Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawo dewizowe Prawo finansów publicznych Prawo dewizowe (9)1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawo dewizowe Prawo finansów publicznych Prawo dewizowe (9)1."— Zapis prezentacji:

1 Prawo dewizowe Prawo finansów publicznych Prawo dewizowe (9)1

2 Podmioty prawa dewizowego (Bierne) Rezydent Nierezydent (Czynny)Państwo Prawo dewizowe (9)2

3 Rezydent / Nierezydent REZYDENTNIEREZYDENT Kraj ( Polska)MIEJSCE ZAMIESZKANIA (os. fiz.) Zagranica Kraj ( Polska)SIEDZIBA (os. pr., j.o.n.m.o.p.) Zagranica Kraj ( Polska)MIEJSCE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Zagranica polska za granicąPLACÓWKA DYPLOMATYCZNA zagraniczna w Polsce Prawo dewizowe (9)3

4 Nierezydenci - systematyka Nierezydenci Z krajów trzecich Z krajów BIT ( Billateral Investement Treaties) = traktowani jak nierezydenci z UE Pozostali ( objęci ograniczeniami dewizowymi) Z krajów UE ( brak ograniczeń dewizowych) Prawo dewizowe (9)4

5 Wartości dewizowe Zagraniczne środki płatnicze DewizyWaluty obce Złoto dewizowe Platyna dewizowa Prawo dewizowe (9)5

6 Obrót dewizowy - terminologia Kto jest uczestnikiem? Na czym polega? Kto jest uczestnikiem? Między R –R lub między NR - NR i tylko na terenie kraju Dokonywanie czynności skutkujących rozliczeniem w wartościach dewizowych Między: R - NR KRAJOWY OBRÓT DEWIZOWY Przeniesienie własności wartości dewizowych OBRÓT DEWIZOWY Z ZAGRANICĄ Przywóz i wywóz wartości dewizowych do i z kraju Prawo dewizowe (9)6

7 Zasady obrotu dewizowego Prawo posiadania, dysponowania i rozporządzania wartościami dewizowymi Ograniczenia obrotu ( zwyczajne) muszą mieć rangę ustawową Zasada swobody obrotu dewizowego Skarb Państwa, NBP, organy władzy publicznej w związku z prowadzonymi postępowaniami są zwolnione ex lege od przestrzegania obowiązków dewizowych Zasada immunitetu dewizowego Dotyczą obrotu dewizowego z zagranicą Mogą być ustanawiane w określonych przypadkach Wprowadza je Rada Ministrów rozporządzeniem Zasada wprowadzania nadzwyczajnych ograniczeń dewizowych Prawo dewizowe (9)7

8 Legislacja dewizowa (1) USTAWA Prawo dewizowe = zakazy + obowiązki dewizowe Rozporządzenie Ministra Finansów w/s ogólnych zezwoleń dewizowych = Uchylenie zakazów ustawowych (lex specialis derogat legi generali) Brak zakazów ( zmiana art. 358 kodeksu cywilnego w 2009 roku): Jeśli przedmiotem zobowiązania jest suma pieniężna wyrażona w walucie obcej, dłużnik może spełnić świadczenie w walucie polskiej ( chyba że ustawa / orzeczenie / umowa zastrzega spełnienie świadczenia w walucie obcej) OBRÓT KRAJOWY ---------------------- Prawo dewizowe (9)8

9 Legislacja dewizowa (2) USTAWA Prawo dewizowe = zakazy + obowiązki dewizowe Rozporządzenie Ministra Finansów w/s ogólnych zezwoleń dewizowych = Uchylenie zakazów ustawowych (lex specialis derogat legi generali) Brak zakazów OBRÓT DEWIZOWY Z ZAGRANICĄ @ 1 W ramach obszaru Schengen odstępuje się od tego obowiązku @ 2 Nie dotyczy to rozliczeń między konsumentami oraz rozliczeń niezwiązanych z działalnością gospodarczą Istniejące obowiązki: 1.Zgłaszanie na granicy transferu złota / platyny / środków płatniczych > 10 000 euro 2.Rozliczanie się (R – NR) za pośrednictwem banków, gdy transakcja > 15 000 euro Prawo dewizowe (9)9

10 Legislacja dewizowa (3) USTAWA Prawo dewizowe = zakazy + obowiązki dewizowe Rozporządzenie Ministra Finansów w/s ogólnych zezwoleń dewizowych = Uchylenie zakazów ustawowych (lex specialis derogat legi generali) Zakazy: 1.Wywóz środków płatniczych dla podjęcia w K3 działalności gospodarczej 2.Otwarcie rachunku bankowego w K3 ( nie dotyczy pobytu czasowego) 3.Nabywanie / zbywanie w K3 określonych składników majątkowych np. akcji w spółkach z K3 OBRÓT DEWIZOWY Z KRAJAMI TRZECIMI @1 Nie stosuje się do krajów BIT @ 2 Nie stosuje się, jeżeli rachunek bankowy ma służyć legalnej operacji gospodarczej ( zgodnej z prawem i zezwoleniem dewizowym) @ 3 Nie stosuje się, gdy nabycie następuje na terenie Polski Prawo dewizowe (9)10

11 Inne instytucje prawa dewizowego Zezwolenia dewizowe Ogólne Rozporządzenie Ministra Finansów Indywidualne Decyzja Prezesa Narodowego Banku Polskiego Kontrola dewizowa Art. 33 / 1. Prezes Narodowego Banku Polskiego wykonuje kontrolę: 1) udzielonych indywidualnych zezwoleń dewizowych, 2)działalności kantorowej, 3)wykonywania obowiązku przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych w zakresie niezbędnym do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Art. 20 / 2. Organy celne oraz organy Straży Granicznej mogą, w celu sprawdzenia, czy przywóz do kraju wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz ich wywóz za granicę odbywa się zgodnie z przepisami ustawy, podejmować czynności kontrolne na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli celnej lub kontroli granicznej. Prawo dewizowe (9)11


Pobierz ppt "Prawo dewizowe Prawo finansów publicznych Prawo dewizowe (9)1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google