Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcje projektowe statków pasażerskich nowej generacji przeznaczonych do eksploatacji na ograniczonych akwenach śródlądowych PROJECT EUREKA E!3065 Wykonał.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcje projektowe statków pasażerskich nowej generacji przeznaczonych do eksploatacji na ograniczonych akwenach śródlądowych PROJECT EUREKA E!3065 Wykonał."— Zapis prezentacji:

1 Koncepcje projektowe statków pasażerskich nowej generacji przeznaczonych do eksploatacji na ograniczonych akwenach śródlądowych PROJECT EUREKA E!3065 Wykonał Międzykatedralny Zespół Projektowy przy Katedrze Technologii Okrętu, Systemów Jakości i Materiałoznawstwa Wykonawcy: W. Hołówko – architekt wnętrz okrętowych; J. Michalski – główny projektant; K. Rosochowicz – koordynator projektu

2 Zakres prac Zespołu Projektowego:
Wykonanie studium projektowego statku pasażerskiego na śródlądową trasę Berlin-Królewiec; Rozwój metod projektowania statków śródlądowych; Współudział w opracowaniu i weryfikacji dokumentacji projektów koncepcyjnych śródlądowych statków towarowych wykonanych przez firmę SINUS.

3 Państwa UE oraz międzynarodowe organizacje transportu wodnego zainteresowane są przedłużeniem śródlądowych dróg wodnych Europy Zachodniej w kierunku wschodnim – w tym na szlaki polskie – celem połączenia: portów Morza Bałtyckiego i Północnego z portami Morza Śródziemnego; portów Morza Bałtyckiego i Północnego z portami Morza Czarnego; portów śródlądzia UE z rejonem Zatoki Gdańskiej, Zalewu Wiślanego i Zalewu Kurońskiego; portów śródlądzia UE ze śródlądowymi szlakami Białorusi, Ukrainy i Rosji; - zarówno w sensie transportu towarowego, jak i w aspekcie pasażerskiego ruchu turystyczno-rekreacyjnego. Studium dotyczyło statku na trasę BERLIN-KRÓLEWIEC:

4 TRASA 1 TYGODNIOWYCH REJSÓW WYCIECZKOWYCH

5 Założenia projektowe dotyczące statku
Aspekt ekologiczny niski poziom emisji zanieczyszczeń w spalinach; system zamkniętego obiegu ścieków; Aspekt ekonomiczny wysoki komfort bytowania w czasie podróży; efektywność kapitałowa – max liczba pasażerów oraz całoroczna eksploatacja statku; Aspekt techniczny ograniczenie wymiarów głównych statku; zwarta konstrukcja kadłuba z paneli sandwichowych; układ napędowy zasilany paliwem ekologicznym.

6 Członowy statek pasażerski m/v EUREKA z 60 miejscami sypialnymi w kabinach
Statek: barka hotelowa + pchacz, o wymiarach: L=55.00 m < 56.0 m; T= m < m; B= m < m; H= m H-1.2<3.90 m (prześwit); Restauracja = 80.0 m2; (pchacz) Bar kawowy = 90.0 m2; (pchacz) Kuchnia = 40.0 m2; (pchacz)

7 WARIANTY FUNKCJONALNE STATKÓW:
Eureka I – rekreacyjno-wycieczkowy statek pasażerski przeznaczony do 1 lub 2 tygodniowych turnusów; Eureka II – sanatoryjno-wycieczkowy statek pasażerski przeznaczony do 1 lub 2 tygodniowych turnusów; 14 kabin klasy „Standard” (15 m²) dla 28 pasażerów; 6 kabin klasy „Classic” (18 m²) dla 24 pasażerów; 2 kabiny klasy „Luxe” (34 m²) dla 4 pasażerów; 2 kabiny klasy „Disable” (17 m²) dla 4 pasażerów; 16 kabin klasy „Crew” (10 m²) dla 26 czł. załogi; Pomieszczenia sanatoryjne 58 m2 (pchacz) 145 m2 (barka)

8 SIŁOWNIA Z UKŁADEM Spalinowo-hydraulicznym napędzającym
2 śruby w obrotowych dyszach Korta; (elektryczny) 2 silniki Iveco 2x220 kW 2000 obr/min; Generator elektr. Iveco 160 kW 2000 obr/min; 2 pompy hydrauliczne Rexroth; 2 silniki hydrauliczne Rexroth; Gneratory elektr. Leroy 2x40 kW.

9 Konstrukcji kadłuba wykonana z paneli sandwichowych służy uzyskaniu konfiguracji kadłuba o dwóch kondygnacjach - przy ograniczonej wysokości bocznej statku:

10

11 Koncepcja planu generalnego statku m/v EUREKA I - wersja funkcjonalna rekreacyjno-wycieczkowa; Studium architektoniczno-funkcjonalne:

12

13 Koncepcja planu generalnego statku m/v EUREKA II - sanatoryjno-wycieczkowa wersja funkcjonalna; Studium architektoniczno-funkcjonalne modułu pchacza

14

15

16 Koncepcja planu generalnego statku m/v EUREKA II - sanatoryjno-wycieczkowa wersja funkcjonalna; Studium architektoniczno-funkcjonalne modułu barki hotelowej:

17

18

19 KONKLUZJE I PROGNOZY Nowe koncepcje statków śródlądowych, dostosowanych do ekologicznej eksploatacji na płytkich akwenach mogą posłużyć do: zwiększenia przepustowości komunikacyjnej na europejskim kierunku W-Z; absorpcji siły roboczej w regionach leżących przy śródlądowych szlakach wodnych; rozwoju sektora usług turystycznych w regionach o unikalnych walorach przyrodniczych; integracji i ożywienia współpracy regionów przygranicznych. Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Koncepcje projektowe statków pasażerskich nowej generacji przeznaczonych do eksploatacji na ograniczonych akwenach śródlądowych PROJECT EUREKA E!3065 Wykonał."

Podobne prezentacje


Reklamy Google