Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej Potrzeby i perspektywy innowacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej Potrzeby i perspektywy innowacji."— Zapis prezentacji:

1 Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym Jubileusz 35-lecia CTOXXII Sesja Naukowa Okrętowców

2 2 z 36 Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej 3.Źródła finansowania działalności naukowej i badawczej 4.Najistotniejsze kierunki badań 5.Zgodność z Krajowym Programem Ramowym 6.Współpraca z przemysłem 7.Z- realizowane projekty 1.Struktura organizacyjna Wydziału 2.Kadra naukowa i dydaktyczna Wydziału Jubileusz 35-lecia CTOXXII Sesja Naukowa Okrętowców Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym 8.Kierunki poziomy i formy studiów 9.Specjalności kształcenia 10.Liczba absolwentów 11.Rekrutacja 2006/07

3 3 z 36 1.Struktura organizacyjna Wydziału Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej Jubileusz 35-lecia CTOXXII Sesja Naukowa Okrętowców Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym

4 4 z 36 Jubileusz 35-lecia CTOXXII Sesja Naukowa Okrętowców Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego, Katedralna struktura organizacyjna Wydziału Techniki Morskiej: Katedra Konstrukcji i Mechaniki Okrętów, Katedra Logistyki i Ekonomiki Transportu, Katedra Maszyn Cieplnych i Siłowni Okrętowych, Katedra Maszyn i Systemów Transportowych, Katedra Oceanotechniki i Projektowania Systemów Morskich, Katedra Technicznego Zabezpieczenia Okrętów, Zakład Technologii Okrętów.

5 5 z 36 1.Struktura organizacyjna Wydziału Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej 2.Kadra naukowa i dydaktyczna Wydziału Jubileusz 35-lecia CTOXXII Sesja Naukowa Okrętowców Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym

6 6 z 36 Jubileusz 35-lecia CTOXXII Sesja Naukowa Okrętowców Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej Profesorowie zwyczajni - 3, Kadra naukowa i dydaktyczna Wydziału Techniki Morskiej: Profesorowie nadzwyczajni - 1, Doktorzy habilitowani - 11, Adiunkci - 24, Wykładowcy i asystenci (w tym ze stopniem doktora) – 16.

7 7 z 36 3.Źródła finansowania działalności naukowej i badawczej Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej 1.Struktura organizacyjna Wydziału 2.Kadra naukowa i dydaktyczna Wydziału Jubileusz 35-lecia CTOXXII Sesja Naukowa Okrętowców Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym

8 8 z 36 Jubileusz 35-lecia CTOXXII Sesja Naukowa Okrętowców Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej krajowe: zagraniczne: badania własne, badania statutowe, projekty badawcze własne, projekty celowe, projekty rozwojowe; fundusze strukturalne UE, 6 PR UE, 7 PR UE. Źródła finansowania działalności naukowej i badawczej Wydziału Techniki Morskiej:

9 9 z 36 4.Najistotniejsze kierunki badań Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej 3.Źródła finansowania działalności naukowej i badawczej 1.Struktura organizacyjna Wydziału 2.Kadra naukowa i dydaktyczna Wydziału Jubileusz 35-lecia CTOXXII Sesja Naukowa Okrętowców Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym

10 10 z 36 Najistotniejsze kierunki badań realizowane na Wydziale Techniki Morskiej: Jubileusz 35-lecia CTOXXII Sesja Naukowa Okrętowców Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej projektowanie i analiza wytrzymałości konstrukcji środków transportu wodnego; budowa i remonty środków transportu wodnego; projektowanie środków transportu wodnego, hydromechanika okrętów oraz prognozowanie właściwości morskich i oporowo- napędowych; badania i rozwój niekonwencjonalnych źródeł energii napędu środków transportu; badania i projektowanie systemów technicznego zabezpieczenia środków transportu wodnego i lądowego oraz badania bezpieczeństwa środków transportu;

11 11 z 36 Jubileusz 35-lecia CTOXXII Sesja Naukowa Okrętowców Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej badania i projektowanie okrętowych i portowych systemów przeładunku i transportu; badania i projektowanie systemów transportowych, procesów logistycznych i analizy ekonomiczne tych systemów; projektowanie i badania techniczne stacjonarnych i mobilnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych; badanie i projektowanie procesów produkcyjnych; Najistotniejsze kierunki badań realizowane na Wydziale Techniki Morskiej, cd.: badania i rozwój ewolucyjnych metod optymalizacji globalnej w zastosowaniu do projektowania środków i systemów transportowych.

12 12 z 36 4.Najistotniejsze kierunki badań Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej 3.Źródła finansowania działalności naukowej i badawczej 1.Struktura organizacyjna Wydziału 2.Kadra naukowa i dydaktyczna Wydziału 5.Zgodność z Krajowym Programem Ramowym Jubileusz 35-lecia CTOXXII Sesja Naukowa Okrętowców Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym

13 13 z 36 Realizowane w Wydziale Techniki Morskiej prace badawcze są zgodne z Krajowym Programem Ramowym przyjętym przez Ministra Nauki i Informatyzacji w dniu 21 września 2005r. Jubileusz 35-lecia CTOXXII Sesja Naukowa Okrętowców Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej 1. strategiczny obszar badawczy: zdrowie; W szczególności zgodne są z następującymi priorytetowymi kierunkami badań: 1.4. priorytetowy kierunek badań: uwarunkowania środowiskowe i ich wpływ na zagrożenia zdrowotne; 2. strategiczny obszar badawczy: środowisko; 2.2. priorytetowy kierunek badań: zarządzanie środowiskiem; 7. strategiczny obszar badawczy: technologie informacyjne; 7.3. priorytetowy kierunek badań: inteligentne systemy modelowania oraz wspomagania decyzji na potrzeby sterowania i optymalizacji złożonych układów rzeczywistych;

14 14 z 36 Jubileusz 35-lecia CTOXXII Sesja Naukowa Okrętowców Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej Realizowane prace badawcze są w szczególności zgodne z następującymi priorytetowymi kierunkami badań, cd.: 8. strategiczny obszar badawczy: energia i jej zasoby; 8.4. priorytetowy kierunek badań: odnawialne źródła energii; 9. strategiczny obszar badawczy: infrastruktura transportowa; 9.1. priorytetowy kierunek badań: elementy budowy, eksploatacji oraz bezpieczeństwa środków i systemów transportu; 9.2. priorytetowy kierunek badań: systemy zarządzania procesami transportowymi.

15 15 z 36 4.Najistotniejsze kierunki badań Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej 3.Źródła finansowania działalności naukowej i badawczej 1.Struktura organizacyjna Wydziału 2.Kadra naukowa i dydaktyczna Wydziału 5.Zgodność z Krajowym Programem Ramowym 6.Współpraca z przemysłem Jubileusz 35-lecia CTOXXII Sesja Naukowa Okrętowców Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym

16 16 z 36 Jubileusz 35-lecia CTOXXII Sesja Naukowa Okrętowców Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej Stocznia Szczecińska NOWA, Współpraca Wydziału Techniki Morskiej z przemysłem: Stocznia Remontowa GRYFIA, Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie, Instytut Termoelektryczności – Ukraina, Kompania Konsultingowa INEX – Ukraina, PCA-ILAC Mutual Recognition, SINUS GmbH – Niemcy, MICROFLOWN – Holandia, Tribon Solutions – Wielka Brytania, i inne

17 17 z 36 4.Najistotniejsze kierunki badań Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej 3.Źródła finansowania działalności naukowej i badawczej 1.Struktura organizacyjna Wydziału 2.Kadra naukowa i dydaktyczna Wydziału 5.Zgodność z Krajowym Programem Ramowym 6.Współpraca z przemysłem 7.Z- realizowane projekty Jubileusz 35-lecia CTOXXII Sesja Naukowa Okrętowców Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym

18 18 z 36 Jubileusz 35-lecia CTOXXII Sesja Naukowa Okrętowców Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej Wybrane badania finansowane z budżetu państwa w ramach badań własnych: Innowacyjne technologie przewozowe w transporcie morskim i śródlądowym, Optymalizacja kształtu kadłuba statku transportowego, Ewolucyjne metody optymalizacji globalnej w zastosowaniu do projektowania konstrukcji okrętów, Wytrzymałość i niezawodność konstrukcji kadłuba okrętowego, Studium badań energooszczędnych i przyjaznych środowisku okrętowych systemów energetycznych, Sterowanie ruchem bezzałogowych pojazdów głębinowych, i inne

19 19 z 36 Jubileusz 35-lecia CTOXXII Sesja Naukowa Okrętowców Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej Wybrane badania finansowane z budżetu państwa w ramach badań statutowych: Analiza efektywności termicznej obiegów chłodniczych pomp ciepła i klimatyzatorów, Konstrukcyjne bezpieczeństwo okrętów i obiektów oceanotechnicznych, Zarządzanie ryzykiem innowacji w technikach i technologiach przewozowych oraz europejskich sieciach transportowych, Rozwój metod projektowania energooszczędnych i proekologicznych siłowni okrętowych, Badania zjawisk mechanicznych w napędach i ustrojach nośnych maszyn pokładowych, Modelowanie matematyczne właściwości morskich i napędowo-sterowych, Inżynieria ochrony obiektów morskich i śródlądowych, Innowacyjne technologie w budowie statków i urządzeń oceanotechnicznych, i inne

20 20 z 36 Jubileusz 35-lecia CTOXXII Sesja Naukowa Okrętowców Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej Badania finansowane z budżetu państwa w ramach projektów badawczych własnych: Badania nad zastosowaniem modelowania i technik wirtualnych do wczesnych (przedkontraktowych) etapów projektowania statków i obiektów pływających, Energetyczne badania przestrzennych efektów akustycznych w polu bliskim źródeł rzeczywistych, Ryzyko jako kryterium projektowania maszyn oceanotechnicznych, Badania dynamiki kompleksu wydobywczego do eksploatacji głębokowodnych konkrecji oceanotechnicznych, Techniczne zabezpieczenia statków morskich od zagrożeń wibroakustycznych i pożarów, System monitoringu głębinowego dla warunków niebezpiecznych.

21 21 z 36 Jubileusz 35-lecia CTOXXII Sesja Naukowa Okrętowców Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej Badania finansowane z budżetu państwa w ramach projektów badawczych celowych: Opracowanie elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją traserską - integracja z systemem TRIBON - dla zapewnienia optymalnego wykorzystania materiałów hutniczych w budowie statków, Opracowanie systemu alternatywnego mocowania kontenerów na pokładzie otwartym na statkach B201 typu CON-RO, Minimalizacja ciężarowo-kosztowa budowy kadłuba kontenerowca 2800-3100TEU.

22 22 z 36 Jubileusz 35-lecia CTOXXII Sesja Naukowa Okrętowców Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej Badania finansowane z budżetu państwa w ramach projektów badawczych rozwojowych: Numeryczne badania współdziałania steru, śruby i rufy statku zmierzające do poprawy właściwości napędowych i manewrowych statku transportowego.

23 23 z 36 Jubileusz 35-lecia CTOXXII Sesja Naukowa Okrętowców Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej Projekty finansowane ze środków UE zrealizowane przy współudziale jednostek Wydziału Techniki Morskiej: EUREKA: BALTECOLOGICALSHIP, lata 2002-2003, opracowanie koncepcji statków przyjaznych środowiskowo dla Morza Bałtyckiego; Europejski Fundusz Społeczny i budżet Państwa: InMor - Innowacyjność i współpraca siłą gospodarki morskiej regionu, lata 2005-2008;

24 24 z 36 Jubileusz 35-lecia CTOXXII Sesja Naukowa Okrętowców Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej 6 PR UE: INBAT, lata 2001-2004, projekt zintegrowany, opracowanie innowacyjnego zestawu pchanego przeznaczonego do żeglugi po płytkich wodach śródlądowych, MARSTRUCT, lata 2004-2008, sieć doskonałości, budownictwo okrętowe, konstrukcja statków, bezpieczeństwo, Projekty finansowane ze środków UE zrealizowane przy współudziale jednostek Wydziału Techniki Morskiej, cd.:

25 25 z 36 Jubileusz 35-lecia CTOXXII Sesja Naukowa Okrętowców Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej 7 PR UE: jednostki organizacyjne Wydziału aplikują do zespołów formujących konsorcja przygotowujące projekty wniosków o finansowanie badań, przedstawiciele jednostek biorą udział w spotkaniach roboczych i przygotowują odpowiednie dokumenty. Projekty finansowane ze środków UE zrealizowane przy współudziale jednostek Wydziału Techniki Morskiej, cd.:

26 26 z 36 Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej 8.Kierunki, poziomy i formy studiów Jubileusz 35-lecia CTOXXII Sesja Naukowa Okrętowców Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym

27 27 z 36 Jubileusz 35-lecia CTOXXII Sesja Naukowa Okrętowców Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej OCEANOTECHNIKA: Kierunki, poziomy i formy studiów realizowanych na Wydziale Techniki Morskiej: I stopnia (7 semestrów), II stopnia (3 semestry), TRANSPORT: I stopnia (7 semestrów), stacjonarne, niestacjonarne, stacjonarne, niestacjonarne.

28 28 z 36 Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej 8.Kierunki, poziomy i formy studiów Jubileusz 35-lecia CTOXXII Sesja Naukowa Okrętowców Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym 9.Specjalności kształcenia

29 29 z 36 Jubileusz 35-lecia CTOXXII Sesja Naukowa Okrętowców Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej studia I stopnia: Na kierunku OCEANOTECHNIKA realizowane są specjalności: budowa i eksploatacja siłowni okrętowych, studia II stopnia: projektowanie i budowa okrętów, inżynieria ochrony obiektów morskich i lądowych; projektowanie i budowa okrętów, projektowanie systemów energetycznych, chłodnictwo i klimatyzacja, inżynieria bezpieczeństwa w oceanotechnice, metody informatyczne w technice morskiej, logistyka i zarządzanie w transporcie wodnym.

30 30 z 36 Jubileusz 35-lecia CTOXXII Sesja Naukowa Okrętowców Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej studia I stopnia: Na kierunku TRANSPORT realizowane są specjalności: transport chłodniczy i paliw, transport portowy i przemysłowy. zintegrowany transport wodny i lądowy,

31 31 z 36 Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej 8.Kierunki, poziomy i formy studiów Jubileusz 35-lecia CTOXXII Sesja Naukowa Okrętowców Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym 9.Specjalności kształcenia 10.Liczba absolwentów

32 32 z 36 Jubileusz 35-lecia CTOXXII Sesja Naukowa Okrętowców Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej Kierunek OCEANOTECHNIKA: Liczba dyplomantów Wydziału Techniki Morskiej w roku akademickim 2005/2006: studia stacjonarne pierwszego stopnia 2) - 19, studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3) – 10, jednolite studia magisterskie 1) - 26, 1) specjalność: Okręty, obiekty i urządzenia oceanotechniczne - 13 dyplomantów, Siłownie i systemy zabezpieczeń okrętów i obiektów oceanotechnicznych - 8 dyplomantów, Metody informatyczne w technice i gospodarce morskiej - 5 dyplomantów. 2) specjalność: Budowa i eksploatacja statków śródlądowych i przybrzeżnych - 3 dyplomantów, Inżynieria ochrony obiektów morskich i lądowych - 15 dyplomantów, Technika portowa - 1 dyplomant. 3) specjalność: Siłownie okrętów i obiektów oceanotechnicznych - 7 dyplomantów, Budowa i remonty statków morskich - 3 dyplomantów.

33 33 z 36 Jubileusz 35-lecia CTOXXII Sesja Naukowa Okrętowców Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej Kierunek OCEANOTECHNIKA: Liczba dyplomantów Wydziału Techniki Morskiej w roku akademickim 2005/2006, cd.: studia stacjonarne drugiego stopnia 4) – 101, studia niestacjonarne drugiego stopnia 4) – 44, 4) specjalność: Logistyka i zarządzanie w transporcie wodnym. 5) specjalność: Techniki transportu zintegrowanego. Kierunek TRANSPORT: studia stacjonarne pierwszego stopnia 5) – 38, studia niestacjonarne pierwszego stopnia – 0. Razem: 238 dyplomantów.

34 34 z 36 Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej 8.Kierunki, poziomy i formy studiów Jubileusz 35-lecia CTOXXII Sesja Naukowa Okrętowców Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym 9.Specjalności kształcenia 10.Liczba absolwentów 11.Rekrutacja 2006/07

35 35 z 36 Jubileusz 35-lecia CTOXXII Sesja Naukowa Okrętowców Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej Kierunek OCEANOTECHNIKA: Wyniki rekrutacji na rok akademicki 2006/2007: studia stacjonarne pierwszego stopnia - 72, (limit – 150) studia niestacjonarne pierwszego stopnia – 19, (limit 50) studia stacjonarne drugiego stopnia - 148, (limit 150) studia niestacjonarne drugiego stopnia - 48, (limit 90) Kierunek TRANSPORT: studia stacjonarne pierwszego stopnia - 134, (limit 150) studia niestacjonarne pierwszego stopnia – 24, (limit 50). Razem 445 studentów, (limit 640).

36 36 z 36 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Osiągnięcia naukowe i badawcze oraz oferta badawcza i edukacyjna Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej Potrzeby i perspektywy innowacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google