Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Funkcje dyplomatyczne Art. 3 KoSD Art. 3 KoSD Funkcja reprezentacyjna Funkcja reprezentacyjna Ochrona interesów państwa wysyłającego i jego obywateli Ochrona.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Funkcje dyplomatyczne Art. 3 KoSD Art. 3 KoSD Funkcja reprezentacyjna Funkcja reprezentacyjna Ochrona interesów państwa wysyłającego i jego obywateli Ochrona."— Zapis prezentacji:

1 Funkcje dyplomatyczne Art. 3 KoSD Art. 3 KoSD Funkcja reprezentacyjna Funkcja reprezentacyjna Ochrona interesów państwa wysyłającego i jego obywateli Ochrona interesów państwa wysyłającego i jego obywateli Funkcja negocjacyjna Funkcja negocjacyjna Funkcja informacyjna Funkcja informacyjna Funkcja promocyjna w dziedzinie stosunków politycznych, gospodarczych, kulturalnych i naukowych Funkcja promocyjna w dziedzinie stosunków politycznych, gospodarczych, kulturalnych i naukowych Funkcja konsularna Funkcja konsularna

2 Wspólne przedstawicielstwa Art. 6 KoSD Art. 6 KoSD Art. 46 KoSD Art. 46 KoSD

3 Członkowie misji dyplomatycznej szef misji I klasa ambasador, nuncjusz apostolski II klasa poseł, internuncjusz, delegat apostolski III klasa charge d`affaires personel misji personel dyplomatyczny osoby posiadające stopień (rangę) dyplomatyczny: minister pełnomocny; minister radca-minister pełnomocny I, II radca, radca attache specjalny (wojsk., morski, lotn.) I, II, III sekretarz sekretarz attache personel administracyjno -techniczny (pomocniczy) personel sekretariatu, tłumacze, szyfranci, lekarze, eksperci personel służby (obsługi) woźni, kierowcy, ogrodnicy, kucharze, ochrona, osoby sprzątające przedstawiciele dyplomatyczni

4 Klasy szefów misji dzielimy na: 1. ambasadorów i nuncjuszy (przedstawiciel Stolicy Apostolskiej) – akredytowani przy głowie państwa 2. posłów nadzwyczajnych i ministrów pełnomocnych oraz internuncjuszy – akredytowani przy głowie państwa 3. chargé daffaires – akredytowani przy ministrze spraw zagranicznych

5 Stopnie pracowników służby dyplomatycznej (wg Ustawy o służbie zagranicznej, 2001) Art. 8. 1. Ustanawia się, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 2, następujące stopnie dyplomatyczne w służbie zagranicznej: 1) ambasador tytularny, 2) radca - minister, 3) I radca, 4) radca, 5) I sekretarz, 6) II sekretarz, 7) III sekretarz, 8) attaché. 2. Najniższym stopniem dyplomatycznym jest stopień attaché.

6 Chargé daffaires Stali (en pied, en titre) pełnią funkcję w charakterze stałego szefa misji Stali (en pied, en titre) pełnią funkcję w charakterze stałego szefa misji Tymczasowi (ad interim) powołani przez szefa misji do pełnienia tymczasowo obowiązków podczas jego nieobecności Tymczasowi (ad interim) powołani przez szefa misji do pełnienia tymczasowo obowiązków podczas jego nieobecności Akredytowani przy ministrze spraw zagranicznych Akredytowani przy ministrze spraw zagranicznych

7 Akredytacja chargé daffaires En pied – listy wprowadzające – od swojego ministra spraw zagranicznych En pied – listy wprowadzające – od swojego ministra spraw zagranicznych Ad interim – notyfikacja – przez szefa misji (art. 19 KoSD) Ad interim – notyfikacja – przez szefa misji (art. 19 KoSD)

8 Agrément Zezwolenie, zgoda Zezwolenie, zgoda Wymagane w stosunku do ambasadora, nuncjusza, posła, internuncjusza, attaché wojskowego (fakultatywnie). Wymagane w stosunku do ambasadora, nuncjusza, posła, internuncjusza, attaché wojskowego (fakultatywnie). Odpowiedź w czasie 2-5 tygodni Odpowiedź w czasie 2-5 tygodni Wymagane również gdy awansowanie posła do klasy ambasadora Wymagane również gdy awansowanie posła do klasy ambasadora

9 Powody odmowy agrément Osoba samego kandydata Osoba samego kandydata Stan stosunków między obu państwami Stan stosunków między obu państwami Obywatelstwo kandydata (art. 8 KoSD) Obywatelstwo kandydata (art. 8 KoSD)

10 Listy uwierzytelniające Przekazywane głowie państwa przyjmującego Przekazywane głowie państwa przyjmującego Warunek objęcia stanowiska ambasadora lub posła Warunek objęcia stanowiska ambasadora lub posła Faktyczny początek urzędowania Faktyczny początek urzędowania Uroczysta forma Uroczysta forma

11 Mianowanie członków personelu misji dyplomatycznej Na zasadzie jednostronnej decyzji państwa wysyłającego Na zasadzie jednostronnej decyzji państwa wysyłającego Notyfikacja nominacji Notyfikacja nominacji

12 Zakończenie funkcji szefa i członków misji 1.Odwołanie przez państwo wysyłające w związku z upływem terminu na jaki dana została skierowana do pracy w misji dyplomatycznej, lub z innych powodów organizacyjnych, kadrowych, osobistych członka misji lub likwidacji misji dyplomatycznej, rozpadu państwa 2.Zawieszenie stosunków dyplomatycznych 3.Zerwanie i wznowienie stosunków dyplomatycznych 4.Tymczasowe lub definitywne wycofanie szefa misji 5.Tymczasowa ewakuacja misji 6.Brak stosunków dyplomatycznych 7.Utrata podmiotowości prawnomiędzynarodowej przez państwo 8.Zmiany konstytucyjne i systemowe oraz zmiany na stanowisku głowy państwa 9.Persona non grata i osoba niepożądana 10. Ekspulsja 11. Rezygnacja 12. Zgon

13 Zawieszenie stosunków dyplomatycznych Powody polityczne – zaostrzenie się stosunków, demonstracja niezadowolenia Powody polityczne – zaostrzenie się stosunków, demonstracja niezadowolenia Powody ekonomiczne Powody ekonomiczne

14 Zerwanie i wznowienie Pogorszenie się stosunków Pogorszenie się stosunków Zapowiedź konfliktu zbrojnego Zapowiedź konfliktu zbrojnego Gdy jedno z państw przestaje istnieć (podział i połączenie) Gdy jedno z państw przestaje istnieć (podział i połączenie) Likwidacja misji w obu państwach Likwidacja misji w obu państwach Opiekę przejmuje państwo trzecie Opiekę przejmuje państwo trzecie Stosunki mogą być ponownie nawiązane Stosunki mogą być ponownie nawiązane

15 Tymczasowe/definitywne wycofanie szefa misji wezwanie na konsultacje wezwanie na konsultacje Środek nacisku Środek nacisku Obniżenie szczebla reprezentacji do chargé daffaires Obniżenie szczebla reprezentacji do chargé daffaires

16 Tymczasowa ewakuacja misji W przypadku zagrożenia W przypadku zagrożenia Misja powraca z chwilą ustania niebezpieczeństwa Misja powraca z chwilą ustania niebezpieczeństwa

17 Persona non grata i osoba niepożądana Żądanie odwołania szefa misji lub jej członka Żądanie odwołania szefa misji lub jej członka Obowiązek notyfikowania państwu wysyłającemu Obowiązek notyfikowania państwu wysyłającemu Członkowie personelu dyplomatycznego – persona non grata Członkowie personelu dyplomatycznego – persona non grata Pozostali członkowie misji – osoby niepożądane Pozostali członkowie misji – osoby niepożądane W wyznaczonym terminie państwo wysyłające odwołuje W wyznaczonym terminie państwo wysyłające odwołuje

18 Ekspulsja Wydalenie przedstawiciela dyplomatycznego Wydalenie przedstawiciela dyplomatycznego Tylko jeśli zawiodły inne środki przewidziane przez konwencję Tylko jeśli zawiodły inne środki przewidziane przez konwencję Odstawiony do granicy (wyjątkowo siłą i pod eskortą) Odstawiony do granicy (wyjątkowo siłą i pod eskortą) Art. 9 Art. 9

19 List odwołujący – dokument analogiczny do listów uwierzytelniający, w uroczystej formie, adresowany do głowy państwa powiadamiający o zakończeniu misji ambasadora lub posła w państwie przyjmującym.


Pobierz ppt "Funkcje dyplomatyczne Art. 3 KoSD Art. 3 KoSD Funkcja reprezentacyjna Funkcja reprezentacyjna Ochrona interesów państwa wysyłającego i jego obywateli Ochrona."

Podobne prezentacje


Reklamy Google