Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Monika Domańska Politechnika Krakowska Zespół Ekspertów Bolońskich

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Monika Domańska Politechnika Krakowska Zespół Ekspertów Bolońskich"— Zapis prezentacji:

1 Monika Domańska Politechnika Krakowska Zespół Ekspertów Bolońskich
Zatrudnialność w kontekście procesu bolońskiego wymierne efekty kształcenia Monika Domańska Politechnika Krakowska Zespół Ekspertów Bolońskich

2 Cele kształcenia UNESCO
Wiedzieć Robić Żyć wspólnie Być Savoir, savoir faire, savoir être Knowledge, skills, attitudes (Bloom) MIEĆ

3 Cele kształcenia wyższego według dokumentów bolońskich
przygotowanie absolwentów do potrzeb rynku pracy, przygotowanie do bycia aktywnym obywatelem w demokratycznym społeczeństwie, rozwój osobowy kształconych rozwój (…) wiedzy zaawansowanej (społeczeństwo i gospodarka wiedzy)

4 Zatrudnialność: employability
”...set of achievements – skills, understandings and personal attributes – that make graduates more likely to gain employment and be successful in their chosen occupations, which benefits themselves, the workforce, the community and the economy". The official Bologna Seminar on Employability in the context of the Bologna Process, Bled/Slovenia, 2004 Employability is a "set of achievements – skills, understandings and personal attributes – that make graduates more likely to gain employment and be successful in their chosen occupations, which benefits themselves, the workforce, the community and the economy". However, employability should not be confused with merely a profession orientation in a narrow sense (readiness for a particular profession). Its aim cannot be just to respond to short-term labour market concerns, nor can it be regarded as success to find employment, first destination. Rather, the link between employability and academic learning outcomes should be realised by fostering analytical thinking, competent reasoning, the ability to structure information and arguments, and the ability to interact in a social context. In addition, it is logical to involve employers (public and private), trade unions and professional associations closely in curricular development. This will help to ensure that students can gain specific competences which are important for particular professions. 4

5 Podróż rozpoczyna się od pierwszego kroku…
Byt określa świadomość… Świadomość własnych kompetencji Świadomość oczekiwań rynku pracy Świadomość możliwości

6 Efekty kształcenia i kompetencje
Efekty kształcenia: sformułowania opisujące, co student powinien wiedzieć, rozumieć i/lub umieć zademonstrować po zakończeniu procesu kształcenia Kompetencje: dynamiczne połączenie wiedzy, jej rozumienia i umiejętności Zwracać uwagę przy wyborze studiów

7 Dwie kategorie efektów kształcenia
Związane z przedmiotem Ogólne transferable skills Kiedy wieje wiatr jedni budują ściany inni budują wiatraki

8 Model góry lodowej Wiedza Łatwo zmienić Trudno zmienić Widoczne Ukryte
wg Henkel Ecolab Widoczne Wiedza Łatwo zmienić Ukryte Zdolności, system wartości, motywacje, charakter, zachowania Trudno zmienić

9 Efekty kształcenia Co musisz zrobić, aby otrzymać stopień
Co możesz robić teraz mając ten stopień świadomość własnych kompetencji

10 Efekty kształcenia Wiedza Umiejętności Postawy
Co uczący się ma wiedzieć, rozumieć i/lub być w stanie zademonstrować

11 Współczesny rynek edukacji
Możliwość wyboru Świadomość możliwości Świadomość konsekwencji wyboru - uczelni - przedmiotu - ścieżki kształcenia

12 Współczesny rynek pracy
globalizacja działalności gospodarczej upowszechnianie osiągnięć elektroniki i telekomunikacji, wzrost znaczenia wiedzy i kwalifikacji, wzrost aspiracji społeczeństwa (pracowników, klientów, kontrahentów) rozwój sektora usług, funkcjonowanie w warunkach zmian.

13 Badania na skalę europejską/światową

14 Ważne kompetencje z punktu widzenia pracodawców
2001 Umiejętność uczenia się Umiejętność zastosowania wiedzy w praktyce Umiejętność analizy i syntezy Umiejętność rozwiązywania problemów Dbałość o jakość Umiejętność pracy w zespole 2008 Umiejętność zastosowania wiedzy w praktyce Umiejętność analizy i syntezy Umiejętność rozwiązywania problemów Wiedza specjalistyczna w danym zawodzie Umiejętność pracy w zespole Umiejętność organizacji i planowania

15 Czynniki decydujące o zatrudnieniu absolwentów
Miejsce w rankingu % język obcy ,5% zdolności komunikacyjne 71% umiejętność pracy w zespole 65,7% wiedza kierunkowa % plany rozwoju ,2% aktywność pozauczelniana absolwenta 59,7% rozpoznawalność marki uczelni ,3% staże i praktyki międzynarodowe 56,6% doświadczenie w branży % oczekiwania płacowe ,9% znajomość branży ,1% oceny na studiach ,8% inne ,7% Badanie Accenture 2008, Ogólnopolska kampania społeczna Start w Karierę

16 Kompetencje, których brakuje absolwentom
Miejsce w rankingu % zdolność do nabywania nowych umiejętności 13,4% wiedza kierunkowa % znajomość języków obcych 13% zdolności komunikacyjne 12,6% umiejętność zastosowania wiedzy w praktyce zawodowej 12,4% umiejętność pracy w zespole 12,2% umiejętność samodzielnej analizy i wyciągania wniosków 11,9% umiejętność podejmowania decyzji 11,4% Badanie Accenture 2008, Ogólnopolska kampania społeczna Start w Karierę

17 REFLEX: rola oceny Program studiów nie jest jedynym motorem nauczania
Także metoda oceny jest ważna dla uczenia Są dowody pozytywnych efektów pisemnych zadań i ustnych prezentacji na rozwój kompetencji i dostarczanie dobrej bazy dla rozpoczęcia pracy i rozwoju kariery Negatywne efekty testów wielokrotnego wyboru jako dominującej metody oceny umiejętności Rolf van der Velden

18 REFLEX: rola innych doświadczeń
Doświadczenie zawodowe (praca) związana z programem studiów doskonała zarówno dla rozwoju kompetencji jak i wyników na rynku pracy; Praca nie powiązana z kierunkiem studiów to strata czasu: nie ma wpływu na kompetencje ani na sukcesy na rynku pracy daje tylko efekty ekonomiczne i chroni przed bezrobociem ale nie powinno się do niej zachęcać; Praca jako wolontariusz oraz praca/studia za granicą mają pozytywny wpływ na rozwój kompetencji i na zarobki uzyskiwane w pracy. Rolf van der Velden

19 REFLEX: zachowanie na studiach
Silny związek między ocenami a efektami a rynku pracy ! Ale uczenie się więcej niż potrzeba do egzaminów, jak najsilniejsza wola posiadania najlepszych ocen czy liczba godzin studiów (dodatkowe godziny) nie ma wpływu na wyniki na rynku pracy ! Rolf van der Velden

20 Oczekiwania absolwentów Grupa MODUS 20.05.2008
Finanse, bankowość, branża reklamowa Wynagrodzenie początkowe: średnio 1.926,- netto (2.750,- brutto) co kosztuje firmę 3400,- do 3700, IT 2.990,- (4.295,-) inżynierowie 2.890,- (4.150,-) Po roku wynagrodzenie ma wzrosnąć o 1.000,- Przeciętne wynagrodzenie maj 2008: 3.137,74 brutto 2.184,- netto

21 Oczekiwania absolwentów Grupa MODUS 20.05.2008
51% w dużej firmie 16% własna firma dobra atmosfera i warunki pracy 32% na stałe, 22% zmiana co 2-3 lata 14% wyjazdy służbowe częściej niż raz w tyg. OK 12% zmiana miejsca zamieszkania OK

22 Pierwsze kroki na rynku pracy - PK
Dr J. Żyra Absolwenci PK z roku 2007 na rynku pracy

23 Rozwój zawodowy to sztuka skutecznego działania…
…i wykorzystywania okazji ludzie, którzy osiągnęli sukces rzadko to planowali – raczej wykorzystywali okazje Chronos vs Kairos

24 Monika Domańska Pracownia Badań Edukacji i Rynku Pracy
Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii


Pobierz ppt "Monika Domańska Politechnika Krakowska Zespół Ekspertów Bolońskich"

Podobne prezentacje


Reklamy Google