Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TERMODYNAMIKA CHEMICZNA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TERMODYNAMIKA CHEMICZNA"— Zapis prezentacji:

1 TERMODYNAMIKA CHEMICZNA
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM ZAKŁAD FARMAKOKINETYKI I FARMACJI FIZYCZNEJ TERMODYNAMIKA CHEMICZNA PIERWSZA ZASADA TERMODYNAMIKI PRAWO HESSA PRAWO KIRCHHOFFA Dr Beata Mycek Kraków 2006

2 PIERWSZA ZASADA TERMODYNAMIKI ( ZASADA ZACHOWANIA ENERGII )
UKŁAD IZOLOWANY U = const. dU = 0 U = 0 UKŁAD ZAMKNIĘTY dU = Qel. + Wel. U = Q + W dU = Qel. – p dV U = Q – p V

3 efekty energetyczne procesów fizykochemicznych
TERMOCHEMIA efekty energetyczne procesów fizykochemicznych Znaczenie: - Energetyka „cieplna” - wytwarzanie energii elektrycznej kosztem ciepła spalania paliw kopalnych - Ogrzewanie pomieszczeń (jw.) - Silniki cieplne pojazdów - Technologia chemiczna (zbilansowanie efektów cieplnych procesów egzo- i endotermicznych daje znaczne oszczędności energii i obniża koszty wytwarzania) - Istnienie organizmów żywych - szczególnie zwierzęta stałocieplne istnieją dzięki bilansowi efektów przemian egzo- i endotermicznych

4 TERMODYNAMICZNA FUNKCJA STANU
ENTALPIA - H [ J ] , [ J mol-1] TERMODYNAMICZNA FUNKCJA STANU dH = H2 – H1 , H = H2 – H1

5 POJEMNOŚĆ CIEPLNA UKŁADU POD STAŁYM CIŚNIENIEM
p = const entalpia H molowa pojemność cieplna pod stałym ciśnieniem CIEPŁO MOLOWE [J mol-1 K-1] energia wewnętrzna, U [J mol-1 g-1] właściwa pojemność cieplna pod stałym ciśnieniem CIEPŁO WŁAŚCIWE temperatura, T

6 H = f ( T, p ) Jednemu zespołowi parametrów stanu odpowiada tylko jedna wartość funkcji stanu.

7 Cp = f ( T ) np. Cp = a + bT + cT 2 + dT -2 ; a,b,c,d = const.
OBLICZANIE ZMIAN ENTALPII ZE ZMIANĄ TEMPERATURY UKŁADU POD STAŁYM CIŚNIENIEM p = const Cp = f ( T ) np. Cp = a + bT + cT 2 + dT -2 ; a,b,c,d = const. Cp  const Cp = const

8

9 układ nie elektrochemiczny (W = Wobj)
UMOWNE WARUNKI PROWADZENIA PROCESU: układ nie elektrochemiczny (W = Wobj) T = const oraz a) p = const  QP = H H > 0 proces endotermiczny H < 0 proces egzotermiczny b) V = const  QV = U U > 0 proces endoenergetyczny U < 0 proces egzoenergetyczny

10 CIEPŁO PRZEMIANY FIZYKOCHEMICZNEJ
( PRZEMIANY FIZYCZNEJ, REAKCJI CHEMICZNEJ ) ilość ciepła wymieniana pomiędzy układem a otoczeniem w czasie przebiegu procesu

11 CIEPŁO PRZEMIANY W WARUNKACH IZOTERMICZNO-IZOCHORYCZNYCH (T = const , V = const)
U = Q (V) Zmiana energii wewnętrznej układu w procesie izochorycznym jest równa ciepłu przemiany zachodzącej w stałej objętości.

12 CIEPŁO PRZEMIANY W WARUNKACH IZOTERMICZNO-IZOBARYCZNYCH (T = const , P = const)
H = Q (p) Zmiana entalpii układu w procesie izobarycznym jest równa ciepłu przemiany zachodzącej przy stałym ciśnieniu.

13 Zależność między Ur i Hr dla reakcji w fazie gazowej
T, p = const. H = U + p V p V = n R T  H = U + n R T

14 STAN STANDARDOWY SUBSTANCJI
CZYSTA SUBSTANCJA POD CIŚNIENIEM 1 bar = 105 Pa. ZMIANA STANDARDOWEJ ENTALPII PRZEMIANY FIZYCZNEJ (przemiany fazowej) W DANEJ TEMPERATURZE – zmiana standardowej entalpii, która towarzyszy zmianie stanu fizycznego substancji. ZMIANA STANDARDOWEJ ENTALPII REAKCJI CHEMICZNEJ W DANEJ TEMPERATURZE – różnica standardowych molowych entalpii tworzenia produktów i substratów (pomnożonych przez wartości bezwzględne ich współczynników stechiometrycznych).

15 ENTALPIA PRZEMIANY FAZOWEJ
- zmiana entalpii towarzysząca zmianie stanu fizycznego - C6H6 (c)  C6H6 (g) H2O (s)  H2O (c) H2O (c)  H2O (s) ENTALPIA REAKCJI CH4 (g) + 2 O2 (g)  CO2 (g) + 2 H2O (c)

16 PRAWO HESSA Jeżeli układ ulegający przemianie może wymieniać z otoczeniem energię wyłącznie poprzez wymianę ciepła i ewentualnie poprzez wykonanie pracy objętościowej, to ilość energii wymienionej przez przekazywanie ciepła (efekt cieplny przemiany U lub H) zależy tylko od stanu początkowego i końcowego układu, a nie zależy od drogi przemiany (tzn. liczby i rodzaju etapów pośrednich na tej drodze), pod warunkiem, że wszystkie etapy zachodzą pod stałym ciśnieniem lub w stałej objętości.

17 Stan początkowy substraty Stan końcowy produkty
Pośrednie wyznaczenie efektu cieplnego reakcji DHx Stan początkowy substraty Stan końcowy produkty DH1 DH4 p=const Stan pośredni III Stan pośredni I DH2 DH3 Stan pośredni II DHx = DH1+ DH2 + DH3 + DH4 V=const DUx = DU1+ DU2 + DU3 + DU4

18 znając ciepła tworzenia wszystkich reagentów
znając ciepła spalania wszystkich reagentów znając ciepła tworzenia i spalania reagentów znając ciepła innych reakcji

19

20 Przykłady „reakcji tworzenia”

21 Przykłady „reakcji tworzenia”

22

23

24

25 ZALEŻNOŚĆ CIEPŁA PRZEMIANY (U , H) OD TEMPERATURY
PRAWO KIRCHHOFFA

26 H p = const Cp = a + bT + cT2 + dT-2 Cp = f (T) a,b,c,d = const.
entalpia temperatura, T SUBSTRATY PRODUKTY Cp = f (T) Cp = a + bT + cT2 + dT-2 a,b,c,d = const.

27 Warunek: ciągłość funkcji CP = f(T)
Cp  const (Cp  const) Cp = const (Cp = const) Warunek: ciągłość funkcji CP = f(T) w przedziale temperatur [ T1 , T2 ] nie zachodzą przemiany fazowe substratów i produktów

28 Ho(T): N2(g) + 3H2(g) = 2 NH3(g)

29 Ho(T): CO(g) + H2O(g) = CO2(g) + H2(g)

30  Ho(T): CaCO3(s) = CaO(s) + CO2(g)

31 Ho(T): C(s) + CO2(g) = 2 CO(g)


Pobierz ppt "TERMODYNAMIKA CHEMICZNA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google