Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stosunki dyplomatyczne i konsularne. Prawo dyplomatyczne i konsularne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stosunki dyplomatyczne i konsularne. Prawo dyplomatyczne i konsularne."— Zapis prezentacji:

1 Stosunki dyplomatyczne i konsularne

2 Prawo dyplomatyczne i konsularne

3

4

5 Wiedeń, 1961 Konwencja o stosunkach dyplomatycznych Wiedeń, 1963 Konwencja o stosunkach konsularnych Nowy Jork, 1969 Konwencja o misjach specjalnych

6 Prawo dyplomatyczne i konsularne Stosunki dyplomatyczne a dyplomacja Dyplomacja – ogół kontaktów utrzymywanych z innymi państwami przez najwyższe organy państwa

7 Prawo dyplomatyczne i konsularne Stosunki dyplomatyczne – stosunki między państwami utrzymywane za pośrednictwem zawodowej służby dyplomatycznej

8 Prawo dyplomatyczne i konsularne Misje specjalne – umocowani specjalni wysłannicy państwa, których zadaniem jest reprezentowanie państwa w jednej, konkretnej (doraźnej) okazji

9 Prawo dyplomatyczne i konsularne Funkcje misji dyplomatycznej Art. 3 Konwencji Wiedeńskiej: a)reprezentowanie państwa wysyłającego w państwie przyjmującym; b)ochronę w państwie przyjmującym interesów państwa wysyłającego i jego obywateli, w granicach ustalonych przez prawo międzynarodowe; c)prowadzenie rokowań z rządem państwa przyjmującego; d)zaznajamianie się wszelkimi legalnymi sposobami z warunkami panującymi w państwie przyjmującym i z rozwojem zachodzących w nim wydarzeń oraz zdawanie z tego sprawy rządowi państwa wysyłającego; e)popieranie przyjaznych stosunków pomiędzy państwem wysyłającym a państwem przyjmującym oraz rozwijanie pomiędzy nimi stosunków gospodarczych, kulturalnych i naukowych.

10 Prawo dyplomatyczne i konsularne Ustanowienie misji dyplomatycznej Umowa o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych Kandydatura szefa misji Agrèment Wystawienie listów uwierzytelniających

11 Prawo dyplomatyczne i konsularne Wręczenie listów uwierzytelniających

12 Prawo dyplomatyczne i konsularne Listy uwierzytelniające

13 Prawo dyplomatyczne i konsularne Precedencja szefów misji Trzy klasy szefów misji dyplomatycznych: 1)Ambasadorowie i nuncjusze 2)Posłowie zwyczajni, ministrowie pełnomocni i internuncjusze 3) Chargé d’affaires en pied

14 Prawo dyplomatyczne i konsularne Korpus dyplomatyczny

15 Prawo dyplomatyczne i konsularne Dziekan korpusu dyplomatycznego Dyplomata o najwyższej precedencji Nuncjusz apostolski

16 Prawo dyplomatyczne i konsularne Misja dyplomatyczna 1)Szef misji 2)Personel dyplomatyczny 3)Personel administracyjny i techniczny 4)Służba misji

17 Prawo dyplomatyczne i konsularne Przywileje i immunitety Teoria reprezentacji Teoria eksterytorialności Teoria funkcjonalna

18 Prawo dyplomatyczne i konsularne Prawo używania symboli narodowych

19 Prawo dyplomatyczne i konsularne Nietykalność placówki dyplomatycznej Siedziba placówki Rezydencja szefa misji Archiwa Dokumenty Poczta Pojazdy misji

20 Prawo dyplomatyczne i konsularne Nietykalność dyplomaty

21 Prawo dyplomatyczne i konsularne Stosunki konsularne

22 Prawo dyplomatyczne i konsularne Funkcje konsularne – art. 5 a)ochronę interesów państwa wysyłającego i jego obywateli; b)popieranie rozwoju stosunków handlowych, gospodarczych, kulturalnych i naukowych między państwem wysyłającym i przyjmującym; c)zapoznawanie się wszelkimi legalnymi sposobami z warunkami i rozwojem życia handlowego, gospodarczego, kulturalnego i naukowego oraz składanie sprawozdań swemu rządowi; d)wystawianie paszportów i wiz; e)udzielanie pomocy własnym obywatelom;

23 Prawo dyplomatyczne i konsularne Funkcje konsularne – art. 5 f)pełnienie czynności notariusza i urzędnika stanu cywilnego pod warunkiem zgodności z przepisami miejscowymi; g)ochronę interesów spadkowych własnych obywateli, ochronę interesów nieletnich osób i osób pozbawionych pełnej zdolności do czynności prawnej; h)reprezentowanie współobywateli przed sądem oraz innymi władzami państwa przyjmującego; i)wykonywanie nadzoru i kontroli nad statkami i samolotami; j)udzielanie pomocy statkom i samolotom.

24 Prawo dyplomatyczne i konsularne Precendencja konsularna 1.Konsul generalny 2.Konsul 3.Wicekonsul 4.Agent konsularny

25 Prawo dyplomatyczne i konsularne Listy komisyjne

26 Prawo dyplomatyczne i konsularne Exequatur

27 Prawo dyplomatyczne i konsularne

28


Pobierz ppt "Stosunki dyplomatyczne i konsularne. Prawo dyplomatyczne i konsularne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google