Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Szerokopasmowe Lubelskie” sesja wyjazdowa dla mediów Lubelski Park Naukowo - Technologiczny, Lublin, 30 kwietnia 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Szerokopasmowe Lubelskie” sesja wyjazdowa dla mediów Lubelski Park Naukowo - Technologiczny, Lublin, 30 kwietnia 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 „Szerokopasmowe Lubelskie” sesja wyjazdowa dla mediów Lubelski Park Naukowo - Technologiczny, Lublin, 30 kwietnia 2015 r.

2  Wprowadzenie  Budowa sieci  Operator Infrastruktury  „Szerokopasmowe” szkolenia  „Szerokopasmowe” działania informacyjno-promocyjne  Podsumowanie Agenda prezentacji

3  Charakterystyka: największy projekt szerokopasmowy Polski Wschodniej  Cele: uzyskanie szerokopasmowego dostępu do internetu (w połączeniu z zasięgiem oferowanym przez już działających operatorów) przez 92,7% mieszkańców województwa, przyspieszenie tempa rozwoju społecznego i gospodarczego Polski Wschodniej, zapewnienie infrastruktury szkieletowej i dystrybucyjnej regionalnej sieci szerokopasmowej  Wartość projektu: 385 084 244,27 zł (w tym 266 968 119,29 zł z EFRR)  Realizacja: Aeronaval de Construcciones e Instalaciones O projekcie

4 KOMPONENT EDUKACYJNO - INFORMACYJNY  KAMPANIA INFORMACYJNO - PROMOCYJNA  DODATKOWE DZIAŁANIA INFORMACYJNO - PROMOCYJNE  SZKOLENIA Z KONSULTACJAMI Elementy składowe projektu KOMPONENT INWESTYCYJNY  PROJEKTOWANIE  BUDOWA  URZĄDZENIA AKTYWNE

5 Budowa lubelskiej „szerokopasmówki”

6  ok. 2908 km światłowodów  298 węzłów dystrybucyjnych  14 węzłów szkieletowych  31 sierpnia 2015 r. - koniec prac Zakres prac w liczbach

7 Stan zaawansowania prac CeleStan realizacji% realizacji ok. 2908 km sieci światłowodowej Wybudowaliśmy 2858,6 km sieci 98,3% 298 węzłów dystrybucyjnych Wybudowaliśmy 298 węzłów dystrybucyjnych 100% 14 węzłów szkieletowych Wybudowaliśmy 14 węzłów szkieletowych 100%

8 Stan zaawansowania prac projektowych

9  Stan zaawansowania prac projektowych 2865 km sieci Stan prac w liczbach  Odbiory przejściowe prac projektowych 2673 km sieci 275 szt. węzłów dystrybucyjnych 14 szt. węzłów szkieletowych

10

11 Stan zaawansowania prac budowlanych

12  Stan zaawansowania prac budowlanych 2858,6 km sieci Stan prac w liczbach  Odbiory przejściowe prac budowlanych 2297 km sieci 237 szt. węzłów dystrybucyjnych 14 szt. węzłów szkieletowych

13

14 Operator Infrastruktury 1. Województwo Lubelskie zbuduje infrastrukturę i pozostanie jej właścicielem. 2. Zarządzanie siecią, eksploatacja, utrzymanie oraz świadczenie usług z jej wykorzystaniem zostanie powierzone, w drodze umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, podmiotowi zewnętrznemu posiadającemu właściwe kompetencje, doświadczenie i uprawnienia do działalności telekomunikacyjnej.

15 Oferty złożone w postępowaniu  GLENBROOK INVESTMENTS Sp. z o.o. Warszawa  Green Operator Sp. z o.o. Warszawa  Telepin SA Warszawa

16 Podpisanie umowy Umowa o partnerstwie publiczno - prywatnym zostanie zawarta z firmą GLENBROOK INVESTMENTS Sp. z o.o. Warszawa

17 „Szerokopasmowe” szkolenia

18  Charakterystyka: bezpłatne szkolenia z obsługi komputera oraz korzystania z internetu  Cel: podniesienie „cyfrowych kompetencji” mieszkańców Lubelszczyzny  Start komponentu edukacyjnego: grudzień 2014 r.  Koniec szkoleń: czerwiec 2015 r.  Koniec konsultacji: sierpień 2015 r.  Realizacja: Syntea S.A. z siedzibą w Lublinie O szkoleniach

19 Kogo szkolimy? Grupa IGrupa IIOgólne preferencje 1. Kobiety w wieku 45-59 lat, mieszkające na terenach wiejskich lub w małych miastach. 2. Mężczyźni w wieku 45-64 lata, mieszkający na terenach wiejskich lub w małych miastach. Mieszkańcy Lubelszczyzny powyżej 45 roku życia, z wykształceniem niższym niż średnie, bez względu na rodzaj miejsca zamieszkania. 1. Wiek: +45 lat 2. Miejsca zamieszkania: tereny wiejskie oraz mniejsze miasta 3. Wykształcenie: niższe niż średnie 4. Dodatkowe preferencje: - bezrobotni, - niepełnosprawni.

20 Realizacja szkoleń CelEfekty działań % realizacji celu Przeszkolenie 1912 mieszkańców Lubelszczyzny zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym” Przeszkoliliśmy 1412 mieszkańców Lubelszczyzny73,9%

21 „Szerokopasmowa” kampania

22  Charakterystyka: kampania informacyjno-promocyjna  Cele: dotarcie z informacją o projekcie do mieszkańców Lubelszczyzny oraz operatorów „ostatniej mili”, dotarcie z informacją o korzyściach płynących z korzystania z komputera oraz internetu do mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym  Start kampanii: maj 2014 r.  Koniec kampanii: wrzesień 2015 r.  Realizacja: konsorcjum Vena Art. Sp. z o.o. /NST Sp. z o.o./Grupa Medialna ITM Sp. z o.o. O kampanii

23 Realizacja kampanii Najważniejsze działania: Efekty działań: % realizacji celu: 213 spotkań informacyjnych Przeprowadziliśmy 176 spotkań Liczba uczestników: ponad 5310 osób 82% 1 konferencja dla operatorów Zorganizowaliśmy 1 konferencję Liczba uczestników: ponad 100 osób 100%

24 Dodatkowe działania  Charakterystyka: działania informacyjno-promocyjne  Cele: zwiększenie świadomości mieszkańców województwa, przedstawienie korzyści dla operatorów „ostatniej mili”, zainteresowanie władz lokalnych ideą dostępu do szerokopasmowego internetu.  Start działań: luty 2015 r.  Koniec działań: wrzesień 2015 r.  Realizacja: agencja Modart z siedzibą w Lublinie

25 Zakres dodatkowych działań  Spot radiowy wspierający rekrutację na szkolenia  Spot radiowy skierowany do „operatorów ostatniej mili”  Audycja telewizyjna wspierająca rekrutację na szkolenia  Event podsumowujący Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo lubelskie”

26 Podsumowanie

27  Wybudowaliśmy już 98,3 proc. sieci światłowodowej.  Podnieśliśmy „kompetencje cyfrowe” 1412 mieszkańców Lubelszczyzny.  Zorganizowaliśmy 176 spotkań informacyjnych dla ponad 5310 mieszkańców Lubelszczyzny. Kluczowe fakty

28

29

30 Punkt styku Lokalizacja punktu styku: okolice miejscowości Janiszów, nad Wisłą.


Pobierz ppt "„Szerokopasmowe Lubelskie” sesja wyjazdowa dla mediów Lubelski Park Naukowo - Technologiczny, Lublin, 30 kwietnia 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google