Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sopocie o przebiegu sezonu letniego 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sopocie o przebiegu sezonu letniego 2010."— Zapis prezentacji:

1 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sopocie o przebiegu sezonu letniego 2010

2 Zagrożenia: Zatrucia pokarmowe Zatrucia pokarmowe Choroby zakaźne i zakażenia w tym skóry Choroby zakaźne i zakażenia w tym skóry Masowe zagrożenia Masowe zagrożenia Ogniska chorób zakaźnych Ogniska chorób zakaźnych Zanieczyszczenie środowiska, a w konsekwencji kąpielisk Zanieczyszczenie środowiska, a w konsekwencji kąpielisk

3 Ogółem w 352 obiektach przeprowadzono 587 kontroli. Ogółem w 352 obiektach przeprowadzono 587 kontroli. Nałożono 49 mandatów na kwotę 10. 550zł. Nałożono 49 mandatów na kwotę 10. 550zł. Wydano 7 decyzji administracyjnych na poprawę stanu sanitarno – technicznego zakładów, Wydano 7 decyzji administracyjnych na poprawę stanu sanitarno – technicznego zakładów, Skierowano do sądu 1 wniosek o ukaranie właściciela zakładu małej gastronomii za to, że wbrew obowiązkowi identyfikacji dostawców żywności zaniechał wykonania czynności umożliwiających taką identyfikację. Skierowano do sądu 1 wniosek o ukaranie właściciela zakładu małej gastronomii za to, że wbrew obowiązkowi identyfikacji dostawców żywności zaniechał wykonania czynności umożliwiających taką identyfikację. Skierowano do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 1 wniosek o wymierzenie kary pieniężnej dla właściciela zakładu za to, że udaremnił przeprowadzenie urzędowej kontroli żywności odmawiając zgody na wejście do zakładu osobom upoważnionym do kontroli. Skierowano do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 1 wniosek o wymierzenie kary pieniężnej dla właściciela zakładu za to, że udaremnił przeprowadzenie urzędowej kontroli żywności odmawiając zgody na wejście do zakładu osobom upoważnionym do kontroli.

4 Nadzorowano: Zakłady żywienia Zakłady żywienia Miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży Miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży Miejsca noclegowe Miejsca noclegowe Kąpieliska i plaże Kąpieliska i plaże Toalety publiczne i w zakładach gastronomicznych Toalety publiczne i w zakładach gastronomicznych Imprezy o charakterze masowym Imprezy o charakterze masowym Obiekty użyteczności publicznej m.in.. Dworce Obiekty użyteczności publicznej m.in.. Dworce Miejsca związane z rekreacją w tym baseny itd. Miejsca związane z rekreacją w tym baseny itd.

5 Wzmożonym nadzorem objęto obiekty zlokalizowane w rejonie o nasilonym ruchu turystycznym tzn. położone na trasie prowadzącej wzdłuż ulicy Bohaterów Monte Cassino, Molo, obszarze pasa nadmorskiego (Aleja Wojska Polskiego i Aleja Mamuszki), ul. Powstańców Warszawy, okolice dworca PKP. Wzmożonym nadzorem objęto obiekty zlokalizowane w rejonie o nasilonym ruchu turystycznym tzn. położone na trasie prowadzącej wzdłuż ulicy Bohaterów Monte Cassino, Molo, obszarze pasa nadmorskiego (Aleja Wojska Polskiego i Aleja Mamuszki), ul. Powstańców Warszawy, okolice dworca PKP.

6 Nieprawidłowości dotyczyły: niewłaściwej realizacji i często braku zapisów z realizacji GHP, GMP i HACCP niewłaściwej realizacji i często braku zapisów z realizacji GHP, GMP i HACCP niewłaściwego stanu sanitarnego w obiektach i otoczeniu - brudne pomieszczenia produkcyjne, niedomyte urządzenia chłodnicze i sprzęt, nieuporządkowane otoczenie, przepełnione śmietniki niewłaściwego stanu sanitarnego w obiektach i otoczeniu - brudne pomieszczenia produkcyjne, niedomyte urządzenia chłodnicze i sprzęt, nieuporządkowane otoczenie, przepełnione śmietniki braku segregacji asortymentowej w urządzeniach chłodniczych, braku segregacji asortymentowej w urządzeniach chłodniczych, stwierdzono artykuły spożywcze po terminie przydatności do spożycia, stwierdzono artykuły spożywcze po terminie przydatności do spożycia, Stwierdzono niewłaściwe wychładzanie potraw, Stwierdzono niewłaściwe wychładzanie potraw, środki spożywcze przechowywane były w czarnych workach przeznaczonych do śmieci, środki spożywcze przechowywane były w czarnych workach przeznaczonych do śmieci, stwierdzono brak orzeczeń lekarskich pracujących osób stwierdzono brak orzeczeń lekarskich pracujących osób kontrola wewnętrzna prowadzona była niewłaściwie lub wcale nie prowadzona (o czym świadczył brak zapisów i stwierdzane nieprawidłowości). kontrola wewnętrzna prowadzona była niewłaściwie lub wcale nie prowadzona (o czym świadczył brak zapisów i stwierdzane nieprawidłowości).

7 Pobrano do badania laboratoryjnego 40 próbek artykułów spożywczych: 26 – do badań mikrobiologicznych i 14 – do badań chemicznych, wszystkie odpowiadały wymaganiom obowiązujących przepisów prawnych. Pobrano do badania laboratoryjnego 40 próbek artykułów spożywczych: 26 – do badań mikrobiologicznych i 14 – do badań chemicznych, wszystkie odpowiadały wymaganiom obowiązujących przepisów prawnych. W sezonowych zakładach małej gastronomii, do badań testowych pobrano również 10 próbek tłuszczów przeznaczonych do głębokiego smażenia. W sezonowych zakładach małej gastronomii, do badań testowych pobrano również 10 próbek tłuszczów przeznaczonych do głębokiego smażenia.

8 Przeprowadzono 52 kontrole kąpielisk morskich. W czasie zagrożenia wód przybrzeżnych zakwitem sinic kontrole prowadzono dwa razy dziennie, również w soboty i niedziele. Zakwit sinic w kąpieliskach na terenie Sopotu w sezonie 2010 stwierdzono jeden raz i trwał bardzo krótko. Przeprowadzono 52 kontrole kąpielisk morskich. W czasie zagrożenia wód przybrzeżnych zakwitem sinic kontrole prowadzono dwa razy dziennie, również w soboty i niedziele. Zakwit sinic w kąpieliskach na terenie Sopotu w sezonie 2010 stwierdzono jeden raz i trwał bardzo krótko.

9 Próbki wody z kąpielisk do badań bakteriologicznych i fizykochemicznych pobierano z częstotliwością co dwa tygodnie (w czasie zagrożenia, związanego z powodzią 1 x tydzień), łącznie pobrano 82 próby do badań bakteriologicznych i 82 próby do badań fizykochemicznych

10 Pod względem fizykochemicznym w badanym zakresie wszystkie próby odpowiadały wymaganiom sanitarnym. Pod względem fizykochemicznym w badanym zakresie wszystkie próby odpowiadały wymaganiom sanitarnym.

11 Pod względem bakteriologicznym – 3 razy stwierdzono wyniki nie odpowiadające wymaganiom: Pod względem bakteriologicznym – 3 razy stwierdzono wyniki nie odpowiadające wymaganiom: (negatywne wyniki były skutkiem anomalii pogodowych i można ten fakt określić jako krótkotrwałe zanieczyszczenie, co zgodnie z Dyrektywą 2006/7/WE oznacza skażenie mikrobiologiczne, którego przyczyny można zidentyfikować, i nie przewiduje się, że będzie ono miało niekorzystny wpływ na jakość wody w kąpielisku przez okres dłuższy niż 72 godziny. (negatywne wyniki były skutkiem anomalii pogodowych i można ten fakt określić jako krótkotrwałe zanieczyszczenie, co zgodnie z Dyrektywą 2006/7/WE oznacza skażenie mikrobiologiczne, którego przyczyny można zidentyfikować, i nie przewiduje się, że będzie ono miało niekorzystny wpływ na jakość wody w kąpielisku przez okres dłuższy niż 72 godziny. Wszystkie wyniki pozostałych pobranych prób w badanym zakresie odpowiadały wymaganiom sanitarnym. Wszystkie wyniki pozostałych pobranych prób w badanym zakresie odpowiadały wymaganiom sanitarnym.

12 Nadzorem objęto miejsca gdzie były zorganizowane kolonie i obozy, w tym dla dzieci z terenów objętych powodzią. Łącznie w tych ośrodkach wypoczywało ok. 700 dzieci i młodzieży. Istotnych nieprawidłowości w zakresie utrzymania właściwego stanu sanitarno higienicznego nie stwierdzono.

13 W dniu 05 lipca 2010r. pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Sopocie przeprowadzili na plaży w Sopocie kampanię informacyjną na temat sinic i glonów. Celem kampanii było przybliżenie mieszkańcom i turystom odpowiedzi na pytania: Co to są sinice? Co to są sinice? Jaka jest różnica między sinicami i glonami? Jaka jest różnica między sinicami i glonami? Co to jest zakwit? Co to jest zakwit? Czy zakwity sinic są szkodliwe dla zdrowia? Czy zakwity sinic są szkodliwe dla zdrowia? Jakie mogą być objawy kontaktu z sinicami? Jakie mogą być objawy kontaktu z sinicami? Jak uchronić się przed negatywnymi skutkami zakwitu? Jak uchronić się przed negatywnymi skutkami zakwitu? Zainteresowani otrzymywali ulotki na temat sinic i glonów, mogli zobaczyć, jak wyglądają pod mikroskopem sinice występujące w wodach sopockich kąpielisk. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Podobną akcję informacyjną przeprowadzono dwukrotnie dla czytelników Dziennika Bałtyckiego. Przy stoisku gazety, na ulicy Bohaterów Monte Cassino pracownicy PSSE w Sopocie odpowiadali na pytania mieszkańców i turystów.

14 Interwencje Interwencje W sezonie letnim przyjęto 33 zgłoszenia interwencji dotyczących działających zakładów żywności i żywienia, dotyczyły one: W sezonie letnim przyjęto 33 zgłoszenia interwencji dotyczących działających zakładów żywności i żywienia, dotyczyły one: 13 obiektów żywienia zbiorowego otwartego (bary, restauracje, kawiarnie) – z powodu: nieuporządkowane otoczenie zakładu i przepełnione śmietniki, niewłaściwe przechowywanie art. spożywczych – brak segregacji, niedokładnie myte warzywa podawane w stanie surowym, zła jakość jedzenia, brak kontroli w zakresie dezynsekcji, niewłaściwy stan sanitarny w obiekcie 13 obiektów żywienia zbiorowego otwartego (bary, restauracje, kawiarnie) – z powodu: nieuporządkowane otoczenie zakładu i przepełnione śmietniki, niewłaściwe przechowywanie art. spożywczych – brak segregacji, niedokładnie myte warzywa podawane w stanie surowym, zła jakość jedzenia, brak kontroli w zakresie dezynsekcji, niewłaściwy stan sanitarny w obiekcie 9 zakładów małej gastronomii – z powodu: brak orzeczeń lekarskich dla pracowników, uciążliwość zapachów pochodzących z obiektu, nieprawidłowe przechowywanie art. spożywczych, brak higieny rąk u pracowników, niewłaściwa jakość potraw, rozszerzenie asortymentu, niewłaściwy stan sanitarny w obiekcie 9 zakładów małej gastronomii – z powodu: brak orzeczeń lekarskich dla pracowników, uciążliwość zapachów pochodzących z obiektu, nieprawidłowe przechowywanie art. spożywczych, brak higieny rąk u pracowników, niewłaściwa jakość potraw, rozszerzenie asortymentu, niewłaściwy stan sanitarny w obiekcie 7 sklepów – z powodu: niewłaściwy stan sanitarny i nieprzestrzeganie zasad higieny w obiekcie, przeterminowane art. spożywcze, brak orzeczeń lekarskich dla pracowników, obecność szkodników w obiekcie, nieprzyjemne zapachy pochodzące ze śmietników 7 sklepów – z powodu: niewłaściwy stan sanitarny i nieprzestrzeganie zasad higieny w obiekcie, przeterminowane art. spożywcze, brak orzeczeń lekarskich dla pracowników, obecność szkodników w obiekcie, nieprzyjemne zapachy pochodzące ze śmietników 1 automat do lodów z powodu: nieprawidłowy stan sanitarny 1 automat do lodów z powodu: nieprawidłowy stan sanitarny 1 stołówka na wypoczynku letnim dla dzieci i młodzieży: niewłaściwe wyżywienia dzieci 1 stołówka na wypoczynku letnim dla dzieci i młodzieży: niewłaściwe wyżywienia dzieci 1 stołówka szkolna: sposób wydawania zupy 1 stołówka szkolna: sposób wydawania zupy 1 miejsce wydawania obiadów dla bezdomnych: spożywanie posiłków na ulicy 1 miejsce wydawania obiadów dla bezdomnych: spożywanie posiłków na ulicy hałas przy BMC pochodzący z dyskotek hałas przy BMC pochodzący z dyskotek Interwencję dot. jakości osłonki na wędlinie, przekazano bez rozpatrywania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gdyni. Interwencję dot. jakości osłonki na wędlinie, przekazano bez rozpatrywania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gdyni. Interwencję dot. wyprowadzenia kanalizacji na zewnątrz obiektu, po przeprowadzeniu kontroli, przekazano do dalszego postępowania do Urzędu Miasta Interwencję dot. wyprowadzenia kanalizacji na zewnątrz obiektu, po przeprowadzeniu kontroli, przekazano do dalszego postępowania do Urzędu Miasta

15 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie w czasie trwania sezonu współpracował z: Wydziałem Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sopot w zakresie: nadzoru nad wodą, współuczestnictwa w wizjach lokalnych dot. porządku i czystości w mieście, interwencji mieszkańców w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego Wydziałem Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sopot w zakresie: nadzoru nad wodą, współuczestnictwa w wizjach lokalnych dot. porządku i czystości w mieście, interwencji mieszkańców w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego Wydziałem Kultury UM Sopot i Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji - wspólne kontrole plaż i terenów przyplażowych przed i w czasie sezonu turystycznego Wydziałem Kultury UM Sopot i Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji - wspólne kontrole plaż i terenów przyplażowych przed i w czasie sezonu turystycznego Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Wydziałem Architektury, Urbanistyki i Geodezji oraz Wydziałem Gospodarki Mieszkaniowej UM Sopot w sprawach interwencji dot. warunków mieszkaniowych oraz sposobem użytkowania lokali. Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Wydziałem Architektury, Urbanistyki i Geodezji oraz Wydziałem Gospodarki Mieszkaniowej UM Sopot w sprawach interwencji dot. warunków mieszkaniowych oraz sposobem użytkowania lokali. Kąpieliskiem Morskim Sopot i Bałtycką Agencją Artystyczną w sprawach organizacji imprez masowych i kulturalnych Kąpieliskiem Morskim Sopot i Bałtycką Agencją Artystyczną w sprawach organizacji imprez masowych i kulturalnych SAUR Neptun Gdańsk S.A. - Wydział Rejonowy Sopot w zakresie nadzoru nad zaopatrzeniem miasta w wodę SAUR Neptun Gdańsk S.A. - Wydział Rejonowy Sopot w zakresie nadzoru nad zaopatrzeniem miasta w wodę Strażą Miejską w sprawach czystości i porządku w mieście oraz w przypadku skarg mieszkańców Strażą Miejską w sprawach czystości i porządku w mieście oraz w przypadku skarg mieszkańców Rejonami Obsługi Mieszkańców i Spółdzielniami Mieszkaniowymi w zakresie współuczestnictwa w wizjach lokalnych dot. interwencji mieszkańców Rejonami Obsługi Mieszkańców i Spółdzielniami Mieszkaniowymi w zakresie współuczestnictwa w wizjach lokalnych dot. interwencji mieszkańców Komisją ds. sportu i turystyki przy Radzie Miasta Sopotu. Komisją ds. sportu i turystyki przy Radzie Miasta Sopotu.

16 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sopocie o przebiegu sezonu letniego 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google