Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Termochemiczne pomiary alkaliczności

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Termochemiczne pomiary alkaliczności"— Zapis prezentacji:

1 Termochemiczne pomiary alkaliczności
Damian Fus

2 Spis prezentacji Oczyszczanie soku
Rola węglanu wapnia w przemyśle cukrowniczym Zagadnienia termochemiczne Automatyzacja procesu oczyszczania

3 Oczyszczanie soku Metoda klasyczna oczyszczania soków
defekacja wstępna defekacja główna saturacja I filtracja saturacja II

4 Inne metody oczyszczania
Dodatkowe nawapnianie przed saturacją I Defekosaturacja Metody membranowe, Wymieniacze jonowe Ginał S.: Niektóre systemy nawapniania soków cukrowniczych. Gaz. Cukr (6), s Grabka K.: Nowoczesne tendencje w oczyszczaniu soków cukrowniczych. Gaz. Cukr (11), s Szybalski S.: Propozycja pewnych modyfikacji w procesie oczyszczania soków. Gaz. Culr (8-9), s Zaruba J.: Oczyszczanie soków cukrowniczych metodą MZ z użyciem regenerowanego krystalicznego CaCO3. Gaz. Cukr (5), s.90-93 Regiec P.: Oczyszczanie soku surowego za pomocą technik membranowych. Gaz. Cukr (7) s

5 Rola węglanu wapnia w przemyśle cukrowniczym
Alkaliczność naturalna, efektywna i optymalna Trudności w nawapnianiu soku Pomiar stężenia mleka wapiennego Nowakowski B.: Alkaliczność efektywna jako sprawdzian oczyszczania soków. Gaz. Cukr (2), s.25-27

6 Metody oznaczania zawartości CaO
Miareczkowa Konduktometryczna Kolorymetryczna Papierek wskaźnikowy Termochemiczna Gęstość mleka wapiennego Ludwicki M.: Termochemiczny pomiar alkaliczności roztworów. Gaz. Cukr (11) str Wawrzyńczak I., Tomczyński B.: Przepisy kontroli fabrykacji w cukrowniach. STC, Warszawa 1979, s87-88 Zagrodzki S.: Induktometr do pomiaru alkaliczności soków cukrowniczych. Gaz. Cukr (10) s Dobrzycki J.: Termochemiczny miernik alkaliczności soku nawapnionego. Gaz. Cukr (3) s.59-61 Ludwicki M.: Konduktometryczne określanie gęstości mleka wapiennego. Gaz. Cukr (8) s

7 Zagadnienia termochemiczne
I zasada termodynamiki: DU = q - w Prawo Hessa DHreakcji = DHprod - DHsubstr Prawo Kirchoffa DHT = DH DCpdT Dcp = cprod -csubstr Ciepło zobojętniania dla mocnych elektrolitów równe ciepłu powstania cząsteczki wody [H3O-]aq + [OH-]aq = 2H20 q = -56,61kJ*mol-1

8 Automatyzacja procesu oczyszczania, urządzenia pomiarowe
Czujniki i przetworniki pomiarowe Konduktometryczny pomiar gęstości mleka wapiennego Pomiary elektrochemiczne Pomiary reologiczne (metoda inline – online) Pomiary temperatury Ludwicki M.: Układy sterowania i regulacji automatycznej. Gaz. Cukr (11) s Michalski L., Eckersdorf K.: Pomiary temperatury. Wyd.3 WNT, Warszawa 1986, s Ludwicki M.: Pomiary i automatyzacja procesów w przemyśle spożywczym. Politechnika Łódzka 1989, s Dąbrowski H.: Pełna automatyzacja cukrowni z zastosowaniem systemu CRPD. Gaz. Cukr (5), s.55 Dobrzycki J.: Automatyzacja w przemyśle cukrowniczym. Wyd.2 WNT, Warszawa 1991 Romer. E.: Miernictwo przemysłowe. Wyd.3 PWN, Warszawa 1978, s Ludwicki M.: Pomiary elektrochemiczne w technologii cukru. Gaz. Cukr (10 ) s Ludwicki M.: Pomiary temperatury. Gaz. Cukr (7) s Rad M.A., Senge B. Kontrolowanie procesu oczyszczania soku metodą inline-online. Gaz. Cukr (1) s.12-18

9 Kierunki rozwoju i perspektywy
Mikroprocesorowe systemy sterowania Zastosowanie logiki rozmytej w sterowaniu pracą urządzeń przemysłowych Rozwój sieci neuronowych do określania funkcji wieloparametrowych Rozwój manipulatorów i systemów sterowania

10 Mikroprocesorowe systemy sterowania stacją oczyszczania
Zalety i wady sterowników Sterowniki PLC (Programmable Logic Controller) Regulator PID (proportional-integral-derivative controller) Sterownik CNC Dobrzyniecki T.: Sterowniki mikroprocesorowe w przemyśle. Biul. Aut (1)

11 Logika rozmyta w sterowaniu pracą urządzeń przemysłowych

12 Logika rozmyta w sterowaniu pracą urządzeń przemysłowych
Piegat A.: Fuzzy Modeling and Controll. Springer, 2001 Manabendra B.: Measurement and Control in Food Processing. CRC Press, 2007 Riley P.: New Issues in Food Policy, Control and Research. Nova Publishers, 2007 Acta Sci. Pol., Technica Agraria 5(1) 2006, 61-71

13 Sieci neuronowe Riley P.: New Issues in Food Policy, Control and Research. Nova Publishers, 2007 Tadeusiewicz R.: Sieci neuronowe. Wyd.2 AOW. RM, Warszawa 1993 Dobrowolski M., Iciek J.: Wyznaczanie alkaliczności saturacji I za pomocą sztucznych sieci neuronowych. Gaz. Cukr (8) s

14 Różnorodność sieci neuronowych
sieci jednokierunkowe jednowarstwowe wielowarstwowe sieci rekurencyjne sieci komórkowe

15 Koniec Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Termochemiczne pomiary alkaliczności"

Podobne prezentacje


Reklamy Google