niewłaściwy stan sanitarny w obiekcie 9 zakładów małej gastronomii – z powodu: brak orzeczeń lekarskich dla pracowników, uciążliwość zapachów pochodzących z obiektu, nieprawidłowe przechowywanie art. spożywczych, brak higieny rąk u pracowników, niewłaściwa jakość potraw, rozszerzenie asortymentu, niewłaściwy stan sanitarny w obiekcie 7 sklepów – z powodu: niewłaściwy stan sanitarny i nieprzestrzeganie zasad higieny w obiekcie, przeterminowane art. spożywcze, brak orzeczeń lekarskich dla pracowników, obecność szkodników w obiekcie, nieprzyjemne zapachy pochodzące ze śmietników 1 automat do lodów z powodu: nieprawidłowy stan sanitarny 1 stołówka na wypoczynku letnim dla dzieci i młodzieży: niewłaściwe wyżywienia dzieci 1 stołówka szkolna: sposób wydawania zupy 1 miejsce wydawania obiadów dla bezdomnych: spożywanie posiłków na ulicy hałas przy BMC pochodzący z dyskotek Interwencję dot. jakości osłonki na wędlinie, przekazano bez rozpatrywania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gdyni. Interwencję dot. wyprowadzenia kanalizacji na zewnątrz obiektu, po przeprowadzeniu kontroli, przekazano do dalszego postępowania do Urzędu Miasta

15 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie w czasie trwania sezonu współpracował z:
Wydziałem Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sopot w zakresie: nadzoru nad wodą, współuczestnictwa w wizjach lokalnych dot. porządku i czystości w mieście, interwencji mieszkańców w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego Wydziałem Kultury UM Sopot i Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji - wspólne kontrole plaż i terenów przyplażowych przed i w czasie sezonu turystycznego Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Wydziałem Architektury, Urbanistyki i Geodezji oraz Wydziałem Gospodarki Mieszkaniowej UM Sopot w sprawach interwencji dot. warunków mieszkaniowych oraz sposobem użytkowania lokali. Kąpieliskiem Morskim Sopot i Bałtycką Agencją Artystyczną w sprawach organizacji imprez masowych i kulturalnych SAUR Neptun Gdańsk S.A. - Wydział Rejonowy Sopot w zakresie nadzoru nad zaopatrzeniem miasta w wodę Strażą Miejską w sprawach czystości i porządku w mieście oraz w przypadku skarg mieszkańców Rejonami Obsługi Mieszkańców i Spółdzielniami Mieszkaniowymi w zakresie współuczestnictwa w wizjach lokalnych dot. interwencji mieszkańców Komisją ds. sportu i turystyki przy Radzie Miasta Sopotu.

16 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Zagrożenia: Zatrucia pokarmowe Choroby zakaźne i zakażenia w tym skóry"

Podobne prezentacje


Reklamy Google