Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Monitoring Pola Elektromagnetycznego. Pole elektromagnetyczne Pole elektromagnetyczne jest układem dwóch pól: pola elektrycznego i pola magnetycznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Monitoring Pola Elektromagnetycznego. Pole elektromagnetyczne Pole elektromagnetyczne jest układem dwóch pól: pola elektrycznego i pola magnetycznego."— Zapis prezentacji:

1 Monitoring Pola Elektromagnetycznego

2 Pole elektromagnetyczne Pole elektromagnetyczne jest układem dwóch pól: pola elektrycznego i pola magnetycznego Pole elektromagnetyczne jest układem dwóch pól: pola elektrycznego i pola magnetycznego Promieniowanie elektromagnetyczne (fala elektromagnetyczna) rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego Promieniowanie elektromagnetyczne (fala elektromagnetyczna) rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego

3 Wielkości charakteryzujące pole Długość fali to odległość pomiędzy powtarzającym się fragmentem fali Długość fali to odległość pomiędzy powtarzającym się fragmentem fali Częstotliwość określa liczbę powtarzających się fragmentów fali w jednostce czasu Częstotliwość określa liczbę powtarzających się fragmentów fali w jednostce czasu

4 Zakresy częstotliwości emitowanych pól elektromagnetycznych w zależności od źródła:

5 Wielkości charakteryzujące pole 2 Natężenie pola elektrycznego Natężenie pola elektrycznego Mierzone w V/m Natężenie pola magnetycznego Natężenie pola magnetycznego Mierzone w A/m

6 Źródła pola elektromagnetycznego dzielimy na: naturalne : naturalne : * każdej żywa istota emituje pole elektromagnetyczne * każdej żywa istota emituje pole elektromagnetyczne * wyładowania podczas burzy * wyładowania podczas burzy sztuczne: sztuczne: gdzie źródłem promieniowania jest każde urządzenie, w którym następuje przepływ prądu np. : *sieci energetyczne w tym linie wysokiego napięcia, *sieci energetyczne w tym linie wysokiego napięcia, *stacje radiowe i telewizyjne, *stacje radiowe i telewizyjne, *stacje bazowe i telefony telefonii komórkowej, radiotelefony, *stacje bazowe i telefony telefonii komórkowej, radiotelefony, *CB-radio, urządzenia radiowo-nawigacyjne, *CB-radio, urządzenia radiowo-nawigacyjne, *urządzenia elektryczne wykorzystywane w domu, itp. *urządzenia elektryczne wykorzystywane w domu, itp. Wtórnymi źródłami pola mogą być również przedmioty metalowe znajdujące się w sąsiedztwie nadajników dużej mocy.

7

8

9 Pierwsze polskie przepisy chroniące pracowników przed polami elektromagnetycznymi pochodzą z 1961 roku Pierwsze polskie przepisy chroniące pracowników przed polami elektromagnetycznymi pochodzą z 1961 roku Pierwsze polskie przepisy ochrony środowiska dotyczące pól elektromagnetycznych pochodzą z 1980 roku Pierwsze polskie przepisy ochrony środowiska dotyczące pól elektromagnetycznych pochodzą z 1980 roku Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. Nr 192, poz. 1883) Podstawowe polskie przepisy ochrony środowiska dotyczące pól elektromagnetycznych

10 Poziomy dopuszczalne Częstotliwość E H Pola stałe16 kV/m8 kA/m Pola 50 Hz10 kV/m80 A/m MHz100 V/m10 A/m MHz20 V/m2 A/m MHz7 V/m MHz7V/m-

11 PRAWO cd. obowiązek wykonywania pomiarów przed dopuszczeniem do użytkowania urządzenia nadawczego o mocy powyżej 100watów oraz linii i stacji energetycznych o napięciu powyżej 10kV. obowiązek wykonywania pomiarów przed dopuszczeniem do użytkowania urządzenia nadawczego o mocy powyżej 100watów oraz linii i stacji energetycznych o napięciu powyżej 10kV. Obowiązek ekranowania instalacji w celu zmniejszenia promieniowania Obowiązek ekranowania instalacji w celu zmniejszenia promieniowania

12 Pomiar natężenia pola Na wysokości 2 metry nad ziemią Na wysokości 2 metry nad ziemią Minimum 10 metrów od źródła pola Minimum 10 metrów od źródła pola Wykonywany w kierunku źródła Wykonywany w kierunku źródła W określonych warunkach meteorologicznych W określonych warunkach meteorologicznych

13 Model matematyczny natężenia pola elektromagnetycznego Docelowo zastąpi pomiary Docelowo zastąpi pomiary Oparty na bazie danych urządzeń emisyjnych Oparty na bazie danych urządzeń emisyjnych Weryfikowany pomiarami Weryfikowany pomiarami Koszt wykonania około 2euro/mieszkańca Koszt wykonania około 2euro/mieszkańca Dla Warszawy powstanie najwcześniej za 10 lat Dla Warszawy powstanie najwcześniej za 10 lat

14 Mapa 1. Lokalizacja stacji bazowych telefonii komórkowej w województwie mazowieckim. Anteny radiolinii

15 Mapa 2. Lokalizacja stacji bazowych telefonii komórkowej w wojeództwie mazowieckim. Anteny sektorowe

16 Oddziaływanie pola na zdrowie człowieka: Pola elektryczne 50 Hz: z wyjątkiem bodźców, które mogą wynikać z ładunku indukowanego na powierzchni ciała ludzkiego, wpływ na zdrowie dotychczas nieudowodniony Pola elektryczne 50 Hz: z wyjątkiem bodźców, które mogą wynikać z ładunku indukowanego na powierzchni ciała ludzkiego, wpływ na zdrowie dotychczas nieudowodniony Nieudowodniony związek pól wysokich częstotliwości z nowotworami Nieudowodniony związek pól wysokich częstotliwości z nowotworami

17 Dynamika wzrostu liczby abonentów GSM

18 Podsumowanie Wyniki pomiarów pokazują że aktualnie nie występują żadne przekroczenia dopuszczalnych poziomów natężenia pola. Wyniki pomiarów pokazują że aktualnie nie występują żadne przekroczenia dopuszczalnych poziomów natężenia pola. Istnieją teorie tłumaczące występowanie nowotworów u dzieci sztucznym polem elektromagnetycznym Istnieją teorie tłumaczące występowanie nowotworów u dzieci sztucznym polem elektromagnetycznym Prawdopodobnie najbliższe lata przyniosą rozwój telefoni komórkowej, który automatycznie pociągnie za sobą budowę nowych nadajników Prawdopodobnie najbliższe lata przyniosą rozwój telefoni komórkowej, który automatycznie pociągnie za sobą budowę nowych nadajników

19 Pytania? Przygotowali: Małgorzata Ramus Aleksandra Szlasa Monika Wyszogrodzka Marcin Kawka Aleksander Roszatycki Krzysztof Żegnałek


Pobierz ppt "Monitoring Pola Elektromagnetycznego. Pole elektromagnetyczne Pole elektromagnetyczne jest układem dwóch pól: pola elektrycznego i pola magnetycznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google