Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat: Transport zrównoważony Opracowali: Gimnazjum 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu Jankowska Kamila Koroluk Sebastian Figurski Kamil Opiekun: Sawicka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat: Transport zrównoważony Opracowali: Gimnazjum 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu Jankowska Kamila Koroluk Sebastian Figurski Kamil Opiekun: Sawicka."— Zapis prezentacji:

1

2 Temat: Transport zrównoważony Opracowali: Gimnazjum 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu Jankowska Kamila Koroluk Sebastian Figurski Kamil Opiekun: Sawicka Maria

3 PODRÓŻUJĄCE SPOŁECZEŃSTWO Pragnienie szybkiego i wygodnego przemieszczania się istnieją właściwie od niepamiętnych czasów. Jeszcze przed wynalezieniem kola człowiek przenosił się z różnych przyczyn z jednego miejsca na drugie np. Z powodu uciążliwego klimatu bądź w poszukiwaniu rozległych terenów łowieckich. Pragnienie szybkiego i wygodnego przemieszczania się istnieją właściwie od niepamiętnych czasów. Jeszcze przed wynalezieniem kola człowiek przenosił się z różnych przyczyn z jednego miejsca na drugie np. Z powodu uciążliwego klimatu bądź w poszukiwaniu rozległych terenów łowieckich. KRÓTKO MÓWIĄC PRZEWÓZ OSÓB I TRANSPORT TOWARÓW SĄ STARE JAK ŚWIAT. Obecnie podróże to dla każdego z nas najnormalniejsza rzecz na świecie. Podróżowanie pociągiem do dalekiej rodziny, lot samolotem w czasie wakacji, podróż autobusem, samochodem do szkoły to nieodłączny element naszej komunikacji ze światem. Obecnie podróże to dla każdego z nas najnormalniejsza rzecz na świecie. Podróżowanie pociągiem do dalekiej rodziny, lot samolotem w czasie wakacji, podróż autobusem, samochodem do szkoły to nieodłączny element naszej komunikacji ze światem.

4 ROZWÓJ KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ TRANSPORTU W ŚWIETLE POLITYKI EKOLOGICZNEJ PAŃSTWA Można zaobserwować w ostatnich latach spadek ilości przewozów komunikacji miejskiej np. tramwaje, autobusy na rzecz pojazdów osobowych. Należy temu zapobiec. Transport zbiorowy np. tramwaje, autobusy, pościgi, metra. Cechy: tani, powszechnie dostępny, opłacalny, przynoszący mniejsze straty w środowisku naturalnym. Transport indywidualny, czyli samochody osobowe, ciężarowe. Cechy: drogi, mało opłacalny przy pokonywaniu dużych odległości.

5 Wpływ na zanieczyszczenie środowiska przez środki transport Środki lokomocji Stopień zanieczyszczenia Rower0 Pociąg1 Autobus3 Samochód (katalizator) 4 Samochód (bez katalizatora 28 Samochód bez katalizatora emituje do środowiska 9 razy więcej spalin niż autobus.

6 Z powodu tego problemu dniach czerwca 2000r. W Londynie odbyła się III Ministerialna Konferencja Środowisko i Zdrowie z udziałem delegacji resortu ochrony środowiska, gdzie przyjęto kartę Transportu środowisko i zdrowie, która określa nowe kierunki działań na rzecz rozwoju zrównoważonego. Z powodu tego problemu dniach czerwca 2000r. W Londynie odbyła się III Ministerialna Konferencja Środowisko i Zdrowie z udziałem delegacji resortu ochrony środowiska, gdzie przyjęto kartę Transportu środowisko i zdrowie, która określa nowe kierunki działań na rzecz rozwoju zrównoważonego. W myśl karty TRANSPORT ZRÓWNOWAŻONY oznacza takie zarządzanie działalnością transportową, które zapewni łączenie potrzeb obecnych z pozostawieniem przyszłemu pokoleniu takich samych szans na realizację ich potrzeb w tym zakresie. W myśl karty TRANSPORT ZRÓWNOWAŻONY oznacza takie zarządzanie działalnością transportową, które zapewni łączenie potrzeb obecnych z pozostawieniem przyszłemu pokoleniu takich samych szans na realizację ich potrzeb w tym zakresie. STRATEGIE I CELE do wdrążenia zasad zaproponowanych w karcie: Ograniczenie konieczności korzystania z transportu samochodowego Reklamowanie prośrodowiskowych i prozdrowotnych środków przemieszczania się Reklamowanie prośrodowiskowych i prozdrowotnych środków przemieszczania się Stosowanie w transporcie najlepszych dostępnych technologii oraz najlepszych standardów środowiskowych i zdrowotnych Stosowanie w transporcie najlepszych dostępnych technologii oraz najlepszych standardów środowiskowych i zdrowotnych Nowe podejście do planowania w transporcie Nowe podejście do planowania w transporcie Wprowadzenie odpowiednich wskaźników uwzględniających wpływ transportu i infrastruktury transportowej oraz przyszłych inwestycji w tym zakresie na zdrowie i środowisko Wprowadzenie odpowiednich wskaźników uwzględniających wpływ transportu i infrastruktury transportowej oraz przyszłych inwestycji w tym zakresie na zdrowie i środowisko

7

8 Profesorowie i badacze transportu stwierdzili iż: - Kolej określona mianem transportu XXI wieku zajmuje poczesne miejsce w ich planach i programach ochrony środowiska jako jeden z najbardziej przyjazny środowisku środek transportu.

9 POLITYKA TRANPSORTOWA PAŃSTWA W KIERUNKU ZRÓWNOWAŻENIA ROZWOJU KRAJU ZE SZCZEGÓLYM UWZGLĘDNIENIEM TRANSPORTU ZBIROWEGO. Transport: jest usługą służącą przemieszczaniu towarów i ludzi w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju kraju. Równowaga ta dotyczy czynników społecznych, ekonomicznych, ekologicznych, przestrzennych i funkcjonalnych. Gospodarka i ludzie: Nie ogranicza rozwoju społeczno- gospodarczego i nie zagraża bezpieczeństwu ludzi i nie narusza równowagi środowiska życia człowieka oraz ładu przestrzennego. Gospodarka narodowa: Zaspokaja potrzeby społeczne, rozwija się w oparciu o zasady ekonomiczne przy rynkowo zorientowanej polityce rządu i samorządu terytorialnego. Jeśli zadać sobie pytanie o stan transportu w Polsce to przeważają głosy krytyki. Jeśli jednak zapytać o przyczyny tego stanu to odpowiedzi będą już różne a znacząca ich część będzie dotyczyła braku finansowania, utrzymywania i rozwoju systemu.

10 KONIECZNE JEST NOWE SPOJRZENIE NA POLITYKĘ TRANSPORTOWĄ: Jej przyczyny to : Ścisłe powiązanie ze wzrostem Produktu Krajowego Brutto Ścisłe powiązanie ze wzrostem Produktu Krajowego Brutto Możliwość budżetowania państwa we wsparciu rozwoju infrastruktury Możliwość budżetowania państwa we wsparciu rozwoju infrastruktury Nie branie pod uwagę w większym stopniu zasad zrównoważonego rozwoju społecznego, przestrzennego, gospodarczego i ekonomicznego kraju. Nie branie pod uwagę w większym stopniu zasad zrównoważonego rozwoju społecznego, przestrzennego, gospodarczego i ekonomicznego kraju. Konieczność wspierania rozwoju transportu zbiorowego, szczególnie miast i obszarów metropolitarnych. Konieczność wspierania rozwoju transportu zbiorowego, szczególnie miast i obszarów metropolitarnych. Brak konieczności oddziałowywania na podział zadań przewozowych. W tym koszty bezpośrednie i zewnętrzne; udział transportu samochodowego na rzecz promocji kolei. Brak konieczności oddziałowywania na podział zadań przewozowych. W tym koszty bezpośrednie i zewnętrzne; udział transportu samochodowego na rzecz promocji kolei. Brak restrukturyzacji i przekształcania państwowych przedsiębiorstw transportowych miedzy innymi PKP Brak restrukturyzacji i przekształcania państwowych przedsiębiorstw transportowych miedzy innymi PKP Poważne problemy w realizacji kwestii budowy autostrad Poważne problemy w realizacji kwestii budowy autostrad Jeśli te wszystkie najważniejsze propozycje ustaleń nowego podejścia do polityki transportowej zostaną zrealizowane to zachowana zostanie równowaga systemu transportowego

11 SPRAWNY TRANSPORT, CZYLI KULTURA MOBILNOSCI Realizacja zasad zrównoważonego rozwoju poprzez sprawny transport jest możliwa wtedy gdy potraktowana zostanie jako jeden system dający różne możliwości realizacji potrzeb użytkowników. Użytkownicy przedsiębiorstwa, właściciele nieruchomości kształtują swoje zachowanie transportowe w zależności od własnych potrzeb i zapatrywań, ale także biorąc pod uwagę możliwości oferowane przez system. KULTURA MOBILNOŚCI: zespół reguł postępowania wszystkich uczestników procesu transportowego w zgodzie z zasadą zrównoważenia.

12 OBECNY STAN W POLSCE – NOWE SPOJRZENIE NA TRANSPORT Tendencje XXI wieku w transporcie można scharakteryzować następująco: Dynamiczny przyrost liczby samochodów osobowych (o ok. 80%) Dynamiczny przyrost liczby samochodów osobowych (o ok. 80%) Zdecydowaną większość przewozów towaru przejął transport samochodowy, przy spadku masy towarowej (o ok. 17%) Zdecydowaną większość przewozów towaru przejął transport samochodowy, przy spadku masy towarowej (o ok. 17%) Obniżyły się pasażerskie przewozy kolejowe (o ok. 50%) Obniżyły się pasażerskie przewozy kolejowe (o ok. 50%) Przewozy pasażerów w transporcie lotniczym wzrosły (o ok. 53%) Przewozy pasażerów w transporcie lotniczym wzrosły (o ok. 53%) Wzrosła wypadkowość na drogach publicznych Wzrosła wypadkowość na drogach publicznych

13 TRANSPORT JANA KOWALSKIEGO: -Tak ma: Środek transportu: samochód osobowy Środek transportu: samochód osobowy Średnia ilości przebytych km na rok – 6800 km Średnia ilości przebytych km na rok – 6800 km Średnie zużycie paliwa i jego roczny koszt – 420 litrów/1830zł Średnie zużycie paliwa i jego roczny koszt – 420 litrów/1830zł Średnia prędkość: 90km/h Średnia prędkość: 90km/h Inny środek transportu: brak Inny środek transportu: brak -Tak powinien mieć: Środek transportu: samochód osobowy z katalizatorem Środek transportu: samochód osobowy z katalizatorem Średnia ilość przebytych km na rok – 5400 km Średnia ilość przebytych km na rok – 5400 km Średnie zużycie paliwa i jego roczny koszt – 250 litrów/1090zł Średnie zużycie paliwa i jego roczny koszt – 250 litrów/1090zł Średnia prędkość: 60km/h Średnia prędkość: 60km/h Inny środek transportu: pociąg, rower Inny środek transportu: pociąg, rower

14 Wierzę, że w przyszłości proekologiczne rodzaje transportu w Polsce uzyskają znacznie większą rangę niż obecnie. Dzięki temu zapewnią sobie odpowiednią efektywność ekonomiczną. Wierzę, że w przyszłości proekologiczne rodzaje transportu w Polsce uzyskają znacznie większą rangę niż obecnie. Dzięki temu zapewnią sobie odpowiednią efektywność ekonomiczną. W zdecydowany sposób skorzysta na tym stan środowiska naturalnego w Polsce!!! W zdecydowany sposób skorzysta na tym stan środowiska naturalnego w Polsce!!! Dziękuję !


Pobierz ppt "Temat: Transport zrównoważony Opracowali: Gimnazjum 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu Jankowska Kamila Koroluk Sebastian Figurski Kamil Opiekun: Sawicka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google