Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Szerokopasmowe Lubelskie” sesja wyjazdowa dla mediów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Szerokopasmowe Lubelskie” sesja wyjazdowa dla mediów"— Zapis prezentacji:

1 „Szerokopasmowe Lubelskie” sesja wyjazdowa dla mediów
Lubelski Park Naukowo - Technologiczny, Lublin, 30 kwietnia 2015 r.

2 Agenda prezentacji Wprowadzenie Budowa sieci Operator Infrastruktury
„Szerokopasmowe” szkolenia „Szerokopasmowe” działania informacyjno-promocyjne Podsumowanie

3 O projekcie Charakterystyka: największy projekt szerokopasmowy Polski Wschodniej Cele: uzyskanie szerokopasmowego dostępu do internetu (w połączeniu z zasięgiem oferowanym przez już działających operatorów) przez 92,7% mieszkańców województwa, przyspieszenie tempa rozwoju społecznego i gospodarczego Polski Wschodniej, zapewnienie infrastruktury szkieletowej i dystrybucyjnej regionalnej sieci szerokopasmowej Wartość projektu: 385 084 244,27 zł (w tym 266 968 119,29 zł z EFRR) Realizacja: Aeronaval de Construcciones e Instalaciones

4 KOMPONENT INWESTYCYJNY KOMPONENT EDUKACYJNO - INFORMACYJNY
Elementy składowe projektu KOMPONENT INWESTYCYJNY PROJEKTOWANIE BUDOWA URZĄDZENIA AKTYWNE KOMPONENT EDUKACYJNO - INFORMACYJNY KAMPANIA INFORMACYJNO - PROMOCYJNA DODATKOWE DZIAŁANIA INFORMACYJNO - PROMOCYJNE SZKOLENIA Z KONSULTACJAMI

5 Budowa lubelskiej „szerokopasmówki”

6 Zakres prac w liczbach ok. 2908 km światłowodów
298 węzłów dystrybucyjnych 14 węzłów szkieletowych 31 sierpnia 2015 r. - koniec prac

7 Stan zaawansowania prac
Cele Stan realizacji % realizacji ok km sieci światłowodowej Wybudowaliśmy 2858,6 km sieci 98,3% 298 węzłów dystrybucyjnych Wybudowaliśmy 298 węzłów dystrybucyjnych 100% 14 węzłów szkieletowych Wybudowaliśmy 14 węzłów szkieletowych

8 Stan zaawansowania prac projektowych

9 Stan prac w liczbach Stan zaawansowania prac projektowych
2865 km sieci Odbiory przejściowe prac projektowych 2673 km sieci 275 szt. węzłów dystrybucyjnych 14 szt. węzłów szkieletowych

10

11 Stan zaawansowania prac budowlanych

12 Stan prac w liczbach Stan zaawansowania prac budowlanych
2858,6 km sieci Odbiory przejściowe prac budowlanych 2297 km sieci 237szt. węzłów dystrybucyjnych 14 szt. węzłów szkieletowych

13

14 Operator Infrastruktury
1. Województwo Lubelskie zbuduje infrastrukturę i pozostanie jej właścicielem Zarządzanie siecią, eksploatacja, utrzymanie oraz świadczenie usług z jej wykorzystaniem zostanie powierzone, w drodze umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, podmiotowi zewnętrznemu posiadającemu właściwe kompetencje, doświadczenie i uprawnienia do działalności telekomunikacyjnej.

15 Oferty złożone w postępowaniu
GLENBROOK INVESTMENTS Sp. z o.o. Warszawa Green Operator Sp. z o.o. Warszawa Telepin SA Warszawa

16 GLENBROOK INVESTMENTS Sp. z o.o. Warszawa
Podpisanie umowy Umowa o partnerstwie publiczno - prywatnym zostanie zawarta z firmą GLENBROOK INVESTMENTS Sp. z o.o. Warszawa

17 „Szerokopasmowe” szkolenia

18 O szkoleniach Charakterystyka: bezpłatne szkolenia z obsługi komputera oraz korzystania z internetu Cel: podniesienie „cyfrowych kompetencji” mieszkańców Lubelszczyzny Start komponentu edukacyjnego: grudzień 2014 r. Koniec szkoleń: czerwiec 2015 r. Koniec konsultacji: sierpień 2015 r. Realizacja: Syntea S.A. z siedzibą w Lublinie

19 Kogo szkolimy? Grupa I Grupa II Ogólne preferencje
1. Kobiety w wieku lat, mieszkające na terenach wiejskich lub w małych miastach. 2. Mężczyźni w wieku lata, mieszkający na terenach wiejskich lub w małych miastach. Mieszkańcy Lubelszczyzny powyżej 45 roku życia, z wykształceniem niższym niż średnie, bez względu na rodzaj miejsca zamieszkania. 1. Wiek: +45 lat 2. Miejsca zamieszkania: tereny wiejskie oraz mniejsze miasta 3. Wykształcenie: niższe niż średnie 4. Dodatkowe preferencje: - bezrobotni, - niepełnosprawni.

20 Przeszkoliliśmy 1412 mieszkańców Lubelszczyzny
Realizacja szkoleń Cel Efekty działań % realizacji celu Przeszkolenie 1912 mieszkańców Lubelszczyzny zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym” Przeszkoliliśmy mieszkańców Lubelszczyzny 73,9%

21 „Szerokopasmowa” kampania

22 O kampanii Charakterystyka: kampania informacyjno-promocyjna Cele:
dotarcie z informacją o projekcie do mieszkańców Lubelszczyzny oraz operatorów „ostatniej mili”, dotarcie z informacją o korzyściach płynących z korzystania z komputera oraz internetu do mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym Start kampanii: maj 2014 r. Koniec kampanii: wrzesień 2015 r. Realizacja: konsorcjum Vena Art. Sp. z o.o. /NST Sp. z o.o./Grupa Medialna ITM Sp. z o.o.

23 Najważniejsze działania: 213 spotkań informacyjnych
Realizacja kampanii Najważniejsze działania: Efekty działań: % realizacji celu: 213 spotkań informacyjnych Przeprowadziliśmy 176 spotkań Liczba uczestników: ponad 5310 osób 82% 1 konferencja dla operatorów Zorganizowaliśmy 1 konferencję Liczba uczestników: ponad 100 osób 100%

24 Dodatkowe działania Charakterystyka: działania informacyjno-promocyjne
Cele: zwiększenie świadomości mieszkańców województwa, przedstawienie korzyści dla operatorów „ostatniej mili”, zainteresowanie władz lokalnych ideą dostępu do szerokopasmowego internetu. Start działań: luty 2015 r. Koniec działań: wrzesień 2015 r. Realizacja: agencja Modart z siedzibą w Lublinie

25 Zakres dodatkowych działań
Spot radiowy wspierający rekrutację na szkolenia Spot radiowy skierowany do „operatorów ostatniej mili” Audycja telewizyjna wspierająca rekrutację na szkolenia Event podsumowujący Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo lubelskie”

26 Podsumowanie

27 Kluczowe fakty Wybudowaliśmy już 98,3 proc. sieci światłowodowej.
Podnieśliśmy „kompetencje cyfrowe” 1412 mieszkańców Lubelszczyzny. Zorganizowaliśmy 176 spotkań informacyjnych dla ponad mieszkańców Lubelszczyzny.

28

29

30 Punkt styku Lokalizacja punktu styku: okolice miejscowości Janiszów, nad Wisłą.


Pobierz ppt "„Szerokopasmowe Lubelskie” sesja wyjazdowa dla mediów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google