Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym"— Zapis prezentacji:

1 Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym
Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

2 Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym
Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej Struktura organizacyjna Wydziału Kadra naukowa i dydaktyczna Wydziału Źródła finansowania działalności naukowej i badawczej Najistotniejsze kierunki badań Zgodność z Krajowym Programem Ramowym Współpraca z przemysłem Z- realizowane projekty Kierunki poziomy i formy studiów Specjalności kształcenia Liczba absolwentów Rekrutacja 2006/07 Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

3 Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym
Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej Struktura organizacyjna Wydziału Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

4 Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym
Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej Katedralna struktura organizacyjna Wydziału Techniki Morskiej: Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego, Katedra Konstrukcji i Mechaniki Okrętów, Katedra Logistyki i Ekonomiki Transportu, Katedra Maszyn Cieplnych i Siłowni Okrętowych, Katedra Maszyn i Systemów Transportowych, Katedra Oceanotechniki i Projektowania Systemów Morskich, Katedra Technicznego Zabezpieczenia Okrętów, Zakład Technologii Okrętów. Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

5 Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym
Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej Struktura organizacyjna Wydziału Kadra naukowa i dydaktyczna Wydziału Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

6 Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym
Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej Kadra naukowa i dydaktyczna Wydziału Techniki Morskiej: Profesorowie zwyczajni - 3, Profesorowie nadzwyczajni - 1, Doktorzy habilitowani - 11, Adiunkci - 24, Wykładowcy i asystenci (w tym ze stopniem doktora) – 16. Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

7 Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym
Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej Struktura organizacyjna Wydziału Kadra naukowa i dydaktyczna Wydziału Źródła finansowania działalności naukowej i badawczej Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

8 Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym
Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej Źródła finansowania działalności naukowej i badawczej Wydziału Techniki Morskiej: krajowe: badania własne, badania statutowe, projekty badawcze własne, projekty celowe, projekty rozwojowe; zagraniczne: fundusze strukturalne UE, 6 PR UE, 7 PR UE. Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

9 Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym
Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej Struktura organizacyjna Wydziału Kadra naukowa i dydaktyczna Wydziału Źródła finansowania działalności naukowej i badawczej Najistotniejsze kierunki badań Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

10 Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym
Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej Najistotniejsze kierunki badań realizowane na Wydziale Techniki Morskiej: projektowanie i analiza wytrzymałości konstrukcji środków transportu wodnego; budowa i remonty środków transportu wodnego; projektowanie środków transportu wodnego, hydromechanika okrętów oraz prognozowanie właściwości morskich i oporowo-napędowych; badania i rozwój niekonwencjonalnych źródeł energii napędu środków transportu; badania i projektowanie systemów technicznego zabezpieczenia środków transportu wodnego i lądowego oraz badania bezpieczeństwa środków transportu; Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

11 Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym
Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej Najistotniejsze kierunki badań realizowane na Wydziale Techniki Morskiej, cd.: badania i projektowanie okrętowych i portowych systemów przeładunku i transportu; badania i projektowanie systemów transportowych, procesów logistycznych i analizy ekonomiczne tych systemów; projektowanie i badania techniczne stacjonarnych i mobilnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych; badanie i projektowanie procesów produkcyjnych; badania i rozwój ewolucyjnych metod optymalizacji globalnej w zastosowaniu do projektowania środków i systemów transportowych. Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

12 Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym
Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej Struktura organizacyjna Wydziału Kadra naukowa i dydaktyczna Wydziału Źródła finansowania działalności naukowej i badawczej Najistotniejsze kierunki badań Zgodność z Krajowym Programem Ramowym Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

13 Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym
Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej Realizowane w Wydziale Techniki Morskiej prace badawcze są zgodne z Krajowym Programem Ramowym przyjętym przez Ministra Nauki i Informatyzacji w dniu 21 września 2005r. W szczególności zgodne są z następującymi priorytetowymi kierunkami badań: 1. strategiczny obszar badawczy: zdrowie; 1.4. priorytetowy kierunek badań: uwarunkowania środowiskowe i ich wpływ na zagrożenia zdrowotne; 2. strategiczny obszar badawczy: środowisko; 2.2. priorytetowy kierunek badań: zarządzanie środowiskiem; 7. strategiczny obszar badawczy: technologie informacyjne; 7.3. priorytetowy kierunek badań: inteligentne systemy modelowania oraz wspomagania decyzji na potrzeby sterowania i optymalizacji złożonych układów rzeczywistych; Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

14 Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym
Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej Realizowane prace badawcze są w szczególności zgodne z następującymi priorytetowymi kierunkami badań, cd.: 8. strategiczny obszar badawczy: energia i jej zasoby; 8.4. priorytetowy kierunek badań: odnawialne źródła energii; 9. strategiczny obszar badawczy: infrastruktura transportowa; 9.1. priorytetowy kierunek badań: elementy budowy, eksploatacji oraz bezpieczeństwa środków i systemów transportu; 9.2. priorytetowy kierunek badań: systemy zarządzania procesami transportowymi. Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

15 Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym
Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej Struktura organizacyjna Wydziału Kadra naukowa i dydaktyczna Wydziału Źródła finansowania działalności naukowej i badawczej Najistotniejsze kierunki badań Zgodność z Krajowym Programem Ramowym Współpraca z przemysłem Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

16 Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym
Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej Współpraca Wydziału Techniki Morskiej z przemysłem: Stocznia Szczecińska NOWA, Stocznia Remontowa GRYFIA, Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie, Instytut Termoelektryczności – Ukraina, Kompania Konsultingowa INEX – Ukraina, PCA-ILAC Mutual Recognition, SINUS GmbH – Niemcy, MICROFLOWN – Holandia, Tribon Solutions – Wielka Brytania, i inne Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

17 Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym
Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej Struktura organizacyjna Wydziału Kadra naukowa i dydaktyczna Wydziału Źródła finansowania działalności naukowej i badawczej Najistotniejsze kierunki badań Zgodność z Krajowym Programem Ramowym Współpraca z przemysłem Z- realizowane projekty Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

18 Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym
Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej Wybrane badania finansowane z budżetu państwa w ramach badań własnych: Innowacyjne technologie przewozowe w transporcie morskim i śródlądowym, Optymalizacja kształtu kadłuba statku transportowego, Ewolucyjne metody optymalizacji globalnej w zastosowaniu do projektowania konstrukcji okrętów, Wytrzymałość i niezawodność konstrukcji kadłuba okrętowego, Studium badań energooszczędnych i przyjaznych środowisku okrętowych systemów energetycznych, Sterowanie ruchem bezzałogowych pojazdów głębinowych, i inne Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

19 Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym
Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej Wybrane badania finansowane z budżetu państwa w ramach badań statutowych: Analiza efektywności termicznej obiegów chłodniczych pomp ciepła i klimatyzatorów, Konstrukcyjne bezpieczeństwo okrętów i obiektów oceanotechnicznych, Zarządzanie ryzykiem innowacji w technikach i technologiach przewozowych oraz europejskich sieciach transportowych, Rozwój metod projektowania energooszczędnych i proekologicznych siłowni okrętowych, Badania zjawisk mechanicznych w napędach i ustrojach nośnych maszyn pokładowych, Modelowanie matematyczne właściwości morskich i napędowo-sterowych, Inżynieria ochrony obiektów morskich i śródlądowych, Innowacyjne technologie w budowie statków i urządzeń oceanotechnicznych, i inne Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

20 Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym
Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej Badania finansowane z budżetu państwa w ramach projektów badawczych własnych: Badania nad zastosowaniem modelowania i technik wirtualnych do wczesnych (przedkontraktowych) etapów projektowania statków i obiektów pływających, Energetyczne badania przestrzennych efektów akustycznych w polu bliskim źródeł rzeczywistych, Ryzyko jako kryterium projektowania maszyn oceanotechnicznych, Badania dynamiki kompleksu wydobywczego do eksploatacji głębokowodnych konkrecji oceanotechnicznych, Techniczne zabezpieczenia statków morskich od zagrożeń wibroakustycznych i pożarów, System monitoringu głębinowego dla warunków niebezpiecznych. Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

21 Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym
Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej Badania finansowane z budżetu państwa w ramach projektów badawczych celowych: Opracowanie elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją traserską - integracja z systemem TRIBON - dla zapewnienia optymalnego wykorzystania materiałów hutniczych w budowie statków, Opracowanie systemu alternatywnego mocowania kontenerów na pokładzie otwartym na statkach B201 typu CON-RO, Minimalizacja ciężarowo-kosztowa budowy kadłuba kontenerowca TEU. Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

22 Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym
Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej Badania finansowane z budżetu państwa w ramach projektów badawczych rozwojowych: Numeryczne badania współdziałania steru, śruby i rufy statku zmierzające do poprawy właściwości napędowych i manewrowych statku transportowego. Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

23 Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym
Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej Projekty finansowane ze środków UE zrealizowane przy współudziale jednostek Wydziału Techniki Morskiej: Europejski Fundusz Społeczny i budżet Państwa: InMor - Innowacyjność i współpraca siłą gospodarki morskiej regionu, lata ; EUREKA: BALTECOLOGICALSHIP, lata , opracowanie koncepcji statków przyjaznych środowiskowo dla Morza Bałtyckiego; Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

24 Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym
Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej Projekty finansowane ze środków UE zrealizowane przy współudziale jednostek Wydziału Techniki Morskiej, cd.: 6 PR UE: INBAT, lata , projekt zintegrowany, opracowanie innowacyjnego zestawu pchanego przeznaczonego do żeglugi po płytkich wodach śródlądowych, MARSTRUCT, lata , sieć doskonałości, budownictwo okrętowe, konstrukcja statków, bezpieczeństwo, Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

25 Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym
Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej Projekty finansowane ze środków UE zrealizowane przy współudziale jednostek Wydziału Techniki Morskiej, cd.: 7 PR UE: jednostki organizacyjne Wydziału aplikują do zespołów formujących konsorcja przygotowujące projekty wniosków o finansowanie badań, przedstawiciele jednostek biorą udział w spotkaniach roboczych i przygotowują odpowiednie dokumenty. Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

26 Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym
Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej Kierunki, poziomy i formy studiów Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

27 Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym
Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej Kierunki, poziomy i formy studiów realizowanych na Wydziale Techniki Morskiej: OCEANOTECHNIKA: I stopnia (7 semestrów), stacjonarne, niestacjonarne, II stopnia (3 semestry), TRANSPORT: I stopnia (7 semestrów), stacjonarne, niestacjonarne. Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

28 Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym
Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej Kierunki, poziomy i formy studiów Specjalności kształcenia Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

29 Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym
Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej Na kierunku OCEANOTECHNIKA realizowane są specjalności: studia I stopnia: projektowanie i budowa okrętów, budowa i eksploatacja siłowni okrętowych, inżynieria ochrony obiektów morskich i lądowych; studia II stopnia: projektowanie i budowa okrętów, projektowanie systemów energetycznych, chłodnictwo i klimatyzacja, inżynieria bezpieczeństwa w oceanotechnice, metody informatyczne w technice morskiej, logistyka i zarządzanie w transporcie wodnym. Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

30 Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym
Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej Na kierunku TRANSPORT realizowane są specjalności: studia I stopnia: zintegrowany transport wodny i lądowy, transport chłodniczy i paliw, transport portowy i przemysłowy. Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

31 Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym
Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej Kierunki, poziomy i formy studiów Specjalności kształcenia Liczba absolwentów Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

32 Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym
Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej Liczba dyplomantów Wydziału Techniki Morskiej w roku akademickim 2005/2006: Kierunek OCEANOTECHNIKA: jednolite studia magisterskie1) - 26, studia stacjonarne pierwszego stopnia2) - 19, studia niestacjonarne pierwszego stopnia3) – 10, 1) specjalność: Okręty, obiekty i urządzenia oceanotechniczne - 13 dyplomantów, Siłownie i systemy zabezpieczeń okrętów i obiektów oceanotechnicznych - 8 dyplomantów, Metody informatyczne w technice i gospodarce morskiej - 5 dyplomantów. 2) specjalność: Budowa i eksploatacja statków śródlądowych i przybrzeżnych - 3 dyplomantów, Inżynieria ochrony obiektów morskich i lądowych - 15 dyplomantów, Technika portowa - 1 dyplomant. 3) specjalność: Siłownie okrętów i obiektów oceanotechnicznych - 7 dyplomantów, Budowa i remonty statków morskich - 3 dyplomantów. Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

33 Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym
Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej Liczba dyplomantów Wydziału Techniki Morskiej w roku akademickim 2005/2006, cd.: Kierunek OCEANOTECHNIKA: studia stacjonarne drugiego stopnia4) – 101, studia niestacjonarne drugiego stopnia4) – 44, Kierunek TRANSPORT: studia stacjonarne pierwszego stopnia5) – 38, studia niestacjonarne pierwszego stopnia – 0. Razem: 238 dyplomantów. 4) specjalność: Logistyka i zarządzanie w transporcie wodnym. 5) specjalność: Techniki transportu zintegrowanego. Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

34 Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym
Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej Kierunki, poziomy i formy studiów Specjalności kształcenia Liczba absolwentów Rekrutacja 2006/07 Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

35 Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym
Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej Wyniki rekrutacji na rok akademicki 2006/2007: Kierunek OCEANOTECHNIKA: studia stacjonarne pierwszego stopnia - 72, (limit – 150) studia niestacjonarne pierwszego stopnia – 19, (limit 50) studia stacjonarne drugiego stopnia - 148, (limit 150) studia niestacjonarne drugiego stopnia - 48, (limit 90) Kierunek TRANSPORT: studia stacjonarne pierwszego stopnia - 134, (limit 150) studia niestacjonarne pierwszego stopnia – 24, (limit 50). Razem 445 studentów, (limit 640). Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym XXII Sesja Naukowa Okrętowców Jubileusz 35-lecia CTO

36 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google