Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowanie merytoryczne Joanna Lisowska. A N A L I Z A S W O T jest efektywną metodą identyfikacji kategorii słabych i silnych stron oraz szans i zagrożeń.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowanie merytoryczne Joanna Lisowska. A N A L I Z A S W O T jest efektywną metodą identyfikacji kategorii słabych i silnych stron oraz szans i zagrożeń."— Zapis prezentacji:

1 Opracowanie merytoryczne Joanna Lisowska

2 A N A L I Z A S W O T jest efektywną metodą identyfikacji kategorii słabych i silnych stron oraz szans i zagrożeń. Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse), Threats (zagrożenia).

3 C E L S W O T Głównym celem analizy SWOT jest określenie aktualnej i perspektywicznej pozycji przedmiotu analizy SWOT oraz prognoza strategii postępowania.

4 S Z A N S E zewnętrzne pozytywne związane z mikrootoczeniem i makrootoczeniem zewnętrzne pozytywne związane z mikrootoczeniem i makrootoczeniem (szanse lub okazje) Należy znaleźć w otoczeniu kluczowe czynniki, które pozwolą na utrzymanie pozycji lub jej ekspansję, a jednocześnie osłabią zagrożenia. Szanse mają pozytywny wpływ na rozwój i pokonywanie barier płynących z otoczenia.

5 ZAGROŻENIA zewnętrzne negatywne związane z mikrootoczeniem i makrootoczeniem zewnętrzne negatywne związane z mikrootoczeniem i makrootoczeniem Musimy zidentyfikować w otoczeniu kluczowe czynniki, które są przeszkodą dla utrzymania pozycji, rozwoju lub ekspansji. Skuteczna ich identyfikacja jest podstawą opracowania prawidłowej strategii. Musimy zidentyfikować w otoczeniu kluczowe czynniki, które są przeszkodą dla utrzymania pozycji, rozwoju lub ekspansji. Skuteczna ich identyfikacja jest podstawą opracowania prawidłowej strategii.

6 ANALIZA OTOCZENIA Celem analizy otoczenia jest określenie kierunków jego rozwoju Celem analizy otoczenia jest określenie kierunków jego rozwoju

7 Etapy analizy otoczenia Czynniki oddziałujące na przedsiębiorstwo Czynniki najistotniejsze dla przedsiębiorstwa (zidentyfikowane) Czynniki zewnętrzne oddziałujące na przeds. w przyszłości Mikrootoczenie Makrootoczenie Jakie nowe czynniki mogą pojawić się w przyszłości? Jak będą kształtowały się czynniki obecne? W jakim kierunku będzie rozwijać się otoczenie przedsiębiorstwa?

8 MAKROOTOCZENIE STANOWI ZESPÓŁ CZYNNIKÓW WYNIKAJĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W DANYM KRAJU I W OKREŚLONYM CZASIE. STANOWI ZESPÓŁ CZYNNIKÓW WYNIKAJĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W DANYM KRAJU I W OKREŚLONYM CZASIE.

9 MAKROOTOCZENIE czynniki demograficzne ► Liczba ludności ► Struktura wieku ► Przyrost naturalny ► Struktura płci ► Wykształcenie ► Struktura geograficzna zaludnienia ► Liczebność i struktura rodzin ► Struktura zawodowa ► Udział kobiet czynnych zawodowo ► Migracja ► Grupy etniczne

10 MAKROOTOCZENIE czynniki społeczno-kulturowe ► Tradycja, religie, historia, język ► Wyznawane przez społeczeństwo wartości ► Postęp cywilizacyjny i dobrobyt społeczeństwa ► Styl zarządzania ► Trendy Np. odmładzanie się, chęć przeżywania przygód, orientacja na zdrowy tryb życia, nadmiar obowiązków Np. odmładzanie się, chęć przeżywania przygód, orientacja na zdrowy tryb życia, nadmiar obowiązków

11 MAKROOTOCZENIE czynniki behawioralne ► Gusty, preferencje, wpływ mody ► Pobudki psychologiczne ► Lojalność i przyzwyczajenie do marki ► Forma zakupu i zapłaty ► Styl życia

12 MAKROOTOCZENIE czynniki ekonomiczne ► Krajowe ceny czynników produkcji (wysokość płac, koszty kredytu, ceny gruntów, czynsze, ceny nośników energii) ► PKB i tempo jego przyrostu ► Dochody i ich struktura ► Inflacja ► Kursy walut ► Stopy procentowe ► Stopa bezrobocia ► System podatkowy

13 MAKROOTOCZENIE czynniki naturalne ► Klimat ► Wzrastająca degradacja środowiska ► Rzeźba terenu ► Położenie geograficzne i bogactwa naturalne ► Dostępność i cena energii

14 MAKROOTOCZENIE czynniki instytucjonalno-prawne ► Przewidziane prawem koncesje, licencje i zezwolenia ► Subwencje, dotacje, ulgi ► System norm i wymogów bezpieczeństwa ► Przepisy prawa pracy, prawa cywilnego i prawa podatkowego ► Cła, kontyngenty ► Ustawy antymonopolowe ► Regulacje ekologiczne ► Regulacje dotyczące promocji i reklamy

15 MAKROOTOCZENIE czynniki techniczne i infrastrukturalne ► Nakłady finansowe na rozwój techniki ► Istniejąca infrastruktura ► Poziom komputeryzacji i informatyzacji ► Osiągnięcia w naukach podstawowych ► Nowe rozwiązania dotyczące wyrobów ► Stosowane procesy ► Przyjęte normy techniczne ► Dostęp do technologii oraz koszt wdrożeń ► Dyfuzja technologii ► Standaryzacja i unifikacja

16 MIKROOTOCZENIE MIKROOTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA TWORZĄ WSZYSTKIE PODMIOTY GOSPODARCZE, KTÓRE MAJĄ Z NIM POWIĄZANIA KOOPERACYJNE LUB KONKURENCYJNE (DOSTAWCY, NABYWCY, KONKURENCI). MIKROOTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA TWORZĄ WSZYSTKIE PODMIOTY GOSPODARCZE, KTÓRE MAJĄ Z NIM POWIĄZANIA KOOPERACYJNE LUB KONKURENCYJNE (DOSTAWCY, NABYWCY, KONKURENCI).

17 MIKROOTOCZENIE RYWALIZACJA W SEKTORZE Siła przetargowa dostawców Siła przetargowa nabywców Groźba pojawienia się nowych produktów Groźba pojawienia się substytutów

18 SILNE STRONY wewnętrzne pozytywne wewnętrzne pozytywne Identyfikacja mocnych stron wynika ze znajomości przedmiotu analizy. Im ta znajomość jest głębsza, tym wynik analizy jest bardziej efektywny. Praktycznie w każdym przypadku mocne strony są wynikiem wszelkiego rodzaju zasobów i kwalifikacji przedsiębiorstwa, które wyróżniają go w sposób pozytywny w otoczeniu i wśród konkurentów.

19 PRZYKŁADY MOCNYCH STRON - nowoczesna technologia, - niskie koszty utrzymania, - innowacyjne produkty, - wykwalifikowana załoga, - wydajna ziemia, - czyste odmiany zbóż, warzyw, owoców itp. - nowoczesna technologia, - niskie koszty utrzymania, - innowacyjne produkty, - wykwalifikowana załoga, - wydajna ziemia, - czyste odmiany zbóż, warzyw, owoców itp.

20 SŁABE STRONY wewnętrzne negatywne wewnętrzne negatywne Identyfikacja słabych stron jest wynikiem znajomości przedmiotu analizy. Słabe strony dotyczą wszelkiego rodzaju braku zasobów i kwalifikacji przedsiębiorstwa, ograniczających sprawność i wpływających negatywnie na jego rozwój w przyszłości.

21 PRZYKŁADY SŁABYCH STRON - niska motywacja i morale pracowników, - powolny proces podejmowania decyzji, - konflikty i brak koordynacji działań, - brak innowacji (nowych produktów i technologii) - nadmierne koszty produkcji. - niska motywacja i morale pracowników, - powolny proces podejmowania decyzji, - konflikty i brak koordynacji działań, - brak innowacji (nowych produktów i technologii) - nadmierne koszty produkcji.

22 ELIMINUJ I UNIKAJ ZNAJDŹ I WYKORZYSTAJ UMACNIAJ I BUDUJ UNIKAJ I LIKWIDUJ

23 Strona z pomysłami realizowanymi zagranicą http://www.springwise.com/ http://www.springwise.com/

24 SZANSE Zwiększenie kontaktów międzynarodo- wych Zwiększenie kontaktów międzynarodo- wych Polska w UE (współpraca firm, wejście na rynki zagraniczne) Polska w UE (współpraca firm, wejście na rynki zagraniczne) Zwiększająca się liczba osób ubiegających się o pracę zagranicą Zwiększająca się liczba osób ubiegających się o pracę zagranicą Wymagana znajomość języków obcych przez pracodawców Wymagana znajomość języków obcych przez pracodawców Rosnąca liczba inwestycji zagranicznych w Polsce, zwiększenie zainteresowania firm francuskich na terenie Trójmiasta Rosnąca liczba inwestycji zagranicznych w Polsce, zwiększenie zainteresowania firm francuskich na terenie Trójmiasta Małe bariery wyjścia z rynku Małe bariery wyjścia z rynku

25 ZAGROŻENIA Spora konkurencja krajowa i zagraniczna Spora konkurencja krajowa i zagraniczna Mały koszt wejścia na rynek Mały koszt wejścia na rynek Wyższe kwalifikacje językowe społeczeństwa Wyższe kwalifikacje językowe społeczeństwa Niekorzystna dla tłumaczy zmiana przepisów prawnych Niekorzystna dla tłumaczy zmiana przepisów prawnych Rosnąca liczba osób znających francuski Rosnąca liczba osób znających francuski

26 MOCNE STRONY Profesjonalizm Profesjonalizm Dyspozycyjność Dyspozycyjność Elastyczność Elastyczność Szeroka oferta językowa Szeroka oferta językowa Atrakcyjne ceny Atrakcyjne ceny Doświadczenie Doświadczenie Dobra lokalizacja Dobra lokalizacja Szeroki krąg współpracowników Szeroki krąg współpracowników Terminowość Terminowość Dobra organizacja pracy Dobra organizacja pracy Przewaga środków własnych Przewaga środków własnych

27 SŁABE STRONY Nierytmiczne dochody Nierytmiczne dochody Nieznana marka firmy Nieznana marka firmy Jednoosobowa firma Jednoosobowa firma Ograniczone środki na promocję Ograniczone środki na promocję


Pobierz ppt "Opracowanie merytoryczne Joanna Lisowska. A N A L I Z A S W O T jest efektywną metodą identyfikacji kategorii słabych i silnych stron oraz szans i zagrożeń."

Podobne prezentacje


Reklamy Google