Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzania projektami (3)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzania projektami (3)"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzania projektami (3)
Wydział Paliw i Energii AGH dr inż. Krzysztof Kwaśniewski

2 zakres wykładu elementy metodyki zarządzania projektami
ocena projektów inwestycyjnych przygotowanie studium wykonalności

3 dlaczego ocenia się projekty?
Ocena projektu powinna dać odpowiedź na następujące pytania: Czy realizować projekt, czy zrezygnować z jego realizacji? Czy poprzez realizację projektu uzyskamy zakładane cele? Który wariant wybrać do realizacji? Jak uszeregować warianty projektów wg. kryteriów ich opłacalności? Jak przekonać zarząd, inwestorów do danego projektu? Jak pozyskać środki finansowe?

4 studium wykonalności jest dokumentem który:
pokazuje, że plany mogą być zrealizowane demonstruje, że rezultat będzie spełniał wymagania adresata napisany zwięźle, dokładnie, posiadający atrakcyjną formę graficzną, pokazuje cel, stan obecny i przyszłe perspektywy przedsięwzięcia

5 cele jakim służy zewnętrznym – banki, inwestorzy, dostawcy i odbiorcy, organizacje państwowe i samorządowe, agencje zarządzające funduszami wewnętrznym – dokument planistyczny dla właścicieli, zarządu i kadry menedżerskiej

6 oczekiwania – agencje zarządzające funduszami
zdolność do przetrwania i rozwoju (udowodnienie, że projekt osiągnie zakładaną zyskowność i płynność) efekty społeczne (zachowanie/kreowanie miejsc pracy, efekty ekologiczne udział środków własnych potwierdzenie niezbędności wspomagania zewnętrznego

7 oczekiwania – banki na jaki cel przeznaczone są pieniądze?
kiedy nastąpi spłata pożyczki? czy będziecie w stanie spłacić odsetki? czy przetrwacie opóźnienie w realizacji projektu? czy możliwe jest zabezpieczenie pożyczki?

8 oczekiwania – inwestorzy
bardzo wysokie zyski w zależności od stopnia ryzyka projektu (np. 20%) „sposób wyjścia” (w jaki sposób dostanie swoje pieniądze i kiedy) możliwość oszacowania stopnia swojego ryzyka (rejestr dotychczasowych dokonań kadry, prognozy dotyczące rozwoju rynku itp..)

9 oczekiwania – użytek wewnętrzny
Studium wykonalności - biznes plan jest ważnym narzędziem zarządzania, umożliwia kadrze menedżerskiej: planowanie w sposób uporządkowany rozwoju przedsiębiorstwa i antycypowanie niezbędnych zmian ustanowienie realnych celów przedsiębiorstwa oraz ustanowienie celów pośrednich, dzięki którym przyszła działalność może być kontrolowana dokonywanie aktualizacji projektu, a analiza różnicy osiąganych wyników z planowanymi sama w sobie jest kształcącym ćwiczeniem i dobrym punktem startowym dla przyszłych planów

10 planując prace nad dokumentem należy określić:
jaki jest cel jego sporządzenia jakie informacje powinien zawierać i kto je dostarczy z jakich głównych części będzie się składać kto odpowiada za przygotowanie poszczególnych fragmentów kto będzie koordynował całość prac kto odpowiada za redakcję jakie założenia przyjąć do prognoz

11 struktura i zawartość studium wykonalności
Streszczenie Warunki instytucjonalne realizacji projektu Analiza rozwiązań alternatywnych Ogólna strategia wprowadzania NGV – skala inwestycji Zaopatrzenie w CNG Organizacja przedsięwzięcia Analiza i ocena finansowa Analiza korzyści społecznych Analiza ryzyka Harmonogram prac Załączniki

12 1. streszczenie Inicjatorzy, partnerzy i władze projektu
Koncepcja i ogólna strategia projektu Cele projektu i partnerów Autorzy raportu Główne rezultaty analizy

13 2. warunki instytucjonalne realizacji projektu
Źródła finansowania projektu Inne rodzaje wspomagania zewnętrznego projektu Wymaganie związane z budową stacji sprężania Warunki dostaw gazu

14 3. analiza rozwiązań alternatywnych
Czy warianty alternatywne rozwiązania problemu były rozpatrywane i dlaczego zostały odrzucone ?

15 4. ogólna strategia realizacji projektu
Skala, rodzaj i harmonogram wprowadzanych rozwiązań poprzedzony: - gruntownymi badaniami popytu - oceną możliwości finansowych inwestora - oceną rozwiązań od strony logistycznej itp..

16 6. organizacja przedsięwzięcia
Partnerzy Ramy organizacyjno-prawne Struktura kapitałowa

17 7. analiza i ocena finansowa
Podstawowe założenia (horyzont czasowy, ceny i koszty, inflacja, stopa dyskontowa, struktura finansowania itp.) Prognozy finansowe (przychody, koszty, wyniki, przepływy ) Wyniki analizy

18 8. analiza korzyści społecznych
Poziom i skutki ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery Poziom i skutki ograniczenia hałasu Poprawa wizerunku, budowa świadomości ekologicznej wśród mieszkańców

19 9. ocena ryzyka Analiza wskaźnikowa Analiza wrażliwości
Analiza rentowności granicznej

20 10. harmonogram realizacji projektu
Możliwość wykorzystania standardowego oprogramowania Microsoft Project Pertmaster Advance System

21 11. załączniki mapy umowy wstępne oferty
opinie zewnętrzne i ekspertyzy inne

22 praktyczne wskazówki nie używaj żargonu nie powtarzaj się
podeprzyj swoje twierdzenia troszcz się o poufność nie bądź wybiórczy – np. przy ocenie ryzyka dokument powinien zainteresować głównie treścią a nie formą wykonaj indeks, streszczenie, ponumeruj egzemplarze, podaj przez kogo jest przygotowany i przedłożony, nie wykonuj zbyt wielu kopii.


Pobierz ppt "Zarządzania projektami (3)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google