Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Monitoring Pola Elektromagnetycznego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Monitoring Pola Elektromagnetycznego"— Zapis prezentacji:

1 Monitoring Pola Elektromagnetycznego

2 Pole elektromagnetyczne
Pole elektromagnetyczne jest układem dwóch pól: pola elektrycznego i pola magnetycznego Promieniowanie elektromagnetyczne (fala elektromagnetyczna) rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego

3 Wielkości charakteryzujące pole
Długość fali to odległość pomiędzy powtarzającym się fragmentem fali Częstotliwość określa liczbę powtarzających się fragmentów fali w jednostce czasu

4 Zakresy częstotliwości emitowanych pól elektromagnetycznych w zależności od źródła:

5 Wielkości charakteryzujące pole 2
Natężenie pola elektrycznego Mierzone w V/m Natężenie pola magnetycznego Mierzone w A/m

6 Źródła pola elektromagnetycznego dzielimy na:
naturalne : * każdej żywa istota emituje pole elektromagnetyczne * wyładowania podczas burzy sztuczne: gdzie źródłem promieniowania jest każde urządzenie, w którym następuje przepływ prądu np. : *sieci energetyczne w tym linie wysokiego napięcia, *stacje radiowe i telewizyjne, *stacje bazowe i telefony telefonii komórkowej, radiotelefony, *CB-radio, urządzenia radiowo-nawigacyjne, *urządzenia elektryczne wykorzystywane w domu, itp. Wtórnymi źródłami pola mogą być również przedmioty metalowe znajdujące się w sąsiedztwie nadajników dużej mocy.

7

8

9 Podstawowe polskie przepisy ochrony środowiska dotyczące pól elektromagnetycznych
Pierwsze polskie przepisy chroniące pracowników przed polami elektromagnetycznymi pochodzą z 1961 roku Pierwsze polskie przepisy ochrony środowiska dotyczące pól elektromagnetycznych pochodzą z 1980 roku Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. Nr 192, poz. 1883)

10 Poziomy dopuszczalne Częstotliwość E H Pola stałe 16 kV/m 8 kA/m
Pola 50 Hz 10 kV/m 80 A/m MHz 100 V/m 10 A/m MHz 20 V/m 2 A/m MHz 7 V/m - MHz 7V/m -

11 PRAWO cd. obowiązek wykonywania pomiarów przed dopuszczeniem do użytkowania urządzenia nadawczego o mocy powyżej 100watów oraz linii i stacji energetycznych o napięciu powyżej 10kV. Obowiązek ekranowania instalacji w celu zmniejszenia promieniowania

12 Pomiar natężenia pola Na wysokości 2 metry nad ziemią Minimum 10 metrów od źródła pola Wykonywany w kierunku źródła W określonych warunkach meteorologicznych

13 Model matematyczny natężenia pola elektromagnetycznego
Docelowo zastąpi pomiary Oparty na bazie danych urządzeń emisyjnych Weryfikowany pomiarami Koszt wykonania około 2euro/mieszkańca Dla Warszawy powstanie najwcześniej za 10 lat

14 Mapa 1. Lokalizacja stacji bazowych telefonii komórkowej w województwie mazowieckim. Anteny radiolinii

15 Mapa 2. Lokalizacja stacji bazowych telefonii komórkowej w wojeództwie mazowieckim. Anteny sektorowe

16 Oddziaływanie pola na zdrowie człowieka:
Pola elektryczne 50 Hz: z wyjątkiem bodźców, które mogą wynikać z ładunku indukowanego na powierzchni ciała ludzkiego, wpływ na zdrowie dotychczas nieudowodniony Nieudowodniony związek pól wysokich częstotliwości z nowotworami

17 Dynamika wzrostu liczby abonentów GSM

18 Podsumowanie Wyniki pomiarów pokazują że aktualnie nie występują żadne przekroczenia dopuszczalnych poziomów natężenia pola. Istnieją teorie tłumaczące występowanie nowotworów u dzieci sztucznym polem elektromagnetycznym Prawdopodobnie najbliższe lata przyniosą rozwój telefoni komórkowej, który automatycznie pociągnie za sobą budowę nowych nadajników

19 Aleksander Roszatycki
Pytania? Przygotowali: Małgorzata Ramus Aleksandra Szlasa Monika Wyszogrodzka Marcin Kawka Aleksander Roszatycki Krzysztof Żegnałek


Pobierz ppt "Monitoring Pola Elektromagnetycznego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google