Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcje projektowe statków pasażerskich nowej generacji przeznaczonych do eksploatacji na ograniczonych akwenach śródlądowych Wykonał Międzykatedralny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcje projektowe statków pasażerskich nowej generacji przeznaczonych do eksploatacji na ograniczonych akwenach śródlądowych Wykonał Międzykatedralny."— Zapis prezentacji:

1 Koncepcje projektowe statków pasażerskich nowej generacji przeznaczonych do eksploatacji na ograniczonych akwenach śródlądowych Wykonał Międzykatedralny Zespół Projektowy przy Katedrze Technologii Okrętu, Systemów Jakości i Materiałoznawstwa Wykonawcy: W. Hołówko – architekt wnętrz okrętowych; J. Michalski – główny projektant; K. Rosochowicz – koordynator projektu PROJECT EUREKA E!3065

2 2 Zakres prac Zespołu Projektowego: Wykonanie studium projektowego statku pasażerskiego na śródlądową trasę Berlin-Królewiec; Rozwój metod projektowania statków śródlądowych ; Współudział w opracowaniu i weryfikacji dokumentacji projektów koncepcyjnych śródlądowych statków towarowych wykonanych przez firmę SINUS.

3 3 Państwa UE oraz międzynarodowe organizacje transportu wodnego zainteresowane są przedłużeniem śródlądowych dróg wodnych Europy Zachodniej w kierunku wschodnim – w tym na szlaki polskie – celem połączenia: - zarówno w sensie transportu towarowego, jak i w aspekcie pasażerskiego ruchu turystyczno-rekreacyjnego. Studium dotyczyło statku na trasę BERLIN-KRÓLEWIEC: portów Morza Bałtyckiego i Północnego z portami Morza Śródziemnego; portów Morza Bałtyckiego i Północnego z portami Morza Czarnego; portów śródlądzia UE z rejonem Zatoki Gdańskiej, Zalewu Wiślanego i Zalewu Kurońskiego; portów śródlądzia UE ze śródlądowymi szlakami Białorusi, Ukrainy i Rosji;

4 4 TRASA 1 TYGODNIOWYCH REJSÓW WYCIECZKOWYCH

5 5 Założenia projektowe dotyczące statku Aspekt ekologiczny –niski poziom emisji zanieczyszczeń w spalinach; –system zamkniętego obiegu ścieków; Aspekt ekonomiczny –wysoki komfort bytowania w czasie podróży; –efektywność kapitałowa – max liczba pasażerów oraz całoroczna eksploatacja statku; Aspekt techniczny –ograniczenie wymiarów głównych statku; –zwarta konstrukcja kadłuba z paneli sandwichowych; –układ napędowy zasilany paliwem ekologicznym.

6 6 Członowy statek pasażerski m/v EUREKA z 60 miejscami sypialnymi w kabinach Statek: barka hotelowa + pchacz, o wymiarach: L=55.00 m< 56.0 m;T= 1.00 m< 1.2 m; B= 9.00 m< 9.6 m;H= 4.90 m H-1.2<3.90 m (prześwit); Restauracja= 80.0 m2; (pchacz) Bar kawowy= 90.0 m2; (pchacz) Kuchnia= 40.0 m2; (pchacz)

7 7 WARIANTY FUNKCJONALNE STATKÓW: Eureka I – rekreacyjno-wycieczkowy statek pasażerski przeznaczony do 1 lub 2 tygodniowych turnusów; Eureka II – sanatoryjno-wycieczkowy statek pasażerski przeznaczony do 1 lub 2 tygodniowych turnusów; 14 kabin klasy Standard (15 m²) dla 28 pasażerów; 6 kabin klasy Classic (18 m²) dla 24 pasażerów; 2 kabiny klasy Luxe (34 m²) dla 4 pasażerów; 2 kabiny klasy Disable (17 m²) dla 4 pasażerów; 16 kabin klasy Crew (10 m²) dla 26 czł. załogi; Pomieszczenia sanatoryjne 58 m 2 (pchacz) 145 m 2 (barka)

8 8 SIŁOWNIA Z UKŁADEM Spalinowo-hydraulicznym napędzającym 2 śruby w obrotowych dyszach Korta; (elektryczny) 2 silniki Iveco 2x220 kW 2000 obr/min; Generator elektr. Iveco 160 kW 2000 obr/min; 2 pompy hydrauliczne Rexroth; 2 silniki hydrauliczne Rexroth; Gneratory elektr. Leroy 2x40 kW.

9 9 Konstrukcji kadłuba wykonana z paneli sandwichowych służy uzyskaniu konfiguracji kadłuba o dwóch kondygnacjach - przy ograniczonej wysokości bocznej statku:

10 10

11 11 Koncepcja planu generalnego statku m/v EUREKA I - wersja funkcjonalna rekreacyjno-wycieczkowa; Studium architektoniczno-funkcjonalne:

12 12

13 13 Koncepcja planu generalnego statku m/v EUREKA II - sanatoryjno-wycieczkowa wersja funkcjonalna; Studium architektoniczno-funkcjonalne modułu pchacza

14 14

15 15

16 16 Koncepcja planu generalnego statku m/v EUREKA II - sanatoryjno-wycieczkowa wersja funkcjonalna; Studium architektoniczno-funkcjonalne modułu barki hotelowej:

17 17

18 18

19 19 Nowe koncepcje statków śródlądowych, dostosowanych do ekologicznej eksploatacji na płytkich akwenach mogą posłużyć do: zwiększenia przepustowości komunikacyjnej na europejskim kierunku W-Z; absorpcji siły roboczej w regionach leżących przy śródlądowych szlakach wodnych; rozwoju sektora usług turystycznych w regionach o unikalnych walorach przyrodniczych; integracji i ożywienia współpracy regionów przygranicznych. Dziękuję za uwagę KONKLUZJE I PROGNOZY


Pobierz ppt "Koncepcje projektowe statków pasażerskich nowej generacji przeznaczonych do eksploatacji na ograniczonych akwenach śródlądowych Wykonał Międzykatedralny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google