Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stosunki dyplomatyczne i konsularne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stosunki dyplomatyczne i konsularne"— Zapis prezentacji:

1 Stosunki dyplomatyczne i konsularne

2

3

4

5 Wiedeń, 1961 Konwencja o stosunkach dyplomatycznych Wiedeń, 1963 Konwencja o stosunkach konsularnych Nowy Jork, 1969 Konwencja o misjach specjalnych

6 Stosunki dyplomatyczne a dyplomacja
Dyplomacja – ogół kontaktów utrzymywanych z innymi państwami przez najwyższe organy państwa

7 Stosunki dyplomatyczne – stosunki między państwami utrzymywane za pośrednictwem zawodowej służby dyplomatycznej

8 Misje specjalne – umocowani specjalni wysłannicy państwa, których zadaniem jest reprezentowanie państwa w jednej, konkretnej (doraźnej) okazji

9 Funkcje misji dyplomatycznej
Art. 3 Konwencji Wiedeńskiej: reprezentowanie państwa wysyłającego w państwie przyjmującym; ochronę w państwie przyjmującym interesów państwa wysyłającego i jego obywateli, w granicach ustalonych przez prawo międzynarodowe; prowadzenie rokowań z rządem państwa przyjmującego; zaznajamianie się wszelkimi legalnymi sposobami z warunkami panującymi w państwie przyjmującym i z rozwojem zachodzących w nim wydarzeń oraz zdawanie z tego sprawy rządowi państwa wysyłającego; popieranie przyjaznych stosunków pomiędzy państwem wysyłającym a państwem przyjmującym oraz rozwijanie pomiędzy nimi stosunków gospodarczych, kulturalnych i naukowych.

10 Ustanowienie misji dyplomatycznej
Umowa o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych Kandydatura szefa misji Agrèment Wystawienie listów uwierzytelniających

11 Wręczenie listów uwierzytelniających

12 Listy uwierzytelniające

13 Precedencja szefów misji
Trzy klasy szefów misji dyplomatycznych: Ambasadorowie i nuncjusze Posłowie zwyczajni, ministrowie pełnomocni i internuncjusze Chargé d’affaires en pied

14 Korpus dyplomatyczny

15 Dziekan korpusu dyplomatycznego
Dyplomata o najwyższej precedencji Nuncjusz apostolski

16 Misja dyplomatyczna Szef misji Personel dyplomatyczny
Personel administracyjny i techniczny Służba misji

17 Przywileje i immunitety
Teoria reprezentacji Teoria eksterytorialności Teoria funkcjonalna

18 Prawo używania symboli narodowych

19 Nietykalność placówki dyplomatycznej
Siedziba placówki Rezydencja szefa misji Archiwa Dokumenty Poczta Pojazdy misji

20 Nietykalność dyplomaty

21 Stosunki konsularne

22 Funkcje konsularne – art. 5
ochronę interesów państwa wysyłającego i jego obywateli; popieranie rozwoju stosunków handlowych, gospodarczych, kulturalnych i naukowych między państwem wysyłającym i przyjmującym; zapoznawanie się wszelkimi legalnymi sposobami z warunkami i rozwojem życia handlowego, gospodarczego, kulturalnego i naukowego oraz składanie sprawozdań swemu rządowi; wystawianie paszportów i wiz; udzielanie pomocy własnym obywatelom;

23 Funkcje konsularne – art. 5
pełnienie czynności notariusza i urzędnika stanu cywilnego pod warunkiem zgodności z przepisami miejscowymi; ochronę interesów spadkowych własnych obywateli, ochronę interesów nieletnich osób i osób pozbawionych pełnej zdolności do czynności prawnej; reprezentowanie współobywateli przed sądem oraz innymi władzami państwa przyjmującego; wykonywanie nadzoru i kontroli nad statkami i samolotami; udzielanie pomocy statkom i samolotom.

24 Precendencja konsularna
Konsul generalny Konsul Wicekonsul Agent konsularny

25 Listy komisyjne

26 Exequatur

27

28


Pobierz ppt "Stosunki dyplomatyczne i konsularne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google